O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Stefan Milkov

Jméno
Stefan
Příjmení
Milkov
Narozen/a
1955
Místo narození
Bohumín
Působiště
Praha
Web
www.stefanmilkov.com
Klíčová slova
grafika
kresba
malba
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Stefan Milkov patří dnes již ke klasikům českého sochařství, vstupujícího na výtvarnou scénu v druhé polovině 80. let. Narodil se v Bohumíně, ale v jeho těle koluje krev ne úplně česká. Tatínek přišel po válce za prací do Čech z Bulharska a na severní Moravě se seznámil s maminkou, která žila v Bohumíně a měla polsko-německé kořeny. Studium na vysoké škole uměleckoprůmyslové dokončil v roce 1982 a kolem poloviny 80. let se zapojil do aktivit nově rodící se generace postmoderních umělců (například výstavy Konfrontace), jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987, jejímž byl Stefan Milkov zakládajícím členem. Jeho přístup k tvorbě je postmoderní, ale je v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století. Sám Milkov vzpomíná na svá studia na střední uměleckoprůmyslové škole v Uherskékm Hradišti: „Kreslení tam vyučoval profesor Jaška, už tehdy starý pán, který strávil půlku života v Paříži u francouzských sochařů jako byl Maillol a Bourdelle, a to bylo pro mě důležité, protože jsem díky němu nasál tu správnou atmosféru umělecké školy, kterou dokázal kolem sebe vytvořit a která později na vysoké škole v Praze už bohužel skoro neexistovala. Modelování nás učil prof. Habarta, to byla taková svérázná sochařská postava- on a ještě několik dalších učitelů na škole byli absolventy Zlínské školy umění Vincence Makovského, což mělo ohromně pozitivní vliv na úroveň celé výuky.“ Během studií na UMPRUM, přiznává Milkov, ho moc nebavily úkoly zadávané profesorem Malejovským. Raději chodil do knihovny a zaujal ho třeba Manzú nebo Marini. V době, kdy studium sochařství bylo zatíženo konzervativní tradicí a pokleslým modernismem, to by svým způsobem průlom. Ještě za studií vzniklo přátelství s Jaroslavem Rónou a Františkem Skálou (další členové Tvrdohlavých) a společně také začali organizovat výstavu, sice v rámci školního salonu, ale přeci jen odlišnou, a tak byla po zahájení zakázána. Oporou Milkovovi byl profesoři Libeňský a Svoboda, kteří se prý Stefana proti bezradnému Malejovskému vždy zastali. Po studiích Milkov prodělává krátkou fázi hledání svého vlastního výrazu. „Zlom nastává v roce 1986. Stalo se to naráz a jednoduše. Jednou při návštěvě rodičů jsem našel své kresby z dětství, maminka je naštěstí pečlivě schovávala. Byl to pro mě fascinující objev. Kreslil jsem dost zvláštně jako dítě a najednou jsem si řekl: vždyť to je to, co hledám. Můžu se vrátit a z tohoto bodu vyjít. A tehdy jsem si začal budovat svoje tvarosloví,“ vzpomíná Milkov. Odtud se rodí specifický autorův rukopis děl, která se námětově točí kolem bájných a mytických postav a výjevů (Anděl, Golem, Atlant, Fénix, Jitřenka, Sluneční vůz, Astrální tělo, Démon, Faunův odpočinek, Loď bláznů, apod.). Objevují se i témata křesťanská (například Madona, Pieta) nebo rodina (Matka, Otec). Známé náměty jsou ovšem přetvářeny vlastní sochařovu představivostí. Náboženská a mytologická tématika nevychází z autorova náboženského přesvědčení, jsou jakýmisi volnými, neortodoxními vizemi. Milkov vytvořil zvláštní jazyk, kde se prolíná ironie, humor a parodie (ovlivněné postmoderním cítěním) s jakousi důstojností a úctou k starobylým symbolům, jejichž věčnou platnost Milkov nepopírá. Forma soch nezapře jeho studium klasické tradice, ale také dob archaického sochařství či vliv neevropských civilizací, odkud pramení hieraticky statická figurativnost. Vedle figurálních plastik vytváří Milkov také abstraktní sochy, v nichž jej zajímá zpracovávat různou tvarovost a vztahy mezi tvary. Někdy se prolne tato jednoduchá abstraktní forma i do figurálních děl. Sochy jsou často zjednodušeny, stylizovány do základních tvarů, někdy oscilujících mezi organickým a geometrickým tvaroslovím. Stefan Milkov nepostrádá monumentální cítění a je autorem mnoha úspěšných realizací do veřejného prostoru.Stefan Milkov je především sochař. Ale vždycky ho lákala také muzika. „Hudba byla vždycky součástí mého života. V roce 1993 mě Martin Němec pozval k výtvarné spolupráci na klipu k desce Responsium mortifera. Byla to hudební koláž o Johance z Arku. Hudbu napsal Martin a text Jan Sahara Hedl. Spolupráce pokračovaIa dál a nakonec jsme během let 1992 - 1996 udělal asi osm nebo deset klipů - nejdříve ještě se zpěvačkou Bárou Basikovou a pak se Saharou. Právě když odešla Bára a na místo frontmana se vrátil Jan. S. Hedl a Martin přeobsazoval kapelu, nabídl mi, abych s nima hrál. Natočili jsme pak CD Šílený pondělí, 1994 u Monitoru."

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

Studia:
1976-1982 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
1971-1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Tvrdohlaví

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Výběr 2003 - 2013, Galerie Magna, Ostrava

2010-2011
Sochy, modely, projekty, vize, Galerie Malostranská beseda, Praha

2010
Sochy, modely, projekty, vize, Galerie Malostranská beseda, Praha

2005
Plastiky a obrazy, Galerie Diamant, Praha

2004
Galerie Ars, Brno

1998
Corpus Angelicus, Síň pod Plečnikovýcm schodištěm, Praha

1993
Rodina, Galerie Nová síň, Praha

1990
Dům U Zlatého melounu, Praha

1989
Dům U Zlatého melounu, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha

2012
Vanitas vanitatum et omnia vanitas / Marnost nad marnost, všechno je marnost, Galerie Millennium, Praha

2011
Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010, Galerie Malostranská beseda, Praha
Láska je slepá, sex je jinde, Artinbox Gallery, Praha

2010-2011
Dialog 21, Galerie Califia, Horažďovice

2008
Tvrdohlaví po 20 letech, ČMVU, Praha

2007
Tvrdohlaví po 20 letech, Dům umění, Ostrava
Umění porodit, Veletržní palác, NG, Praha

2006
Přibližovadla, ArtPro – Galerie české plastiky, Praha
His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc

2005
Privátní pohled, Dům pánů z Kunštátu, Brno

2003
Art Safari 6, Sochařské studio Bubec, Praha
Umělecká skupina Tvrdohlaví, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Dílna 03, Zámek Mikulov
Z depozitáře Nadace český fond umění, Galerie Václava Špály, Praha
Tvrdohlaví V., galerie Tvrdohlaví, Praha

2001
Tvrdohlaví a erotika, Galerie Tvrdohlaví, Praha
Stanislav Diviš a Stefan Milkov, Galerie Tvrdohlaví, Praha

2000
Pomník Franzi Kafkovi, Galerie Franze Kafky, Praha

1999
4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví, Valdštejnská jízdárna, Praha
Výstava předních českých umělců, Obecní dům, Hollarova síň, Praha

1998
Sympozium železné plastiky: Třinec 1997, Galerie Václava Špály, Praha

1997
Dílna 97, Zámek Mikulov
Výstava účastníků Mikulovského výtvarného sympozia Dílna 97, Mikulov
Pardubické valy 1997, Zámek Pardubice

1996
Fragmenty, Galerie U prstenu, Praha
Dílna 96, Zámek Mikulov

1995
Michal Gabriel, Stefan Milkov, Čestmír Suška: Plastiky, Zámek Vsetín
Dílna 95, Zámek Mikulov

1994
Generation der Prager 5, WUK – Werkstätten und Kulturhaus, Vídeň
Dílna 94, Zámek Mikulov
Vyšehrad 94, Galerie Vyšehrad, Praha

1993
Jakub a anděl, Mánes, Praha
Troja 93, Pražská botanická zahrada, Praha
Šedá cihla 34/1993, Zámek Klenová
Behémot, Galerie Behémot, Praha

1992
Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-92, Jízdárna Pražského hradu
Sochařství 1988-1992, Dům U Kamenného zvonu, Praha
Bronz, Vojanovy sady, Praha

1991
3. výstava skupiny Tvrdohlaví, Městská knihovna, Praha

1990
Popis jednoho zápasu, Dům umění, Opava
Tetes dures, Theatre National de Bretagne, reces
De harde hoveder, Aarhus Kunstbygning, Aarhus
Česká alternativa, Výstavní síň Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha

1989
2. výstava skupiny Tvrdohlaví, Výstavní síň Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha
České sochařství 1948-88, krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
Popis jednoho zápasu, OGVU, Roudnice n. Labem
Popis jednoho zápasu, GVU, Cheb

1988
Mladí čeští sochaři k jubileu Hany Wichterlové, Galerie Nová síň, Praha
Výstava patnácti. Generace 80. let, Staroměstská radnice, Praha

1987
Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha
30 výtvarníků v Lidovém domě, Praha
Konfrontace VI., Špitálská ulice, praha
Zastoupení ve sbírkách
Ministerstvo kultury ČR
Sbírka moderního sochařství NG
Galerie Hlavního města Prahy
Vríje Hogcschool, Driebergen, Holandsko
Galerie Wagner, Bonn, SRN
Sbírka G. Sagman, Londýn, Velká Británie
Sbírka dr. R. Hoeherl, Mnichov, SRN
a další soukromé sbírky v SRN,
Švýcarsku, Itálií. Velké Británii, Japonsku a USA
Další realizace

2007 Fénix, sochy pro restaurant Fénix, Praha 1988 Golem,socha a artefakty pro hotel Forum, Praha

2007 Kašna, náměstí Žatec

2006 Faunův odpočinek, zámek Mikulov

2003-2005 Brána s kyvadlem a pramenem, Havířov

2001 Vinotéka U piaristů, interiér, Mikulov

1999-2001 Sedm starozákonních sloupů, Galerie Zlatá husa, Praha

1994-1997 Loď bláznů, Tajná zbraň, Opilý anděl, Návštěvník, zámecký park Mikulov

1997 Sluneční vůz, Starý hrdina, Misionář, zahradní plastiky, vila, Praha

1996/97 Noc, Den, vila, Praha

1996/97 Atlas, hotel Hoffmeister, Praha

1991 Ptáček, základní škola, Nové Butovice, Praha

1983 Klaun, divadlo Disk, Praha

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv