O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Pondělí

Členové/ky zařazení do databáze
Dopitová Milena
Humhal Pavel
Lysáček Petr
Nesázal Michal
Písařík Petr
Zubek Petr
Ostatní členové/ky (nezařazení do databáze)

Petr Zubek

i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Existence od
1989
Existence do
1993
Působiště
Praha

O skupině

Skupina Pondělí sdružila skupinu mladých umělců, kteří studovali na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1984-1989. Cílem skupiny bylo generační a programové vymezení jejích členů vůči soudobé české výtvarné scéně. Jakýsi "program" skupiny formuloval Pavel Humhal v textu publikovaném v časopise Výtvarné umění. Směřování mladých umělců charakterizoval jako "demisi povinnosti k avantgardě", tedy vlastně prohloubení postmoderního přístupu. Za hlavní charakteristiké rysy tvůrčí citlivosti skupiny lze označit ironii a odstup, přihlášení se ke konceptualismu 70. let, odmítnutí návratů k historii (což bylo typické pro některé členy skupiny Tvrdohlaví), odosobnění umělcovy role a důraz na sociální aspekt umění.

Autor anotace
Kateřina Pietrasová

Publikováno
2009

Výstavy

Ostatní výstavy/akce

2002 Pondělí: Plenér, Galerie Fiducia / Galerie 761 / Sokolská 26, Ostrava

2001 Pondělí - Velká přestávka, Galerie G99, Brno

1991 Pondělí, Galerie M+, Bratislava, Slovensko

1991 Pondělí, G.AKKU, Steyer, Rakousko

1990 Medhermeneutika + Pondělí, Galerie U Řečických, Praha

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Články, recenze:

- Milena Slavická, Pojmenované a nepojmenované, in. Ateliér 4/1992, s. 4

- red., Pondělí, in. Výtvarné umění 1/1991, s. 51

- Pavel Pepperstein - Prohlídka některých nových pamětihodností českého uměleckého života očima cizince, in. Výtvarné umění 5/1991, s. 23-47

Články, média, internet

Pavel Humhal, Nový zákon, in. Výtvarné umění 1/1991, s.51-57

Pavel Humhal, Rekonstrukce jednoho rozhovoru, in. Ateliér 20/1991, s. 2

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv