O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Petr Veselý

Jméno
Petr
Příjmení
Veselý
Narozen/a
1953
Místo narození
Brno
Působiště
Brno-Jundrov
Web
www.petr-vesely.cz
Klíčová slova
malba
nová média
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Petr Veselý se vyjadřuje především skrze malbu a kresbu. Pracuje však také s objekty a v jeho tvorbě má své důležité místo i textový a básnický projev. Po většinu života působí na brněnské scéně, kde je činný nejen jako výtvarný umělec, ale také jako básník a pedagog. V současnosti je vedoucím oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně a v letech 2002-2007 byl například také vedoucím ateliéru Malířství I. na Fakultě výtvarných umění VUT tamtéž. Jeho pedagogické působení a oblíbenost nejen mezi studenty pak dokazuje jeho jistě nemalý vliv na vývoj mnoha mladých umělců, ale také obecně na svět současné malby a výtvarného umění. Sám vystudoval na brněnské Střední umělecko- průmyslové škole a poté pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru krajinářského a figurativního malířství prof. Jana Smetany. Prostředí a studium na AVU mu přineslo nejen možnost intenzivní práce a osvojení si malířských technik, ale především důležitá setkání, která také ovlivnila vývoj jeho tvorby. V polovině 80. let se stává členem umělecké skupiny Tovaryšstvo malířské spolu s Vladimírem Kokoliou, Petrem Kvíčalou a Janem Steklíkem. Přesto, že má práce každého z nich jiný charakter, to, co je spojuje, je především důraz na malířskou matérii, plošnost a odpoutávání se od figury. V tvorbě Petra Veselého je toto oprošťování se od figury zřejmé a na některých obrazech se objevuje pouze čistá monochromní plocha. Přesto je zde vždy velmi výrazná a silná vazba na skutečnost, na materiál jako je dřevo či papír nebo na předměty, které jsou běžnou součástí našeho života.

 

Podobně jako s malbou nebo kresbou pracuje Petr Veselý také s textem, který vkládá na plátno v podobě slov, vlastních úvah, básní nebo citací oblíbených básníků. Zde si můžeme připomenout jeho série textových kreseb, ve kterých rozpracovává a variuje různé možnosti práce s textem jako s výtvarným prostředkem. Slova se zde ale většinou neodpoutávají od svých sémiotických významů a tak je možné jakési dvojí čtení jako soubor linií a čar se svou kompozicí a výtvarnou strukturou nebo jako báseň či úvahu rozprostřenou na papíře nebo na plátně. Objevují se zde také koláže, kdy autor lepí na plátno útržky novinových textů, které vytváří konečný tvar „kresby“. Podoba písma, způsob jeho vložení na plochu, jeho velikost a hustota pak souzní s obsahem slov a vět. V některých případech se také písmo ztrácí ve spleti čar nebo skvrn, rozpadá se nebo se vpíjí do materiálu. Text se proměňuje v texturu kresby a hranice mezi nimi ztrácí na zřetelnosti.

 

O způsobu Veselého uvažování nám něco napoví také názvy jednotlivých cyklů maleb, kreseb či objektů jako jsou Formáty, Fragmenty, Vrstvy nebo Pokoje, Stropy, Dveře. Odkazují k zanícenému zkoumání svého bezprostředního okolí, vázanost na místo, hluboké zaměření na jednotlivý prvek a na tvar zredukovaný na svou základní podstatu. Tomu pak odpovídá také autorovo užívání barev omezující se převážně na kombinace bělob, šedí a černí. V některých případech se v malbě objeví například sytě červená zdůrazňující určitou formu nebo tvar, která v sobě nese také symbolický význam. Sám pak svou práci nazývá zaostřováním, kdy se jako fotograf zaměřuje na jednotlivý fragment skutečnosti, ale také na význam a obsah tohoto fragmentu, což mu umožňuje právě malba. S její pomocí podtrhává povahu předmětu nebo vlastnosti materiálu, jejich místo v prostoru a v lidském životě, ale také na ně otevírá jiný hlubší pohled, který v sobě obsahuje až duchovní rozměr. Mezi náměty, které se na jeho obrazech opakují, patří například dveře, jejich orámování, rozestlaná postel, plechová vana, pohled do pokoje zredukovaný na základní obrysy a linie nebo vrstvy a struktury různých materiálů přenesené na plátno. Podle Jiřího Valocha Veselý lyricky přehodnocuje zobrazené a předkládá tím jakési poselství věcí. Tyto věci pak neobjevují pouze v malbě, ale často je také fyzicky použije a vnese do své práce. Tímto přenášením, doslovnou citací a fyzickou přítomností věcí a materiálů se také dostává k vytváření objektů.

 

Významy toho, co je malba, kresba či objekt se v jeho díle často stírají a stávají se nedefinovatelnými. Dveře jsou namalovány a zavěšeny jako nástěnný obraz, kresba na papíře je protržena a odkrývá povrch dřeva pod ní. Mezi Veselého objekty můžeme zařadit většinu jeho práce se dřevem, dřevěnými prkny či destičkami, které skládá na sebe, stlouká je dohromady, nechává je opřít o zeď nebo je postaví do prostoru. To nám také může připomenout některou tvorbu uměleckého hnutí 60. let Arte Povera. Veselého práce jsou ale v dobrém slova smyslu prostší, jejich charakter a působení je jiné a to především kvůli sepětí s místem, tedy s českým kulturním prostředím a přírodou. Velký vliv má na jeho tvorbu především prostor bývalé kovárny v Brně-Jundrově, ve které žije spolu s minulostí a památkou svých předků a po kterém také nazval svou sbírku básní Jundrov. Uvědomování si atmosféry a paměti místa pak sám považuje za hlavní téma, které ho doprovází celý život. 

Autor anotace
Alžběta Cibulková

Publikováno
2015

Profesní životopis

1973–1979
Akademie výtvarných umění v Praze, speciální ateliér krajinářského a figurálního malířství prof. Jana Smetany

1969–1973
Střední umělecko-průmyslová škola v Brně, obor malba
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
Tovaryšstvo malířské

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Anděl, stín, Malá galerie Rudolfina, Praha

2014
Básníci před mikrofonem, Knihkupectví Akademia, Brno
Dveře se zábradlím, Památník, Terezín
Dílna, Zámek, Mikulov

2013
Chodba v sobotu, Galerie Aspekt, Brno
Několik obrazů, Galerie Petr Novotný, Praha
Samomluvy 2, spolu s Marií Kapounovou-Veselou, Muzeum Leoše Janáčka, Brno
Dveřem, stůl, stín, Galerie u rytíře, Liberec

2012
Samomluvy, spolu s Marií Kapounovou, Kaple sv. Isidora, Kováry
Dveře, Galerie AMB, Hradec Králové

2011
NIC (objekty z let 1988-1996), Wannieck gallery, Brno

2009
Dílem průřez, Topičův salon, Praha

2008
P.V., Dům umění města Brna- Dům pánů z Kunštátu, Brno
Dveře, Karlovy Vary
Krajská galerie výtvarného umění, Zlín

2007
Stropy, Galerie Vernon, Praha
Galerie ad astra, Kuřim

2006
Pokoje, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2005
vŠEDnĚ, Galerie Ars, Brno
Pokoje, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

2003
Kolem věcí, věci kolem, Galerie ad astra, Kuřim

2000
Knihkupectví Paseka, Praha
Pokoje, Nakladatelství Vetus via, Brno

1999
Začátek roku, Dům umění, České Budějovice

1998
Obrazy a kresby, Galerie Caesar, Olomouc
Po prázdninách, Galerie Aspekt, Brno

1997
Kresby, objekty, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy

1994
Kesby a objekty, kostel, Sovinec

1993
Kresby a objekty, Dům umění, Galerie J. Krále, Brno

1992
Galerie Bohemia, České kulturní středisko, Bratislava

1990
Kresby, obrazy, drobné objekty, Galerie hudby, Olomouc

1989
Kresby, obrazy, objekty, Čs. spisovatel, Brno
Kresby, spolu s Janem Steklíkem, Galerie, Opava

1985
Kresby, spolu s V. Reichmannem, Halasův Kunštát, Kunštát

1981
Obrazy, Galerie mladých, Brno
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
Dílna, Mikulovské výtvarné symposium, Mikulov
Příležitost, Galerie ARS, Brno
Trasy a schránky, Kroměříž
O myších, Galerie FONS, Pardubice
Včelou- a mlíkem, Galerie Putna, Brno
Schránky, PF MU, Galerie Černá linka, Brno
Zářivý krystal, Průniky, střety, přesahy, Bohumil Kubišta v českém umění 1905-2013, Ostrava
Zpřítomnění VIII- Uvízlé věci, k 90. výročí vzniku ŠUŘ, Dolní Kounice
Vánoce 2014, Galerie ARS, Brno
Kdo na moje místo, Gong, Ostrava

2013
Putovní výstava, Collection Moravia, Litva
Čmáranice, Café Steiner, Brno

2012
Zpřítomnění VII, Dolní Kounice
Poezie prostoru, prostor poezie, Topičův salon, Praha

2011
PBBK, Národní technická knihovna, Praha

2010
Brněnská osmdesátá, Muzeum města Brna, Brno
1984-1995, Česká malba generace 80. let, Wannieck gallery, Brno
Rovnoběžky a průsečíky, Národní technická knihovna, Praha
Druhotvary 2, Památník Leoše Janáčka, Moravské muzeum, Brno
Zpřítomnění VI, Klášter Rosa coeli, Dolní Kounice

2008
Nový Zlínský salón, Zlín

2007
Česká malba, Sbírka Richarda Adama, Wannieck gallery, Brno
TT-Klub, Kunstlerformm, Bonn

2006
Česká malba 1985-2005, Wannieck gallery, Brno

2005
Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice

2003
Umělecká beseda, Městská knihovna, Praha

2000
Současná minulost, AJG, Hluboká nad Vltavou
Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

1999
Tetraeder, spolu s V. Kokoliou, P. Kvíčalou a J. Sobotkou, České kulturní centrum, Berlín

1998
Tichý život věcí, Moravská galerie, Brno
Veřeje, Galerie Sýpka, Vlkov

1997
O počátku, klášter Plasy
HI-TECH/UMĚNÍ, Dům umění, Brno

1996
Ticho pro dvanáct hlasů, Dům U kamenného zvonu, Praha
Novozákonní motivy v českém výtvarném umění, Roudnice nad Labem

1995
Umění frotáže, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
Velký formát (sympozium), Jízdárna zámku, Valtice
Starý zákon v umění, Roudnice nad Labem
Umělecká beseda 95, Mánes, Praha

1994
Druhá Sýpka, spolu s V. Kokoliou, Z. Novákem, W.Reiterem, Galerie VŠUP, Praha
Tovaryšstvo malířské, Galerie U dobrého pastýře, Brno

1993
Tvary tónů, Mánes, Praha
Přírustky Národní galerie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Písmo v obraze, Bratislava, Slovensko
Šedá cihla 3, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
ART HAMBURG 93, Galerie Pohlhammer, Hamburg
Princip série, Moravská galerie, Brno
Dvojstup, Nitra, Slovensko
Bílé zboží, Vilnius, Litva

1992
Znak a svědectví, Münster, Německo
Světlo a duch, Sevilla, Španělsko

1991
Mezi křikem a meditací, Dům umění, Brno
Hořící keř, Emauzy, Praha
Nahroubeno- jaro 1991, Galerie Sýpka, Vlkov
Téma Stalker, Kolín
Znak a svědectví, Mnichov, Německo

1990
Brněnský okruh, Galerie mladých- U Řečických, Praha
Nové cesty kresby a grafiky, Palác kultury, Praha
Současná česká kresba, Moravská galerie, Brno
Osm Čechů, Poitiers, Francie
Otevřený dialog, Bonn, Německo

1989
Jemelka, Mühlbauer, Hůla, Veselý, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Mladí ve při, Malba a plastika mladých, Holešovická tržnice, Praha
"14", Lidový dům, Praha
Con amore, Sovinec
Moravští umělci, Lyon, Francie

1988
Z nových zisků Národní galerie, Městská knihovna, Praha
12 na Pellicové, Brno
Plenér, Poznaň, Polsko

1986
Gallery H Circle, Galerie AU, Nishinomiya, Japonsko

1985
Brněnští malíři, Rennes, Francie
Výstava plakátů, Osvětim, Polsko

1984
Křížová chodba, Nová radnice, Brno
Velká kresba, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy

1983
20 mladých absolventů AVU, Křížová chodba Nové radnice, Brno

1980
Současná kresba, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1979
Mladí umělci Jeseníkům, Vlastivědné muzeum, Šumperk
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Galerie Klatovy-Klenová, Richard Adam Gallery Brno, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie Hodonín, Ministerstvo kultury ČR, Galerie Litoměřice, Galerie H v Kostelci nad Černými lesy, Galerie moderního umění v Roudnici, Severočeská galerie v Liberci, Galerie AU (Japonsko), Česká pojišťovna, International Museum Vancouver, Galerie Olave v Lyonu, Muzeum v Bánské Bystrici, v soukromých sbírkách v České republice, ve Francii, v Anglii, v Rakousku a v Německu

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Petr Veselý, Anděl, stín, Malá galerie Rudolfina 2015, text Petr Nedoma

Ludmila Fidlerová (ed.), Mimochodem: projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů, Brno 2009

Česká malba 1985 – 2005, Sbírka Richarda Adama, Brno 2006

Petr Veselý, Pokoje, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 2006

Petr Veselý, Galerie Moderního umění v Roudnici nad Labem 2006, text Miroslava Hlaváčková

Zpřítomnění, Brno 1997, 2004 a 2006

PetrNový zlínský salon, Zlín 2005

Parafráze, Litoměřice 2005

Vaverka, Jiří a kol.: Moderní sakrální stavby, Brno 2004

Umělecká beseda, Praha, 1995 – 2003

Veselý, Dům umění, Opava 2000, text Zbyněk Sedláček

alfa 2000 omega, Roudnice 2000

Současná minulost, Hluboká n/Vl. 2000

Kundera, Ludvík: František Halas X, Brno, Atlantis 1999

Tichý život věcí, Brno 1998

Petr Veselý, Galerie U bílého jednorožce, Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy 1997, text Jana Šálková

O počátku, Plasy 1997

Velký formát, Hodonín 1997

Ticho pro 12 hlasů, Brno 1997

Hořící keř, Praha 1997

Novozákonní motivy v českém výtv. umění, Roudnice 1996

Umění frotáže, Litoměřice 1995

Starý zákon v umění, Roudnice 1995

Opakované příběhy, Brno 1995

Tovaryšstvo malířské, Brno 1994

Křížová chodba, Brno 1994, (samizdat)

Petr Veselý, Dům umění města Brna, Brno 1993, text Petr Nedoma

Písmo v obraze, Brno, Bratislava 1993

Light and spirit, Praha, Sevilla 1993

Šedá cihla 34/1993, Klatovy 1993

Princip serie, Brno 1993

Art in, Nitra 1993

Huit, Poitiers 1990

Současná česká kresba,Brno 1990

12 na Pellicově, Brno 1989 (samizdat)

Články, média, internet

Karolina Ketmanová: Příliš málo Veselého. Artalk.cz, 2015

Bílé světy Petra Veselého, Artalk.cz, 2008

Pavel Ondračka: Všedně. Časopis Host 1/2006

Pavel Preisner: vŠEDnĚ. Prostor Zlín 2/2006

Kaliopi Chamonikola: Veselého geometrie. Ateliér 2/2006

Jana Šálková: Portrét umělce ve středních letech. Bulletin Moravské galerie, září 1998

Věra Jirousová: Druhá Sýpka. Ateliér 1994

Jiří Valoch: Cesty k objektu. Ateliér 17,18/1993

Vlastní texty do databáze nezařazené

Petr Veselý: Jundrov. Brno 2014

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv