O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Zdena Kolečková

Jméno
Zdena
Příjmení
Kolečková
Narozen/a
1969
Místo narození
Ústí nad Labem
Působiště
Ústí nad Labem
Klíčová slova
malba
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Umělecká tvorba Zdeny Kolečkové je úzce spjata s územím severních Čech (Ústí nad Labem), kde se autorka narodila a kde také doposud pracuje a bydlí. Kolečková se ve své tvorbě opakovaně dotýká kontroverzních témat naší historie, především problematiky odsunu německého obyvatelstva z území bývalých Sudet po skončení druhé světové války. V autorčině zájmu o tíživá témata národní historie se významným způsobem odráží skutečnost německo-polského původu její babičky.

 

V devadesátých letech minulého století v tvorbě Zdeny Kolečková převažuje problematika pronikání symboliky a rituálních prvků do profánního rámce současné společnosti (Vivisekce, od 1996). K vivisekcím, což jsou operativní zákroky prováděné na živých zvířatech bez znecitlivění, dochází ve sterilním prostředí laboratoří vědců, kteří přísně střeží nezávislost svých ústavů. Laická veřejnost nemá o pokusech odehrávajících se v laboratořích nic vědět, proto je od nich oddělena silnými zdmi, za nimiž již kvílení operovaných zvířat není slyšet. Rituální stránka vyjmutí vnitřních orgánů zvířete se v kontextu moderního vědeckého diskursu ztrácí a s ní upadá význam regenerační síly krve. Kolečková podtrhuje neschopnost člověka sekularizovaných společností porozumět symbolickým dimenzím událostí a dějů, které život člověka zasazují do rámce lidského společenství udržujícího velmi těsné svazky s okolní přírodou. S touto neschopností nesporně souvisí odvrácená strana projevů násilí v současné společnosti, které se projevuje nenápadně, často ve své skrytosti přímo hraničí s vysokou psychologickou rafinovaností.

 

Vedle maleb zvířecí krví a monochromatických maleb, do nichž přenáší detaily zchátraných ústeckých domů (Shelters, 2003) autorka důsledně rozvíjí mnohonásobný výrazový potenciál fotografie. Médium fotografie autorce dovoluje abstrahovat určitý segment reality a redukovat jej na znak, ve kterém zhuštěná vizuální informace působí jako rozbuška otevřenosti a plurality významů (Just a story, 1999-2000). Např. detailní záběry na součásti těžebních strojů severočeských hnědouhelných dolů kombinované s panoramatickými záběry těžařských věží nabízejí možnost dvojího čtení: jednak přímo odkazují k událostem spojených s těžbou uhlí v severočeské lokalitě, na druhou stranu tento lokální kontext zobecňují a činí z něj metaforu odcizené technické civilizace.

 

V první dekádě tohoto století se autorčina tvorba přesunula od pouhého naznačení možnosti příběhu směrem k rozplétání jeho spletitého tkaniva. Autorka se mnohdy sama ocitá v situačním rámci odrážejícím obsahy dramatické minulosti severočeské příhraniční lokality. Ve fotografickém cyklu nazvaném Tears (2008) prochází očistným rituálem při psaní textu stejnojmenné básně ruské básnířky německého původu Zinaidy Nikolajevny Gippiusové. Zvnitřněním prožitků obsahu básně doprovázeného stékáním slz na stránku papíru dochází k narušení původní linky vyprávění, a tím rovněž ke konfrontaci s emoční pamětí samotné autorky.

 

Časově neomezená instalace Luftschutz (protivzdušná obrana) zakotvuje význam dosud zachovaného německého nápisu umístěného na fasádě jednoho ústeckého domu v nových, mnohdy jistě nečekaných souvislostech. Nápis je instalován ve státech, které proti sobě bojovaly ve druhé světové válce. Přepis nápisu autorka provádí buď formou nástěnné malby (Graz, Rakousko, 2005) nebo prostřednictvím samolepící fólie (Peje, Kosovo, 2006, Gdaňsk, Polsko, 2007, Ústí nad Labem 2008, New York, USA, 2010).

 

V dalších projektech se autorka mimo jiné zabývá nenápadným pronikáním zla spojeného s nacistickou ideologií do intimního rámce rodinné sféry (cyklus digitálních snímků Wunderland, 2007). Nepříjemný pocit vyvěrá ze zjištění, že oním záškodníkem je člen rodiny. Ve fotografickém souboru O Faustovi (2007) autorka zpřístupňuje dvojitou metaforu prožití a odpykání viny, a to jednak v užším kontextu událostí druhé světové války, jednak v kontextu obecném, který každou úzkou souvislost překračuje.

 

Obecně svým dílem Zdena Kolečková odhaluje uvědomění nesouladu osobní historie a osobní paměti s psanou historií národa a s kolektivní pamětí. Osudový vliv na život a osobní historii jedince může mít podivuhodná konstelace historických událostí, v níž hlavní úlohu nemají velká vyprávění, ale jíž spíše dominuje nenápadná síla drobných příběhů. Paměť se hlásí o slovo ve chvílích, kdy to nejméně čekáme. Neboť osobní zkušenost často nezapadá do agendy oficiálně schválených historických událostí. Kolečková tak zaznamenává „slepá místa“ na mapě našich národních i lokálních dějin – a v paralele k tomu také dějin dalších národů.

Autor anotace
Šárka Slaninová / Jírová

Publikováno
2012

Profesní životopis

Vzdělání:
1993-1996 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (Adéla Matasová)
1988-1994 katedra výtvarné výchovy PF UJEP, Ústí nad Labem

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
In One Breath. Arsenal Gallery Bialystok, Polsko
2013
Lyrická mezihra. Dům umění města Brna

2009
Remember ME. Kunstbahnhof Gallery Drážďany, Německo (s Radkem Fridrichem a Susan Donath)
Zdena Kolečková: Odejdeš-li, změním se?, Ateliér Josefa Sudka, Praha

2003
Sweet Secret. Galerie G 99 Brno

2002
Bifúzia. (s P. Fichtou-Čiernou), Galerie Emila Filly Ústí nad Labem;
Galéria Jána Koniarka Trnava, Slovensko
Sweet Secret. Dům umění České Budějovice

2000
Just a Story. Galerie Malá Špálovka Praha; Galerie G 99 Brno (katalog)

1999
Safe in their Alabaster Chambers. Miroslav Kraljevič Gallery Zagreb, Chorvatsko;
SG 2.0 Gallery Split, Chorvatsko;
Kovačka 3 Gallery Dubrovnik, Chorvatsko
Comme Elle. Galerie U Bílého jednorožce Klatovy

1996
Vivisekce. Galerie U Dobrého pastýře Brno

1995
Otisky. Galerie Suterén Ústí nad Labem

1994
Znamení. (s J. Géringovou), Galerie Emila Filly Ústí nad Labem
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Ze středu ven - Umění českých a moravských regionů. Kunsthalle/Hala umenia Košice, Slovensko
2014
Někdy v sukni. Umění 90. let. Moravská Galerie Brno; Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu Praha
Mody demokracie. DOX - Centrum současného umění Praha
Zóna v pohybu. DOX - Centrum současného umění Praha
Nový zlínský salon. Krajská galerie výtvarného umění, Zlín Ze středu ven - Umění regionů 1985-2010. Západočeská galerie, Výstavní síň Masné krámy Plzeň
On Generation and Corruption. BWA Contemporary Art Gallery Katowice, Polsko

2013
Kde domov můj? DOX - Centrum současného umění Praha
2012
Paralelní historie. GASK – Galerie Středočeského kraje Kutná Hora
Univerzita Předlice. Výstava studentů a pedagogů FUD UJEP, Národní galerie – Sbírka moderního a současného umění Praha
Passing Memories. Art Workshop Lazareti Dubrovnik, Chorvatsko There is Nothing There. Czech Center New York, USA

2011
Rytmika Cwiczeń. BWA Contemporary Art Gallery Sokol Nowy Sacz, Polsko
Luciferův efekt. Střetnutí se zlem. DOX - Centrum současného umění Praha Paralelní historie. Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice
Folge der Generationen. Motorenhalle Gallery, Drážďany, Německo

2010
Formate der Transformation 89-90. Museum auf Abruf - MUSA Vídeň, Rakousko
Hra na náhodu. Galerie Emila Filly Ústí nad Labem
Inter-view. Nitrianska galéria Nitra, Slovensko
Tvoření světů. Galerie NF Ústí nad Labem
100 let Domu umění města Brna. Dům umění města Brna, Galerie G99 Brno
2009
Formáty transformace 89-90. Dům umění města Brna; Dům pánů z Kunštátu Brno
Behind the Velvet Curtain. Katzen Art Center at American University Washington, DC, USA
On the Tectonics of History. ISCP New York, USA
Rebus sic stantibus. Galerie Emila Filly Ústí nad Labem
Place in Heart. Galerie Emila Filly Ústí nad Labem

2008
Place in Heart, Galeria Arsenal, Białystok

2006
K tektonice dějin / Zur Tektonik der Geschichte, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2005-2006
Public Dreams, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

2005
Širší proud. Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech, Galerie města Plzně, Plzeň
Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk

2003
Gute Fahrt fuer… Goethe Institut Praha

2002
In Focus: Homemaker. Gliptoteka HAZU Zagreb, Chorvatsko
Politik-um. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Nadace pro současné umění Praha
Short Message Strategy. Galerie Šternberk

2001
Borders-Suspence. City Gallery Slavonski Brod, Chorvatsko
Kolmo k ose II. Dům umění Opava

2000
Devadesátka pokračuje. Muzeum města Ústí nad Labem
East of Eden. Cultural Centre Castle Poznan, Polsko;
Wyspa Gallery Gdansk, Polsko
Melancholie. Moravská galerie Brno

1999
Umění pro zvířata. Galerie Sýpka, Vlkov
Public District. veřejné prostory v Ústí nad Labem
Ostrava x Ústí. Galerie Jáma X, Ostrava

1998
Snížený rozpočet. Galerie Mánes Praha
Black and Blue. Kovačka 3 Gallery Dubrovnik, Chorvatsko

1997
I. zlínský salon mladých. Státní galerie Zlín
Okresní formát. Galerie Emila Filly Ústí nad Labem
Ústí není tak daleko. Galerie Sýpka Vlkov
Sever, Galerie Václava Špály Praha
Umělecké dílo ve veřejném prostoru /Artwork in Public Space, Národní galerie, Veletržní palác Praha

1995
Soukromá anamnéza / Private Anamnesis, Kostel sv. Vojtěcha/ Church of St. Adalbert, Ústí nad Labem
Alert Aestetics, Big Orbit Gallery, New York
Americké obchodní a kulturní středisko, Praha

1995
Zkušební provoz / A Test Run, Mánes Praha
Prostory časů / Spaces of Times, Galerie Půda, Olomouc

1993
Identifikácia v priestore a čase / Identification in Space and Time, Galéria Z. H. Bazovského, Trenčín
Kostel sv. Vojtěcha/ Church of St. Adalbert, Ústí nad Labem

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Lyrická mezihra. Koleček, M.; Petišková, T. FUD UJEP;Ústí nad Labem, 2013.


It´s awful not to live but only sleep Kolečková, Z.; Koleček, M.; Pachmanová, M.; Vartecká, A. FUD UJEP;
Ústí nad Labem, 2009.


Just a Story Pachmanová, M. Galerie Václava Špály Praha 2000.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv