O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

René Hábl

Jméno
René
Příjmení
Hábl
Narozen/a
1968
Místo narození
Uherské Hradiště
Působiště
Zlín, Olomouc
Web
http://renehabl.com/
Klíčová slova
kresba
malba
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

René Hábl patří do generace umělců, kteří zahajovali své studium na pražské Akademii výtvarných umění na sklonku komunistické totality a absolvovali školu v nové svobodné době, která si přes rychlost faktických politických změn teprve hledala za plného provozu „vlastní tvář“. Autor si během studia odžil transformační proces, kterým procházela nejen společnost, ale také nejstarší vysoká umělecká škola v ČR. Stopy a ohlasy těchto „velkých metamorfóz“ se staly základním motivem Háblovy malířské tvorby, pro niž je charakteristická procesuálnost, integrační a dezintegrační pohyb motivů, střídání malovaného a distančního rukopisu a především intuitivní zrušení hranice mezi tzv. abstraktním výrazem a figurací.

Nejstarší Háblovy práce z počátku 90. let mají východisko v krajině a prozrazují školení Františka Hodonského. Autor se v nich vyrovnával s modernistickou transpozicí krajinného prostoru do reduktivní polohy znaku a struktury (práce z let 1991-94). Rokem 1995 dochází u Hábla k zvnitřnění abstraktního výrazu a k postupnému odklonu od geometričnosti k organickému výrazu. Nastupuje také zvýšený zájem o barvu a její světelnost. Kompozice se nejprve stále více dramatizují a komplikují, aby posléze došlo k jejich barevnému projasnění a tvarovému zklidnění (práce z let 1996-99).

Druhým zásadním zlomem v malbě Reného Hábla je rok 2001, kdy se v jeho obrazech poprvé objevuje pro autora typický motiv figury, nebo lépe řečeno „motiv odkazu k figuře“, která se stává zástupným znakem pro jakoukoliv formu života, včetně „života technologie“. Figura je jakousi metaforou živosti a činorodosti operující napříč známým i neznámým světem. Hábl tu otevírá novou etapu tvorby, která intuitivně přemazává rozhraní mezi figurací a abstrakcí s tím, že se zaměřuje na hledání nových obrazových forem děje a dějovosti. Tvarosloví tohoto neustále probíhajícího pohybu má antropologické rysy, není však ve figuraci jednoznačně ukotveno. Vykazuje spíše blízkost s futurologickými vizemi a technickou imaginací.

Prostor obrazu je budován jako nestabilní a pulzující elastická rovina, která zlověstně mění barvu a deformuje antropologizující znaky – různě je stlačuje, natahuje, překrývá, přemazává, rozostřuje apod. Jako bychom se ocitli uprostřed umělého světa dat, který odkrývá a simuluje mechaniku dění v našem podvědomí a převádí ji do konstelací analogických vesmírným procesům (Micromegas). Velké v malém a malé ve velkém. Božstva a mýty přeložené do post-kybernetického jazyka, jehož syntaxe se teprve ustaluje.

Autor anotace
Petr Vaňous

Publikováno
2015

Profesní životopis

1988–1994   
AVU,  Praha (Jiří Sopko, František Hodonský, Jan Kotík, Miloš Šejn)

1983–1987   
SUPŠ,  Uherské Hradiště

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
AD HOC, Optika Mezírka, Zlín

2014
VISITES, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
ODJINUD, Galerie U Prstenu, Praha (s J. Anlaufovou a R. Tymešem)
VLÁKNO, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
ENTENTE, Dům knihy Portál, Uherské Hradiště

2013
META – POLOHA MALBY, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2012
MICROMEGAS II, Kulturní institut, Zlín
MICROMEGAS, Galerie Ars, Brno
LAPUTA, Hvězdárna, Zlín
CLIMA, Galerie Magna, Ostrava (s P. Horákem)

2011
BRIO, Bauerova vila, Vrbasovo muzeum, Ždánice (s P. Horákem)

2009
VARIO, Galerie Dolmen, Brno

2008
ZIG - ZAG, Slovácké divadlo Uherské Hradiště (s L. Jarcovjákem)

2007
OBRAZY A SOCHY, Muzeum Novojičínska
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře (s M. Kotrbou)

2006
SYAM, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
ADAMAS ,Výkladní skříň, Zlín
LILITH, Hvězdárna Zlín

2005
Minigalerie – studio 6.15, Zlín
Obrazy a sochy, Vlkoš (s P. Horákem)

2004
HALLOWEEN, Ouky Douky, Praha
FUSE, Galerie Vednevnoci, Hodonín (s P. Horákem)
SÍŤ, Galerie Centrál, Holešov
GRAFFITI, Iv Eichkult, Rheinbollen, SRN

2003
LANCIA STRATOS, Galerie VŠUP, Praha (s P. Preisnerem)
ION, Galerie U dobrého pastýře, Brno
ION-FÉN, Galerie Tvrdohlaví, Praha
LANCIA STRATOS, Galerie Dios, Zlín (s P. Preisnerem)
PŘE/RUŠENÝ/LET, Rock Café, Praha
LANCIA STRATOS, Divadlo Hudby, Olomouc (s P. Preisnerem)

2002
LANCIA STRATOS. Obrazem proti textu, s P. Preisnerem, Zámek – grafický kabinet, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín

2001
TO A ONO, Dům U Rudého vola, Dům umění města Brna, Brno
JÁ A JÁ, Výstavní síň Synagoga, Městské muzeum a galerie Hranice

1999
Kapesní formát, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Kapesní formát II, Nakladatelství Vetus Via, Brno
Čamlíci, Galerie Pokorný, Prostějov (s P. Háblem)
„1994 – 1996“, Galerie Doma, Kyjov
Vjemy a výjevy, Nakladatelství Vetus Via, Brno (s P. Preisnerem)
Gaucacy, Galerie Osa, Olomouc
Linolea ty, Zámek – grafický kabinet, Státní galerie Zlín

1997
Galerie Panacea, Valašské Meziříčí
Muzeum T. G. M., Hodonín (s I. Sedláčkem)

1996
U knihomola, Knihkupectví a galerie, Praha

1995
Divadélko v klubu, Městské divadlo Zlín
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Czech Dream. Going into Internal Exile, Czech Center, New York (NYC), USA
Ze středu ven, Kunsthalle Košice, Slovensko

2014
Zlatý věk. Reminiscence kubismu v současném čekém umění, Dům umění města Brna, Brno
TSJECHISCHE KUNSTENAARS, Izegem, Belgie
VII. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
Ze středu ven, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň

2012
Designblok, Praha (Artotéka)
Někdo se dívá, Divadlo Reduta, Brno

2011
Salon 1, Galerie Gottfrei, Opava
Práce na papíře – autoři zlínského okruhu, Galerie Orlovna, Kroměříž
Artwork Gallery - Future Artists, Emirates / Skywards, Dubaj
Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011, Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, Praha

2009
INtroCITY Nukleární rodina, Topičův salon, Praha
Ohne titel VII, Galerie Elektra, Luhačovice

2008
V. Nový zlínský salon, KGVU, Zlín

2007
Zlínský okruh, Galerie umění Karlovy Vary
Zlínský okruh, Galerie města Plzně, Plzeň
Zlínský okruh, Galéria M.A.Bazovského,Trenčín, Slovensko

2006
Ohne titel VI., Český Těšín, MKS
Výstava pro J. J., Dům knihy Portál, Uherské Hradiště
Zlínský okruh, ČMVU, Praha

2005
IV. Nový zlínský salon, KGVU, Zlín
Ohne titel V, Otrokovická beseda

2004
Ohne titel IV, Zámek Buchlovice
TRIGLAF, Zámek – Bystřice pod Hostýnem

2003
Ohne titel III, Galerie Doma, Kyjov

2002
The 5th Kochi international triennia exibition of prints,
INO – CHO Paper museum, Kochi, Japonsko
Grafika roku 2001, Staroměstská radnice, Praha
Pocta Svatopluku Slovenčíkovi, KGVU, Zlín
Ohne titel II, Zámek – Bystřice pod Hostýnem
III. Nový zlínský salon, Dům umění, KGVU, Zlín

2001
Grafika roku 2000, Staroměstská radnice, Praha
Portrét roku 2000, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Panský dům, Uherský Brod
Ohne titel, Galerie Mokrá, Zlín

2000
Grafika roku 1999, Staroměstská radnice, Praha
Galerie Ikaros, Strážnice

1999
Grafika roku 1998, Staroměstská radnice, Praha

1998
Přehlídka české grafiky, Chagall centrum, Ostrava

1997
I. Zlínský salon mladých, Státní galerie, Zlín

1996
II. Nový zlínský salon, Státní galerie, Zlín

1995
90. léta – Ze současné tvorby, Dům umění, Státní galerie Zlín
Bienále grafiky, Dům umění, Ostrava
„Tíha šťastných nálezů“, Galerie Sokolská 26, Ostrava

1994
Diplomanti AVU, Novoměstská radnice, Praha

1992
Dům U Zlatého prstenu, AVU-studenti atelieru malby Františka Hodonského, Praha
Další realizace

Sympozia:

 

2011    Sochařské sympozium, Milotice

2007    Sochařské sympozium (travertin), Třinec

2004    Sochařské sympozium, Milotice

2003    Sochařské sympozium, Milotice

 

Pedagogická činnost / Praxe:

 

Od 1994       

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění – výuka malby

 

Od 2013       

Creative Hill College, Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií - výuka kresby a malby

 

Od 2012       

Univerzita Palackého v Olomouci - výuka malby

 

1998–2011  

Vysoká uměleckoprůmyslová škola v Praze – výuka figurální kresby

 

1996–1997     

Vyšší odborná škola filmová Zlín – výuka kresby a malby

 

1994–1995  

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti – výuka figurální kresby

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Petišková, Terezie – Veselý, Petr: Zlatý věk. Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění (výstavní katalog), Dům umění města Brna, Brno 2014, 4 s.

Koleček, Michal (ed.): Ze středu ven. Umění regionů 1985-2010 (výstavní katalog), UJEP Ústí n. Labem 2014, 93 s.

Koval, Miroslav: Meta-poloha malby (výstavní katalog), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 2013.

Vaňous, Petr: René Hábl/ MIKROMEGAS (katalog), Galerie Ars, Brno, 2012, 159 s.

Vaňous, Petr: Fundamenty & Sedimenty (výstavní katalog), Galerie hl. m. Prahy, Praha 2011, nestr.

Vaňous, Petr: INtroCITY Nukleární rodina (výstavní katalog), Topičův salon, Praha 2008, nestr.

Ševeček, Ludvík: René Hábl (heslo), in: Horová, Anděla (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění – DODATKY, Praha 2006, s. 254.

Valoch, Jiří: První výstava (výstavní katalog), Studio 6.15, Zlín 2004.

Ševeček, Ludvík – Horňáková, Ladislava – Sedláček, Ivo: 50 let zlínské galerie/ 50 Years of the Zlín Gallery (výtavní katalog), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2004, 133 s.

Gabrielová, Bronislava: Třetí Nová zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér 2002/9, s. 1 a 12.

Sedláček, Ivo: René Hábl: Obrazy (výstavní katalog), Státní galerie ve Zlíně – Dům umění, Zlín 1995, (12 s.).

Články, média, internet

http://www.slovackemuzeum.cz/akce/289/

https://www.youtube.com/watch?v=PsD24O5evqk

http://www.galerie-ars.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=65:rene-habl-micromegas&catid=1:vystava&Itemid=1

http://ckv-ostrava.cz/vystavni_sin/katalogy/HABL.pdf

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/rene-habl-a-petr-horak-vystavuji-v-ostrave--1007919

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv