O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Vladimír Boudník

Jméno
Vladimír
Příjmení
Boudník
Narozen/a
1924
Místo narození
Praha
Úmrtí
1968
Klíčová slova
grafika
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Vladimír Boudník má v kontextu české moderní grafiky poválečného období zakladatelský význam. Tento nekonformní umělec zasvětil svůj život realizaci humanistické vize „uměním spasit svět“. Vsadil vše na absolutizaci vizuální asociace, kterou apeloval na myšlení lidí. Věřil, že odhalení schopnosti umělecké kreativity u každého jedince povede k pozitivnějšímu přístupu k životu a k načerpání síl k zásadní přeměně světa. Tyto ideje formuloval na přelomu čtyřicátých a padesátých let v explosionalismu, uměleckém směru, který sám vytvořil a jehož byl jediným skutečným realizátorem.

Počátky explosionalismu, jehož zásady sepsal už v roce 1949 v Manifestech explosionalismu, propojovala navzájem jeho literární a výtvarná činnost. Boudník koncipoval řadu dalších manifestů a provolání, psal básně, kritiky, úvahy a drobné prózy pro vlastní samizdatovou edici Explosionalismus, vedl si deníky a obsáhlou korespondenci. Výtvarné realizace měly tehdy spíše doprovodný charakter. Proto víc než drobné skici, miniaturní grafiky, dekalky a fotogramy charakterizovaly toto období první poloviny padesátých let jeho akce v pražských ulicích, při kterých Boudník demonstroval na reáliích oprýskaných zdí „všemocnou sílu“ umění. Objektem názorných euforických proklamací byli kolemjdoucí, kteří mu ztělesňovali „lidstvo“; apeloval v nich na potenciál obrazotvornosti a tvůrčích schopností každého člověka, aby se zapojil do tvořivého a tedy pozitivního přetváření lidské společnosti. Díky své neobvyklé tvůrčí invenci a experimentálním výtvarným, postupům už tehdy Boudník, víceméně intuitivně, formuloval některé zásadní úvahy, které tehdy stály v centru proměn světové malby, především evropského tašismu a americké action painting. Svými pouličními explosionalistickými akcemi v letech 1949–1956 se tak Boudník v podstatě stal jakýmsi českým „průkopníkem“ happeningů.

Explosionalismus se stal jádrem celé Boudníkovy tvorby; na jeho základě realizoval v následujících osmnácti letech své grafické experimenty. V r. 1954 vytvořil unikátní aktivní grafiku. Podstatou nebyl mechanický otisk, ale spontánní tvůrčí gesto. Emotivní mechanická destrukce matrice za pomoci různých materiálových fragmentů kovového dílenského odpadu se tak v zásadě stala absolutizací fyzické akce v tvůrčím procesu. V r. 1957 následoval experiment s technikou monotypu, jejíž gestický potenciál mu, jakožto grafikovi, umožnil vyjadřovat se malířsky. Strukturální technikou, kterou Boudník objevil v roce 1959, vytvořil originální verzi „umění v surovém stavu“, později známou pod pojmem texturální malba. Založil ji na plastickém reliéfu organických tvarů v podobě grafické asambláže. Materiálová struktura grafik tím získala kvality autonomního sochařského reliéfu. Struktury doplnil Boudník v roce 1965 magnetickými grafikami.. Volný soubor Derealizací z let 1961– 1962, který inicioval přítel, básník a výtvarník Jiří Kolář, tvoří barevné stránky anatomického atlasu, přetištěné matricemi strukturální nebo aktivní grafiky. Výsledný vizuální efekt grafických soutisků dosáhl Boudník záměrnou konfrontací abstraktních materiálových struktur s realisticky provedenou anatomií lidského těla.

Principy aktivní grafiky Boudník znovu aktualizoval v lettristických suchých jehlách Dopisů z pol.60.let, připomínajících Dekrety Jiřího Balcara z let 1959–1960., které často kombinoval s reliéfními strukturami nebo s monotypem. Jejich sdělnost záměrně znejasňoval převrácením textů při konečném otisku desky. V roce 1965 zrealizoval soubor magnetických grafik, kterými rozšířil výrazové možnosti stávajících struktur. Jejich reliéf tvořily ocelové špony, které Boudník „organizoval“ v ploše pomocí magnetů do abstraktních shluků.

Posledním experimentem byly symetrické strukturální grafiky na téma variací na Rorschachovy testy (od 1966), inspirované známou Rorschachovou psychiatrickou metodou principu deseti tabulek, založených na projekci asociací do abstraktních skvrn, která sloužila k odborné expertize. Princip symetrie Boudník využil přeložením matrice podél středové osy. Nepravidelné skvrny, které otiskem vznikly, asociovaly přízračné organické formy hmyzu a živočišného světa

Boudníkova tvorba se uzavřela předčasně jeho smrtí v roce 1968. Myšlenkovou a tvůrčí originalitou se však Boudník stal natolik klíčovou figurou, že nasměroval jednu z cest české poválečné abstrakce.

 

Autor anotace
Hana Larvová

Profesní životopis

1968 končí život sebevraždou při pokusu o erotickou asfyxii

Vzdělání:
1945-1949 studium Státní grafické školy, ateliér kresby prof. Beneše
1941 zahajuje studium na Střední strojní průmyslovce v Praze

Zaměstnání:
1952 začíná pracovat v ČKD
vydává ve strojopisu část deníku pod názvem Jedna sedmina ve své edici Explosionalismus
1951 vydává další manifest Explosionalismus – dopis o výtvarném umění a teorii nadenergie
1950 brigáda na Kladně (spolu s Bohumilem Hrabalem)
1949-1956 explosionalistické akce v pražských ulicích
1949 24.března – vydává první manifest Umění-Explosionalismus
1945 totálně nasazen do továrny na výrobu letadel v Radotíně
1943 totálně nasazen v Německu, (Drážďany, Dortmund a Essen)
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
1965 Svaz československých výtvarných umělců

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Pocta Vladimíru Boudníkovi, Praha, Galerie Moderna

2010
Liberec – Galerie U Rytíře

2009
galerie Ztichlá klika (Boudníkův rok ve Ztichlé klice)
12.2.-11.3.2009 – Těžký úděl – konec 40.let
12.3.-15.4.2009 – Explosionalismus
16.4.-20.5.2009 – monotypy z let 1949 – 1967
21.5.-24.6.2009 – aktivní grafika – práce z let 1955 – 1965
25.6.-23.9.2009 – strukturální grafika 1 – práce z let 1959 – 1968
24.9.-28.10.2009 – strukturální grafika 2 – práce z let 1965 – 1968
5.11.-2.12.2009 – různé grafické techniky – práce z let 1949 – 1968
3.12.2009-13.1.2010 – fotogramy-fotografie-experimenty
Rychnov nad Kněžnou – Orlická galerie

2007
Hradec Králové – Galerie moderního umění
Praha, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu (Explosionalismus /Tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947 – 1955)

2004 - 2006
Praha, Císařská konírna Pražského hradu (Mezi avantgardou a undergroundem, putovní výstava) 25.6. – 10.10. 2004
Brno, Dům umění 9.12.2004 – 23.1.2005
Riga, Árzemju mákslas muzejá (Museum of Foreign Art) 18.2. -3. 4. 2005
Kodaň, Galleri Shamala 18. - 25. 5. 2005
Olomouc, Muzeum umění 16.6. - 28. 8. 2005
Karlovy Vary, Galerie umění 15.9. - 30. 10. 2005
Teherán, Iranian Artists Forum 4.12.2005 - 8.1.2006
Řím, České kulturní středisko březen 2006
Rijeka, Mali salon 4. - 25. 5. 2006
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy Pálffyho palác 28.6. – 10.9.2006
Košice, Múzeum Vojtecha Löfflera 14.9. – 29.10.2006

2002
Praha,Galerie Zdeněk Sklenář

2001
Šumperk, Galerie Jiřího Jílka
Soběslav, Rožmberský dům

1999
Liberec, Malá výstavní síń fotografie
A Experimentální studio PKO

1998
Litomyšl, Galerie Zdeněk Sklenář
Praha, Libeňská sokolovna
Písek, Prácheňské muzeum
Varšava, Cseskie centrum
Krakow, Stowarzyszenie Willa Decjusza

1997
New York, Czech Center
Sovinec, Galerie U Štreitů a Galerie Zdeněk Sklenář

1996
Plzeň, Trigon Gallery
Bytomiu, Galeria Kronika

1995
Praha, Galerie Hollar

1994
Ostřihom, Duna Múzeum, Európai Közép Galéria

1993
Zlín, Státní galerie, Grafický kabinet

1992
Praha, Galerie hlavního města Prahy a Národní galerie v Praze, Dům U Kamenného zvonu
Klatovy, Galerie U bílého jednorožce
Plzeň, Galerie Esprit ( s fotografem Ladislavem Michálkem)

1990
Praha, Karlínské spektrum. Dům dětí a mládeže

1989
České Budějovice, Malá scéna kulturního domu ROH

1984
Liberec, Oblastní galerie
Brno, Dům pánů z Kunštátu, Kabinet grafiky
Ostrov nad Ohří, Galerie umění

1974
Ústí nad Orlicí, Galerie pod radnicí (2. část celoživotního díla)

1973
Ústí nad Orlicí, Galerie pod radnicí (1. část celoživotního díla)

1971
Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění Malinův dvůr

1970
Praha, Galerie ČFVU
Písek, Oblastní muzeum

1969
Ostrov nad Ohří, Galerie umění

1968
Miami, Miami Museum of Modern Art
Praha, Vinárna poezie Viola

1967
Brno, Dům pánů z Kunštátu, Kabinet grafiky

1966
Ostrava, Divadlo Petra Bezruče
Gottwaldov, Oblastní galerie výtvarného umění

1965
Praha, Galerie na Karlově náměstí
Praha, Vinárna poezie Viola

1964
Liberec, Oblastní galerie
Lisabon, Galerie Gravura
Barcelona, IV. Mezinárodní kongres psychopatologického umění

1963
Praha, Klub výtvarných umělců Mánes
Miami,Museum of Modern Art

1962
Varšava, Galerie Krzywe kolo
New York, Museum of Academy

1958
Brusel, Galerie Les Contemporaines
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011
Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu.
Praha, Galerie hl.m.Prahy, Městská knihovna

2010
Roky ve dnech
Praha, Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna

2009
V spektru rozmanitosti 11 + 1
Praha, Galerie hl.m.Prahy. Dům U Zlatého prstenu

2005
Výstava české grafiky 60. let
Francie, Paříž, České kulturní centrum

Rozbít hranice. Kresba a grafika Českého muzea výtvarných umění v Praze 1957 - 1969
ČMVU, Příbram, Galerie Františka Drtikola

2003
Umění je abstrakce,
Praha, Jízdárna Pražského hradu)

Práce na papíře.
Praha, Galerie hl.m.Prahy, Dům U Kamenného zvonu

Černá a bílá.
Bruntál. Muzeum v Bruntále a Galerie Zdeněk Sklenář
Svitavy, Muzeum ve Svitavách a Galerie Zdeněk Sklenář
Štemberk, Městská kulturní zařízení Galerie Štemberk a Galerie Zdeněk Sklenář

2002
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafiky.
Praha, Výstavní síň Mánes.

2001
Sběratel Jiří Kolář
Praha, Gallery a Národní galerie v Praze, SMSU Veletržní palác

2000
100+1 děl z dvacátého století.
Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží

1999
Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958 - 1968)
Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží

1998
Český informel 1958 - 1965.
Praha, Galerie Ztichlá klika

České umění 1900 – 1990
Praha, Galerie hl. m. Prahy, Dům U Kamenného zvonu.

1997
České imaginativní umění.
Praha, Galerie Rudolfinum


1996
Vladimír Boudník a přátelé.
Český Krumlov, Okresní vlastivědné muzeum a Galerie Ztichlá klika

1994-95
Les existentialistes Pragois
Francie, Paříž, L´Association le Pont Neuf

1994
Česká grafika šedesátých let
Praha, Národní galerie, Palác Kinských

Libeňští mušketýři
Praha, Galerie Ztichlá klika

Ohniska znovuzrození – České umění 1956 – 1963
Praha, Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna

1992
Arte contemporanea ceca e slovaca
Itálie, Novara, Palazzo del Broletto

Reprooemium 92
Český Krumlov, Okresní vlastivědné muzeum

1991
In memoriam
Praha, Výstavní síň Mánes

Český informel – Průkopníci abstrakce z let 1957 – 1964
Praha, Galerie hl.m.Prahy, Staroměstská radnice
Litoměřice, Severočeská galerie

1990
Osobnosti a hodnoty – české umění 20. století
Praha, Jízdárna Pražského hradu

1986
Prints from Czechoslovakia 1900 – 1970
Anglie, Londýn, British Museum

1983
8 Künstler aus Prag
Německo, Mnichov, Künstlerwerkstätten

1979
Současná grafika ze sbírek GHMP
Praha, Galerie hl.m.Prahy, Staroměstská radnice

1974-75
Tschechische Künstler
Německo, Düsseldorf, Galerie Ursula Wentdorf + Franc Swetec

Original – Grafik
Švýcarsko, Curych, Galerie Volute


1974
18 Grafiker aus Prag
Německo, Hagen, Galerie Oben

1973
9 Künstler aus Prag
Německo, Worms, Galerie Merino

1972
Tschechische Künstler
Německo, Mnichov, galerie Studio Orny

Tschechoslowakische Druckgrafik der Gegenwart
Německo, Norimberk, Dürerhaus

1971
Werken van Tsjechoslowaakse Graffici 1960 – 1970
Holandsko, Utrecht, Centraal Museum

45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei
Německo, Kolín nad Rýnem, Galerie Baukunst

1970
50 el grafici cecoslovacchi
Itálie, Massafra, Taranto

Festival dell´Arte Cecoslovaccha
Itálie, Corregio, Galerie del Palazzo dei Principi

Czechoslovak Grafics 1960 – 1970
Anglie, Oxford, Museum of Modern Art

35 artisti cecoslovacchi contemporanei
Itálie, Janov, Galleria Unimedia

50 grafici cecoslovacchi
Itálie, Ascoli Piceno, Chiesa di San Vittore

1969
1.Biennale internationale de Gravure
Belgie, Lutych

22 giovani grafici della Cecoslovacchia
Itálie, Florencie, La libreria Feltrinelli

Arte contemporanea in Cecoslovacchia
Itálie, Řím, Gallerie Nazionale d´Arte Moderna

1968
Contemporary Prints from Cecoslowakia
USA, Corvallis, Oregon State University (putovní výstava)

Czech Graphic Art
Kanada, Ottawa, The National gallery of Canada (putovní výstava)

Nové věci
Praha, Galerie Václava Špály

Prooemium
Český Krumlov

1. bienále Výzkumy grafiky
Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny

Kollektion moderner Kunst aus der Tschechoslowakei
Německo, Hamburk, Neue Sparkasse

Künstlergruppe Arche mit 10 Malern aus Prag
Německo, Hamein, Dortmund

1967
15 grafiků
Praha, Galerie Václava Špály

Nové výtvarné postupy
Brno, Dům umění

1. pražský salón
Praha, Bruselský pavilon PKOJF

Tschechoslowakische Grafik
Německo, Kiel, Sonnenhalle des Kieler Schlosses

Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
Norsko, Oslo, Kunstforening

Moderne Kunst aus Prag
Německo, Celle, Soest, Kiel

17 tsjechische kunstenaars
Holandsko, Haag, Internationale galerij Orez

Czechoslovak Graphic Art
Kanada, Montreal, Expo 67

Artistes Graphiques de la Tschéchoslovaquie
Belgie, Brusel, Palais des Beaux-Arts

Internationale Graphik
Dánsko, Cuxhaven

1966
Jarní výstava
Praha, Mánes

Nové cesty – Přehlídka současné avantgardy
Gottwaldov, Oblastní galerie výtvarného umění

Aktuální tendence českého umění
Výstava k IX. kongresu Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků AICA
Praha, Galerie Československého spisovatele

Contemporary Printmakers of Czechoslovakia
USA, New York, Syracuse University, Lowe Art Center

14 Grafiker aus Prag
Německo, Essen, Museum Folkwang

Holandsko, Amsterodam, Pretenkabinet van het Stedelijk Museum

Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
Německo, Berlín, Akademie der Künste

1965

10 grafiků
Ústí nad Orlicí, Galerie pod radnicí

Tschechische Grafik heute
Německo, Heidelberg, Galerie t.

Junge tschechische Gräfiker
Rakousko, Alpbach, Evropské fórum

Grafika 65
Písek, Vlastivědné muzeum

Grafika 1965
Praha, Galerie Václava Špály

1964
Výstava D
Praha, Nová síň

Tschechische Grafik
Rakousko, Alpbach, Evropské fórum

1963
Současná výtvarná tvorba. Rychnov 63
Rychnov nad Kněžnou, zámek

1962
Výstava hostů Hollara
Praha, SČUG Hollar

Argumenty
Polsko, Varšava, Galerie sztuki nowoczesnej

1961
Výstava hostů Hollara
Praha, SČUG Hollar

IV.Mednarodna grafična razstava
Jugoslávie, Lublaň

Czechoslovak Graphic Art
Indie, Dillí

1960
Konfrontace I
Praha, Libeň, ateliér Jiřího Valenty

Konfrontace II
Praha, Žižkov, ateliér Aleše Veselého

1957
Komorní výstava (Vladimír Boudník, Jiří Šmejkal)
Praha, Libeň, ateliér Jaroslava Rotbauera

1955 -1964
Každoroční výstavy členů výtvarného kroužku
Praha, ČKD Vysočany, jídelna

1949
Obreazy, sochy, grafika (Vladimír Boudník, Zdeněk Bouše, Jan Reegen(
Praha, Žižkov, byt Boušů

Monografie, katalogy, publikace

Vlastní texty zařazené do databáze
Explosionalismus
Národům!
Umění - explosionalismus

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv