O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Tomáš Ruller

Jméno
Tomáš
Příjmení
Ruller
Narozen/a
1957
Místo narození
Brno
Působiště
Brno, Praha
Web
www.ruller.cz
Klíčová slova
akční umění
instalace
objekt
performance
public art (veřejné umění)
socha
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Autor se věnuje tvorbě v reálném prostoru a čase. Vytváří multimediální performance, instalace, videa, architektonické realizace a divadelní výpravy. První etapa jeho tvorby spadá do období komunistického režimu, kdy se často dostával do konfliktu s vládní mocí a musel realizovat své projekty v neoficiálním prostředí.

 

V této době se zúčastnil mnoha akcí, výstav a sympozií „druhé“ kultury (Malostranské dvorky, Praha 1981, Symposium na chmelnici, Mutějovice 1983 ad.) Tato kultura byla specifická tím, že oficiálně nebyla ani zakázaná, ani povolená, ovšem permanentně jí hrozilo nebezpečí ze strany kontrolních a represivních orgánů. Už před začátkem svého studia na Akademii začíná Ruller rozvíjet svůj specifický přístup k tvorbě. Studoval sice klasické sochařství, což byla v té době jediná oficiální možnost, jak realizovat umělecká díla v trojrozměrném prostoru, nicméně se tomuto tradičnímu oboru velmi vzdálil. Sblížil se s aktuálními trendy západního umění, které často chápalo uměleckou tvorbu nikoli jako produkci artefaktů, ale jako časoprostorovou a mentální událost. Rullerův přístup ukazuje třeba akce - instalace Prášení na konci chodby (Brno, radnice, 1984). Autor zde spojuje více alternativních oborů: časovou a pohybovou akci (práci s vlastním tělem) a prostorovou instalaci. Stal se zde jakousi oživlou sochou: při akci se tělo pohybovalo v hromadě sypkého materiálu, po konci akce zůstal negativní otisk těla. Toto dílo má optické i haptické kvality. Výsledkem je forma, z níž by mohla vzniknout definitivní socha, což však nebylo autorovým záměrem. Poselstvím díla je jeho neukončenost, fragmentárnost, dějovost. Podobných metod autor využívá i jindy. Postupně začíná testovat technická média, fotografii a video. Tyto prostředky mu neslouží pouze k záznamu, ale využívá je i při akci samotné. Důležitá je zde opět časovost média.

 

Autor pojímá dílo a potažmo prostor jako čtyřrozměrný, obohacený o časovou dimenzi. Například video Mánes v Mánesu (video - enkaustika) využívá pohyblivého obrazu, který je však téměř překryt hmotou (vosku), jejíž primární vlastností je trvání. Autorova tvorba je na jednu stranu velmi konceptuálně náročná (našli bychom paralely s určitými filosofickými teoriemi) a na druhou expresivní a dramatická. Autor je zpravidla sám protagonistou svých akcí (v duchu body artu). Jeho sdělení se mohou zdá aktuální (třeba politická), ale hlavně jde o základní otázky ontologického charakteru (proto Rullerova tvorba připomíná alchymistické či kabalistické koncepty).

Autor anotace
Václav Hájek

Profesní životopis

Vzdělání:
1976-1982 Akademie výtvarných umění Praha, ateliér sochařství

Workshopy, stipendia:
1991 SITU-ACTION (14-denní workshop) Kunstschoola, Örebro (S)
1992 PERFORMANCE ART, Janáčkova akademie muzických umění, Brno
1994 École des Beaux Arts, Poitiers (F)
1996 Haskell Indian University & University of Kansas, Lawrence (USA)
1997 School of Museum of Fine Arts, Boston, MA (USA)
State University of New York, Buffalo, NY (USA)
Art Institut & Exploratorium, San Francisco, CA (USA)
Xerox Research & Interval Research, Palo Alto, CA (USA)
1999 TECHNE & EROS (workshop) Media Institut, SFAI Santa Fe, NM, (USA)
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
1979-90 Jazzová sekce SH
1981-90 DIVADLO V POHYBU DNP
1983-91 AUFMERKSAMKEITSCHULE, East-West Projekt
1986-91BLACK MARKET, EUROPEAN PROJEKT
1988-91OPEN DIALOGUE INTERNATIONAL
1989-90 OBČANSKÉ FÓRUM - Kulturní komise KC OF, Praha, 1990

Výstavy

Samostatné výstavy
1999
Reálná virtualita, Galerie Mánes, Praha

1995
Dis-Play, Galerie Behemót, Praha
Telepresence, Chassie Post Gallery, Atlanta

1994
Světlo pro Behemót, Galerie Behemót, Praha
Wechselspiel, Kunstraum, Mnichov

1992
N.Y. Still, Feldman Gallery, New York

1990
Akce - Místa, Galerie d, Praha

1989
Reklama, Drogerie zlevněné zboží, Brno

1988
72 hodin, Junior klub Na chmelnici, Praha

1987
Prezentace, Galerie mladých, Brno
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011
Recyklace, Galerie NoD, Praha

2010-2011
Dialog 21, Galerie Califia, Horažďovice

2008
Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
Nechci v kleci! / No cage for me!, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2007
Tschechische Aktionskunst der 1960er bis 1990er Jahre / České akční umění 60. - 90. let, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum Berlín), Berlín (Berlin)

2006
Dílna 2006, Zámek Mikulov, Mikulov
Prezentace klauzurních prací FaVU VUT, Fakulta výtvarných umění VUT Brno Rybářská, Brno

2004
Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2003-2004
Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno

2003
Prazdroj české kultury. Umění inspirované pivem, Mánes, Praha
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Minisalon, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)

2002
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno

2001
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha

2000
Schenkungen, Museum Bochum, Bochum

1999
Brno - Vídeň - Praha, Dům umění města Brna, Brno
Trans Globe, Mánes, Praha

1998
Veřeje, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška
Tělo a fotografie / Body and Photography, Salmovský palác, Praha
Minisalon, Bibliotheque Royal de Belgique, Brussels (Bruxelles)

1997
Jitro kouzelníků, Národní galerie - Veletržní palác, Praha

1994
Video art '94: Příroda v pohybu, Mánes, Praha

1993
Šedá cihla, zámek Klenová/galerie Klatovy
Gabriel, Kokolia, Mainer, Ruller, Zámek Mělník

1991
Umění akce, Mánes, Praha

1990
Kafka, Kokolia, Ruller, P.S.1 Museum, New York
Otevřený dialog, Kunstlerforum, Bonn

1989
DIALOG PRAHA / LOS ANGELES, Lidový dům, Praha

1988
GENERACE 80' let, Galerie hlavního města, Praha

1987
OUT OF EASTERN EUROPE - PRIVATE PHOTOGRAPHY, M. I. T., Chicago, San Francisco, Cambridge, New York

1983
Symposium na chmelnici, Mutějovice

1981
Malostranské dvorky, Galerie v Nerudovce, Praha

1979
Čtyři z Prahy, Galerie Wielka, Poznaň
Zastoupení ve sbírkách
Maximal Art Gallery, Poznaň
M. I. T. Archive, Cambridge
Museum of Fine Arts, Houston
Kunstmuseum, Bochum
Tacke sammlung, München
Národní galerie, Praha
Moravská galerie, Brno
Další realizace

Architektonické realizace (výběr):

1979-84

UMĚLÁ KRAJINA, přehrada Dalešice (& K. Rechlík)

 

1982-83

NÁVRAT K ŽIVLŮM, rozptylová loučka, hřbitov Bítov

 

1984

PANYCHIDA, obřadní síň, hřbitov Brno-Židenice

 

1984-85

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, Slovanský ostrov, Praha

 

1988-89

BRÁNA, Spalovna, Brno

 

 

Divadelní výpravy (výběr):

1982

DIVADLO V POHYBU II., Divadlo na Provázku, Brno

 

1983

LABYRINT, J. A. Komenský/Ludvík Kundera, DNP, Brno

 

1984

ŠAŠEK A KRÁLOVNA, Boleslav Polívka, DNP, Brno

 

1985

ZKÁZA HLAVNÍHO MĚSTA, bratři Strugačtí, DNP, Brno

 

1986

BOŽSKÁ KOMEDIE, Dante Alighieri, DNP, Brno

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Akce-prostředí 1974-1989, monografický katalog, Host, Brno

Performance since 1960 - Abrams New York (USA)

Performance-Ritual-Process - Prestel Munich 1993

4 Czech Artists - Hocherl Verlag Munich 1993

Europa Europa cat. vol. 2 Bonn 1994

Články, média, internet

Výtvarné umění 4/91, 4/94, 3-4/95, 1-2/96

Architecture Sept. /89

News Week 43/89, 13/90

Artforum 82/91

High Performance 30/91

Documenta 8 cat. Kassel 1987

Neue Bildende Kunst2/94

Zavadil, Karel: Tomáš Ruller, rozhovor, Art and Antiques, duben 2006, s. 54-65.

Vlastní texty do databáze nezařazené

Viz. www.ruller.cz

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv