O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Václav Boštík

Jméno
Václav
Příjmení
Boštík
Narozen/a
1913
Místo narození
Horní Újezd
Úmrtí
2005
Klíčová slova
grafika
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Malíř a grafik Václav Boštík je jedním z nejvýraznějších představitelů lyrického proudu české poválečné abstrakce. Od počátku své tvůrčí dráhy směřoval k meditativně-minimalistickému výrazu, pro který byla vždy důležitá filosofická a teologická východiska. Soustřeďoval se často na archaické kultury a staré evropské umění, ve kterých viděl alternativu k rozdrobenosti moderní civilizace. V celé své tvorbě hledal Boštík universální, nadosobní řád, jednotu člověka s přírodou a Bohem, cestu ke světu prvotní zkušenosti. V průběhu své tvůrčí dráhy směřoval k čím dál větší objektivitě a potlačení vlastního individua, spěl k malbě, ve které se podle vlastních slov vyhýbal „popisné služebnosti, expresivní deformaci a subjektivnímu zneužití“ a postupně se omezil na „objektivní“ barevné plochy, základní geometrické tvary a shluky bodů v jednoduchých geometrických vztazích (Vlnění, 1967; Zakřivení, 1970).

 

Už na počátku své tvůrčí dráhy, na konci 30. let, se Boštík zřekl inspirace aktuálními proudy soudobé umělecké produkce a společně se sochařem a malířem Janem Křížkem se začal zajímat především o egyptské a mezopotámské umění, tvorbu přírodních národů (Fantastická hlava, 1946), o metafyzickou malbu, přímo vycházel i z raně románského umění. Náměty jeho děl často čerpaly z křesťanské ikonografie (Kresba k Apokalypse, 1945; Nebeský Jeruzalém, 1989), zájem o Josefa Šímu se projevil v dematerializaci barevné hmoty a práci s vnitřním světlem barevných ploch v sérii obrazů z počátku 40. let (Krychle, Kámen, Hmota, Členění). Na pozvání Josefa Kaplického a Karla Šourka vstoupil Boštík do Umělecké besedy, po odmítnutí jeho cyklu gesticky kreslených, v podstatě abstraktních krajin, které tvořily druhou linii tehdejší Boštíkovy tvorby, se prostředí Besedy názorově vzdálil (Lyrická krajina, 1942).

 

Boštíkova první samostatná výstava v Alšově síni Umělecké besedy v roce 1957 znamenala jeden z prvních signálů poválečné abstraktní malby a přispěla k obnovení kontinuity českého moderního umění. Téměř celou druhou polovinu 50. let vytvářel Boštík společně s Jiřím Johnem památník obětem holokaustu v pražské Pinkasově synagoze, dílo, které svým horizontálním členěním mohlo předznamenat některé jeho pozdější obrazy (Rýhování, 1973). V průběhu 50. let vytvořil Boštík sérii znakově-symbolických obrazů (Noc, 1957; Figurální kompozice, 1957; Rytmus, 1958), toto pojetí na konci dekády opustil ve prospěch rastrů a barevných polí, které pak rozvíjel po dalších několik desetiletí. Před polovinou 60. let se Boštík propracoval k téměř monochromním malbám, ve kterých vyjadřoval vlastní představu kosmogonického procesu, energetických polí ve stádiu před geometrickou organizovaností (Pole modré, 1964; Růžová mlhovina, 1965). Světlo vystupuje v těchto obrazech už jen jako transparentní, imateriální princip. V 80. a 90. letech pokračoval v rozvíjení těchto principů především v sériích jemně roztíraných barevných pastelů.

 

 

„Kdybych měl krátce charakterizovat své úsilí, pak bych řekl, že hledám ztracený ráj. Pokouším se nalézt východisko z labyrintu, ve kterém žijeme, a přiblížit se natolik ráji, abych z něj alespoň něco zahlédl.“

Autor anotace
Jakub Hauser

Publikováno
2010

Profesní životopis

Vzdělání:
1937-1939 a 1945 Studium na AVU Praha u Willyho Nowaka
1933-1937 Studium na Českém vysokém učení technickém v Praze (profesura kreslení a deskriptivní geometrie)
  
Zaměstnání:
1988 členem Nové skupiny
1971-1984 činný jako restaurátor
1960 zakládající člen skupiny UB 12
1955-1959 společně s Jiřím Johnem vytvořil na zdi pražské Pinkasovy synagogy památník obětem holokaustu, 77 298 napsaných jmen nacistických obětí
1953-1955 laborant a fotograf v Laboratoři vyšší nervové činnosti ČSAV

Ceny:
2004 Medaile za zásluhy od prezidenta republiky, Cena ministerstva kultury
Členství ve skupinách zařazených do databáze
UB 12

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Václav Boštík / Dělění prostoru; Ke 100 výročí malířova narození, Galerie Smečky, Praha

2003
Grafika, Galerie ASPEKT, Brno

1999
Práce z let 1936 - 1989, Galerie výtvarného umění, Litoměřice

1998
Galerie ASPEKT, Brno
Francouzský institut v Praze

1997
Dva pohledy, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem (s M. Ranným)
Městské muzeum a gelerie v Hranicích, výstavní síň Synagoga (s J. Seifertem)

1996
Turčianská galéria v Martině, Slovensko
Grafika, Galerie ASPEKT, Brno
Galerie GEMA, Praha (s J. Seifertem)

1995
Kresby (Česká kresba 4), Galerie umění Karlovy Vary
Výběr z díla, Galerie ´60 / ´70, Praha
Václav Boštík a Karl Prantl, Galerie UXA, Novara, Itálie
Galerie GEMA, Praha

1994
Galerie ASPEKT, Brno (s R. Hliněnským)
Galerie UCHER, Kolín nad Rýnem (s R. Girkem), SRN

1993
Dům u rytířů, Litomyšl
Státní galerie výtvarného umění, Náchod
Zámek Lanškroun
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlung, Drážďany, SRN
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1992
Galerie Lamaignère-Saint-Germain, Paříž, Francie
Kulturní středisko Opatov, Praha
Galerie GEMA, Praha

1991
Kunstverein für Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, SRN

1990
Galerie Lamaignère-Saint-Germain, Paříž, Francie

1989
Sovinec
Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy

1988
Oblastní galerie výtvarného umění, Zlín (Gottwaldov)
Galerie Lamaignère-Saint-Germain, Paříž, Francie
Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava

1987
Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1986
Divadlo hudby, Olomouc
Kulturní středisko Opatov, Praha

1984
Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1983
Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
Malá síň Galerie Benedikta Rejta, Louny

1981
Výstavní síň Domu kultury, Orlová

1980
Galerie Geneviève et Serge Mathieu, Besançon, Francie

1977
Galleria Altro, Řím, Itálie

1968
Galerie Nová síň, Praha

1967
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1957
Alšova síň Umělecké besedy, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009
Boštík, Boudník, Grygar, Kmentová, Kolíbal, Kučerová, Malich, Nepraš, Sopko, Svobodová, Šimotová + Brabec: V SPEKTRU ROZMANITOSTI: 11+1, Dům U Zlatého prstenu, Praha

2004
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Staatliches Museum für angewandte Kunst, Mnichov, SRN
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, Maďarsko

2003
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Práce na papíře, Dům U Kamenného zvonu, Praha
Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek, Galerie Benedikta Rejta, Louny

2000
Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou
Aktuální nekonečno, Městská knihovna, výstavní sály, Praha

1999
Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990 - 1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1997
Kořeny / The Roots, Mánes, Praha
Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha

1996
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1995
České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU, Dům U černé Matky Boží, Praha
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1994
O světle: Václav Boštík: Kresby, Jiří Seifert: Sochy, Jan Svoboda: Fotografie, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, SRN
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha
Der Riss im Raum, Martin-Gropius-Bau, Berlín, SRN

1993
Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha

1992
Prague - Bratislava, D´une géneration, l´autre, Museé d'Art Moderne de la ville de Paris - ARC au Couvent des Cordeliers, Paříž, Francie
Svetlo v tmách, Považská galéria umenia, Žilina, Slovensko
České výtvarné umění 1900 1960, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
Umělecká beseda 1992, Mánes, Praha

1991
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Tradition und Avantgarde in Prag, Rheinisches Landesmuseum, Bonn, SRN

1990
Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany, SRN
Nová skupina: Členská výstava, Městská knihovna, Praha
Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění, Karlovy Vary
Polyformie - Kunst als subversieves Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín, SRN
90 autorů v roce ´90, Palác kultury, Praha
Galerie Mathieu, 12 Ans d´activités, 40 Artistes, Centre d´Arts Contemporains de Besancon, Besançon, Francie

1988
Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha

1986
Václav Boštík: Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Olbram Zoubek, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl

1985
Wspołczesna sztuka czeska. Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Bałucka, Lodž, Polsko

1984
Zeitgenössische Kunst der ČSSR, Galerie Dialog e. V., Berlín, SRN
Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe, Vratislav, Polsko

1983
8 Künstler aus Prag in München, Künstlerwerkstätten, Mnichov, SRN

1969
Obraz 69: Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1968
Nová citlivost. Křižovatka a hosté, Dům umění města Brna, Brno

1966
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha

1964
Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Nová síň, Praha

1953
Členská výstava Umělecké besedy, Valdštejnský palác, Praha

1942
Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Gottwaldov)
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
České muzeum výtvarných umění, Praha
Moravská galerie, Brno
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Galerie výtvarného umění, Cheb
Galerie umění, Karlovy Vary
Oblastní galerie Liberec
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Severomoravská galerie, Ostrava
Východočeská galerie, Pardubice
Okresní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Oblastní galerie, Zlín
Centre Georges Pompidou, Paříž
Menil Foundation, Huston
Muzeum Sztuki, Lodž
Muzeum Narodowe, Wroclav
Sammlung Lenz Schönberg, Söll, Rakousko
Kupferstichkabinett, Drážďany
a v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Chalupecký, J.: Kunst der Sowjetunion, Polen und Tschechoslowakei, in: Kunst der Gegenwart, Berlin 1978.

Bénamou, G.: L’art aujourd’hui en Tchécoslovaquie, Paříž 1979.

Srp, K.: Situace 10: Václav Boštík: obrazy, Jazzová sekce, Praha 1981.

Valoch, J.: Václav Boštík (kat. výstavy), Brno 1987.

Srp, K.: Václav Boštík (kat. výstavy), Praha 1989.

Hlaváček, J.: Počínání Václava Boštíka, in: Výpovědi umění, Ústí nad Labem 1991, s. 130-138.

Boštík, V.: O sobě a o umění, Náchod 1993.

Chalupecký, J.: Nové umění v Čechách, Praha 1994, s. 56-59.

Šetlík, J.: Boštíkovy malířské úvahy, in: Cesty po ateliérech, Praha 1996, s. 209-217.

Boštík, V. – Zemina, J. – Padrta, J.: Václav Boštík, výběr z díla 1936 – 1997 (kat. výstavy), Brno 1998.

Zemina, J.: Václav Boštík: práce z let 1936-1989 (kat. výstavy), Litoměřice 1999.

Hlaváčková, H.: Boštík, Stratil a obraz světa, in: Bydžovská, L. – Prahl R. (ed.): V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2002, s. 139-147.

Zemina, J. – Mrázek, J.: Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek (kat. výstavy), Louny 2003.

Slavická, M. (ed.): UB 12: Studie, rozhovory, dokumenty, Praha 2006.

 

 

 

 

 

Články, média, internet

Hlaváček, L.: Grafika 65, in: Výtvarná práce, 1965, r. 8, č. 19, s. 6.

Padrta, J.: UB 12 v Brně, in: Výtvarná práce 1965, č. 26, s. 8.

Padrta, J.: Václav Boštík, in: Výtvarné umění 1968, č. 5, s. 211-222.

Padrta, J.: L’art concret, in: Opus International 1968, č. 9, s. 56-64.

Čiháková, V.: Václav Boštík, in: Výtvarná práce, 1968, č. 2, s. 4.

Felix, Z.: Václav Boštík, in: Výtvarná práce, 1968, č. 2, s. 4.

Mráz, B.: Václav Boštík, in: Výtvarná práce, 1968, č. 2, s. 5.

Jirous, I.: Roudncie ´70, in: Výtvarná práce, 1970, č. 14, s. 4-8.

Barriére, G.: Grand Oeuvre de Vaclav Bostik, in: Revue des Mondes, 1988, octobre, s. 239-243.

Matoušek, A.: Dílo Václava Boštíka, in: Výtvarné umění, 1990, č. 6, s. 8-9.

Lahoda, L.: Od kamene ke světlu, in: Výtvarné umění, 1990, č. 6, s. 5-8.

Srp, K.: Druhý ostrov Václava Boštíka, in: Výtvarné umění, 1990, č. 4, s. 1-4.

Boštík, V.: K vlastní výstavě v Besançonu, in: Výtvarné umění, 1990, č. 4, s. 8.

Šetlík, J.: Václav Boštík a tvůrčí skupina UB 12, in: Výtvarné umění, 1991, č. 5, s. 65-76.

Lang, Č.: Václav Boštík, in: Ateliér, 1991, č. 12, s. 4.

Petrová, E.: Osmdesát a jedna kresba Václava Boštíka, in: Ateliér, 1993, č. 13, s. 4.

[RED], Povídání Františka Šmejkala a Václava Boštíka o souvislostech, shodě a rozdílech v jeho díle ve vztahu k tvorbě Josefa Šímy, in: Ateliér, 1993, č. 25, s. 7.

Wittlich, P.: Boštíkova transcendence, in: Umění, 1994, č. 4, s. 393-396.

Šetlík, J.: Václav Boštík, in: Literární noviny, 1995, č. 31, s. 11.

Petrová, E.: Vzájemná harmonie, in: Ateliér, 1997, č. 26, s. 5.

Hlaváčková, M.: Dva pohledy, in: Ateliér, 1998, č. 3, s. 5.

Smejkalová, J.: Kresby Václava Boštíka, in: Ateliér, 1999, č. 4, s. 4.

Zemina, J.: Léta s Boštíkem, Kritická příloha Revolver Revue 16, 2000, s. 6-11.

Kapusta, F.: Neznámý John a Boštík, in: Ateliér, 2001, č. 24, s. 12.

Lahoda, V.: Archaismus, in: Literární noviny, 2004, č. 6, s. 13.

Hlaváček, J.: Nebeský Jeruzalém pro Václava Boštíka, in: Atelér, 2005, č. 13, s. 3.

Pečínková, P.: Esence z Boštíka, in: Revolver Revue, 2006, č. 64, s. 282-284.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv