O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Vojtěch Maša

Jméno
Vojtěch
Příjmení
Maša
Narozen/a
1982
Místo narození
Brno
Působiště
Brno
Web
www.vojtechmasa.com
Klíčová slova
instalace
konceptuální umění
kresba
malba
public art (veřejné umění)
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Vojtěch Maša se v povědomí širší veřejnosti objevil především díky výhře Ceny EXIT v roce 2013, kdy sám sobě udělil Nobelovu Cenu, po které vždy toužil. „(…) už od maturity bylo mou ambicí získat Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství. Později jsem cestu vědy opustil, ale zcela jsem se nesmířil s tím, že už Nobelovu cenu nezískám. Vytvořením své vlastní Nobelovy ceny uzavřu tuto kapitolu a budu moci dál v klidu pracovat.“  Tento příklad vypovídá v mnohém jak o jeho specifickém uvažování a přístupu k umění, tak o životních a studijních okolnostech, jež jeho tvorbu ovlivnily. „Nespoutaný Maša“, jak o tomto mladém umělci jednou napsal umělecký kritik a kurátor Jiří Ptáček je totiž kromě uměleckého vzdělání, které získal především v Brně v Ateliéru intermédií Václava Stratila, také vystudovaným matematickým biologem. To se v jeho práci odráží v obsahové rovině a v některých případech i ve způsobu tvorby. Snad díky zkušenosti s vědou přistupuje k tvorbě skoro až s dětským zaujetím spojeným s nadhledem a vtipem. Objevuje se zde vážnost a citlivost, kterou se tento mladý umělec otevírá a jde o určitý druh zpovědi, ale také jistá lehkomyslnost a nadhled, kdy jde naopak o kritický a promyšlený komentář k aktuálnímu dění okolo sebe. Tento zdánlivě naivní způsob kritiky týkající se mimo jiné uměleckého světa a jeho hodnot bychom pak mohli nazvat jakousi jemnou nebo citlivou satirou. Tyto dvě polohy u Vojtěcha Maši fungují svébytně, „citlivá“ se většinou projevuje v kresbě a malbě, kritická a lehce satirická pak v akcích a projektech. V mnoha případech se ale také prolínají a mísí. 

Nejčastěji se Vojtěch Maša vyjadřuje pomocí kresby a malby. Tu také, kromě Brna, studoval na vysokých uměleckých školách v Lublani (2007-08), v Tokiu (2010) a v Ateliéru malířství v chorvatském Záhřebu (2011), přičemž je v jeho pracích zřetelný především vliv japonské kultury a také jejích výtvarných specifik (ilustrativnost, zkratkovitost,…). V některých malbách a kresbách, především těch raných, ještě klade důraz na řemeslné zvládnutí a realistické pojetí malby, později se však přiklání ke znakovějšímu a expresivnějšímu výrazu, který se pro něj stává typickým. Jeho malba a kresba pak mají díky jakési nemotornosti a nedokonalosti mnoho společného s dětskou tvorbou nebo Art brut, na rozdíl od něj jsou však střízlivější a často je v nich obsažen humorný podtext. Náměty a témata se týkají vždy toho, co jej obklopuje, co se kolem něj anebo přímo jemu děje, popřípadě na co vzpomíná a jsou tedy velmi různorodá. Do obrazů také občas vkládá text, čímž částečně získávají komiksové vyznění. Kresby mají většinou charakter náčrtků či kresbiček, které si člověk nesoustředěně či ledabyle načmárá do notýsku nebo mohou působit jako záznamy vizuálních vzpomínek, které jsou někdy více a někdy méně rozeznatelné a čitelné. Zachycuje tak nějaké intenzivní vizuální a emocionální vjemy a podněty jako je to například v sérii kreseb odkazujících na pobyt v Japonsku nebo v kresbách, které mají být podle autora doprovodem (jakýmsi soundtrackem) ke konkrétnímu filmu, jak je také představil na výstavě Tak daleko, tak blízko v Galerii Jelení (2015).

Další rovinou práce Vojtěcha Maši jsou projekty a akce různého druhu, které buď reagují na konkrétní událost, kritizují a shazují nějaký daný systém a zpochybňují daná pravidla. Všechny pak v sobě chovají jakousi účelnou naivitu a roztomilost. Jednou z nich je již výše zmíněná Nobelova cena, kterou doprovázela série kreseb a nakonec také samotná vyhotovená cena. To, že po akci zůstane nějaký výsledný artefakt, který často zpochybňuje postavení a hodnotu uměleckého díla je pro Mašu charakteristické. Jedním z ukázkových příkladů je obraz Velká žádost (2010), který představil na obhajobách klauzurních prací na brněnské FaVU, a který je zároveň obrazem (uměleckým dílem) o rozměrech 400 x 270 cm a stejně tak platným úředním formulářem. Žádost se týká povolení práce na tomto obraze po dobu svého studia. Podepsali a schválili ji všichni členové klauzurní komise, děkan ji pak podepsal také, avšak neschválil. Dalším zajímavým projektem, který dokládá Mašovu podnikavost je firma Delegated Concepts, na které si založil živnost, a v jejíchž službách je prodej uměleckých nápadů a konceptů. Při představení této firmy pak autor dodává: „(…)velký rozdíl mezi tímto projektem a pouhým prodejem umění je, že já prodávám zákazníkovi celý nápad, včetně autorství. Osoba, která nápad koupí, má právo vydávat nápad za svůj vlastní. V tomto smyslu chci akcentovat problém autorství a zpochybnit autorství všech uměleckých výtvorů.“ Jiné Mašovy projekty by se také daly označit za veřejné umění. Zde bych zmínila projekt Tokyo-Metro (2010), kdy uskutečnil v japonském metru jakýsi sociologický výzkum, při kterém si cestující podle šipek a nápisů před turnikety volili a uváděli, zda jsou šťastní nebo nešťastní. Výsledek (213 nešťastných a 103 šťastných) byl pro Mašu natolik znepokojivý, že se o tomto stavu rozhodl napsat dopis japonskému císaři.

I přes množství témat, výrazových poloh a způsobů tvorby si Vojtěch Maša získal svůj vlastní rukopis a to i přes to (a možná i proto), že se hodnotu autorského rukopisu snaží podkopávat, což není v umění ničím novým. Maša je však i v tomto destruktivním pojetí, díky již výše zmíněným důvodům, velmi osobitý. V současnosti je jedním z výrazných mladých umělců nejen na brněnské scéně a můžeme být jen zvědaví, kam se bude jeho tvorba dále ubírat.

Autor anotace
Alžběta Cibulková

Publikováno
2015

Profesní životopis

2011 Akademie výtvarných umění, Záhřeb, Chorvatsko Ateliér malířství, vedoucí: prof. Igor Rončević

2010 Asagaya College of Fine Arts and Design, Tokio, Japonsko Ateliér Image Creation, vedoucí: Yukio Fukuda

2009 – nyní (2015) Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně Ateliér intermédia, vedoucí: doc. Václav Stratil

2007 – 2008 Akademie výtvarných umění v Lublani Ateliér malířství, vedoucí: prof. Gustav Gnamuš

2005 – 2009 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Studijní obor: Matematická biologie

2002 – 2009 Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Studijní obor: Grafický design a výtvarná informatika

1993 – 2002 Biskupské gymnázium Brno


stáže, tvůrčí pobyty:
2011 Artist in Residence in the Grounds of Zenko-ji Temple, Nagano, Japonsko

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Lipánek (host Yumi Yahiro), Galerie W7, Olomouc
Steve Hawking/Tak daleko, tak blízko, Galerie Jelení, Praha
Suši/Swimming in love, Galerie Krása, Brno

2014
Nobelova cena, Galerie Kostka, Meet Factory, Praha

2013
Exemplární druh, Galerie mladých, TIC, Brno

2012
Klaunovy názory, Galerie Umakart, Brno
Ježek (zajíc), Galerie Dobrý den, Uničov

2011
Poetry Hunter, Hanagura Gallery, Nagano, Japonsko

2010
Umělá žena, Galerie 12, Zlín

2009
A little bit of this, a little bit of that, Studio Lávka Lužánky, Brno

2008
Trinajsta soba, Café Pilon, Lublaň, Slovinsko
Everything is alright, BI-KO-FE, Lublaň, Slovinsko

2007
Sarko facho!, Žlutá galerie FSS MU, Brno
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Cena EXIT 2013, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Hi5!, Dům umění města Brna, Brno

2012
Zkušební vrty, Galerie G99, Dům umění města Brna, Brno
VI. Zlínský salon mladých, Dům umění ve Zlíně, Zlínský zámek
Perly sviním, Galerie AVU, Praha

2011
Neue Kroatische Kunst, Medica, Záhřeb, Chorvatsko

2010
Finalisté – Cena 333 NG a Skupiny ČEZ, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
Juliette Mallet & Vojtěch Maša, Asagaya College of Fine Arts and Design, Tokio, Japonsko
Ontogenie, Zbrojovka factory, Brno
10 let, Absolventi Ateliéru grafického designu a multimédií FI MU Brno, Galerie BKC Kabinet, Brno
Art plenér 010 Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz
Haťapaťa, výstava ateliéru Intermédia FAVU Galerie 12, Zlín

2009
Výstava nominovaných na ESSL AWARD, Lublaňský hrad, Lublaň, Slovinsko

2008
Preboj mladih (Souboj mladých) Galerija Severia, Koper, Slovinsko
XIX. plenér Akademie výtvarných umění v Lublani, Městská galerie Velenje, Slovinsko, Lublaňský hrad, Lublaň, Slovinsko

2007
1.3 festival nových médií v Lublani Městská galerie Lublaň, Slovinsko

2006
Výstava učitelů a studentů Ateliéru grafického designu a multimedií FI MU Galerie Milana Zezuly, Městské divadlo, Brno
Zastoupení ve sbírkách
Galerie Severija (Koper, Slovinsko)
Městská galerie Velenje (Slovinsko)

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Jiří Ptáček: VI. Zlínský salon mladých, katalog k výstavě, 2012

Články, média, internet

Alžběta Cibulková: Vojtěch Maša- Chtějí teorii všeho, Artalk.cz, 2015


Lenka Sýkorová: „Nobelova cena“ pro Vojtěcha Mašu, Artalk.cz, 2014


Jiří Ptáček: Nespoutaný Maša, Nový prostor 420/2013

Vlastní texty do databáze nezařazené

Vojtěch Maša: Nobelova cena, text v katalogu Ceny EXIT 2013

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv