O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Václav Malina

Jméno
Václav
Příjmení
Malina
Narozen/a
1950
Místo narození
Plzeň
Působiště
Plzeň
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Václav Malina se na začátku 80. let zařadil mezi nejdůležitější osobnosti českého umění, rozvíjející tehdy aktuální téma konceptuální reflexe přírody, aniž by však – na rozdíl třeba od svého plzeňského generačního souputníka Milana Maura - opustil malovaný obraz. V plzeňském výtvarném kontextu zaujímá důležitou roli i jako výtvarný publicista, pedagog a kurátor, v letech 2000 – 2009 také jako ředitel Galerie města Plzně.

 

Na počátku jeho tvorby jej zásadním způsobem ovlivnili dva učitelé - Jiří Patera a Zdeněk Sýkora. Během svých studiích na pražské Filosofické fakultě (pod ni tehdy spadala výuka výtvarné výchovy) zde však Malina zastihnul pouze druhého z nich, kdežto předčasně penzionovaného Pateru měl možnost blíže poznat na přelomu 70. a 80. let v plzeňském výtvarném kroužku, který spolu s ním navštěvovali další výrazné osobnosti zdejšího výtvarného života (Milan Maur, malující teoretici Bronislav Losenický a Vladimír Venda). Patera jej nasměroval k plošné, výrazně koloristické malbě, která vyznačuje rané období jeho tvorby. Sýkorův příklad zase Malinu posunul k velkoryse pojaté obrazové skladbě čistých geometrických ploch a silných linií nezřídka velkých formátů, nikdy se však nepřiklonil k čistě systémové malbě. Ačkoliv mnohá jeho díla působí ryze nezobrazujícím dojmem, mají většinou základ v konkrétním prožitku krajiny a přírody.

 

Po časných malířských cyklech Pole a Zdi, kde se zabýval vztahy barevných polí, dospěl v polovině 80. let k originálnímu přehodnocení impresionismu. Barevné skvrny či pravoúhlé plošné segmenty vytvářejí optické struktury, evokující světlo v krajině (cykly Vzpomínky na impresionismus, Imprese, Pointilismus). V tomto období se objevují přesahy k malířsky pojatému objektu, kde sledoval podobnou problematiku (např. přesýpací objekty z pomalovaných pingpongových míčků, niťové objekty proměňující se gravitací atd.). Další významnou oblastí jeho malby je vyjádření hudebních rytmů formou jakýchsi geometrických partitur. V posledních cyklech Konstruktivní imprese a Konstrukce podle barev vychází z barevné představy, která v procesu postupného vyvažování forem a barevných kvalit dostává podobu jasného, ostře řezaného geometrického tvaru, zdůrazněného barevnou konturou. Vedle malby se souběžně zabývá i grafikou.

Autor anotace
Marcel Fišer

Publikováno
2010

Profesní životopis

Vzdělání:
1974-1979 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (doc. Zdeněk Sýkora)
1968-1972 Pedagogická fakulta v Plzni

Zaměstnání:
2001-2009 ředitel Galerie města Plzně
1997-2000 profesor Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček v Plzni – Radčicích
1989-2009 učitel výtvarného oboru ZUŠ v Plzni, Jagellonská ulice
1978-1990 profesor Gymnázia a Střední pedagogické školy ve Stříbře
1976 -1978 učitel výtvarného oboru LŠU a ZDŠ v Blatné
1972-1976 učitel výtvarného oboru na Lidové škole umění v Mariánských lázních (s přerušením jednoleté základní vojenské služby)
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Měkkohlaví
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
Měkkohlaví

Výstavy

Samostatné výstavy
2012
Václav Malina: Útěky do krajiny, Galerie bratří Špillarů, Domažlice
Václav Malina: Krajinou (barva, světlo, řád), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha

2009
Konstrukce krajiny, Galerie Mitteleuropa, Stockholm, Švédsko

2008
Obrazy, Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové
Obrazy a grafika, Galerie Goller, Selb, Německo

2007
Polní tráva, Univerzitní galerie, Plzeň
Farbe Konstruktion, Galerie am Schwarzen meer, Brémy, Německo,

2006
Konstrukce podle barev, Galerie U Dobrého Pastýře, Brno,

2005
Grafika, Pedagogická fakulta a Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Cestou – necestou, Galerie umění Karlovy Vary

2004
Koncepty, impresie, konštrukcie, (společně s Milanem Maurem) Galéria Z, Zichiho palác, Bratislava, Slovensko
Koncepty a imprese, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (s M.. Maurem)

2003
Licht und Farbe, Jungekünstler Festival, Bayreuth, Německo

2000
Návraty a východiska, Výstavní síň 13, ZČ galerie, Plzeň

1997
Pocta impresionismu, Galerie bratří Špillarů, Domažlice
Ještě obrazy, Galerie Hermit, Praha

1996
Obrazy,grafika, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha

1993
Rytmus barvy (společně s Petrem Kvíčalou), Galerie Dialog, Brno
Imprese, Galerie U Bílého Jednorožce, Klatovy
Imprese, Galerie Jaroslava Krále, DU Brno

1992
Tandem (společně s Janem Samcem), Galerie Kornbrennerei, Hannover,

1990
Pocta impresionismu, Galerie v loubí, České Budějovice

1988
Vzpomínky a záznamy (společně s Milanem Maurem), KS Blatiny, Praha
Obrazy,kresby (společně s M.Maurem), Luna, Plzeň

1985
Obrazy,grafika, Galerie mladých, Brno

1984
Obrazy, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1981
Obrazy, kresby (společně s Milanem Maurem), Luna, Plzeň

1969
Obrazy, kresby, foyer Pedagogické fakulty v Plzni
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Vor Medúzy, Diecézní muzeum, Plzeň

2011
Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň
Měkkohlaví, Dům pánů z Kunštátu, Brno

2010-2011
Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden: Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony, Galerie města Plzně, nadzemí, Plzeň

2010
Měkkohlaví, Zámek Jičín, jízdárna, Jičín
Smalt Art. Krajina, tělo, záření, Nostický palác, Praha
Měkkohlaví, Dům umění, Ostrava
Pilsener Schaum, Schloss Lamberg, Steyr
Měkkohlaví, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

2009
Konkret Genug, Kunstverain GRAZ, Regensburg, Německo
Čechy leží u moře, Městská galerie, Brémy, Německo, České velvyslanectví, Berlín, Německo

2008
V. Nový zlínský salon, Dům umění, Zlín, katalog
Šumava, výsledky malířského sympozia v Kvildě, Purkrabství, Klenová, GKK
Nechci v kleci, české umění 1970-1990 ze sbírek Muzea umění v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, katalog (Ladislav Daněk)

2007
Z okruhu Paterovy školy, (Benedikt, Malina, Maur), Galerie Dion, Praha
Meeting point, Arad bienále 2007, Arad (RO), Pécs (HU), Osijek (HR), Plzeň (CZ), Pöchlarn (AT), katalog
Jasná zpráva – geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku

2006
X+X 2006, GKK, Galerie U Bílého Jednorožce, Klatovy
Plzeňská pěna, Pécsi Galéria, Pécs,
Plzeňská pěna, Galerie Caesar, Olomouc
+ - 50, generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Galerie města Plzně, GUBJ, Galerie Klatovy/Klenová

2005
Pocta Kupkovi, Valdesovo muzeum, Praha, Galerie výtvarného umění v Chebu, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Galerie města Plzně, Galerie umění Karlovy Vary
Les, Galerie města Plzně, Plzeň
Jan Nepomucký – světec střední Evropy, Ávilla, Španělsko
IV. Nový zlínský salon 2005, Muzeum a Dům umění, Zlín

2004
Pocta Janáčkovi, Dům pánů z Kunštátu v Brně,
Johanes von Nepomuk, The Saint of Midel Europa, Menuhin Hall, European Parlament, Brusel, Belgie

2003
Velké obrazy, Galerie Lapidárium, Praha
Svět jako struktura, struktura jako obraz, Galerie Klatovy/Klenová,
Ornament v současném umění, Galere moderního umění v Hradci Králové, Galerie města Plzně
Kolorismus – Jiří Patera a jeho škola v Plzni, Galerie města Plzně
Ejhle světlo, Moravská galerie, Brno

2002
Johannes von Nepomuk, Museum Moderner Kunst, Pasov a Kloster Aldersbach, Německo
III. Nový zlínský salon, Zlínský dům umění, katalog

2001
Topographie des Gedächtnisses, Alte Havenspeicher, Bremen –Vegesack, Německo
Square, Stadhuis Dendermonde, Belgie
Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně
Magie barev, Galerie moderního umění v Hradci Králové

2000
Strukturováno, Telecom, Louny

1999
České moderní umění ze sbírek GKK, Civica Raccolta del Disegno, Saló, Itálie

1997
Práce s papírem a na papíru, Muzeu umění, Olomouc

1996
Zastavení-Réflexion, Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier, Orléans, Francie
1. Nový zlínský salon, Zlín

1995
Mezi expresí a geometrií, galerie Goya, Zaragoza, Španělsko
Grenzgänge 3+3, Landesvertretung Niedersachsen, Bonn, Německo

1994
Umění na obou stranách hranic, GVU Cheb
Art atack, Velká synagoga, Plzeň
4+4, Muzeum Nordenham, Německo

1993
Tvary tónů, Mánes, Praha
Grenzgänge, Grossen Garten, Herrenhausen, Hannover, Německo
4+4, ZČ galerie v Plzni, Masné krámy, Plzeň

1992
Šedá cihla 35/1992, Galerie U Bílého Jednorože, Klatovy
Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
Bazén + Fit plus, Starý bazén, Bratislava, Slovensko

1990
Mladé profily, Galerie výtvarného umění, Cheb

1989
Rockfest 89, Palác kultury, Praha
Příroda jinak, Galerie mladých u Řečických, Praha

1988
Prešparty 88, Muzeum SRR, Prešov, Slovensko

1986
A4, Galerie, Kostelec nad černými lesy
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie, Praha
Muzeum umění Olomouc
Galerie Klatovy / Klenová
Západočeská galerie v Plzni
Galerie umění Karlovy Vary
Prachatické muzeum, Prachatice

Monografie, katalogy, publikace

Vlastní texty do databáze nezařazené

Malina, Václav: Od imprese ke konceptu. Text v katalogu výstavy Koncepty a imprese ve VS Sokolská 26. Ostrava 2004. www.ckv-ostrava.cz/katalogy/malina.htm

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv