O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Václav Magid

Jméno
Václav
Příjmení
Magid
Narozen/a
1979
Místo narození
Leningrad, SSSR
Působiště
Praha
Web
http://www.vaclavmagid.com/
http://www.artlist.cz/teoretici/vaclav-magid-692/
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
instalace
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Václav Magid se profiluje jako umělec se silným teoretickým zázemím a kurátor, který své výstavy pojímá spíše jako umělecké projekty než jako typ neurčitých přehlídkových výstav. Jeho tvorba, zcela původně vycházející z tradičních malířských technik, získala záhy konceptuální charakter.
 
Jedním z důležitých témat se pro něj v období mezi lety 2005-2007 se stalo zkoumání hranice mezi životem a uměleckým dílem, tedy vztah estetického prožitku k lidské existenci. Od 1. 4. 2005 do 1. 4. 2006 si systematicky zaznamenával každou činnost, kterou vykonal, aby tato zvláštní forma deníku mohla být následně použita pro výstavu Apríl. Status situací, které nebyly plánované, při zpětné klasifikaci a výběru proměnil na záznam umělecké akce. Podobný postoj se projevil i v Magidově performanci na výstavě v pražské galerii Etc. Bibliografie, ve které zaplňoval zeď tužkou psanými citacemi všech knih, na které si v časově omezeném úseku dokázal vzpomenout. Tyto citace byly psány v normách pro odborný text. Nejasný přechod mezi životem a uměním sledoval autor i na kurátorských výstavách Věcné stavy v Karlin studios (2006) nebo Účel v galerii AVU (2006).
 
V následujících dvou kurátorských výstavách staví Magid do popředí svůj kritický přístup ke galerijnímu provozu a ke kulturní umělecké politice. Kritika určitých společenských skupin nebo kulturních fenoménů se v jeho díle objevuje často jako výrazový prostředek, nicméně obsah sdělení vychází z osobních zkušeností přeformulovaných do uměleckého projevu. Na výstavě Místo pro projekt v galerii VŠUP (2007) podřídil přípravu výstavy pracovně-výrobním vztahům bezvýhradně sledujícím grantovou a projektovou politiku. Výstava tak byla prohlášením o sobě samé. Prázdné panely popsané texty v této expozici se staly protikladem podobného přístupu ke koncepci výstavy Současný český kubismus v Galerii hlavního města Prahy (2007). Magid zde vyzval široké spektrum mladší a střední generace umělců, aby na výstavu poskytli dílo s geometrizujícími tendencemi, které by bylo možné vsadit do fiktivní, kurátorem vytvořené, tendence současného kubismu. I jeho práce vytvořená pro Pražské bienále 2007 měla dichotomickou povahu – začlenit se do systému, popřípadě se zevnitř snažit redefinovat jeho strukturu, anebo stát zcela vně? Dva obrazy Stín pochybnosti vypovídaly o argumentech pro a proti vystavování na Pražském bienále.
 
Během let 2008-2010 se Magidova tvorba stále více konfrontuje s literárními a teoretickými odkazy evropské kultury, jejím cílovým diskursem je však stále prostředí vizuální kultury uvnitř galerií. Text je pro něj materiálním médiem stejně jako kterékoliv jiné, ale zároveň celé dílo vzniká až spojením divákovy fyzické existence v prostoru a v souběžném proniknutí do obsahu textu. Na jeho výstavě Otcovo slepé oko v galerii Jelení se téma odvíjelo od fotografie čínské popravy, a Magid zde prezentoval různé kulturní prostředky, jak zneutralizovat nesnesitelnou hrůzu smrtelné existence, kterou toto zobrazení ukazuje. Chaos reálna překrytý spletitou sítí souřadnic různých znakových systémů zhmotnil do objektů, které představovaly různé postupy jak zneviditelnit krutost, „zaslepit se“ vůči ní. Přechod textu od literatury k výtvarnému dílu je možné ještě lépe vysledovat například v jeho pracích Pošlosť (2007), Social Parazite (2009), Situace (2009) nebo Rekonvalescence (2009). V díle Rekonvalescence se snažil drobné miniepizody z vlastního života propojit s mapou území, na kterém se tyto události odehrály, a nastolit tak specifickou formu jejich čtení. V cyklu Situace postupoval obdobně, vnímal události v čase a prostoru, ale výsledně je ukotvil do útvaru, který neoddělitelně spojuje textovou a ilustrativní složku.
 
V Magidově prozatím poslední výstavě Budeme tedy připraveni na všechno v brněnské galerii Potraviny (2010) se jeho tvorba opět navrací více k vizualitě, a to skrze znaky určitého způsobu výtvarničení a jejich kontextu v soudobé společnosti. Na pozadí kulis odkazujících k Ladovu Betlému zde autor otevřel problematiku provinčního multikulturalismu. Magidovo promyšlené pátrání po příčinách a spojitostech vede k novým podobám umění, a tato tendence je nepochybně nosná.

Autor anotace
Markéta Kubačáková

Publikováno
2010

Profesní životopis

Vzdělání:

2013–2016
Katedra estetiky, Filozofická fakulta UK, Praha (doktorské studium)

2015
School of History, Art History and Philosophy, University of Sussex, Brighton (stáž)

2008–2013  
Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta UK, Praha (magisterské studium)

2001–2006  
Fakulta humanitních studií UK, Praha (bakalářské studium)

2003–2005  
VŠUP, Praha (ateliéry K. Gebauera a J. Davida)

1999–2001 
AVU, Praha (ateliéry Z. Berana a J. Davida)

Rezidenční pobyty: 

2012    
MuseumsQuartier, Vídeň

2011      
A-I-R Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, VaršavaDuende Studios, Rotterdam

2009          
International Studio & Curatorial Program, New York

Granty a ceny:
2010,2013
finalista Cena Jindřicha Chalupeckého

2009
International Studio & Curatorial Program, New York City (Centrum pro současné umění Praha, o. p. s.)
SPACE Residency Lab, Bratislava

2007
Cena Jiřího Kovandy – Nejlepší skupinová výstava roku 2006/2007

2006
Vývojový grant Tranzitu

Zaměstnání:

2012–2016  
VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, Katedra teorie a dějin umění (odborný asistent)

2006–2016  
AVU v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště (vědecký pracovník)
Členství ve skupinách zařazených do databáze
P.O.L.E.
Rafani

Výstavy

Samostatné výstavy
2016
Anti-Nature vs Anti-Culture vs Anti-Future, Drdova Gallery Praha, 2. 9. – 15. 10. 2016

2015
Autonomie, PLATO – platforma (pro současné umění), Ostrava, kurátor Marek Pokorný, 9. 7. – 4. 10. 2015
Miluj svou F-škálu, Etc. galerie, Praha, kurátor Radim Langer, 13. 11. 2015 – 6. 12. 2015
Rozruch v knihovně, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice, kurátor Jiří Ptáček, 12. 12. 2015 – 22. 1. 2016

2014
Epimenidovy lekce, Galerie Fotograf, Praha, 27. 6. – 25. 7. 2014

2013
Solidaire/solitaire, Galerie Mladých, Brno
Z tajných složek estetické výchovy, Galerie Kostka, Praha
Romaněnko nakreslil koně, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Kabinet kresby, grafiky a fotografie, Náchod

2012
Souřadnice, Moravská galerie v Brně, Atrium Pražákova paláce, Brno
28 dnů a pár večerů, Galerie Entrance, Praha

2010
Věci, které spadly pod stůl, Galerie Luxfer, Česká Skalice, 10. 12. 2010 – 2. 2. 2011
Na poušti, 36, Olomouc, 3. 7. 2010
Budeme tedy připraveni na všechno, Galerie Potraviny, Brno, 21. 4. 2010

2009
Možnosti studentského života, Tranzitdisplay, Praha (společně s Vasilem Artamonovem, Alexeyem Klyuykovem a Tomášem Uhnákem)
Otcovo slepé oko, Galerie Jelení, Praha

2006
Bibliografie, etc. galerie, Praha
Apríl, Galerie A.M. 180, Praha

2000
Ústřední nedostatek, Knihkupectví u Petrské věže, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
La vérité des apparences. Histoires de codes et de reflets, Espace d’Art Contemporain la Tôlerie, Clermont-Ferrand, kurátorka Fabienne Bideaud, 17.9.2015 – 5.12.2015

2014
Dorothea von Stetten Kunstpreis 2014. Junge Kunst aus Tschechien, Kunstmuseum Bonn, Bonn, 29. 5. – 17. 8. 2015
About the Chair. 9th International Biennial of Photography and Visual Arts: Pixels of Paradise, Liège

2013
Vzpomínky na budoucnost II, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Entre-temps… brusquement, et ensuite. 12e Biennale de Lyon, Lyon, Francie
Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2013, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha

2012
Tamadův rádce aneb důmyslný průvodce falešným územím, kurátor Dušan Zahoranský, Galerie MeetFactory, Praha
Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012, kurátoři Edith Jeřábkova a Jiří Ševčík, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha

2011
All Along the Watchtower, Duende, Rotterdam, 9. 9. – 11. 9. 2011
Nedôvera k inteligencii, OPEN Gallery, Bratislava, 2. 9. – 22. 9. 2011, kurátoři Tereza Stejskalová a Pavel Sterec
Markéta Kubačáková, Václav Magid: Až na vrchol povrchnosti, až na dno mělkosti, Galerie 35m2, Praha

2010
U dubu tu budu, Komunikační prostor Školská 28, 14. 12. 2010 – 7. 1. 2011, kurátoři Markéta Kubačáková a Viktor Čech
Sebrané úvahy, Entrance, Praha, 9. 12. 2010 – 12. 1. 2011, kurátorka Edith Jeřábková
...a nezapomeňte na květiny, Moravská galerie v Brně, Brno, 26. 11. 2010 – 27. 2. 2011, kutátorka Yvona Ferencová
Cena Jindřicha Chalupeckého 2010, Centrum současného umění DOX, Praha, 4. 11. 2010 – 17. 1. 2011
Případ návratu dětských nemocí, Karlín Studios, Praha, 23. 9. – 17. 10. 2010, kurátoři Vasil Artamonov a Pavel Sterec

2009
Rezidence 09: Alicja Karska & Aleksandra Went, Václav Magid, Tomáš Makara, Centrum pro současné umění Futura, Praha, 25. 11. 2009– 7. 2. 2010
I Have No Mouth – I Must Scream, Galerie Truhla, Praha, 25. 11.–5. 12. 2009

2007
Skáče jak píská, Galerie NOD, 11. 12. 2007 – 6. 1. 2008, kurátor Jiří Ptáček
Glocal Outsiders. Praguebiennale 3, Karlin Hall, Praha
Invisible Things, Galerie Trafo, Budapešť, kurátorka Vjera Borozan

2006
I Invited Some Friends to Have a Look, Galerie Nova, Záhřeb
Shadows of Humour, Centrum současného umění M’ars, Moskva
Chaplin Resident Fighter, Futura Gallery, Prague, kurátoři Jiří David, Jan Kadlec a Milan Salák
Teni jumora, M’ars Gallery, Moskva, kurátoři William Hollister a Alena Boika
Pozvao sam par prijatelja da bace pogled, Galerija Nova, Záhřeb, Chorvatsto, kurátoři Vjera Borozan a David Kulhánek
Indikace, Jungmannová 21, Prague, kurátorka Mariana Serranová

2003
Obsese sběru, Oblastní galerie Vysočina, Jihlava, kurátor Milan Salák

2002
Stalo se jedné noci, Galerie města Plzně, Plzeň, kurátor Michal Pěchouček
A sakra, Galerie VŠUP, Praha, kurátoři Vít Soukup a Radek Wohlmuth

2001
Má vlast, Galerie VŠUP, Praha, kurátoři Vít Soukup a Radek Wohlmuth
Další realizace

Prezentace a promítání:

 

2015          
Pointa opakovaného vtipu, INI Galerie, Praha   

2014            
Directions: European Video Art Screenings and Artist Talks, Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Amsterdam

Report on the Construction of a Spaceship Module, New Museum, New York

 


Výstavy v rámci kurátorských aktivit V. M. viz: www.artlist.cz/teoretici/vaclav-magid-692/

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Odborné texty, editorské, redakční a publikační aktivity V. M. podrobněji zde: http://www.artlist.cz/teoretici/vaclav-magid-692/

Články, média, internet

2010

„Viktor Pivovarov ustavičně unikající.“ Flash Art, roč. 4, 2009, č. 14, s. 54–55.

„Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět.“ In: Kolektiv autorů, Kritika depolitizovaného rozumu. Všeň: Grimmus 2010 s. 77–96.

 

2009

„Narušitelé hranic v bezcelní zóně aneb Vítejte v devadesátých.“ Ateliér, roč. 22, 2009. č. 24, s. 1–2.

„Alice Nikitinová.“art+antiques, roč. 8, 2009, č. 3., s. 26–27.

„Ano. A znova. Jan Šerých na Staroměstské radnici.“ art+antiques, roč. 8, 2009, č. 11, s. 71–72.

„Úvod.“ In: Hlava. (Kat. výst.) Praha: Karlín studios 2009, s. 5–6.

„Marek Meduna. ‚Mám pocit, že jsem beztvará hmota.‘“ Labyrint revue, roč. 19, 2009, č. 25–26, s. 105–109.

„Směrem k ideální prezentaci v galerijním prostoru. Rozhovor s Jiřím Skálou.“ Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 3, 2009, č. 6–7, s. 154–159.

„Nemám jasné představy, a proto jsem umělcem. Rozhovor se Zbyňkem Baladránem.“ Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 3, 2009, č. 6–7, s. 160–167.

„Mám ambici dostat se k porozumění. Rozhovor s Jánem Mančuškou.“ Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 3, 2009, č. 6–7, s. 168–175.

 

2008

„Májové jitro a boj proti nepříteli, proti němuž je vítězství podlehnutím.“ In: Karel CÍSAŘ, Jan ŠERÝCH (eds.), Jan Šerých se narodil 24. 6. 2083 minus jedna. Praha: Tranzit 2008, s. 98–113.

„Konstruovaná situace a její okamžik v čase.“ Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, č. 4–5, 2008, s. 33–60.

„Zrušení nebo uskutečnění?“ Literární noviny, roč. 19, 2008, s. 1, 8.

 

2007

„Fenomén ‚tusovky‘ v ruském umění devadesátých let a současná česká umělecká komunita – pokus o srovnání.“ Umělec, roč. 11, 2007, č. 1, s. 27–30.

„ Interview s Victorem Mizianem.“ (Spol. s Alenou Boikou) Umělec, roč. 11, 2007, č. 1, s. 10–19.

„Text od Václava Magida.“ In: CAP – Crew Against People. Bigg Boss: Praha 2007, s. 2–24.

„Umění jako cvičení jako hra.“ text o Evě Koťátkové pro katalog finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého

Myslet smysly, cítit myslí. 52. Benátské bienále současného umění, recenze, A2, č. 28

„Prázdno v komiksové bublině. Retrospektiva Nea Raucha v Rudolfinu.“ A2, roč. 3, 2007, č. 25, s. 31.

„Hrubý národní produkt. Výstava jako slabikář ‚subkulturního metajazyka‘ českého současného umění.“ A2, roč. 3, 2007, č. 22, s. 11.

„Malba, kachličky a víra v utopii.“ A2, roč. 3, 2007, č. 12, s. 9.

„Totální instalace jako fragment obrazu světa.“ Ateliér, roč. 20, 2007, č. 12, s. 7.

„Neberte si to osobně.“ A2, roč. 3, 2007, č. 7, s. 9.

„‚Politické umění‘ mimo kontext.“ Ateliér, roč. 20, 2007, č. 1, s. 2.

„Turistou ve světě současného umění: Pár postřehů z okna rozjetého vlaku.“ Labyrint revue, 2007, č. 21–22, s. 132–133.

 

2006

„Jiný druh intervence.“ A2, č. 22, Praha, květen 2006.

„Mladí rakouští umělci a studenti Ateliéru textuálního sochařství Heimo Zoberniga.“ Ateliér, roč. 19, 2006, č. 11 (25. 5. 2006), s. 16.

„Druhé dějství.“ A2, roč. II, č. 30, 26. 7. 2006, s. 8.

„Pode Bal: nedělní aktivisté v Letech.“ A2, roč. II, č. 40, 4. 10. 2006, s. 9.

„Krize nenápadné tendence.“ Umělec, roč. 10, 2006, č. 3, s. 58-66.

„Pozval jsem přátele, aby se podívali; dívali se však na něco jiného, než jsem jim chtěl ukázat.“ Ateliér, roč. 19, 2006, č. 21 (26. 10. 2006), s. 6.

„Návody k přežití pro občany. Podzimní sezóna v moskevském galerijním provozu.“ A2, roč. II, č. 51-52, 20. 12. 2006, s. 10-11.

„Dominik Lang – sochař, zedník a konceptuální umělec.“ Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2006, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Agite / Fra, 2006, s. 34-35.

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv