O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Tomáš Absolon

Jméno
Tomáš
Příjmení
Absolon
Narozen/a
1987
Místo narození
Uherské Hradiště
Web
www.tomasabsolon.tumblr.com
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Pro aktuální obrazové série Tomáše Absolona, jednoho z laureátů Ceny kritiky za mladou malbu za rok 2016, je charakteristické tematizování ambivalence mezi konkrétním a abstraktním. Nejde mu ovšem o „nějaký – jakýkoliv“ předmět. Inspiruje se grafémy, jež mohou na obrazové ploše fungovat podobným způsobem, jakým působily písmové fragmenty v syntetickém kubismu: v abstrahovaném obrazovém poli udržují kontakt s realitou.

Absolonovým předmětem zájmu tedy není pouze samotná soustava znaků, ani obsah, který tyto znaky nesou. Zabývá se grafémem jako takovým – jeho tvarem a podobou, tedy tím, co většinou stojí nereflektováno a ukryto za sdělovaným významem. Svým zacílením se proto blíží  estetice lettrismu, jíž je ale zase vzdálen tím, jak se znaky na obrazové ploše pracuje. Nejde mu totiž pouze o vytříbenou minimalistickou a objektivistickou estetiku, grafémy často ironizuje. Zvláštní důraz při tom klade na možnost jejich antipodického uchopení – explicitně nazvětšovaný, a tím akcentovaný tvar potenciálně sugeruje možnost svého archetypálního, symbolického uchopení. Zároveň ale stále zůstává především arbitrární grafickou značkou – tvarem, který sám za sebe žádný další, utilitární či spirituální obsah a význam nemá.

To, co je v oblasti typografie výsledkem generovaným soustavou pravidel pro konstruování písma, Absolon opět převrací, zkoumá a analyzuje z odlišného úhlu pohledu – akcentuje malířské gesto, kterým tvar znaku narušuje, (de)formuje ho a dává mu nový obsah prostřednictvím toho, jakou rukou a jakým způsobem je toto gesto vedeno, jaký styl (stylus) je využit. I to ale umožňuje řetězit rozličné konotace od odkazů na writerskou estetiku přes tematizaci současného grafického designu až k tradici písmomalířství a kaligrafie. Zdůrazněním autorského gesta Absolon rovněž otevírá cestu odkazům ke gestické malbě, tj. fakticky k akcentování autorského subjektu.

Autor se mimo jiné inspiruje také estetikou plakátu, jeho bohatou tradicí, ale i nejistou současností. Vzhledem k výrazné barevnosti velkých ploch lze vytušit odkaz k estetice pop-artu a sítotisku, ale i k současným technickým obrazům produkovaným grafickým softwarem balíku Adobe. Tematizací typografie a grafického designu v médiu malby tedy může originálním způsobem přehodnocovat a ověřovat jejich tradici a zároveň i potenciál jejich dalšího rozvoje. Absolonovy obrazy můžeme ovšem číst i jako pokus o to, jak se vyrovnat s typografickým vizuálním smogem – chaosem nápisů, textů a oznámení, jež ve velké většině případů postrádají jakýkoli náznak dodržování základních estetických pravidel.

Autor anotace
Martin Mikolášek

Publikováno
2017

Profesní životopis

2013–2012
Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér kresby / škola Jiřího Petrboka
2012
ateliér hostujícího pedagoga, Florian Pumhösl
2011
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze,  Ateliér malby Jiřího Černického
2007–2011
Akademie výtvarných umění v Praze,Ateliére malby III / škola Michaela Rittsteina
2003–2007
Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště

Výstavy

Samostatné výstavy
2016
Penmanship, Kvalitář, (s Cezary Poniatovsky), Praha

2015
White, Indeed, Kewenig Gallery, Palma (Spain, Mallorca)
Popposition off fair, (KIV Gallery) s Mirkou Večeřovou, Brusel, (Belgie)

2014
Monet on my mind , Fait Gallery ,Brno
Lucky strike , KIV Gallery, Praha

2013
Vzorové dny, Galerie Půda, Jihlava

2012
Věc nikoho, MU Concept, Praha

2011
Noční práce, Městské divadlo, Kolín
Výstava obrazů, Muzeum prostějovska, Prostějov

2009
Next Targets: MISAŘ/ABSOLON, The Chemistry Gallery, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
Paintings, SVIT Gallery, Praha
9. ročník ceny kritiky za mladou malbu 2016 (

2015
Painting the sky blue, Stefan Lundgren Gallery, Palma (Spain, Mallorca)
Typography, Tjechisch Centrum ,Rotterdam (Nizozemsko)

2014
Pracoviště, GAMU, Praha

2013
Absolventi AVU, Veletržní palác NG, Praha
Participace, Via Art Gallery, Praha
Krize beze smyslu, Galerie Luxfer, Brno
Salon d'Apollon, GAVU, Praha

2012
Výstava účastníků sympozia: Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
Cukr a Bič, zámek Litomyšl, Litomyšl
INTRUDER, Bývalé elektrické podniky, Praha

2011
Spolu práce, Trafo Galerie, Praha

2010
Artyčok.tv Artfair, Meetfactory, Praha

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Rezler, Aleš. Jenewein Kutná Hora: XII. Sympozium současného výtvarného umění: Absolon Tomáš, Achrer Josef, Jakubčíková Blanka, Krausová Denisa, Rathouský Luděk. [Kutná Hora]: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 2012. [24] s. ISBN 978-80-904518-9-6.

Články, média, internet

www.protisedi.cz/article/polsky-malir-poniatowski-se-predstavi-v-kvalitari

artalk.cz/2017/01/21/vystava-penmanship-v-kvalitari/http://artalk.cz/2016/06/05/tomas-absolon-david-krnansky-a-ondrej-petrlik-v-galerii-svit/

Frolcová, Milada. Léto 2015 v Galerii Slováckého muzea. Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, 2016, 57(1), s. 257-262. ISSN 0583-5569.

www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2013/16-2013/tomas-absolon

www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1788938-proste-obrazy-abstraktni-svit-poskvrnene-mysli

www.munimedia.cz/prispevek/malir-tomas-absolon-predstavil-poprve-svou-tvorbu-v-brne-ve-fait-gallery-preview-8213/

www.artmagazin.eu/vystava-next-targets-vaclav-misar-a-tomas-absolon/
Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv