O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Petr Štembera

Jméno
Petr
Příjmení
Štembera
Narozen/a
1945
Místo narození
Plzeň
Působiště
Praha
Klíčová slova
body art
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Petr Štembera patří mezi klíčové postavy českého akčního umění. Byl jednou z vůdčích osobností pražského bodyartového okruhu a od roku 1970 zprostředkovával kontakt s důležitými reprezentanty akčního umění za železnou oponou i uvnitř sovětského bloku.

 

Mezi léty 1970 a 1971 uskutečnil Štembera řadu zásahů do přírodního prostředí, ať už to bylo vymezování lesa nebo proměňování luk umělými prvky, jako jsou provazy a pásy filmů. Štemberovou asi nejvýznamnější land artovou akcí byla Velká louže (1970), v níž se pokusil zarovnat zatopenou pastvinu do tvaru trojúhelníkového klínu. Už při těchto akcích si Štembera začal více uvědomovat své tělo. Zásadním zážitkem pro jeho body artovou tvorbu byl pobyt v Paříži, kde strávil deset dní bez jídla. Zde si uvědomil, jak obohacující může pro člověka být extrémní fyzický a psychický prožitek. Také jóga, kterou Štembera v 70. letech praktikoval, měla nepopiratelný vliv na autorovo rozšířené vnímání vlastního těla. Sklon k asketismu vedl Štemberu na počátku 70. let k celé řadě osobních, velice náročných pieců, které podnikal sám nebo s nejnutnějšími asistenty. Potřeba komunikace ho posléze přivedla k prezentaci performancí před úzkým okruhem diváků, a tudíž k vizualizaci záležitostí, kterými se v nich zabýval.

 

První Štemberovy akce se konaly v přírodě, i řada pozdějších pieců řešila vztah lidského těla a přírodní entity, jako například Štěpování (1975), kdy si Štembera způsobem běžným v sadařství narouboval do paže větvičku keře nebo Spaní na stomě (1975), kdy po třech nocích beze spánku strávil čtvrtou na stromě. Raná tvorba Petra Štembery je ještě ve znamení duchovního hledání sama sebe. Teprve později se z těla jako subjektu vnitřní zkušenosti stává objekt a nástroj současně. V Štemberově tvorbě se často objevuje záměrné vystavování se nebezpečné situaci a bolesti. To silně rezonovalo s deformovanou normalizační situací a v 70. letech to nebylo ojedinělým gestem ani na Západě, kde se vedle sexuálních a gendrových tabu bořila i ta spojená s bolestí. Štemberovy akce vycházely z poválečného existencialistického proudu. V nejistém světě mohl člověk potvrdit svou existenci pouze jednáním teď a tady. Performance byla osobním činem demonstrujícím svobodnou vůli v nesvobodném světě. Byla prostředkem osvobození, ale i výrazem úzkosti.

 

Kolem poloviny 70. let začal okruh kolem Petra Štembery organizovat „večery performance“ pro malé pozvané publikum. Akce se konaly v utajení na nejrůznějších místech. Štembera takto realizoval řadu extrémních bodyartových performance, v nichž vystavoval ohrožení své tělo a někdy i diváky. Štemberova odvaha doplňovaná schopnostmi plynoucími z jógové praxe mu umožňovala realizovat i velmi náročné performance. Pracoval v nich často s procesuálními materiály, jako je kyselina, oheň, které do performance přinášely prvek náhody a nevypočitatelností. Trýznivost a symbolika těchto performance silně rezonovala s normalizační atmosférou.

 

Stejně jako Karel Miler a Jan Mlčoch se Petr Štembera rozhodl svou činnost na konci 70. let ukončit. Důvodem byl pocit vyčerpání, ale i pocit trapnosti uměle riskantních akcí v souvislosti s reálným ohrožením signatářů Charty 77. V případě Petra Štembery sehrál svou roli i zájem o jiné psychofyzické aktivity, například orientální bojová umění.

Autor anotace
Pavlína Morganová

Publikováno
2003

Profesní životopis

autodidakt

Výstavy

Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2007
Prague Biennale 3

2004
Kurze Karrieren (Krátké kariéry)
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig - MUMOK , Vídeň
http://www.rozhlas.cz/kultura/portal/_zprava/123594

2000
Global Conceptualism - Points of Origin, 1950s-1980s
MIT List Visual Arts Center, Cambridge

1999
Global Conceptualism: Points of Origin 1950s–1980s
Queens Museum of Art, New York City

1997
Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní Galerie, Praha
Moderna Galerija - Ljubljana, Ljubljana

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Katalog vydaný u příležitosti výstavy v Galerii hl. města Prahy, (Miler Karel, Štembera Petr, Mlčoch Jan), 1997

Články, média, internet

2004

Neuburger, Susanne & Saxenhuber, Hedwig: Kurze Karrieren, katalog, Museum Moderner Kunst, Wien, Interview s Petrem Štemberou a dalšími.

 

1997

Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch

katalog výstavy, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv