O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Radek Brousil

Jméno
Radek
Příjmení
Brousil
Narozen/a
1980
Místo narození
Nitra, Slovensko
Působiště
Praha, Berlín
Web
http://www.brousil.name/index.php?artist=radeq
Klíčová slova
digitální obraz
fotografie
instalace
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tvůrčí zájem Radka Brousila je zaměřen především na fotografii, neznamená to však, že s ní pokaždé zachází jako se závěsným objektem nebo plošným médiem. Zejména ve svých posledních výstavních realizacích dospívá k nápaditým instalačním řešením, které jsou střiženy na míru jednotlivým sériím. Brousil zkoumá fotografii z její vnitřní perspektivy. Spadá tak, například spolu s Václavem Kopeckým, Hynkem Altem nebo Alexandrou Vajd, do linie umělců, kteří se orientují zejména na reflexi fotografického média. Ve svých posledních projektech pak tuto metodu kombinuje s rezonujícími společenskými tématy.

Nezaměřuje se pouze na zobrazování či vyprávění příběhů, ale chápe fotografii jako soubor specifických technologických a technických vlastností. Znaky fotografie jako média se svou vlastní historickou, uměleckou a ideologickou trajektorií Brousil v rozličných projektech také odkrývá a demonstruje.

Vzhledem k autorově současné tvorbě má v jeho starších projektech zvláštní význam především volný soubor fotografií a instalací Untitled (2009–2012). Námětem těchto studií nejsou pouhá zobrazení předkamerové reality, obsahují také odkazy na podmínky, v nichž byly snímány, nebo v jakých jsou vystavovány. Série tedy vizuálně demonstruje proces exponování (Untitled 11, 2011) a materiální vlastnosti fotografie. Autor s ní pracuje jako s objektem; stříhá ji na více částí (Untitled 18, 2011), mačká (Untitled 14, 2011) nebo maskuje (Untitled 13, 2011). Důležitým bodem je hledání vztahu mezi prostorem, který fotografie zobrazuje, a tím, ve kterém je umístěna (Untitled 20, 2012).

Příkladem odlišného přístupu může být studie Untitled 8 (2009), v níž Brousil rámuje neexponovaný polaroidový film, čímž opouští zobrazitelnou realitu úplně, a předvádí tabulu rasu, čistou plochu nedotčenou světlem odraženým od předmětného světa. Toto dílo můžeme chápat jako skromnější předvoj k Brousilovým sériím Studio Works a Studio Works 2.

Ve Studio Works (2013) zaměřuje pozornost na technické zařízení a pomůcky používané zejména při fotografické práci v ateliéru. Stativy, odrazné desky a role papírů tak vystupují ze svého prostoru za objektivem a samy se stávají předmětem zájmu. Jsou nasvícené a exponované způsobem typickým pro studiovou fotografii. Důležitá je neutralita, věcnost výjevu, měkké světlo a černé nebo bílé pozadí. Brousil v tomto profesním vybavení objevuje a ukazuje technickou estetiku jeho užitnosti. Řemeslná preciznost zpracování, vyvážená symetrie a čelní pohledy způsobují, že se nám jeví bezmála jako umělecké předměty, v nichž je poměr abstrahované krásy a funkčnosti citlivě vybalancován.

Námětem Studio Works 2 (2014) se také stávají předměty denní potřeby ve fotografickém ateliéru, Brousil je však vybírá a komponuje způsobem redukujícím jejich funkční kvality a více je stylizuje. Činí tak především pomocí výrazných kontrastních barev a dynamičtějším způsobem svícení a aranžování. Někdy používá i pálení a dým, aby finální dojem, v němž organické převažuje nad technickým, umocnil. Výsledná díla tak v některých případech evokují imaginární přírodní scenérie. Pro obě série, ale i pro autorovu tvorbu obecně, je příznačná práce v ateliéru a s prostředky užité a reklamní fotografie. V ní totiž dochází k pečlivému plánování, svícení a komponování scény, a prvek náhody či spontaneity je tak výrazně redukován.

První z linie prací, které z čistě konceptuálního a formalistického přístupu vybočují a obohacují jej o společensko-historická témata, je dílo The Ultimate Norm (2015), za které Brousil v roce 2015 získal Cenu Oskara Čepána. I v této práci jsou nadále zachovány autorovy dřívější tvůrčí postupy - fotografie jsou exponovány výhradně ve studiových podmínkách a vyznačují se technickou precizností. Svůj průzkum vnitřních zákonů média tu však Brousil rozšiřuje o téma vztahu fotografického průmyslu a tmavé barvy pleti. Ukazuje, jak se technologické aspekty fotografie mohou stávat společensky a historicky podmíněnými. Jedna část z celkové galerijní instalace sestává ze 13 fotografií téhož výjevu, z nichž každá je výsledkem odlišných parametrů expozice. Vznikla tak bezmála formalistická studie, která nakonec ovšem problematizuje míru věrnosti reprodukce reality fotografickým snímáním.

Zájem o tuto problematiku autor následně rozvinul ve dvou výstavách. V Černobílé fotografii (Galerie Jelení, 2016) autora zaujaly sádrové odlitky antropologa a sochaře F. V. Foita, které zpodobňují africké černochy, nejsou ale kolorované, a jejich bílá barva je tedy poněkud paradoxní. Brousil tyto sochy nafotil a exponovaný materiál vyvolával tak, aby se negativ co nejvíce přiblížil autentickému zobrazení černochů. Šlo tedy opět o formální proces, který měl vyvolat otázky po objektivitě vědy a umění.

Rozsáhlá výstava Černá a bílá ve fotografii (Colloredo-Mansfeldský palác, 2016) shrnuje Brousilův umělecký výzkum týkající se vztahu fotografického média a kolonialismu. Kromě starších projektů prezentovaných v nových instalačních podmínkách nachází předobrazy v barokních sochách Maurů F. M. Brokoffa. Detailní snímky kamenných soch adjustuje na polystyrenové objekty a vytváří z nich monumentální prostorovou konstelaci. Před pomyslným blue screenem tak v několika vrstvách levitují fotografované kousky těl rámované v nepravidelných formátech.

Brousil se zde tedy zabývá formálními aspekty reproduktovatelného obrazu a jejich ideovými východisky a zkoumáním tohoto vztahu vybízí diváka ke kritickému vnímání média, jímž jsme denně obklopeni. Toto téma a přístup nadále rozvíjí v domácích i mezinárodních výstavních projektech.

Autor anotace
František Fekete

Publikováno
2017

Profesní životopis

Studium:

2002–2009
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – Ateliér fotografie, MgA.

2008–2009
London College of Communication – Visual Communication

2006–2007
Concordia University Montreal – Ateliér fotografie

2002–2003
Akademie výtvarných umění v Praze – Nová média 1

2000–2001
Akademie užitých umění v Bruselu, Anderlecht – Malba


Stáže:

2016
Youkobo Artspace Tokyo, Japan

2012
Banská St a nica Contemporary, Slovakia

2011
Czech Centre Brussels, Belgium

2009
Residencias artisticas at Clube Portugese de Artes e Ideias, Lisbon 2010 Internship at PMgalerie, Berlin


Ocenění:

2015
Cena Oskára Čepana

Výstavy

Samostatné výstavy
2017
Red Naomi (kurátor Michal Novotný), Glasgow, Scotland

2016
Černá a bílá ve fotografii, GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
Černobílá fotografie, galerie Jelení, Praha

2015
Stisk Rukou, Fait gallery, Brno

2014
Jeden svět nestačí (kurátor Jiří Ptáček), galerie Plusminusnula, Žilina, SK
Studio Works, galerie Fotograf, Praha

2013
Studio Works (kurátor Michal Stolárik), OPEN gallery, Bratislava, SK

2012
Variace, galerie Ferdinanda Baumana, Praha
„Bez názvu 19 – Bez názvu 21“, Ateliér Josefa Sudka, Praha

2011
„Bez názvu 9 – Bez názvu 16“, T.A.G. city tower’s gallery, Brusel, BE
„Bez názvu 9 – Bez názvu 15“, galerie Fotografi, Praha

2009
Obraz vs Reflexe, galerie 35m2, Praha
Studie mladého muže, Karlin Studios, Praha

2008
St. Francis Comes to Montreal, Parisian Laundry gallery, Montreal, CA

2002
Medicaments – instalace + malba + video, Addict gallery, Brusel, BE
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
Photography is Magic (curated by Charlote Cotton), Aperture Foundation, New York
Hloubková sonda, galerie SPZ, Praha
Shaped Canvas, galerie NTK, Praha

2015
Art Works Open, Barbican Arts Group Trust, Londýn
Výstava finalistů Ceny Oskara Čepána (kurátor Barnabás Bencsik), DIG gallery, Košice
WYSINWYS, Soda gallery (kurátor Michal Stolárik), Bratislava

2014
Hands, GDP (kurátor Jiří Ptáček), galerie TIC, Brno
SPOT, galerie NTK, Praha
9th Internation Biennale of Photography and Visual Arts, Lige

2013
Stavební práce (s Janem Pfeifferem), galerie TIC, Brno
Vnitřní okruh (kurátor Vladimír Birgus), GHMP, Městská Knihovna, Praha

2012
Ponorná řeka, DOX, Praha
Coal and Steel, České centrum v Praze
Coal and Steel, Candid Arts Trust Gallery, London

2011
Twist, Tuica/Tusovka - golden PARACHUTES, Berlin

2010
EROTIKON - z kapitoly tendence časopisu Fotograf, galerie Louvre, Praha
I like America and America likes me, Napa gallery, Praha
EGO portrait x photography, Langhans gallery, Praha

2009
Residencias artisticas exhibition at Clube Portugese de Artes e Ideais, Lisabon
Cup of Tea, GAVU, Praha
Wild Things!, Stricola gallery, New York
Project Aktualizacja II: Further Reading (kurátor David Korecký), Month of Photography, Krakow

2008
The Essence, galerie Mánes, Praha

2007
Moment festival, Riga
BilderBazar, Hamburg
VICE photo exhibition, New York
SOAP/SAVON, Art Mur gallery, Montreal
GET A LIFE, Fonderie Darling, Montreal
PTV Presents, Escape gallery, Montreal

2006
Sigmund Freud - LIFE IS BUT A DREAM, Městská radnice, Praha

2005
Je Desire, galerie UMPRUM, Praha
FOTO TYPO živě, Langhans gallery, Praha
Voyeur, galerie UMPRUM, Praha

2004
Best Before, Haag
Private Evolution, galerie UMPRUM, Praha
Další realizace

2013
Asides, autorská kniha, vydáno Štokovec, Space for Culture

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv