O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Vladimír Véla

Jméno
Vladimír
Příjmení
Véla
Narozen/a
1980
Místo narození
Turnov
Působiště
Praha, Český ráj
Klíčová slova
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Vladimír Véla původně vstupoval do oblasti malby s propozicemi a představami, které mu dalo předchozí školení - řemeslo. Jako absolvent turnovské střední umělecké průmyslovky se původně věnoval kovolijectví. Vybaven těmito zkušenostmi se potom hlásil na pražskou AVU. Obraz a malba pro něj byly především určitou výzvou k ovládnutí výtvarných výrazových prostředků, jež ústilo do práce na zdokonalování malířské iluze. Proto si také pro své studium zvolil ateliér klasických malířských technik, který tehdy vedl profesor Zdeněk Beran. Později ale narazil na mantinely tohoto přístupu a z potřeby překonat distanc k zobrazovanému a vstoupit do bezprostředního procesu samotné tvorby, do jakési její performativní fáze, přestoupil do intermediálního ateliéru Milana Knížáka.

Véla na jedné straně radikalizoval formu do ikonických zkratek a symetrických znaků, na straně druhé vytvořil něco jako obrazovou, procesuální performanci, tzn. důraz na přímou fyzickou účast při tvorbě obrazu, která zůstává jako antropologický otisk přítomna v nalezeném tvarosloví (někde se objevuje v názvu díla). Expresivní dávená forma dokonale převzala povahu emocí a niterných výhřezů odkudsi z šedé zóny podvědomí, aniž by ji svazovala a uzavírala do nějaké konkrétní narativní ikonografie.

Oblastí průběžné námětové inspirace je pro autora přirozený kontakt s přírodou. Svou diplomovou práci nazval Krajiny diskrétní a indiskrétní (2006). Vytvořil soubor obrazů na téma křesťanských svátků, pod jejichž povrchem dýchají prastaré rituály, kulty a mystéria uložená v paměti krajiny. Přírodní rámec vnímá Véla jako hostící strukturu pro možná „zjevení“ a „zázraky“, jako otevřené dějiště pro halucinační situace, jako prostor pro rituální extáze, stejně jako místo zkušeností, které plynou z drobných či opakovaných pozorování (Dutina, Stín, Sova). Podobně se autor inspiruje předměty, prostory a architekturou ze svého okolí, jež v obrazech fungují jako nápovědi a čtecí klíče (Česáček, Kyproplej, Nádoba, Kaple, Relikviář ad.).

Z jedné strany tedy autor buduje obraz z nulové pozice, začíná boudníkovsky skvrnou, kterou nazývá flek. Ta mu napovídá další asociativní postup, jehož korekce se proměňují ve vlastní stavbu obrazového procesu. Z druhé strany se obraz přibližuje určitému věcnému námětu, jehož podoba a intenzita je skryta v podvědomí odkud nekontrolovaně vplývá do otevřené malířské formy. Napětí mezi oběma polaritami vede k jádru, jež postihuje právě malba Vladimíra Vély. Tímto jádrem je jinak těžko vymezitelná oblast, kde se z chaotické, nerozlišitelné homogenní hmoty začíná cosi rodit a figurovat, doslova zhmotňovat (Stahování, Rozhraní, Předěl). To, co Vélu zajímá a čím je fascinován, je fáze transformačního přerodu odkazující na fáze předcházející i následující. Obraz je potom zastaveným procesem, který nejlépe vypovídá o funkci samotné malby – být formou, která je schopna toto tvárné dění nejen tlumočit, ale i analogicky - intenzivním způsobem - zpřítomňovat. 

Autor anotace
Petr Vaňous

Publikováno
2015

Profesní životopis

2003–2006   
AVU, Praha, ateliér intermediální tvorby, prof. M. Knížáka

2000–2003   
AVU, Praha, ateliér klasických malířských technik, prof. Z. Berana

1999–2000   
SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou

1994–1998   
SUPŠ Turnov

Výstavy

Samostatné výstavy
Výběr:
2015
EX – Ausflug (s D. Pešatem a O. Malečkem), Hole of Fame, Dresden
EX – Ausflug (s D. Pešatem a O. Malečkem), Raum für Drastische Massnahmen, Berlin
Obrazy, prostor 228, Liberec

2014
Reverze (s M. Poláchem), Nová galerie, Praha
Běl a čerň! (s M. Maupicovou), Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Vladimír Véla – Obrazy, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

2013
EX – Není lhostejné, kde právě jsme (s O. Malečkem a D. Pešatem), Galerie Caesar, Olomouc
Natři (s . M. Maupicovou a P. Šimíčkem), Galerie Klatovy, Klenová
V.V., Dea Orch Art Gallery, Praha

2012
Černá hodinka, Galerie Dům, Broumov
Všechno má svůj čas, Galerie Dole – Fiducia, Ostrava
Dutiny, Galerie OFFormat, Brno

2011
EX (s O. Malečkem a D. Pešatem), Topičův salon, Praha
Dušičková (s. J. Janovským a O. Šumberou), Galerie Trafačka, Praha

2010
Podobraz (s. M. Maupicovou), Galerie u Rytíře, Liberec
Nebe a dudy (s M. Burgetem), AJG - Wortnerův dům, České Budějovice
Kyproplej, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
Výběr:
2015
Czech Dream/ Český sen, České centrum, New York, USA
Jehla v kupce sena, Topičův salon, Praha

2013
Adventus, Galerie Behémot a galerie U Prstenu, Praha
UB – Letadlo, Galerie Oko, Opava
Kresba, Nau Gallery, Praha
Pánská jízda - Milan Perič a kamarádi, Galerie Ufo, Trutnov
Motýlí efekt?, Galerie Rudolfinum, Praha

2009
Finalisté - cena NG 333 a skupiny ČEZ, Veletržní palác, Praha
V. Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín
“Sjezd 396”, Galerie Půda, Český Těšín

2008
Finalisté - cena NG 333 a skupiny ČEZ, Veletržní palác, Praha
Běh na dlouhou trať, Galerie Kotelna, Říčany
“Sjezd 112 / E112”, Galerie Půda, Jihlava
ART in ART 2008, Galerie umění, Karlovy Vary

2007
Karlův most ne, ale Hrad může být váš, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

2006
Diplomanti AVU 2006, Veletržní palác – NG, Praha
IV. Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín

2005
Intermediální škola prof. M. Knížáka, Art Factory Galery, Praha

2003
III. Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín

2002
Ticho prosím maluji!, Galerie U Prstenu, Praha

2001
Malířská škola prof. Z. Berana, AJG, České Budějovice
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Oblastní galerie v Liberci
AJG v Českých Budějovicích
Galerie Klatovy, Klenová
Galerie Dům, Broumov
Soukromé sbírky v České republice a zahraničí
Další realizace

Sympozia:

14. ročník Sympozia Jenewein, Kutná Hora

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Vaňous, Petr: Černá hodinka (výstavní katalog), Galerie Dům, Broumov 2012, ISBN 978-80-905258-0-1

Tetiva, Vlastimil – Vaňous, Petr: Kyproplej (výstavní katalog), Oblastní galerie v Liberci a Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2010, ISBN 978-80-85050-82-0 (OGL); 978-80-86952-37-6 (AJG)

Vaňous, Petr: EX: Není lhostejné, kde právě jsme (výstavní katalog), Galerie Caesar, Olomouc 2013

Kroupová, Markéta: Pod Ještědem. Současná výtvarná scéna Liberecka, Liberec 2013, ISBN 978-80-87289-22-8

Vaňous, Petr: Motýlí efekt? (katalog), Galerie Rudolfinum, Praha 2013, ISBN 978-80-86443-22-5

Kovář, Petr: Vladimír Véla: Dutiny (katalog), Galerie OFFormat, Brno 2012.

Vaňous, Petr: EX (výstavní katalog), Topičův salon, Praha 2011.

Vaňous, Petr – Gerboc, Martin: Saatchiho předsíň / Texty o současnosti v malbě, Bratislava – Praha 2010.

Umění přelomu tisíciletí ze sbírek NG v Praze 1990 - 2009, 2009

Cena NG 333 a skupiny ČEZ – finalisté 2009

V. Zlínský salon mladých, 2009

Paint, 2009

Cena NG 333 a skupiny ČEZ – finalisté (katalog), NG, Praha 2008

Defenestrace, 2008

Diplomanti AVU, AVU, Praha 2006

III. Zlínský salon mladých, 2003

Vaňous, Petr: Pavel Holas, Vladimír Véla: No in no out, Galerie Millenium, Praha 2003

Články, média, internet

Vaňous, Petr: Vědomí mého pomíjivého JÁ, Revue art 2008/4, s. 40-45.

Vaňous, Petr: Možnosti exprese v mladé české malbě. Pražská scéna: Maleček, Pešat, Véla, Revolver revue č. 75, 2009, s. 40-54.

(red.) Cena NG 333, Ateliér 2010/2, s. 3

Drtilová, Zuzana: Výstava, u které exitus nehrozí, MF Dnes, 2011/12/17, s. 12.

Vaňous, Petr: Motýlí efekt? Zákonitosti a nahodilosti současné malby, Prostor Zlín 2013/2, s. 13-17.

Geržová, Jana: Petr Vaňous: Obraz jako různosměrná dekonstrukce celku v šesti epizodách (rozhovor), Profil 2013/2.

Mít svůj názor a za ním si stát. Rozhovor Petra Vaňouse s Vladimírem Vélou, Revue art 1/ 2015, s. 24-29.

http://www.literarky.cz/kultura/art/13634-jak-je-to-u-nas-s-malbou-

http://artalk.cz/2013/03/05/7-3-2013-motyli-efekt-kurator-vystavy-petr-vanous-uvadi-adama-stecha-a-vladimira-velu/

http://www.pragueout.cz/umeni/articles/motyli-efekt-rudolfinum-galerie-6712

http://www.novinky.cz/kultura/326832-recenze-velovy-ornamenty-volne-levituji-prostorem.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1161845-vela-dava-prostor-myslenkam-cizich

http://artycok.tv/lang/cs-cz/4677/vladimir-vela

http://www.novagalerie.cz/artists/vladimir-vela/

http://www.revolverrevue.cz/vladimir-vela

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv