O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Tomáš Moravec

Jméno
Tomáš
Příjmení
Moravec
Narozen/a
1985
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
http://www.tomasmoravec.cz/
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Portfoliem Tomáše Moravce prochází několik styčných linií. Ta nejvýraznější by se dala definovat jako vize prostorového a situačního designu. Moravcovy starší projekty souvisejí se změnou veřejného prostoru a jeho dispozitivu. Charakter těchto změn ovšem nespočívá v radikálním a všeobjímajícím řezu povrchem, ale spíše ve vytvoření nenápadné odchylky, která mění jeho vnímání. Veřejný prostor pro něj reprezentuje myšlenkovou situaci, která je chápána stereotypně ve své neměnné funkci a Moravec ji svými zásahy dekonstruuje. Ve starší práci Nalajnováno (2008) kupříkladu přetvářel slepé a nevyužívané travnaté plochy ve fotbalová hřiště. Performance Situace (2008), kterou Moravec realizoval v rámci své stáže v Bratislavě, spočívala v iluzivní změně prostoru za pomocí maskování světla z projektoru.

 

Světlo se také stalo stěžejním prvkem instalace Nemoc bílého muže, prezentované na výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2008. Světelné intervence jednoduchých a nenarativních obrazců na pár minut měnících veřejný prostor byly v galerii prezentovány fotografickou dokumentací. Světelné tvary byly vytvářeny prostým způsobem: maskováním světelného toku projektoru napájeným z autobaterie. Tento proces byl rychle vznikající a zanikající a jeho jádrem byla performativita. Průběh akce generoval určitou nahodilost výsledných světelných tvarů, přinášející náznak poetiky. Dílo však v autorově interpretaci také odkazuje na problematiku zacházení s životním prostorem vyspělou západní civilizací, jak předjímá název celého projektu.

 

Jisté poetické kvality má křehká instalace Geodetické body (2014): vratký stativ pro kameru snímající iluzi hvězdné oblohy. Ve videu se autorovým zásahem zhroutí jak konstrukce, tak i samotná iluze vesmíru. Vztah vesmírných dálek a blízké každodenní skutečnosti se také velmi subtilně projevuje v díle Náhradní měsíc (2012). I přes to, že toto dílo řeší otázky měřítka a měřitelnosti, působí především jako asociativní vizuální situace.

 

Formální kód, který Moravec nejčastěji používá, je jazykem funkčnosti. Jednoduchost až strohost výsledků jeho práce je podmíněna jejich funkcí a průběhem situace, v níž hrají roli. Předvojem prostorových a materiálových vztahů jsou myšlenkové situace. Ve videu Tak já to pouštím (2011) je mechanický pás třídírny odpadu vystaven neočekávané situaci v podobě nesešlapaných kartonových krabic převázaných lanem. Vzniká jakýsi objektový Sisyfův výstup, jenž spočívá v opakovaném pokusu mechanického pásu vyvézt kartony nahoru a v následném neúspěchu tohoto počínání. Video nám ukazuje jednoduché a absurdní divadlo stroje a kartonů, které na konkrétním příkladu demonstruje vznik odchylky ve výchozím funkčním nastavení.

 

Podobu nesmyslného počínání má performance To vydrží (2011), v níž Moravec pomocí podivné konstrukce nasazené na záda udržuje ping-pongový míček ve vzduchu prostřednictvím fukaru a vše natáčí na videokameru. Opět se zde opakuje vzorec jednoduchého principu, prostých prostředků a nelehce definovaného důvodu celé akce. Ta má podobu hry či cvičení, která stejně jako výše zmíněné intervence posunují stereotypní chápání každodennosti, aniž by do ní radikálně zasahovala.

 

K dalším ze série absurdních performancí patří i pravděpodobně nejznámější Moravcův projekt (masově rozšířený na internetu), videozáznam akce Paleta (2008). Autor vyrobil paletu s kolečky, zkonstruovanou na míru úzkokolejní dráze v Bratislavě. Ve videu se na ní prohání tramvajovými kolejemi, což přináší velice vtipný a nápaditý výsledek, zároveň však představuje podvratné využití a zneužití nastaveného systému.

 

Jednu ze svých myšlenkových metod Tomáš Moravec popisuje jako asociativní fyziku. Inspiruje se jevy, jež demonstruje v mírně pozměněném prostředí či s jinými činitely. Ty potom nereprezentují pouze obecně platný princip, nýbrž i různorodé subjektivní interpretace. V projektu Otázka líbivosti pláště (2012–2015) autor v několika variacích pracuje s fyzikálním jevem imploze, jemuž vystavuje průmyslově vyráběné stříbrné kanystry. Kanystry jsou záhadnou silou smršťovány bez zásahu lidské ruky: ve skutečnosti je však jev způsoben nerovnováhou vnitřní a vnější teploty kanystru, která způsobuje podtlak a objekt deformuje. Instalace Opakované selhání (2015) se skládá z osmi v řadě vyrovnaných kanystrů, které jsou efektu imploze vystaveny po různě dlouhé časy, a prezentují tak postupné fáze deformace. Výsledkem je prostorový storyboard, který implikuje i metaforu vztahu mezi vnitřním lidským životem a jeho podrobení vnějšími okolnostmi.

 

Vztahem prostorového vnímání a vědomí, resp. paměti se zabýval projekt Skici v bronzu (2012–2015). Jeho první fází byla procesuální instalace monumentální drapérie, s jejímž tvarem se v průběhu výstavy v Šalounově ateliéru několikrát manipulovalo, a vznikly tak odlišné verze instalace. Zrakově neuchopitelná část pod černou plachtou byla hypotetickou inverzí, něčím, co je přítomné bez možnosti přímého opisu. Druhá fáze projektu spočívala v modelování různých verzí drapérie s předlohou pouze v podobě celkových fotografií. Modely byly odlity do bronzu a vystaveny spolu s fotografiemi.

 

Ať už se jedná o hmotu, světlo, či akci, z jednotlivých polí průzkumu autor nejčastěji vytváří modelové situace, kde do vzájemného vztahu uvádí prvky zastupující tu, či onu oblast. Jeho projekty tak mají charakter případových studií, které komentují aspekty lidského vnímání a vztah individua k okolnímu prostoru.

Autor anotace
František Fekete

Publikováno
2017

Profesní životopis

Vzdělání:
2016
Zahájeno doktorandské stadium - Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
2010-2012
MgA. – Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) – Intrmediální tvorba 2 (Škola Jiřího Příhody)
2005-2010
BcA. – Ústav umění a design v Plzni (UUD) – Multimediální design (ateliér A. Matasová, D. Zahoranský, M. Pěchouček)

Artist-in-res­i­den­ce, stáže, workshopy:
2013
AIR - Studios Das Weisse Haus, Vídeň (A)
AIR - Triangle Arts Association, New York (USA), VARP
2011
AIR - FKSE, Budapest (H), VARP
2010
Ateliér hostujícího profesora, AVU – Marcus Geiger (CZ)
2008
VŠVU, Bratislava – Ateliér IN - Szábolcs KissPál (SK)
2007
Art Camp, Plzeň – Yummi Roth, Adéla Matasová (CZ)
Sommerakademie, Plauen, Německo - Dora Maurer (D)

Ocenění:
2015
Cena Václava Chada
2009
Finalista Ceny EXIT
2008
Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého – Cena čtenářů ReflexArt ON! / Mezinárodní filmový festival Bratislava – divácká cena

Výstavy

Samostatné výstavy
2016
Hájemství marnosti (Ivan Kafka, host: Tomáš Moravec), Galerie Entrance, Praha, (CZ)
Plastický film, Galerie Školská 28, Praha (CZ)

2015
Odlitek, Galerie Lauby, Ostrava (CZ)
Sketches in bronze, DADS gallery, Liberec, CZ
Question of superficial affection – extended, bb15 gallery, Linz, A

2014
Handle with care and criricism (with Matěj Al-Ali and Petr Dub) – Prádelna Bohnice, Praha, CZ

2013
Question of superficial affection – Gallery OFF/Format, Brno, CZ
From head to toe (with Matěj Al-Ali) – Theatre Alfréd ve dvoře, Prague, CZ
Opencall (with Matěj Al-Ali) – Gallery Weltecho, Chemnitz, D
Prospect – Plusminusnula Gallery, Žilina, SK

2012
Beds and Folds (with Matěj Al-Ali) – Jelení gallery, Prague, CZ
Dividing – Vitrína Deniska, Olomouc, CZ

2011
Spare month – Fotograf gallery, Prague, CZ
Subject to alterations –FKSE Studio, Budapest, H
Pre-postures –Telep gallery, Budapest, H
Echoes of entropy (with Matěj Al-Ali and Petr Dub) – Gallery of critics, Prague, CZ
It lasts – 207 gallery, Prague, CZ

2010
If (training in materials and tools) (with Roman Štětina) – Meetfactory, Cube gallery, Prague, CZ
Accidental deception (with Matěj Al-Ali) – Altán Klamovka, Prague, CZ
Puncture tyres (with Roman Štětina) – Space gallery, Bratislava, SK

2008
Reserve pair of socks (with Matěj Al-Ali) – Entrance gallery, Prague, CZ

2007
Konvikt resident – PAF, Olomouc, CZ
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
Nevratný posun, Dům pánů z Kunštátu, Brno (CZ)
Monument II, UART 2016 The Third Zhongshan International Young Artist Exhibition, Guangdong (CN)
Aparatus for a utopian image, Elisabeth Foundation Project space, NYC (USA)
Monument: škola gest, Czech China Contemporary, Peking (CN)
Teorie chlupatého míče, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy (CZ)

2015
Screen City Festival, Stavanger (NOR)
Zen Plzeň, Plzeň (CZ)
Chasing Max Mustermann, Graz (A)
Movement is beautiful – Galerie 99, Brno (CZ)
The James and Audrey Foster Prize 2015 – ICA Boston, USA
Distant observers – Gallery of modern art in Roudnice nad Labem, CZ

2014
Fatal jump from a stool – Trafó gallery, Budapest, H
About the chair – 9th International Biennial of photography and visual arts - Liège, B
Zone in motion – DOX, Centre for contemporary art, Prague, CZ

2013
Poison Green – Czech Center Gallery, New York, USA
Non-subjective cinema – Gallery TIC, Brno, CZ

2012
Use your illusion – bb15 - Space for Contemporary Art, Linz, A
Graduates AVU – National Gallery – Veletržní palace, Prague, CZ
6th Zlín youth salon – Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, CZ

2011
Happiness – 4+4 days in motion festival, Prague, CZ
Finally together – Armaturka gallery, Ústí nad Labem, CZ
Placcc festival – Budapest, H
25.6.2011 – Galerie2 – Prague quadriennale, Prague, CZ
Syndrom povlacenja – Salon 77, Niš, SRB
Raum:selbst – Brno house of arts, Brno, CZ

2010
The Reply – Bell Street project space, Vienna, A
Scherneschnitte 3 - Des Kaisers neue Kleider – Oberhafen Kantine, Hamburg, D
Exit a.a.O. - Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, D
Trial trail – Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste, Vienna, A

2009
Telescopic studio – Václav Špála gallery, Prague, CZ
Exit 2009 – Armaturka gallery, Ústí nad Labem, CZ
Sculptures in the streets - Brno Art Open, Brno, CZ

2008
Jindrich Chalupecký award, Final 2008 – Dům Pánu z Kunštátu, Brno, CZ
10+10 – U Bílého jednorožce gallery, Klatovy, CZ

2007
Just between us – Karlín Studios, Prague, CZ
Další realizace

Jiné prezentace:

2016
Mřížka - kurátorská selekce videí pro MDF Ji.hlava
Neklidná figura současnosti - debata, prezentace
PechaKucha Night Prague vol. 48

2015
Zlínský salon mladých, prezentace laureátů

 

2014
Pěstuj prostor, Plzeň (CZ)
Modularita a využití modulárních jednotek v současné architektonické praxi, Karlín Studios, Praha (CZ)

 

2013
Závěrečná prezentatce – Studios Das Weisse Haus, Vídeň (A)
Prostor pro: umění1 – Moravská galerie, Brno (CZ)
Supper Club (2): The Hybrid proposition – TBA21 Augarten Contemporary, Vídeň, (A)
Autorská videoprojekce – Školská 28 Komunikační prostor, Praha (CZ)
Openstudios – Trinagle Arts Association, New York (USA)
Stezka odvahy / prezentace – Offcity Architekti, Pradubice (CZ)

 

2012
Stezka odvahy / prezentace – Meetfactory, Praha (CZ)
Stezka odvahy / prezentace – PAF, Olomouc (CZ)
UMA: Dialogy – workshop Is medium the message? – Prádelna Bohnice, Praha (CZ)
CULBURB projektové setkání – Architektur Zentrum Wien, Vídeň (A)
Rozdělovací – Autorská prezentace, Olomouc (CZ)
PechaKucha night – Plzeň (CZ)

 

2011
Visual manual – DOX, Praha (CZ)
Rewind vol.16 – Moravská galerie, Brno (CZ)

2010
PechaKucha night – Stanica Zárečie, Žilina (SK)

 

 

2009
Videoart match vol.4 – Banská Bystrica, (SK)

 

 

2008
Mezinárodní filmový festival – Bratislava (SK)

 

 

2007
Území nikoho / Jednovečení proejkce ve veřejném prostoru – Plzeň (CZ)

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv