O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Petr Malina

Jméno
Petr
Příjmení
Malina
Narozen/a
1976
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://www.ad-astra.cz/umelci/petr-malina
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Malířský projev Petra Maliny bývá často označován za idylický. Převažují tu klidné náměty a jednoduché formy. Obrazy jsou přehledné, jasné a čisté. Autor je pozorovatelem, který za svými náměty cestuje. Mezi námět a obraz vstupuje prvek času, který v důsledku funguje jako prostředek distance od zobrazovaného. Cizí prostředí se Malinovi otevírá, zdá se, v kompaktnějších kompozicích, nežli místa, která dobře zná, a od kterých nemá patřičný odstup. Autor rád volí motivy, kde se uplatňují velké čisté barevné plochy – moře, park. Podobně ve figurálních scénách, je směrodatný vztah barevných ploch mezi figurou a jejím rámcem. Volba kompozic je vázána na fotografické snímky pořízené „in situ“.

 

Malina se vyjadřuje v obrazových souborech, jejichž rozsah bývá různý. Sám hovoří o „dlouhodobějším ponoru do tématu“. U starších prací převažuje autorova koncentrace na lidskou figuru a její prostředí, v dílech mladších je možné sledovat příklon k volné krajině. Lidská postava je zde buď obsahově rovnocenná krajině, nebo je omezena na pouhou stafáž, případně je úplně vypuštěna. Časté jsou také variace motivu či krajinného rámce (měřítkové, barevné apod.). Malinovy obrazy charakterizuje důsledná formální stylizace. U finálních obrazů hraje důležitou roli měřítko. Expresivnější menší malby více odpovídají sdělované emoci, zatímco u větších formátů nabývá na důrazu distanc a smysl pro precizně pojatou malířskou formu.

 

Velkým tématem jsou pro Malinu „hraniční oblasti“. Vedle mořských motivů, kde je zachycován předěl země a souvislé vodní hladiny, je to především obrazový soubor z londýnského předměstí. Sledován je tu pozvolný přechod mezi organismem velkoměsta a jeho okolní příměstskou krajinou. Symbolicky je tento předěl sledován i v malbě použitými dopravními prostředky, které propojují dva zdánlivě „oddělené“ světy – například letadlo, automobil. V jiné rovině je „předěl“ sledován na samotné ploše oblohy, kde dochází k postupnému světelnému přechodu dne v noc a naopak.

 

Poslední práce naznačují jistou sebereflexi. Objevují se tu stylizované autoportréty, pro jejichž čtení je důležitý rámec, do kterého jsou zasazeny. Dochází k obrácení pohledu. Už to není pouze záznam vzdáleného krajinného výseku někde v zahraničí, ale je tu přiznána samotná přítomnost autora. Jsou to jakási stvrzení navštívených míst. Do kontextu malby vstupuje autorovo „já“. Toto sebepotvrzení se odehrává jak ve volném prostoru, tak také v prostorech uzavřených. Výběr je cílený. Jedná se o navštívené světově proslulé galerijní a muzejní instituce. Malina je zde zobrazen jako kulturní turista, který přijel obdivovat své oblíbené umělce. Jmenují se Alex Katz, Edward Hopper nebo Luc Tymans.

Autor anotace
Petr Vaňous

Publikováno
2010

Profesní životopis

Vzdělání:
1994-2001 AVU Praha

Stipendia:
2000 Middlesex University, Londýn
1998 Staatliche Akademie der Bildenden Kunste Karlsruhe,
ateliér malby prof. van Dülmena


Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Story, Galerie Ad-astra, Kuřim

2010
Dark show, Galerie České pojišťovny, Praha
City Walks, Galerie kritiků, Praha

2009
Večer se blíží, Galerie 207, Praha
Vedlejší projekt, Galerie a vinárna U zlaté štiky, Kolín
Večer se blíží…, Galerie Art, Chrudim

2008
Beuys se dívá, Galerie ad astra, Kuřim
Obrazy, Galerie Paul Sties, Kronberg, SRN

2007
Ukradené Obrazy, Galerie Dole, Ostrava

2006
Černý Petr, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice / s F. Černým/
U moře, Galerie Pintner, Hofheim am Taunus, Německo

2005
London Eye, Ouky Douky Coffee, Praha
Černého Petra má Zbyněk, Galerie Brno / s F.Černým a Z.Sedleckým/

2004
Etretat, Galerie ad astra, Kuřim

2002
Léto na Lidu, GHMP – Staroměstská radnice, Praha

2001
Nebe a moře, Galerie Ambrosiana, Brno
Majáky, lodě, parky a moře, Galerie U kamene, Cheb

2000
Obrazy z dovolené, Galerie Art Chrudim
Pohoda u moře, Galerie Pecka, Praha

1999
Z dovolené , Galerie a antikvariát Černý pavouk, Ostrava

1996
Obrazy, Galerie Velryba, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011
Theatre Mundi, Centrum umění Mältinranta, Tampere
Současná česká krajina…, Galerie moderního umění, Hradec Králové
VI. Nový zlínský salon, Dům umění, Zlín
Theatre Mundi, Galerie kritiků, Praha

2010
Rovnostranný trojúhelník, Meetfactory, Praha / s P. Krátkým a M. Medunou/

2009
Big gruppen hybrid painting session, Hala Holešovice, Praha
Iluze prostoru, Nitranská galéria, Slovensko

2007
Junge Kunst aus Prag, Levantehaus, Hamburg / s F.Černým a Z. Sedleckým/
Resetting – Jiné cesty k věcnosti, GHMP – Městská knihovna, Praha

2006
Příští stanice Arkádie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Nächste station Arkadien, Zámek Pirna, SRN
IV. Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín

2005
Zima, HVB Bank – Revoluční, Praha
Intercity: Berlin – Praha, Haus am Waldsee, Berlín
MINI, Galerie Artkontakt, Brno
Černého Petra má Zbyněk, Galerie Brno / s F.Černým a Z.Sedleckým/

2004
Lidé ve městě, HVB Bank - Valdek, Praha
Intercity: Berlín- Praha, Galerie Mánes, Praha
HfBK Dresden – AVU Prag, Kunst Ostdeutsche Galerie, Regensburg
Krajina, HVB Bank – Vítězné nám., Parha
Studenti J. Sopka, Galerie XXL, Louny
Čistá krása, Galerie kritiků, Palác Adria, Praha

2003
6.května, Galerie NoD - Roxy Praha
Artnow.cz, Galerie Mánes, Praha
Perfect Tense, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2002
Kytky, Banka HVB - Valdek, Praha
4 krát 1 , Galerie VŠUP, Praha

2001
Má vlast, Galerie VŠUP, Praha
AVU v Peru, Lima, Peru
RETRO, Galerie AVU, Praha
Diplomanti 2001, Veletržní palác, Praha
2000
AVU 2000, Galerie Mánes, Praha
Zdroje nového stylu, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1999
CARGO, studenti J. Sopka a J. Skrepla, Drážďany, SRN
International Young Art 1999, výstava spojená s aukcí, Tel Avív-
Izrael; Chicago, USA
Close Encounters, Narden – Centrum J.A.Komenského, Nizozemí
J. Sopko a jeho žáci– Banka Creditanstalt, Praha
Šest, studenti AVU , Cheb
Vidiny, Školská 28, Praha

1998
Punčový řez, divadlo Zlín
Dole v Bunkru, prostory bývalého rockového klubu , Praha

1997
Studenti J.Sopka – Galerie HAMU, Praha
DUM, Žižkov – Bořivojova 106, Praha
AVU 1997, Galerie Mánes, Praha

1996
Punčový řez, Veleslavínova ul., Praha

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Vitvar Jan H., Petr Malina, katalog Černého Petra má Zbyněk - Galerie Brno, 21. 10. - 4. 12. 2005, s. 30

Vaňous Petr, Petr Malina, katalog Černý Petr - AJG Wortnerův dům, České Budějovice, 13. 7. - 10. 9. 2006, s. 23

P. Vaňous, Resetting/ Jiné cesty k věcnosti/ Alternative Ways To Objektivity (katalog výstavy), GHMP - Městská knihovna, 21. 12. 2007 - 23. 3. 2008, nestr., Praha 2008

P. Vaňous, Dark Show (katalog výstavy), Česká pojišťovna, Praha, květen 2010

Články, média, internet

Vaňous Petr, Petr Malina malující a snící, Ateliér, roč. 16, č. 2, 2003, s. 4

Hůla Jiří, Artnow.cz, Ateliér, roč. 16, č. 16-17, 2003, s. 4

Lahoda Vojtěch, Jak se propírá malba, Tvar 17/2004, s. 13

Pesch Miroslav, Intercity: Berlin - Praha, Ateliér, roč. 17, č. 20, 2004, s. 5

Srp Karel, Zlomky léta,Ateliér, roč. 16, č. 25-26, s. 5

Malá Olga, Čistá krása, Ateliér, roč. 18, č. 4, 2005, s. 12

Vaňous Petr, Petr Malina: Vzpomínky a paměť, Revue art 4/2005, s. 56-59

Vaňous Petr: Malířská škola Jiřího Sopka, A2 kulturní týdeník 17/ 2006, s. 8

Jiné kritické texty

Petr Malina (1976), anketa Malující umělci, A2 kulturní týdeník 30/ 2007, s.10

www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/734479

www.denikreferendum.cz/clanek/3601-obrazy-petra-maliny-ukazuji-temna-predstaveni

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv