O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Rudolf Samohejl

Jméno
Rudolf
Příjmení
Samohejl
Narozen/a
1987
Web
http://www.rudolfsamohejl.cz/
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Práce Rudolfa Samohejla představuje osobitý přístup k sochařským tendencím, které autor rozvíjí na poli utvářeném nastupující generací umělců stále více prolnutou s mezinárodní scénou, experimentující s novými médii i „retro“ návraty, se subjektivní apropriací estetických a formálních trendů globálního uměleckého světa, ale i s možnostmi jejich překračování. Samohejlův přístup se vyznačuje citlivostí vůči množství kontextů, které v takto nastaveném uměleckém provozu protínají vznik díla, ale také uvědomělou odvahou, poněkud „školáckým“ humorem a velkorysostí, jejíž kořeny bychom mohli hledat v inspiraci dílem minimalistů a landartistů minulého století. 

Spíše než sochy či instalace vytváří Samohejl „sochařské situace“, kde myšlenkové a prostorové umístění díla autorem hraje obdobnou roli jako jeho čtení či manipulace divákem. Práce jako je Hromada (2013) nebo 4‘33‘‘ ticha (2008) sice formálně odkazují ke zmíněným monumentálním a geometricky stylizovaným zásahům do krajiny, ale neméně důležitý je jejich „příběh“, ať už je to performativní rozměr samotného vzniku a zániku díla, nebo jeho zasazení do topografie a historických souvislostí specifického místa, například opuštěné továrny. Moment temporality, tady a teď v rámci nekonečného spektra možností, zdůrazňují práce Zapomenuté struktury (2011) nebo Untitled (Stojan pro Josefa Mánesa) (2011–12). Jednoduché kovové konstrukce v prvním případě svými abstraktními tvary invadují střechy a nepříliš frekventovaná veřejná prostranství, v druhém případě naopak utvářejí vtipné figurativní memento: pohled umělce vypodobeného s paletou v ruce díky Samohejlově intervenci směřuje k malířskému stojanu, jehož obrysovost utváří prostor pro imaginaci, nebo také zapomnění. 

Tichu pro Jiráska (2009–12) se autor nevědomky přiblížil tvorbě japonského umělce Tatzu Nishi, když navrhl uzavření pomníku Aloise Jiráska do domku na čtyřech kůlech, kam by diváci museli vystoupat po schodech a střetnout se tak se sochou spisovatele izolovanou od okolního světa a v dané situaci nabývající na měřítku. Situační v podobném slova smyslu je také Samohejlova diplomová práce v Ateliéru sochařství na pražské UMPRUM. Pasivní pracovník (Jambické čtyřverší) (2014) je estetizovaným záborem veřejného prostoru, který vychází z tvarosloví jednoho z autorem zkoumaných „ne-míst“, tedy míst, jež vypadla z logiky urbanistického plánování či přírodních zákonů. Čtvercový objekt, který připomíná kovový plot obemykající příliš těsný prostor, strávil tři týdny vzdorováním povětrnostním podmínkám a působení lidského faktoru na nefunkčním prostranství v autorově rodném městě, Českých Budějovicích. Poté se přesunul na výstavu do pražské MeetFactory s poetickou přesmyčkou, tedy obrácením vnitřních stran ven. Zábor galerijního prostoru nastolil hru s měřítkem. Pasivní pracovník se ve výstavní architektuře stal aktivním, až „naléhavým“ činitelem. 

Poslední projekty termín „sochařské situace“ ještě posouvají a staví diváka do vícevrstevnatých realit. Stavební materiály a pracovní obleky se v instalaci Pure Potentiality (2015) stávají současně estetizovanými předměty, strukturálními prvky a abstrahovanými zvětšeninami či naopak miniaturami. Znovu se objevuje motiv práce, který v tomto případě vtahuje diváka do rytmického univerza barevných optických a materiálových her, spíše než že by ho vybízel k sociálně laděné spekulaci. V práci Strata Transformation (2015) je návštěvník galerie přiveden do zdánlivě relaxačního prostoru s hamakami a přírodninami na podlaze, kde ale rozvrstvení jednotlivých instalačních elementů komplikuje čtení prvotní inspirace – textu přednášky Roberta Smithsona. Podobně jako u ostatních děl ani tady nejde tolik o samotný přepis (textu, gesta, formy), jako o variabilitu čtení, množství úhlů pohledu, umístění těla diváka vůči komponentům inscenovaným umělcem, vztah vnitřního a vnějšího prostoru. To jsou pro Samohejlův přístup obecně důležité záchytné body, na kterých staví svou důslednou, ale také otevřenou metodologii. Jeho práce vybízejí k pohybu, posunům ve čtení, zkoumání trajektorií mezi jednotlivými předměty a možností (spíše mentální než fyzické) interakce s nimi.

Autor anotace
Karina Kottová

Publikováno
2016

Profesní životopis

2007–2014
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér Sochařství, Dominik Lang a Edith Jeřábková
2012/13
Akademie Výtvarných Umění v Praze, Studio hostujícího Profesora, Nicole Wermers
2012
Akademie Výtvarných Umění v Praze, Studio hostujícího Profesora, Florian Pumhoesl
2011
Salzburg Summer Academy of Fine Arts, Peter Friedl, Rakousko
2010
Edinburgh Collage of Art, (Erasmus), Skotsko


Rezidence
2016
Prostor Ini Gallery, Praha
2015–2016
Flow East Art Hub, Praha
2015
Space Called Place Organization, Krakov, Polsko
2013
Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov


Ocenění / Nominace
2015
Jan Naaijkens Prize - Laureát, Tilburg, Holandsko
2013
Essl Art Award CEE - Finalista, Praha
2010
Josef Hlávka - Cestovní stipendium

Výstavy

Samostatné výstavy
2016
Besídka, Galerie konText, Kurátorka : Adéla Procházková, Brno

2014
Paradigma místa, Galerie V Jámě, Kurátor : Jakub Král, Ostrava

2013
Situace 40, Galerie Pavilon, Kurátor : Jan Pfeiffer, Praha
Fragment základu Palackého pomníku, Galerie NIKA, Kurátorka : Tereza Jindrová, Praha

2012
1/2, Galerie Buňka, (s Romanou Drdovou), Kurátorka : Tereza Záchová, Ústí n. Labem
TICHO! , Galerie Proluka, Kurátoři : Krištof Kintera a Denisa Václavová, Praha
Jako voda v koši, Galerie Jelení, Kurátorka : Gabriela Kotíková, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
Místo monumentu, Galerie Vi Per, Kurátorka : Anežka Bartlová, Praha

2015
Hledání Země Nezemě, Galerie Entrance, Kurátoři : Tereza Jindrová, Rado Ištok, Praha
Oh, Block T, Kurátor : Philip Napier, Dublin, Irsko

2014
Cesta, Galerie Meet Factory, Kurátorka : Karina Pfeiffer Kottová, Praha
Umění a stín, České Centrum Praha, Kurátoři : Dominik Lang a Edith Jeřábková, Praha

2013
Problem is Here, Festival 4+4 dny v pohybu, Praha
Lapidárium, Betlémská Kaple, Kurátoři : Ateliér Sochařství VŠUP, Praha
Jednotné vstupní parametry, Galerie 1, Kurátoři : Jana Bernartová, Jan Kratochvíl, Praha

2012
Ř!, Galerie VŠUP, Praha
Ranné práce, Ateliér Sochařství VŠUP (2009-2012), DOX, Praha

2011
AXA v Pohybu, Hotel AXA, Praha
Stowage, Galerie in Alcatraz, Salzburg, Rakousko

2010
Feral Mind, Sculpture Court ECA, Edinburg, Skotsko
Další realizace

Veřejné Realizace


2016

Situace ve veřejném prostoru « HRA POKRAČUJE », Culture Night Tilburg, Holandsko

Situace ve veřejném prostoru « HRA », Nádraží Bubny, Praha

Performance « 50 / 50 » s Cristinou David, Muzejní Noc, Meet Factory, Praha

 

2015
Dílna « 
Koho to zajímá», Literární Kavárna Měsíc ve Dne, České Budějovice

2009
4‘33“ Ticha
, Botanická zahrada v Tróji, Praha
Střetnutí etnik
, Brloh

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv