O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Radim Langer

Radim Langer (*1985) je výtvarný umělec, spisovatel a teoretik. Absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze (studoval v ateliérech užitého i volného umění). Od roku 2016 je doktorandem na Katedře dějin moderního a současného umění tamtéž.

Mezi lety 2010 a 2012 pomáhal organizovat krátkodobé výstavy v galerii 207; v té době také začal psát recenze a věnovat se příležitostné kritice umění. Dosud publikoval v řadě kulturních periodik (A2, Artalk.cz, Ateliér, Fotograf, Lidové noviny, Labyrint Revue). Od roku 2011 do roku 2016 se aktivně podílel na provozu etc. galerie v Praze, kde působil jako jeden z organizátorů a kurátorů celoroční dramaturgie.

V umělecké praxi se věnuje především malbě (s volnými exkurzy do jiných formálních disciplín). Nakladatelství Revolver Revue vydalo v roce 2016 jeho knižní debut, prózu „Manuály“. Mimoto se specializuje na interdisciplinární teoretický výzkum, jehož těžištěm je umělecká metoda montáže. Ta je také výchozím tématem jeho dizertační práce.

Od roku 2015 pracuje jako odborný asistent v ateliéru Nová média II (škola Anny Daučíkové) na AVU v Praze.

Umělec
Cenek Filip
Dokoupil Jiří Georg
Doskočil Pavel
Franta Jiří
Helán David
John Martin
Kochánková Jana
Landová Veronika
Mikulicová Jitka
Nikitinová Alice
Skála Jiří
Sterec Pavel
Turner Vladimír
Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv