O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Svatopluk Klimeš

Jméno
Svatopluk
Příjmení
Klimeš
Narozen/a
1944
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Klíčová slova
fotografie
instalace
koláž
kresba
malba
performance
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Svatopluk Klimeš, vizuální umělec využívající a přizpůsobující si médium kresby, malby a fotografie, se pohybuje mezi žánry, dobovými tendencemi, klasickými i netradičními technologiemi. Jím zpracovávaná témata mají reálné kořeny, pevné obrysy a potenciál podmíněný intelektuální úrovní i empatií diváka. Nejniternější a nejpůvodnější rovina jeho autorského přístupu totiž spočívá v ekvilibristické kalibraci toho, co naplno sdělit, a toho, co stačí pouze naznačit.

 

Početné a v širokém časovém rozpětí vznikající cykly kreseb a fotografií Svatopluka Klimeše mají silně kontextuální charakter. Prezentaci jednotlivých prací záměrně a nekompromisně podřizuje celkovému vyznění výstavy. Teprve výsledné uspořádání děl v konkrétním prostoru je pro něj hierarchicky nadřazeným celkem, v podstatě jediným relevantním výstupem či poselstvím; příběhem, který vypráví. Jeho projekty nejsou výsledkem obsedantní a spontánní snahy po vizuálním zobrazení. Naopak, Klimeš je vytváří po zralé úvaze a na základě myšlenkových procesů blízkých jak vizuální poezii či intimním deníkovým záznamům, tak dávným a tajemným severským mýtům. Propojenost s narativními principy se projevuje například selekcí námětu, cizelérskou precizací názvu díla, avizovanou legendou vážící se k zobrazenému tématu, volbou titulu výstavy apod. Samotný motiv má často charakter synopse nebo alespoň symbolu, který příběh reprezentuje. Rozvinutím všech nastíněných mimetických rovin, jejich rozprostřením v prostoru a čase se návštěvník dobere unikátního záznamu vyprávění. Výstavu Svatopluka Klimeše je totiž možné zhlédnout, ale zároveň si ji přečíst. Základní téma přitom vyrůstá – v podobě zjevného či imanentního energetického zářiče – z temného pozadí.

 

K vytvoření srozumitelného komunikačního mikroklimatu, respektive k navození pocitu důvěrného zázemí, využívá tento umělec takřka neodolatelné strategické momenty. Ty jsou navýsost vzdáleny vojenským či politickým taktikám, zato mají velmi blízko k rituálu kurtoaznímu. Pro Klimeše, jehož vyjadřovací postupy rozhodně nebývají přímočaré, je typické, že tyto latentně přítomné vrstvy obsahují podprahové množství esence, která uvádí do rozpaků, ale zároveň vybízí k zamyšlení. S nadhledem vypravěče přisuzuje ženským a mužským prvkům svých instalací očekávané atributy a z odstupu kvituje, jak osvědčené praktiky fungují. Vrství nánosy dřívějších zkušeností a pro diváka z nich pomocí kontrastů (světlo x tma; teplo x chlad; neměnnost x pohyb; zářivá neuchopitelnost x racionální konstrukce) buduje prožitek iniciačního rituálu. Pro ukotvení spiklenecké sounáležitosti – vystavěné na neurčitých pocitech – tato abstrahovaná poselství doprovázejí realitu zastupující fotografie.

 

Záběry, které Svatopluk Klimeš vnímá jako jednu ze stěžejních platforem finálního díla, pořizuje běžnou digitální kamerou. Přidružuje se k turistickým výpravám, svůj přístroj orientuje podle směru aparátů jejich členů, kopíruje jejich spontánní fotografická gesta. Takto vzniklé obrazové glosy dále transformuje plošným opalováním jejich povrchu butanovou lampou a filigránským propichováním akcentovaného motivu rozžhavenými kovovými břity. Jemná kresba rytmického rastru, kterou tvoří světlo prostupující papírovou podložkou, v sobě obsahuje sekundární konotace k florálnímu ornamentu vídeňské secese. Mezi Klimešem často užívané postupy patří i akční zásahy brutálnějšího charakteru – stopy zanechané širokou železnou čepelí. Z naznačeného výčtu post-fotografických úprav je zřejmé, že charakter a intenzita jeho intervence jsou vždy podmíněny celkovým vyzněním konkrétního snímku, a tak v případě syrově urbánních výjevů perforuje fotografie obzvlášť razantním gestem.

 

Klimešovy snahy nejsou naivní ani naivistické, můžeme v nich vystopovat dozvuky dadaistických koláží a objektů Man Raye, Georga Grosze či Kurta Schwitterse i technologické postupy zaváděné českou fotografickou avantgardou 30. a 40. let. Zároveň jsou obohacené o námětovou rovinu pop-artu, stejně jako o momenty pozdní moderny, a to včetně prvků akčního umění. Všechny tyto znaky konvenují s velkou částí aktivit neoficiální české předlistopadové výtvarné scény, z jejíž atmosféry Klimeš vyrůstá, ale následně tuto životní zkušenost transponuje do podoby vlídně aktuálního jedinečného gesta.

Mgr. Zdena Kolečková

 

 

 

 

 

Profesní životopis

Vzdělání:
1967-1973 Akademie výtvarných umění v Praze (Arnošt Paderlík)
1959-1963 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze

Zaměstnání:
2003 jmenován docentem
2001-2006, proděkan pro studium Fakulty užitého umění a designu (FUUD), Univerzita J. E. Purkyně (UJEP), Ústí nad Labem
2001 FUUD, ateliér Kresba a malba, odborný asistent, výuka studentů -BcA, kresba pro MgA,
1999–2000, výuka na Institutu výtvarné kultury (IVK) při Univerzitě J. E. Purkyně UJEP, Ústí nad Labem, ateliér Kresba a malba,
1998 výuka IVK , ateliér Přírodní materiály

Za Fakultu užitého umění a designu UJEP se studenty pořádal projekty jako Porta Bohemica v Řehlovicích (malířský plenér ), účastnil se projektů, např. Nová media - Cheb 2000, 2003, ( workshop), byl lektorem workshopu (se studenty FUUD) v State University of New York, College at Cortland, USA (2000), lektorem workshopu pro české a německé studenty v projektu Grenzenlos ? - Europaisches Industriemuseum fur Porzellan Selb – Plossberg, Německo, (2006)
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Umělecká beseda
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
2007 Předseda skupiny UB ( Umělecká beseda - výtvarný odbor )
2000 Zakládající člen sdružení Kulturní centrum Řehlovice ( sdružení pro česko-německou spolupráci )

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
O paměti, Památník Terezín

2014
Oheň do papíru nezabalíš, Topičův salon, Praha
Ohňová země, Ostrov nad Ohří, pobočka Galerie umění Karlovy Vary
Dva metry nad polárním kruhem, Galerie Pošta, Dubá

2013
Svěcení jara – Galerie Vltavín, Praha
Oheň do papíru nezabalíš – Muzeum Boskovicka Synagoga maior, Boskovice

2012
Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny..., Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)

2011
Svatopluk Klimeš: Cesty z města, Galerie Dolmen, Praha (Prague)

2009
Svatopluk Klimeš: Evropanky II, Výstavní síň „13“, Plzeň (Pilsen)

2008
Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby, Galerie Jiřího Jílka,
Šumperk

2007
Svatopluk Klimeš: Capriola, Gallery Kultur Drogerie, Vídeň (Wien)
Výběr z hroznů, kouřové minikresby, kavárna Lucerna, Praha
Divocí sobi na Babí hoře (nad polárním kruhem), Státní okresní archiv Semily

2006
Evropanky, text katalogu Mgr. Zdena Kolečková, Muzeum umění a designu Benešov
Tři blesky Dia hromovládce – Svatopluk Klimeš - 80.a 90.léta, Trigon Gallery,
Plzeň

2005
Europäerinnen etc., kunstlerhaus Sootbörn, Hamburg, Německo
Tři projekty ?, Galerie Litera, Praha
Stopy cest, Galerie fotografie G4, Cheb

2004
Stopy cest, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Atrium-muirta, výstava interpretovaných fotografii, Galerie Goller, Selb, Německo
V Ústí nad Labem stál u stínadla Bém ..., Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2003
Czech in, performance Předání moci přírodě, Stadwerkstatt Linz, Rakousko
Formalin, výstava pedagoga a dvou studentů, S.Klimeš, V.Kubelková, L.Kubec, Galerie U Kamene, Cheb
Světelný pes, foto–instalace, Malá galerie Na hradbách, Kolín nad Labem
Malováno ohněm, obrazy, kostel Sv. Bartoloměje,Cheb
Malen mit Feuer, in das Rosenthal Theater Selb, Selb, Německo
Blik /// Flash, Galerie Navrátil, Praha1 ,světelné instalace a fotografické průsvitky, na zahájení provedena performance Situace

2002
Blik /// Flash, Galerie Klatovy /Klenová, světelné instalace a fotografické průsvitky, na zahájení provedena performance Napjatá situace
Chrámy, České muzeum výtvarných umění, Praha

2001
Mokrá příšera, Galerie Josefa Sudka, Praha 1, na zahájení provedena performance Stopy Lochnesky
Setkání v Utahu, Galerie na bidýlku, Brno
Lázeňské oplatky, Galerie Suterén, Ústí nad Labem
Nessee u New Yorku, Design salon klub, Praha

2000
Lázeňské oplatky, Galerie Suterén, Ústí nad Labem
Mokrá příšera, Galerie Josefa Sudka, Praha
Setkání v benátkách na Campo Santa Margerita,Galerie U kamene, Cheb (s P. Hrůzou)

1999
V umyvadle, Galerie Pecka,Praha
3K - Shodou okolností, kostel sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem, (s M. Krausovou a S. Krotkým)
Medvěd u Moabu, Galerie U Mistra s Palmou, Náchod
Ryby na suchu, Galerie U Prstenu, Praha
Setkání v Benátkách na Campo Santa Margherita (se studentem IVK P. Hrůzou), Galerie U kamene, Cheb

1998
Dvanáct ročních období, výstava a performance "Účast skrze přítomnost", Galerie JJ, Chomutov (s J. Havelkovou)

1997
Pal - art, Galerie Růžový kopeček, Cheb
Stratifikace ohně, Sankturinovský dům, Kutná Hora
Oheň, voda, vzduch, země, Galerie Mánes, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Quodlibet M. JAN HUS, autor Klimeš - výstava pro 9 výtvarníků - kurátor Patková, Muzeum a Pojizerská galerie Semily
21.ročník Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha; repríza -13.4.- 6.5. Sokolov

2014
9.mezinárodní bienále kresby Plzeň, Plzeň
UB – práce na papíře, Galerie Vltavín, Praha
Figurama 2014, Gask, Kutná Hora

2013
Element F- fotografie a umění v druhém pol. 20. Století, Moravská galerie, Brno
Dvacet s UB, Galerie N, Jablonec
Doma, Galerie F.Drtikola, Příbram

2012
Vanitas vanitatum et omnia vanitas, Galerie Millenium, Praha
Technologia materialis et perceptualis, Galerie kritiků, palác Adria, Praha
Ostrý vítr, Česko-německé výtvarné sympozium, KC Řehlovice
Ornament, Galerie Roxy / NoD, Praha,
Najlepsze práce biennále rysunku Pilzno 2010, Muzeum Architektury we Wroclawiu, Polsko
Salon umění, Dox, Praha,

2011
Velocypedia, galerie NTK, Praha
Figurama II- Artelerie, Fakulta architektury ČVUT, Praha
Krajina intimní, galerie Rampa, FUD UJEP, Ústí n. L.
Zamést pod koberec, Česko-německé výtvarné symposium, KC Řehlovice; galerie Adlergasse und Runde Ecke, Drážďany,- Tschechisch-Deutschen Kulturtage, Německo

2013
S Václavem Havlem, Galerie Ars 21, Český Krumlov (Krumau)

2012
Vanitas vanitatum et omnia vanitas / Marnost nad marnost, všechno je marnost, Galerie Millennium, Praha (Prague)

2011-2012
Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha

2011
Terra (non)firma / (Ne)pevná půda, Galerie Kartografie, Praha
Velocypedia, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha

2010
Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod
Vzpomínka na Karla Tutsche, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
Wie war das mit Kain und Abel, Künstlerhaus Sootbörn, Hamburg

2009
Art Safari 18, Sochařské studio Bubec, Praha
Stopy ohně, Dům umění, Ostrava
Věčná pomíjivost, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

2008
Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Na bidýlku: Umělci z okruhu Galerie Na bidýlku v Brně, Galerie Jelení, Praha

2007
Průzračný svět, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice n. L..a Landshloss Pirna – Zuchendorf

2006
Doteky země, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice n. L..
Grenzenlos ?/ „Bez hranic ?“/, workshop fur studentinnen - Europaisches Industriemuseum fur Porzellan Selb – Plossberg, Germany
Baroko pro oko, symposium Řehlovice,
BLACK ´06, pardubický výtvarný festival, Sýpka a dům č.p. 5, Pardubice
5. bienále kresby, Plzeń
Vorsicht Barok, symposium Riesa Efau Dresden, Germany

2005
- 6. ročník fotografického festivalu Funkeho Kolín – MĚSTO
Parafráze, text katalogu PhDr. Eva Pertová, Severočeská galerie výtvarného umění , Litoměřice
Pocta UB V. Rabasovi, text v katalogu – J.Orlíková, Rabasova galerie Rakovník
60 let hledání, symposium Řehlovice, - Ve dvoře, Litoměřice, - Riesa Efau Dresden, Německo


2004
Proudění – Strömungen – „Sladká Evropa“, symposium Řehlovice, - Amonhof, Drážďany, Německo


2003
Ejhle světlo, Moravská galerie,Brno
Umělecká beseda, členská výstava skupiny, Galerie hlavního města Prahy, Praha
Proudění – Strömungen – „Únos Evropy“, symposium Řehlovice, - Amonhof, Drážďany, Německo
Nová média Cheb 2003, plenér uměleckých škol a výstava, v alternativním prostoru ve městském pivovaře, Cheb


2002
Divočina – příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy/Klenová
III. Nový Zlínský salon“/““III. New Zlín Salon, Zlín
Proudění–Strömungen,Řehlovice, Drážďany, Německo
Klenová Sýpka – mapování prostoru, 5. mezinárodní letní akademie na sýpce Klenová
Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha

2001
Fotografické setkání Funkeho Kolín 2001, Kolín n.L.
Proudění - Stömungen, česko-německé symposium, Řehlovice, Amonhof, Drážďany, Německo
Wasserspiele - Wunsiedler, symposium a výstava 17 výtvarníků, Německo
Portrét roku 2000 - současná portrétní tvorba v kresbě a malbě, převzatá výstava, Galerie Emila Filly, Ústí n.L.

2000
Portrét roku 2000, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Ze tmy do světla, výstava pedagoga a studentů z IVK Univerzita J.E.Purkyně, Galerie JNJ, Praha
Současná minulost, Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
2 : 3, performance, výstava, Old Main Gallery, State University of New York, USA
Slavonice 1990 - 2000, Galerie Slavonice, Slavonice
Dva konce století, České muzeum výtvarných umění v Praze
...a poletíme dál..", skupina Papiriál, Galerie Mánes, Praha
Výstava 1/2000, Chauny, Francie

1999
II. Nový Zlínský salon, Státní galerie ve Zlíně
Středomoří / Mediterranée, Francouzský institut, Praha
Hommage a Franz Kafka, Kulturhaus A, Augsburg, Nemecko
1998 Členská výstava Umělecké Besedy, Galerie Mánes, Praha
Moje mořské dobrodružství začíná, Galerie Mánes Praha
Prahy / Tresholsts, Galerie Mánes, Praha
Jiří Kolář e il collage Ceco, Galleria Nationale d'arte antica, Palazzo Barberini, Roma, Italie

1997
Prostor, symposium, performance Oheň pro tento prostor, Galerie Sýpka, Vlkov u Brna
Česká koláž, Národní galerie, pal. Kinských, Praha
Signály a interference, NTM, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie Praha ( grafická sbírka, odd. současné malby ),
Galerie hlavního města Prahy,
Moravská galerie v Brně ( oddělení fotografie ),
Východočeská galerie Pardubice,
Galerie výtvarného umění Karlovy Vary,
Oblastní galerie Liberec,
Oblastní galerie Olomouc,
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou,
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
Collection of State University of New York, College at Cotland,
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,
Severočeská galerie v Litoměřicích,
soukromé sbírky
Další realizace

Performace:

2008

Svatopluk Klimeš: Performance ve třech metrech, Galerie U Dobrého pastýře, Brno

 

1997

Svatopluk Klimeš: Oheň pro tento prostor, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv