O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Stanislav Diviš

Jméno
Stanislav
Příjmení
Diviš
Narozen/a
1953
Místo narození
Kutná Hora
Působiště
Praha
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Stanislav Diviš se narodil 20. listopadu roku 1953 v Kutné Hoře a k výtvarnému umění se dostal prostřednictvím uhranutí dílem Františka Kupky. Není také bez zajímavosti, že na základní škole v Telčicích dostával z výtvarné výchovy trojky. Po vyučení v oboru elektromontér a maturitě na střední škole v Kutné Hoře vystřídal mezi lety 1975 a 1982 celou řadu většinou dělnických zaměstnání a mezitím se několikrát pokoušel o přijetí na vysokou výtvarnou školu. V roce 1982 byl konečně přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění do oboru restaurování. V roce 1983 a 1984 již uspořádal první akce, které byly předzvěstí pozdějších zcela zásadních Konfrontací. Šlo o mikulášské besídky pořádané na půdě AVU, pro něž tvořily výzdobu studenti všech ateliérů. Od roku 1984 do roku 1987 uspořádal společně s Jiřím Davidem celkově šest těchto ilegálních a poloilegálních Konfrontací, které byly pro tehdejší studenty jedinou možností, kde mohli zcela svobodně vystavit svá díla. V roce 1985 byl pod záminkou přestupu na VŠUP donucen ukončit své studium a od roku 1987 již pravidelně vystavuje na všech důležitých tuzemských i zahraničních výstavách současného umění. V témže roce také dochází k založení výtvarné skupiny Tvrdohlaví, se kterou mají v prosinci téhož roku první společnou výstavu. Mezi lety 1996 a 1997 pracoval jako asistent Jiřího Davida v jeho ateliéru na pražské AVU a od roku 2003 pak jako vedoucí malířského ateliéru na VŠUP, odkud však v roce 2010 odešel.

 

Plátna Stanislava Diviše se od poloviny osmdesátých let pohybují někdy více, někdy méně v podstatě na hraně abstrakce, ale takřka vždy si však stále udržují pozůstatky předmětnosti pomocí zástupných znaků. Sémiotika především v Divišových a Davidových obrazech se v této době stala symbolem české postmoderny a konkrétně pak Divišovy obrazy tak vždy procvičují naši představivost a vypovídací sílu znaků. Dalšími ze základních prvků jeho tvorby jsou takřka výhradně práce v rozsáhlých cyklech, které se vyznačují koncentrovanou formální a výrazovou jednotou a neustálá reinterpretace vlastních starších prací nebo jiných cizích předloh.

 

Jeho první rozsáhlý cyklus Kašpaři, na němž autor pracoval v rozmezí let 1984 a 1985, je zcela pochopitelně silně ovlivněn tehdejší vlnou neoxprese německých Neue Wilde a italské transavantgardy. Kolem roku 1987 maloval Diviš plátna s výhradně sakrální tematikou. Patří mezi ně Dvanáct apoštolů, Golgota, Archa nebo Nesení kříže, která v celém cyklu vystavil na své první samostatné výstavě v pražském Kulturním centru Blatiny a pro která je charakteristický více méně přísný mřížový rastr. V roce 1990 vznikal jeho cyklus s názvem Spartakiáda 90, v němž plátna zobrazovala dráhy pohybů cvičenců na ploše stadionu zobrazených souřadnicovými poli a pozdější reminiscencí na tento cyklus je jeho soubor obrazů s názvem Vzpomínka na Spartakiádu 90. V Partiturách (1992) se pokouší, podobně jako mnoho jeho předchůdců, kterými byli například čeští muzikalisté nebo orfisté přepsat transpozicí hudebního notového zápisu do důmyslného systému znaků něco natolik abstraktního, jako je hudba. Cyklus nazvaný Zbytky, jehož počátek je datovaný rokem 1995, byl inspirován vzorníky látek produkovaných dnes již dávno opuštěnou západočeskou textilkou v Aši, se vyznačuje otázkou hledání možných hranic dekonstrukce předlohy. Cyklus Houby (1995) konfrontuje abstraktní barevnou plochu v podkladu s přesnými přepisy kreseb z mykologického atlasu a pro cyklus Dva světy (2002 – 2003) byly výchozím bodem dokonce dětské kresby vlastního syna.

Autor anotace
Jakub Král

Publikováno
2012

Profesní životopis

Vzdělání:
1982-1985 Akademie výtvarných umění v Praze

Zaměstnání:
2002-dnes učí malbu na Vysoké Škole Uměleckoprůmyslové, Praha
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Tvrdohlaví

Výstavy

Samostatné výstavy
2012
Jiří David, Stanislav Diviš, … probatum est, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl, CZ

2011
Střepy, zbytky, doteky, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec králové, CZ

2010
Stanislav Diviš, Wannieck Gallery, Brno, CZ

2009
Ztracené světy, Galerie města Plzně, Plzeň, CZ

2006
Květy z ráje, Galerie České pojišťovny, Praha, CZ

2005
Retrospektiva, Východočeská galerie Pardubice, Pardubice, CZ
Retrospektiva, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, CZ

2004
Dva světy, Květy z ráje, Národní galerie v Praze, Praha, CZ

2003
Dva světy, Galerie ad astra, Kuřim, CZ

2001
Dva světy, Obrazy, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, CZ

2000
Katedrála, Galerie V Kapli, Bruntál, CZ

1998
Diviš Vidíš…, Galerie MXM, Praha, CZ

1997
Stanislav Diviš, Galerie Sokolská 26, Ostrava, CZ

1996
Zbytky, Galerie MXM, Praha, CZ

1995
Zbytky, Galerie Caesar, Olomouc, CZ
Partitury a Zbytky, Židovský hřbitov, márnice, Třebíč, CZ
Stanislav Diviš, Galerie MXM, Praha, CZ

1993
Obrazy 1985 – 1992, Galerie Václava Špály, Praha, CZ
Stanislav Diviš, Galerie MXM, Praha, CZ

1991
Stanislav Diviš, Galerie MXM, Praha, CZ

1988
První světová výstava vědeckého realismu, Galerie Opatov, Praha, CZ
Obrazy, Galerie mladých, Brno, CZ
Obrazy, Kulturní středisko Blatiny, Praha, CZ
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Ostrovy odporu, Mezi první a druhou moderností, Národní galerie v Praze, Praha, CZ

2011
PBBK80, Galerie NTK, Praha, CZ

2010
1984 – 1995, Česká malba generace 80. let, Wannieck Gallery, Brno, Cz

2009
Po Sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti, Galerie hlavního města Prahy, Praha, CZ

2008
Tvrdohlaví po 20 letech, České muzeum výtvarného umění, Praha, CZ

2007
Tvrdohlaví po 20 letech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, CZ
Kacíř & spol.: zlaté město, Galerie Jiří Švestka, Praha, Cz

2006
Co se děje? Přírůstky Východočeské galerie z let 1993-2006, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice, CZ
Kacíř & spol.: Montáže na ose Brno Berlín, Dům umění města Brna, Brno, CZ
+ - 50: Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, CZ

2005
Druhý dotek, Dům umění města Brna, Brno, CZ
Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996-2004, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, CZ

2003
Umělecká skupina Tvrdohlaví, Galerie Františka Drtikola, Příbram, CZ
281 m², Galerie Václava Špály, Praha, CZ
Tvrdohlaví V., Galerie Tvrdohlaví, Praha, CZ

2002
Na papíře, Galerie MXM, Praha, CZ

2001
První a poslední, Galerie Václava Špály, Praha, CZ

2000
Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Sázavou, Hluboká nad Vltavou, CZ

1999
4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví, Valdštejnská jízdárna, Praha, CZ

1998
Tak daleko, tak blízko, Galerie MXM, Praha, CZ

1997
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum moderního umění, Olomouc, CZ

1996
Česká abstraHce, Galerie Václava Špály, Praha, CZ
Mrkačka, Galerie MXM, Praha, CZ

1995
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem, CZ
Zkušební provoz / Test Run, Mánes, Praha, CZ

1993
Záznam nejrozmanitějších faktorů…, České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha, CZ

1991
3. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Galerie hlavního města Prahy, Praha, CZ

1990
Jiří David, Stanislav Diviš, Vladimír Kokolia, Výstavní síň Malovaný dům, Třebíč, CZ
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Galerie hlavního města Prahy, Praha, CZ

1989
2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Výstavní síň Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha, CZ
Tvrdohlaví, Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov, CZ
Mladí Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha, CZ
Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar, D

1987
Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha, CZ
Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha, CZ

1986
Konfrontace V, Statek Milana Periče, Svárov, CZ
Mladí pražští výtvarníci, Galerie Na bidýlku, Brno, CZ
Konfrontace IV, Mozartova 7, Praha, CZ

1985
Konfrontace III, Dům Magdaleny Rajnišové, Kladno, CZ

1984
Konfrontace II, Krymská 21, Praha, CZ
Konfrontace I, Ateliér Jiřího Davida, Praha, CZ
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Východočeská galerie Pardubice
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Wannieck Gallery
soukromé sbírky v České republice, Slovensku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Španělsku, USA, Japonsku

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

2012

Martin Dostál, Jiří David, Stanislav Diniš, … probatum est, Praha, 2012.

 

2011

Stanislav Diviš, Střepy, zbytky, doteky, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2011.

 

2009

Stanislav Diviš, Ztracené světy (kat. výst.), Galerie města Plzně, 2009.

 

2008

Martin Dostál, Stanislav Diviš, Praha, 2008.

 

2006

Stanislav Diviš, Květy z ráje (kat. výst.), Galerie České pojišťovny, 2006.

 

2001

Stanislav Diviš, Dva světy, Obrazy (kat. výst.), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 2001.

 

1993

Stanislav Diviš, Obrazy 1985 – 1992 (kat. výst.), Galerie Václava Špály, 1993.

 

 

 

 

Články, média, internet

Martin Dostál, Stanislav Diviš, Detail V, 1998, č. 3, s. 3.

 

Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, Paradoxy nejen Stanislava Diviše, Výtvarné umění, 1992, č. 3, s. 34-39.

 

Jiří Olič, Tvrdohlaví 1987 – 1990, Výtvarné umění, 1991, č. 1, s. 41-44.

 

Pavel Ondračka, II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 1990, č. 3, s. 37-40.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv