O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Richard Konvička

Jméno
Richard
Příjmení
Konvička
Narozen/a
1957
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
www.richardkonvicka.cz
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Richard Konvička absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze ve škole profesora Jana Smetany v roce 1983, tedy v době, kdy se začala zřetelně ohlašovat další proměna české výtvarné scény.

 

Profesorovo jméno bývá často uváděno v souvislosti s jeho výtvarnou prací, stejně tak jako podíl tvorby celé Skupiny 42 na formování umělcova výtvarného naturelu. To je nepochybně pravda, nicméně záhy se těmto iniciačním zážitkům Konvička vzdaloval. Nezastřeně ovšem stále setrvává zájem o civilizaci nejspíše se projevující v prostředí města, prostoru velkého soustředění lidí, jejich technologií, produktů, odpadů a pokleslých projevů. Civilizační projevy však nezůstávají ústředním tématem Konvičkovy tvorby, ale představují stále zřetelnější pozadí hlubších otázek. Záhy tu není ani stopy po civilizačním optimismu některých členů Skupiny 42. Jejich lineární, vlastně statický pohled na svět obhlédnutelný z jediného místa v čase i prostoru však nebyl Konvičkovi vlastní ani na samém počátku jeho samostatné tvorby, kdy snad ještě mohly být formální spoje s českou malířskou tradicí odvolávající se na projevy 40. let patrné. Ani tehdy se mu svět nejevil jen jako pevný, přehlédnutelný a nutně pokrokem stále přátelštější. Pokud bychom shledávali nějakou spřízněnost či blízkost, pak v tvorbě Františka Hudečka a Františka Grosse.

 

Co silně prostupuje tvorbou Richarda Konvičky, je také odkaz českého umění 60. let, toho, co je označováno jako česká groteska. Fenomén české grotesky, i když různými osobními interpretacemi proměňovaný, byl dlouho na naší umělecké scéně přítomný např. v tvorbě tak významných autorů jako Nepraš, Načeradský nebo Sopko.

 

Konvičkův osobitý, nezaměnitelný svět vyrostl z těchto pramenů velmi záhy. Určuje ho důrazná kresba konstruující tvar a planoucí, sálavá barevnost naprosto neiluzívní povahy. Jeho obrazová řeč se až dosud rozvíjí ve znacích a symbolech jakési individuální mytologie, která má svůj původ - mnohem spíše než v evropské kulturní tradici - v každodennosti městského prostředí, v banalitě současné všední vizuální komunikace a v sériové fabrikaci všeho myslitelného, od předmětů až po sny a touhy. V tomto neutříděném víru současnosti nedefinuje Richard Konvička dějiště obrazu jako trojrozměrný prostor. Ten ustoupil jakémusi mnohorozměrovému časoprostorovému kontinuu, které vylučuje možnost statického pozorování. V tomto postnovověkém prostoru, v tomto vlastním vesmíru, se Konvička pohybuje a vyznačuje ho malířskými gesty a symboly své vlastní verze o jeho vzniku, fungování a možnosti jeho udržování. Je to kosmos stále neobsáhnutelný, neodhalitelný, uhýbající vlastnickému uchopení a stále hlučící, sršící, a ironicky se šklebící. Je cele vnější i cele vnitřní, zcela bez patrných ohraničení.

 

Pro tvorbu Richarda Konvičky byl významný půlroční pobyt ve Spojených státech v roce 1990. Ani ne tak pro setkání s velkými jmény minulého i soudobého umění, ani ne proto, že by život ve Spojených státech zcela zpřevracel jeho uvažování o umění a malířství zvláště, ale proto, že se tu setkal s ještě ostřejšími rysy ukvapené všednosti než znal z domova. Setkal se s pokročilou civilizací i její odvrácenou tváří, s projevy mnoha-etnického společenství i se vším tím, co může Evropan považovat ze naprostou pokleslost. Tato srážka s americkou postindustriální společností mu paradoxně rozzářila svět jako při velkém třesku. Podstatná americká zkušenost už provždy uvolnila Konvičkovo výrazné malířské gesto postavené na smyslu pro důraznou linii a sálavou lokální barvu. Jako by tu prostupovaly zážitky všudypřítomných graffiti newyorského metra a zdí periferie i okouzlení tvorbou amerických umělců, která z tohoto prostředí vzešla. Ostatně, Konvičkova tvorba byla vnitřně na setkání s tímto druhem výtvarného projevu připravena. Již před pobytem v Americe pracovala s osobitou znakovostí vyrůstající ze zkušenosti s banalitou všedního dne zaplněného opakovaným stykem s indiferentními fabrikáty industrializované společnosti.

Často geometrizovaná, jakoby ostrá konstrukce obrazového prostoru Richarda Konvičky nebyla nikdy jen novověkou kukátkovou scénou tří rozměrů pro děje ve vymezeném čase, ale spíše vteřinovým zachycením kontinuální události expandující všemi směry. Konvičkovy racionálně působící konstrukce prostoru matou svou zdánlivou přesností a stabilitou, ve skutečnosti jsou však - díky živému, nervnímu způsobu malby - spíše fluidní. Jsou to, obzvláště v recentní tvorbě, plynoucí, zakřivené časoprostory, vtahující do hry čtvrtou dimenzi, čas. Bytosti, věci i prostor, který se dnes stává v Konvičkově tvorbě sám zřetelně dějem, jsou nezastavitelné a tedy neuchopitelné, nikdo nemůže být jejich držitelem. V té zřetelné neuchopitelnosti je skryto i jejich tajemství. Vždy však znovu tříbícími se výrazovými prostředky se Richard Konvička pokouší prostoru a událostem v něm rozumět právě v této neuchopitelnosti.

V celém dosavadním Konvičkově výtvarném projevu hraje mimořádnou roli kresba, vlastně lépe řečeno práce na papíře. Ta mu skýtá naprostou volnost, dovoluje projevit se autorově imaginaci bezprostředně a přímočaře. Pro tvorbu Richarda Konvičky to vždy znamená, že se právě v ní objevují první znaky proměňujícího se výtvarného výrazu.

 

Díky nejnovější Konvičkově tvorbě, a to jak malířské, tak kreslířské, je možné si zřetelněji uvědomit, že svět se v jeho výtvarném projevu vždy jevil spíše jako proces, jako nepředvídatelné proudění a vyvstávání, jako kontinuální, proplétající se příběhy člověka ocitnuvšího se ve světě technikou prostoupené civilizace.

Autor anotace
Ivan Neumann

Profesní životopis

Vzdělání:
1977-1983 Akademie výtvarných umění v Praze, prof. Jan Smetana
1973-1977 Střední odborná škola výtvarná V. Hollara v Praze

Stipendia:
1990 stipendium The Pollock-Krasner Foundation, Inc. New York


Členství ve skupinách zařazených do databáze
Umělecká beseda

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary

2010
Obrazy, kresby, Wortnerův dům, AJG v Hluboké nad Vlt., České Budějovice
Maso a kost – dvě podoby figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (spolu s J. Hendrychem)

2008
Benátský chodec, obrazy a kresby, Galerie Magna, Ostrava

2006
Richard Konvička, malba a kresba, Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy v Plzni

2005
Do noci, kresby, obrazy, Galerie České pojišťovny, Praha
Obrazy, KD Střelnice, Galerie Na půdě, Vrchlabí
Richard Konvička, malba a kresba, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění ve Zlíně

2004
Kresby, Naivní divadlo v Liberci

2003
Kresba, Galerie Gambit, Praha

2002
Kresby, KD Střelnice, Galerie Na půdě, Vrchlabí
Nové obrazy a kresby, Prácheňské muzeum v Písku

2001
Cesta naostro, kresby a obrazy, České muzeum výtvarných umění v Praze
Na cestě, kresby, obrazy, Východočeská galerie v Pardubicích, Dům u Jonáše
Cesta naostro, kresby a obrazy, Galerie výtvarného umění v Chebu

2000
Žiletková poetika Richarda Konvičky, obrazy, kresby, Galerie Ve sklepě, Plzeň
Kresby, obrazy, Galerie Magna, Ostrava
Kresby, obrazy, Galerie Archa, Budyně nad Ohří

1999
Pastely, ODC Gallery San Francisko, USA

1998
Kresby, obrazy, Galerie Gema, Praha
Obrazy, Výstavní síň Synagoga, Hranice na Moravě

1997
Obrazy, Galerie Ve dvoře, Veselí nad Moravou (spolu s M. Titlovou)

1996
Obrazy, kresby, Wortnerův dům, AJG v Hluboké nad Vlt., České Budějovice
Obrazy, kresby, Dům umění, České Budějovice
Kresby, Galerie Gema, Praha

1994
Obrazy, kresby, Galerie Václava Špály, Praha

1993
Obrazy, Dijkstra Gallery, Waalwijk, Nizozemí
Kresby, Galerie Gema, Praha

1992-93
Obrazy, kresby, Galerie moderního umění v Hradci Králové

1992
Kresby, grafika, Galerie Gema, Praha
Obrazy, Galerie Goethe Trifft Nina, Výmar, Německo (společně s I. Komárkem a V. Vejražkou)
Kresby, obrazy, Galerie Via Art, Praha
Obrazy, Galerie Alfa Omega, Karlovy Vary
Kresby, Galerie nakladatelství Paseka, Praha

1991
Nové kresby, Knihkupectví čs. spisovatele, Praha
Kresby, Canessa Gallery, San Francisko, USA (společně s J. Kalouskem)

1990-91
Kresby, Galerie R, Praha (společně s I. Komárkem a V. Vejražkou)

1989
Kresby, obrazy, Galerie mladých (U Řečických), Praha (společně s J. Kalouskem)

1988
Kresby, Výstavní síň v Karlovce, Praha (společně s M. Němcovou a J. Žáčkem)

1987
Kresby, plastika, Galerie mladých, Brno

1986
Kresby, Dům kultury ROH, Ústí nad Labem

1985
Kresby, Malá scéna DK ROH, České Budějovice, pořadatel AJG v Hluboké nad Vlt.
Kresby, obrazy, Junior klub Na chmelnici, Praha (společně s M. Němcem)
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha

2011
Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice

2010
Pocta Bohuslavu Reynkovi, Umělecká beseda, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

2009
Aperto!, Galerie DOLMEN Opatovická, Praha
Věčná pomíjivost (Umělecká beseda), Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

2007
Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
Umělecká beseda – Vědomí o člověku, sochy, kresby, Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Výstavní síň Mánes, Praha
Exotismy, České muzeum výtvarných umění v Praze
Umělecké sbírky KGVU ve Zlíně 2001-2007, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění ve Zlíně

2005
IV. Nový zlínský salón, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění ve Zlíně
Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

2004
Kresba, kresba …, Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy

2003
Umělecká beseda 1863-2003, GHMP, Městská knihovna, Praha

2002
Česká grafika, Výstavní síň Mánes, Praha
Možnosti proměny II. (ze sbírek ČMVU v Praze), Galerie moderního umění, Karlovy Vary
Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha
Typický obraz, Výstavní síň Mánes, Praha

2001
Projekt Továrna, společnost Techo, a.s., Praha

2000
Současná minulost, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vlt.
Dva konce století (1900 a 2000), Dům u Černé matky boží, České muzeum výtvarných umění v Praze
Malíři Umělecké besedy, Zámecká sýpka, Bechyně

1998-99
Umělecká beseda’98, Výstavní síň Mánes, Praha

1998
Jiří Kolář a česká koláž, Palazzo Barberini, Řím, Itálie

1997
Česká koláž, Národní galerie, Palác Kinských, Praha
Umělecká beseda’97, Výstavní síň Mánes, Praha

1996
I. Bienále kresby, Plzeň
Umělecká beseda’96, Výstavní síň Mánes, Praha

1995
Umělecká beseda’95, Výstavní síň Mánes, Praha

1993
Česká kresba (5 autorů), Galerie Luciano Colantonio, Brescia, Itálie
IV. evropské letní sympózium, Výmar, Německo

1992-93
Česká a slovenská kresba 1989-92, Povážská galerie umění, Žilina, Galerie hlavního města Bratislavy, Obecní dům, Praha

1992
EXPO’92, Československý pavilon, Sevilla, Španělsko
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vlt.
Galerion´92, Evropský kulturní klub, Pálffyho palác, Praha
Přírůstky českého umění 20. století, Národní galerie, Jízdárna pražského hradu, Praha

1991
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vlt.

1990
Česká malba generace 80. let, Čs. kulturní středisko, Budapešť, Maďarsko
Z nových zisků Národní galerie, Městská knihovna, Praha
Kresba 20. století – II. díl, Národní galerie, Palác Kinských, Praha
Člověk v obraze, Středočeská galerie v Praze
Současná česká kresba, Moravská galerie v Brně
Intaglio Printing in the 1980‘s, The State University of New Jersey – The Zimmerli Art Museum, USA

1989
K ROK´89, OKD Barikádníků, Strašnice, Praha
Mladí Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha
Malba a plastika mladých, Holešovická tržnice, Praha

1988
Výstava patnácti, Galerie hlavního města Prahy, Praha
České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vlt.
Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha (pořadatel GHMP Praha)
IV. Mezinárodní trienále kresby, Norimberk, Německo
Česká malba generace 80. let, Palác mládeže, Moskva, Rusko

1987
Setkání třiceti, Lidový dům, Praha Vysočany

1986
České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vlt.
Konfrontace V., Svárov
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, GASK – Galerie Středočeského kraje, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie moderního umění v Ostravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Moravská galerie v Brně, Oblastní galerie v Liberci, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Západočeská galerie v Plzni, Česká spořitelna a.s. v Praze, The Zimmerli Art Museum, The State University of New Jersey (USA), The University Art Museum, Berkeley, Kalifornia (USA).
Soukromé sbírky doma i v zahraničí.

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Vlastimil Tetiva: text v katalogu výstavy Richard Konvička, obrazy, kresby. AJG v Hluboké nad Vlt., Galerie umění Karlovy Vary, 2010-2011

 

Richard Drury, Jan Štíbr: texty v katalogu výstavy Maso a kost/dvě podoby figurace. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2010

Ludvík Ševeček, Richard Drury, Ivan Neumann: texty v katalogu výstavy Richard Konvička, malba a kresba. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Západočeská galerie v Plzni, 2005

Jiří Machalický: text v knize České ateliéry, s. 290-295. Art CZ, Praha, 2005

 

Richard Drury: Richard Konvička Do noci. Galerie České pojišťovny. Praha, 2005

 

Eva Neumannová: text v katalogu výstavy Kresba, kresba …, Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy, Plzeň, 2004

Eva Petrová: text v katalogu výstavy Umělecká beseda 1963-2003. GHM Prahy, Praha, 2003

Jiří Machalický: text v katalogu výstavy Česká grafika. Výstavní síň Mánes, Praha, 2002

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001, sv. IV., s. 34. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2001

Richard Drury: text v katalogu Projekt továrna. Společnost Techo, a.s., Praha, 2001

Richard Drury: Richard Konvička, Cesta naostro. ČMVU v Praze, Praha, 2001

Jan Kříž: text v katalogu výstavy Dva konce století (1900-2000). ČMVU v Praze, Praha, 2001

Vlastimil Tetiva: text v katalogu výstavy Současná minulost. AJG v Hluboké nad Vlt., 2000

Richard Drury: Nová tvorba Richard Konvičky aneb Svět (stále) na ostří břitvy. Katalog výstavy, Galerie Magna, Ostrava, 2000

Jiří Machalický: Richard Konvička, Všeobecná encyklopedie Diderot, sv.IV., s.175. Nakl. Diderot, Praha, 1999

Jiří Machalický: Richard Konvička obrazy. Výstavní síň Synagoga, Hranice na Moravě, 1998

Vlastimil Tetiva: Richard Konvička, obrazy a kresby 1990-1996. Katalog výstavy AJG v Hluboké nad Vlt. V Domě u Černé věže a ve výstavní síni v Domě umění města České Budějovice a Galerie Gema art ‚Praha, 1996

Ivan Neumann: Richard Konvička. Nová encyklopedie českého výtvarného umění, svazek I., s. 379. Academia, Praha, 1995

Jiří Machalický: text v katalogu Konstanty, Vyšehrad´95. Praha 1995

 

Jana A. Brabcová: text v katalogu výstavy Česká a slovenská kresba 1892-1992. Povážská galéria umení, Žilina, 1992

 

Zuzana Rybičková: Richard Konvička, obrazy a kresby. Katalog výstavy v Galerii moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové, 1992

 

Jiří Machalický: Nach Mitternacht. Katalog výstavy v galerii Goethe trifft Nina, Weimar, 1992

 

Ivan Neumann: Jakub Kalousek, Richard Konvička. Katalog výstavy v Canessa Gallery, San Francisko, 1991

 

Ivan Neumann: text Konvičkova katalogového listu k výstavě obrazů, kreseb a plastik I. Komárka, R. Konvičky a V. Vejražky, Galerie R, Praha, 1990

 

Radmila Trojanová: text v katalogu výstavy Člověk v obraze. SČG v Praze, 1990

 

Jana Brabcová: text v katalogu Z nových zisků Národní galerie v Praze. Praha, 1990

 

Ladislav Hrnčirik: text ve sborníku Mezinárodné maliarské sympózium. Moravany nad Váhom, 1989

 

Jana Šálková: Richard Konvička, kresby a obrazy. Katalog výstavy v Galerii mladých (U Řečických), Praha, 1989

 

Jana Šálková: text v katalogu Malba a plastika mladých. Praha, 1989

 

Roman Prahl, Šárka Rambossková: text v katalogu výstavy Krok´89. Praha, 1989

 

Ivan Neumann: text v katalogu výstavy Setkání-kresba mladých NDR a ČSSR. Berlín, Praha, Bratislava, 1988

 

Jana a Jiří Ševčíkovi: text v katalogu výstavy Česká malba generace 80. let. Moskva, 1988

 

Vlastimil Tetiva: text v katalogu České zátiší 20. Století. AJG Hluboká nad Vlt., 1988

 

Ivona Raimanová: text v katalogu Výstava patnácti. GHM Prahy, Praha, 1988

 

Mária Horváthová: Text v katalogu Mezinárodní trienále kresby. Norimberk, 1988

 

Vlastimil Tetiva: text v katalogu výstavy České umění 20. Století. AJG Hluboká nad Vlt., 1987

 

Ivan Neumann: Richard Konvička. Katalog výstavy kreseb, Galerie mladých, Brno, 1987

 

Vlastimil Tetiva: Richard Konvička kresby. Katalog výstavy v Malé scéně, České Budějovice, AJG Hluboká nad Vlt., 1985

 

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv