O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Robert Šalanda

Jméno
Robert
Příjmení
Šalanda
Narozen/a
1976
Místo narození
Olomouc
Působiště
Praha
Web
http://www.robertsalanda.com
http://galeriespz.com/
Klíčová slova
instalace
konceptuální umění
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Lidskou přirozeností, nebo přinejmenším zvyklostí, kterou jsme si za staletí vypěstovali, je tak či onak se vztahovat nejen k oficiální historii, ale také k osobním vzpomínkám zhmotněným skrze suvenýry z cesty životem. Snad každý má pár takových kousků rozestavěných na knihovně, nebo uložených v krabici pod postelí. Kam ale skladovat životní moudra, která cestou nasbíráme? Deníky a památníky možná ještě zažijí svůj comeback, ale doba tabletů jim již toliko neholduje, leda že se zrovna nacházíme příliš daleko od civilizace a zdrojů napájení. Novou studnicí pro babskou moudrost i životní filozofie všech hloubek a rozsahů se stává internet, kde lze na rozdíl od předávání rad u draní peří nebo balení sena své výplody sdílet s anonymními příjemci. Je všeobecně známo, že velká část digitální komunikace pramálo dbá na diakritiku a celkově úroveň svého jazyka a co se týče obsahu, stejně jako na digitální fotoaparát přirozeně pořídíme mnohem více snímků, než na film, do virtuální reality jsme schopni vypustit mnohem více slov, než na skutečný list papíru. Každý druhý je dnes Facebookovým filozofem a kdekdo zakládá webové stránky, kam vlastní nebo převzatá moudra shromažďuje. Vzhledem ke snadné reprodukovatelnosti a pozměnitelnosti těchto sdělení a snad i nekonkrétnosti jejich adresátů vznikají spojení, která mnohdy vyznějí úsměvně i žalostně, ale v druhém plánu až dojemně ztvárňují přetrvávající lidskou touhu překonávat všednost a dokonce i skrze tak efemérní médium, jako je internet, sdílet něco, co by mohlo být věčné, nebo univerzálně platné.

 

Robert Šalanda ve svém díle pracuje s pomyslnou databází složenou z abstrahovaných vizuálních či jazykových znaků. Zdrojem inspirace je mu celý arzenál digitálních obrazů i každodenních výjevů, od dopravních značek či oblíbených návrhů na tetování až po sémiotické analýzy písma. Příznačnou pro jeho práci je citace – jednou nalezený motiv se zpravidla znovu objevuje v dalších dílech v řadě nečekaných spojení a kontextů. Šalandův přístup charakterizují dvě polohy: jedna z nich je převážně intelektuální, založená na takřka vědecké práci se znakovým materiálem. Intuitivní složka se zde uplatňuje především v rámci zacházení se samotným médiem malby (a jejích občasných přesahů do třetího rozměru) a skrze často překvapivé či zdánlivě iracionální kombinace vizuálně-obsahových elementů, které ale v posledku budí dojem, že „náhodnost“ vznikla za pomoci matematického algoritmu. Druhou polohou je odlehčená stylizace založená na autorově obsesi pokleslou slovní i obrazovou kulturou, světem sportu, životních vtípků. Oba směry se ve výsledných realizacích organicky prolínají, přestože jeden zpravidla mírně převažuje. Šalandova minimalizovaná abstrakce se v duchu směje, její inteligence obdivuje (lidskou) jednoduchost. Otřepané vizuální prvky jsou poskládány do promyšlené, rytmizované kompozice, i pro ten nejbanálnější z nich je nalezeno správné místo.

Autor anotace
Karina Kottová

Publikováno
2014

Robert Šalanda (1976) patří do silné malířské generace nastupující na uměleckou scénu v období přelomu tisíciletí. Od počátku své tvorby vnímá malířské médium jako otevřenou platformu, kterou lze svobodně analyzovat, podrobovat strukturovanému průzkumu i překračovat různými směry. Zásadní teze autorova výrazového experimentu spočívá v důsledném oprošťování obrazu od nánosů a zátěže individuální sdělnosti a zároveň v neustálém poukazování na jinakost a proměnlivost forem a vnímání. Důraz je kladen na svébytnost vizuálních složek vytvářejících integritu nebo dezintegritu obrazové plochy, která tak zpětně reviduje konvenční vnímání a zpochybňuje ustálená schémata lidské percepce.

 

Šalanda se pohybuje v rovině fundamentálního-základního malířství. Z pocitu vnitřní naléhavé nutnosti prověřuje samotné výrazové tvarosloví, jeho oproštěnou vizuální podobu, to, jak se toto „tvarosloví“ jeví a jak se může jevit lidskému oku i mysli. Zároveň ho zkoumá ve vztahu k ploše i k formátu (vymezení plochy). V relativně krátkém časovém úseku mezi okem, které obraz zaznamená, a jeho následnou myšlenkovou reflexí nalézá autor meziprostor pro své vizuální ekvilibristiky. Z formy se interpretací stává motiv. V Šalandově pojetí není ale motiv nositelem jediného závazného významu. Naopak, motiv je osvobozován z totality jednoznačnosti postupným rozkrýváním a čtením, které umožňují předem promyšlené vizuální asociační řetězce aplikované na obrazové ploše. Nakonec i s touto plochou je manipulováno. Jinde dochází k množení formátu uvnitř vymezené plochy nebo používání protismyslné, alogické iluzivnosti.

 

Robert Šalanda otevírá pro současnou malbu živý prostor svobodných nekonvenčních vazeb v ironickém balení. Deriváty účelové vizuality ze světa časopisů, reklamy, designu nebo průmyslu, znovu a po svém výrazově recykluje, aby je překódoval do asociačních jinotajů a vizuálních point. „Nic není nikdy uzavřené ani hotové. Poměr dokončenosti a jistoty je pouhá iluze“ (R. Š.). A to je obraz konec konců také.

Autor anotace
Petr Vaňous

Publikováno
2009

Profesní životopis

2012 pedagog ateliéru malby Scholastika (www.scholastika.cz)

2011 spoluzakladatel galerie SPZ (www.galeriespz.com)

2011 rezidenční pobyt v ISCP New York - USA

2008/2009 profesní pobyt – Berlín

2008 residenční pobyt Egon Schiele Centre – Český Krumlov

2000 Facultad de Bellas Artes Cuenca, Španělsko

1995-2002 AVU Praha (J. Sopko)

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Poklady, galerie Entrance - Praha
Doporučuji, galerie 35m2 - Praha
2013
Jsem rád za výhru, INI gallery - Praha

2012
Situace 27, galerie Pavilon - Praha
Černý pasažér, 207 Gallery - Praha
2011
Morse, St.Garden/WinterSpace - New York, USA
Salon, ISCP New York – New York, USA

2010
Kraul, galerie Sokolovská 26, Ostrava
Kraul, galerie města Blanska, Blanska

2009
Robert Šalanda, Wennieck gallery - Brno
Skus to znovu, možná jsi se spletl“, galerie Caesar - Olomouc
Mysli si co chci, galerie Vernon City - Praha

2008
DVUA, La fabrika - Praha

2007
Author R, galerie Vernon - Praha

2005
Malba 2005, galerie Kai de Kai - Praha
Pure Beauty, galerie Preproduction space - Berlín, Germany

2004
R.Š., Ouky Douky Café – Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
VII Nový zlínský salon - Zlín
Trafacka: Temple of Freedom, Red gallery - London

2013
Slovo dalo slovo, galerie MeetFactory - Praha
Salon d´Apollon, galerie AVU - Praha
2012
Citatace a interpretace II, galerie NoD - Praha
Robert Šalanda a Barbora Vobořilová, galerie Budoart - Praha
Mladé hvězdy, Miroslav Kubík galeie - Litomyšl Posth(e)aven on destabilized ground / street festival - Vienna - Austria
České centrum , Vídeň - Rakousko
2011
Česká malba nulté generace, Wennieck galerie - Brno
HangART 7- A Dance - Salzburg - Rakousko 
Fundamenty a sedimenty, galerie Městská knihovna - Praha
2010
HÍROUZ, galerie NoD Roxy - Praha2009
Po sametu, GHMP gallery - Praha
Černo/Bílé zlaté město 09, Topčův salon - Praha
Věříme v krizi, Trafačka Hall – Praha
Transfer, české centrum - New York
Prague Biennale 4, Karlín Hall, Praha
Reply necessary, galerie Vernon City - Praha
DOOR, Hala C - Praha
Transfer, galerie Dům pánů z Kunštátu – Brno

2007
Tina-B, festival současného umění Praha
Mechelen, důl Michal, Ostrava
Resetting / Jiné cesty k věcnosti, GHMP – Městská knihovna, Praha

2006
Robert Šalanda a KW, Galerie Brno, Brno
Akné, Galerie Rudolfinum, Praha
Spektrum, Galerie Půda, Jihlava
Lux, Galerie XXL, Louny
Banka HVB – Praha

2005
Visualization in Science and Art, MPI-CBG institute, Drážďany, Německo
Intercity: Berlin – Prag, Galerie Haus am Waldsee, Berlín, Německo
Mini, Galerie ArtKontakt, Brno
Dámská volenka, Galerie AVU, Praha
Nová média, Cheb

2004
RealMotivy, Galerie Doubner, Praha
Známí, Galerie Art Factory, Praha
Intercity: Praha – Berlín, Výstavní síň Mánes, Praha
Sopko, KW, absolventi, studenti, Galerie XXL, Louny

2003
6.5., galerie NoD Roxy, Praha
281 m2, Galerie Václava Špály, Praha
Martinů reloaded, Galerie HAMU, Praha
Medový vřes, Galerie U Kamene, Cheb
workshop studentů AVU Praha a SAIC Chicago, Praha

2002
Diplomanti AVU, NG -Veletržní palác, Praha
Mateřská školka, workshop studentů AVU Praha a SAIC Chicago, Praha

2001
Art Market, Výstaviště Praha, Praha
Retro, Galerie AVU, Praha
Trip, Galerie mladých, Brno
obrazy ve foyer Zlínského divadla, Zlín
Labyrint relax, workshop studentů AVU Praha a SAIC Chicago, Praha

2000
Ateliér J. Sopka, Banka HVB - Praha
Umění na dostřel, Střelecký ostrov, Praha

1999
Divadelní projekt studentů AVU a studentů HAMU, Praha
Cargo, Galerie Drážďanské akademie, Drážďany, Německo

1997
Statek 01, workshop, Jičín
Zastoupení ve sbírkách
2004 – soukromá sbírka současného umění (Wannieck gallery)

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

2014

katalog k výstavě VII Nový zlínský salon

katalog k výstavě Trafačka: Temple of Freedom

Proto. Grafický design a současné umění, Petr Bosák a Robert Jansa

 

2013

katalog k výstavě Slovo dalo slovo, text K. Kottová, J. Sokolovská, T. Voskovec

 

2012

katalog k výstavě Mladé hvězdy

Malba v kontextu, J. Geržová

Vybrané post-konceptuální přístupy v současné české malbě, P. Dub

 

2011

katalog k výstavě Fundamenty a sedimenty

katalog k výstavě HangART 7

 

2009

katalog k výstavě “Věříme v krizi” 

katalog k výstavě“ Zkus to znova, možná jsi se spletl”, P. Vaňous

katalog k výstavě Černo/Bílé zlaté město 09, text P. Vaňous

katalog k výstavě “Po sametu” 

 

2008

katalog galerie Vernon

katalog k výstavě Resetting

katalog k výstavě Transfer

 

2007

katalog Ga2alerie, text P. Vaňous

katalog k festivalu současného umění Tina-B, Praha

 

2006

katalog k výstavě Robert Šalanda/KW, text D.Brozman

katalog k otevření sbírky Richarda Adama, Wannieck gallery, Brno

 

2005

katalog k výstavě Prague/Berlin Intercity, text P.Vaňous

katalog k výstavě Visualization in Science and Art, Drážďany

 

2003

katalog k výstavě 6.5, NoD, text P.Vaňous

 

1999

katalog k výstavě Cargo, Drážďany

Články, média, internet

2013

Lidové noviny, výstava Slovo dalo slovo, text J. Machalický

Respekt, výstava Slovo dalo slovo, text J.H.Vitvar

 

2009

Dolce vita, text D. Kovářová 

Mf Dnes, výstava Prague Biennale 4, text J. Machalický 

 

2008

Time-in, výstava Resetting, text J.Vomáčka

Atelier, výstava Resetting, text E. Jeřábková

MF Dnes, text L. Protivánská

 

2007

Art and Antigues, výstava Robert Šalanda/KW, text P.Vaňous

Literarní noviny, „výstava Autor R“ , text K.Tučková

A2, text P.Vaňous

 

2006

Revue art, text P. Vaňous

Atelier, výstava Akné, text P.Vaňous

Flash Art, výstava Akné, text E. Jeřábková

 

2005

Atelier, výstava MINI

Atelier, výstava LUX, text M. Pesch

 

2004

Atelier, výstava v OUKY DOUKY kafe, text P.Vaňous

Art and Antiques – Artproject

 

2003

Atelier, výstava 6.5, text P. Vaňous

MF DNES, výstava 6.5., text J.H.Vitvar

MF DNES, výstva Medový vřes

Jiné kritické texty

in.ihned.cz/2-37397160-n00000_d-b4
www.artfacts.net/en/artist/robert-salanda-99361/profile.html.

 

http://www.artalk.cz/2013/10/23/znaky-a-naznaky/

 

http://kulturissimo.cz/index.php?slovo-dalo-slovo-meetfactory-recenze&detail=1563/

 

http://www.galeriepavilon.cz/robert-salanda/1676/

 

http://www.galerie207.blogspot.cz/2012/03/robert-salanda-cerny-pasazer.html

 

http://www.iscp-nyc.org/artists/alumni-profiles/2011/robert-salanda.html/

 

http://www.hangar-7.com/en/art/hangart-7-edition-18-czech-republic

 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/robert-salanda-a-q-hirouz--829545

 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/hirouz-kdo-je-hrdina--828905

 

http://denikreferendum.cz/clanek/8079-kazda-doba-potrebuje-sve-hrdiny

 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/session/_zprava/687752

 

http://www.nekultura.cz/vytvarne-umeni-recenze/robert-salanda-radi-zkus-to-znovu-treba-jsi-se-spletl.html

 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/malir-robert-salanda-vystavuje-sve-obrazy-a-prace-na-papire-v-prazske-galerii-vernon-city-pod-nazvemmysli-si-co-chci--687612

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv