O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Václav Krůček

Jméno
Václav
Příjmení
Krůček
Narozen/a
1955
Místo narození
Ostrava
Působiště
Praha
Web
www.krucekvaclav.com
Klíčová slova
instalace
malba
objekt
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Krůčkův ne-obrazový přístup vychází z reálné přítomnosti mřížky, která v sobě nese "těkání", jež je výsledkem fyzikálně-optického jevu. Ve vývoji autorova uměleckého názoru, který vedl od grafického výtvarného projevu přes reliéfní hlubotisky v papíru, kdy jej zajímala spíše problematika haptického rozlišení namísto lineárního, jde tedy o reakci vůči principiálně nekompromisní jednoznačnosti grafického projevu. To, že v sítích dochází k optickému efektu, pak bylo výsledkem experimentu ilustrujícího rozplývání kresby, která je představena před bílou plochu stěny.

 

Sítěmi, kterými vrcholí snaha o vymanění se z posledních rudimentů obrazového principu dospěl autor k prostředkům, které obraz "rozpouštějí". V síti dochází k určité události, při níž to, co je v jeho zorném poli - mrak, potlačuje princip obrazové reprezentace a představuje moment zpřítomnění. Tématem se stala neuchopitelnost vzhledem ke struktuře a dění. Přestože v mřížkách dominuje téměř mysteriózní světlo, tedy nejdůležitější a zároveň zpřítomňující faktor, jejich intence je vzdálena interpretacím ve smyslu světelné metafyziky. Tato skutečnost konečně vyplývá z fenomenologické teorie, podle níž žádný objekt nemůže být vnímán zároveň jako obraz i jako koncept.

 

Krůčkova tvorba je příkladem rehabilitace povrchu, který z filozofického hlediska představoval jen "stín reality", tedy to, co tzv. "autentický život" (v intencích filozofie Martina Heideggera reflektovaný, upřednostňující vnitřní intelektuální rozměr...) odmítá ve jménu duchovní podstaty. Můžeme zde tedy hovořit o zviditelňování povrchu skutečnosti, ktery byl doposud zahalen jeho vnitřní hodnotou.

 

Čisté vnímání fenomenologické prezence vytváří protiklad k časové posloupnosti obrazové reprezentace. Představuje tak index - časovost stopy. Indexikalita vyplývá i ze skutečnosti, že efekt mřížek vzniká přirozeně - v podstatě nezávisle na autorovi - funguje jako svědectví proměnlivosti. Výzvou konvenční myšlence autorství je konečně i volba mřížky - komerčně dostupného materiálu, sériového produktu, který je zdrojem non-reprezentace. Je příkladem tautologické identity, která je rovněž vlastní kategorii uměleckých objektů označovaných jako readymade. Readymade můžeme chápat buď ve smyslu konfrontace každodenního objektu s institucionálním kontextem nebo také jako radikální popření obrazové, tj. ikonické reprezentace. V jistém ohledu tak mřížky představují spojení extrémního kriticismu vůči principu reprezentace a principu anonymně sériově produkovaného díla. Pro přesnost je nutné zopakovat, že mřížky nejsou v tomto případě čistým sériovým produktem, jsou ručně natřené a dotvořené prolamováním, prostřihy. Navíc je možné poukázat na skutečnost že nedílnou součástí umělecké prezentace mřížek je (autorská) práce s mnoha proměnnými. Efemérnost vizuálního efektu spočívá v proměnlivé intenzitě v závislosti na úhlu pohledu - stanovisku pozorovatele - a proměnách světelných podmínek během dne, ročního období. Ve hře jsou takové detaily jako je umístění na stěně, výběr vhodných světelných podmínek, jinými slovy, supervize nad prezentací.

 

Petr Ingerle, Umění snížené diference, Poznámky k interpretace tvorby Václava Krůčka, 2008 (úryvek).

Profesní životopis

Studia
2013 -  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra filmových studií, doktorské studium 
1975-1981 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky, prof. Čepelák

Granty a stipendia:
1992-1993 Project Grant-Visual Arts / Craft Board Australia

Pobyty v zahraničí:
1987-1994 Austrálie
1996-1997 USA

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
,koncept-percept', Galerie Langův Dům, Frýdek

2012
Za obrazem, Galerie Petr Novotný, Praha
O snížené diferenci, Galerie NoD, Praha

2010
Pole, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
Mimo obrazy / Beyond Images, Galerie Die Aktualität des schönen., Liberec (Liberec)

2006
Světelné reflexe, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)

2004
Australské práce, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
Australské práce, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)

2001
Sublimní, Galerie Václava Špály, Malá Špálovka, Praha

2000
Sublimní, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)

1998
Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)

1995
Oblastní galerie v Liberci, Liberec (Liberec)
Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)

1994
Structures / Fields, Kunst (Gitte Weise Gallery), Sydney

1991
Sand-Matrix Works, Garry Anderson Gallery, Sydney

1990
Works on Slate and Paper, Garry Anderson Gallery, Sydney
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
Photography, SNO Contemporary Art Projects, Sydney
Film - obraz. Obraz - film, Galerie NoD, Praha

2013
Stálá sbírka Muzeum města Brna, Špilberk, Brno
Per video, Národní Technická Knihovna, Praha
Výstavní síň Sokolská 26 - 20 let, Ostrava

2011
Světlo, stín a tma, Galerie NoD, Praha
Ztišeno, Wannieck gallery, Brno
Art Prague. 10. ročník veletrhu současného umění, Mánes, Praha
Přírůstky 2001-2010, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)

2010
Rozhraní, Galerie NoD, Praha

2009
Pour Fair Simple, ParisCONCRET, Paříž
Ostrava? (Evropské hlavní město kultury 2015), Ostrava

2007
Prostor pro Intuici, GHMP, Dům u zlatého prstenu, Praha
Od sochy: České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce (Klatovy)

2005
Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, Brno
Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)

2003
Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie, Brno
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Brněnský okruh, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)

2002
Pole jevů, samota věcí, Atrium, Moravská galerie, Brno
Monochromie / Monochromy, České muzeum výtvarných umění, Praha
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Moravská galerie, Pražákův palác, Brno
III. nový zlínský salon, Zlín

2001
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U černé Matky Boží, Praha
Klub konkretistů, Dům umění, Opava

2000
Melancholie, Moravská galerie, Brno
Projekt 2000, Galerie Via Art, Kostel Sv. Václava, Praha
Václav Krůček, Jiří Ladocha, Jiří Malik, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)

1999
Otvory II., Moravská galerie, Pražákův palác, Brno
II. nový zlínský salon, Zlín
... a co sbírky, Salon, Kabinet, Olomouc
Václav Krůček, Jan Ambrůz: Bez názvu, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)

1998
Bílá, Galerie Nová síň, Praha

1997
Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum moderního umění, Olomouc
Jan Ambrůz, Václav Krůček, Jiří Malik, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)

1996
Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Hrad a zámek, Klenová
I. nový zlínský salon, Zlín

1995
Rudolf Uher: Sochy, Miloš Cvach: Kresby 1987 - 1995, Václav Krůček, Bohumil Bob Krčil: Fotografie, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)

1994
Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
Šedá cihla 66/1994 Exil, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)

1993
Hegemonick, Kunst (Gitte Weise Gallery), Sydney
Hegemonick 2, Kunst (Gitte Weise Gallery), Sydney

1991
Microcosm, Garry Anderson Gallery, Sydney

1990
Second Australian Contemporary Art Fair, Royal Exhibition Building, Melbourne
Osmosis, Garry Anderson Gallery, Sydney
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie (sbírka J. Valocha), Praha
Moravská galerie, Brno
Muzeum města Brna, Brno
Galerie výtvarneho umění, Ostrava
Galerie výtvarneho umění, Olomouc
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Galerie Wannieck, Brno

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

 

Jiří Macháček, Výstavní síň Sokolská 26, Protimluv, Revue pro Kulturu, 3/4/2013.

Novotný Jaromír , Rozhovor s Václavem Krůčkem (Praha, Galerie Petr Novotný, Za obrazem, 5.9.-4.10., Galerie NoD, O snížené diferenci, 12.9.-9.10. Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25,18,2012/09/13,6

Karel Oujezdský: Dvě pražské výstavy Václava Krůčka, 13.09.2012, http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1110015

Karel Oujezdský: Dvě pražské výstavy Václava Krůčka, 13.09.2012, www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1110015

Chlubná Jana , Ztišeno a zastaveno, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24,12,2011/06/16,5

Machalický Jiří , Světlo, stín a tma, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24,7,2011/04/07,7

Ilona Víchová, katalog k výstavě "Václav Krůček - Pole/Fields", 2010, Art Consulting Brno Cz.

Hana Petlachová, "Václav Krůček - Pole/Fields", Ateliér 11/2010.

Roman Dobeš, Rozhovor: Václav Krůček: Dlouhá cesta k prázdnu, 21.10.2010, Liberecký deník

Petr Ingerle, "Umění snížené diference. Poznámky k interpretaci tvorby

Václava Krůčka", 64. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2008.

Aleš Svoboda, 'Prostor pro Intuici', Ateliér 23/2007.

Josef Vomáčka, 'Prostor pro Intuici', Time In 11/2007.

Pavel Netopil, 'Václav Krůček - Reflexe', Ateliér 14-15/2006.

Milan Weber, 'Václav Krůček, galerie Sokolská, Ostrava', Art + Antiques, 06. 2006.

Jiří Machalický, 'Australské světlo Václava Krůčka', Lidové noviny, 20. 05. 2004.

Simona Juračková, 'Krůček zachycuje světlná zjevení', Hospodařské noviny, 2-6. 07. 2004.

Jiří Valoch, 'Absolutní světlo', Ateliér 14-15/2004.

Jiří Zemánek a kolektiv autorů, 'Ejhle světlo', katalog k výstavě, Moravská galerie, Brno, 2003.

Pavel Netopil, 'Pole jevů - samota věcí', katalog k výstavě, Pražákův palác, Moravská galerie, Brno, 2002.

Jan H. Vitvar, 'Ticho silnější než hluk', MF Dnes, 27. 2. 2001.

Jiří Valoch, 'Světlo a stín a prostor a mřížka', Ateliér 9 /2001.

Olaf Hanel a kolektiv autorů, 'Objekt, objekt', katalog k výstavě, České muzeum výtv. umění, Praha, 2001.

Marek Pokorný, 'Poznámky na cestu', katalog galerie Via Art, kostel sv. Václava, Praha, 2000.

Milan Weber, 'Díla Václava Krůčka zhmotňují světlo', MF Dnes, 18. 8. 2000.

Radek Horáček, 'V dialogu se skrytým řádem', 56. Bulletin MG v Brně, 2000.

Kolektiv autorů, 'Melancholie', katalog k výstavě, Moravská galerie v Brně, 2000.

Jiří Valoch, 'Koncepty Jana Ambrůze a Václava Krůčka', Ateliér 19 /1999.

Kolektiv autorů, 'Nový zlínský salon', katalog k výstavě, 1999.

Petr Ingerle, Hana Petlachová, katalog k výstavě 'Otvory', Moravská galerie v Brně, 1999.

Marek Pokorný, 'Taková pěkná bílá výstava o bílé', MF Dnes, 24. 1. 1998.

Jiří Valoch, 'V Aspektu třikrát reduktivně', Ateliér 22 /1997.

Kolektiv autorů, 'Nový zlínský salon', katalog k výstavě, 1996.

Jiří Valoch, katalog k výstavám v Domě umění města Brna, v Klatovech a Liberci, 1995.

Martin Reissner, 'Mříž a bílá zeď', Ateliér 14 - 15 /1995.

Kolektiv autorů, 'Šedá cihla - Exil', katalog k výstavě, 66 /1994.

Diane Losche, 'Osmosis - Irony and Disappeareance', Art Monthly, říjen 1991.

Elwyn Lynn, 'Mystery and Myth in Primal Forces', The Australian, 24 - 25. 2. 1990.

Christopher Allen, 'Resolution in Humble Material', The Sydney Morning Herald, 2. 3. 1990.

Jacques Delaruelle, 'Forming Judgements', The Sydney Review, březen, 1990.

Vlastní texty do databáze nezařazené

2015, Rezonance filmové stáze, Iluminace, Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu (The Journal of Film Theory, History and Aesthetics)1/2015.


2014, Permanentí iluze stability, Daniel Hanzlik, Praha, GHMP, Colleredo-Mansfeldsky palac, 8.11.2013 - 9.02.2014; Ateliér, 1/2014, str. 1. 2012, Formát Jaromíra Novotného, Ateliér, 12/2012, str. 1.


2012, Spleť, (Pavel Hayek/Otto Zitko), Brno, Dům umění, Ateliér, 6/2012, str. 7.


2011, Dematerializace uměni, Ateliér, 12/2011, str. 2.


2010, Nové dny v poušti - Alain Badiou, Ateliér, 23/2010, 18.11.2010, str.8.


2008, Rafal Bujnowski (výstava, Praha, Galerie Jiří Švestka / Jiří Švestka Gallery) 14. 12. 2007 - 9. 2. 2008), Ateliér, 3/2008, 07.02.2008, str.7.


2007, Dan Flavin. Minimalismus v novém světle, Atelier, 3/2007, 08.02.2007, str. 8.
2006, Skoro Nic, (24.9.2005-23.4.2006; Hamburger Bahnhof, Berlin, Německo)', Ateliér, 6/2006, 16.3.2006, str.8.


2005, Obraz jako skutečnost, Milan Houser - odrazy a obrazy. Praha, Mánes 2005, 5.-30.7., Ateliér, 19/2005, str.5.


2002, Monochromie (Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / Monochrome Trends in Czech Art after 1990.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv