O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Zdeněk Sklenář

Jméno
Zdeněk
Příjmení
Sklenář
Narozen/a
1910
Místo narození
Leština
Působiště
Praha
Úmrtí
1986
Klíčová slova
grafika
ilustrace
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Zdeněk Sklenář patřil celý svůj život k solitérům české výtvarné scény. Jeho široké pole působnosti zahrnovalo kromě malby také grafiku, ilustraci a typografii. Na rozdíl od svých vrstevníků nikdy nepatřil do žádné umělecké skupiny a své malby až do počátku 40. let nevystavoval. Za svého života byl ceněn spíše za své grafické než malířské dílo, kterému se dostalo větší pozornosti až v 60. letech zásluhou Ludmily Vachtové a Jiřího Padrty. Od počátku své tvůrčí dráhy inklinoval k romanticko-poetickému vyjadřování inspirovanému četbou K. H. Máchy, Ch. Baudelaira, G. Apollinaira, a především studiem děl G. Arcimbolda. Jeho výtvarný názor byl až do konce 50. let formován dozvuky surrealismu, poetismu a artificialismu 30. let.

Zásadní zlom ve Sklenářově přemýšlení o umění a tvorbě nastal po jeho cestě do Číny roku 1955. Umělcovy obrazy se po jeho asijské zkušenosti oprošťují od evropského způsobu nazírání na malbu skrze danou kompozici, prostor a tvar. Do popředí autorova zájmu se dostává kaligrafická práce se znakem a písmem a ve spojení se snovou barevností vytváří díla, která se pro jeho tvorbu stanou signifikantní

Do uměleckého provozu Sklenář vstoupil až v necelých třiceti letech, tedy koncem 30. let 20. století. První příležitost vystavovat se mu naskytla roku 1937 na výstavě Mládí v D 40, kde se hned napoprvé sešel s výbornými umělci, především s budoucími zástupci Skupiny 42. Tehdy se prezentoval cyklem knižně nevydaných ilustrací k Bubu z Montparnassu. Obrazy veřejnosti prvně představil až o tři roky později na výstavě Mladých v Melantrichu, kde vystavil Nábřeží k ránu (1939) a dva obrazy Baletek (1935, 1939).

Ovlivněn divadelním prostředím si pro sebe našel téma ženy, které ho v průběhu 30. let fascinovalo. Sklenářovy plasticky modelované ženy – většinou baletky, herečky nebo modelky jsou deformované až na hranici karikatury, což předznamenává jeho sklon rozvíjet své motivy do nejzazších, s extrémem hraničících poloh. Paralelně se zabývá také malbou městské krajiny vrcholící v surrealisticky vystavěném obraze Park v noci (1943), kde již fantaskní prvek nad běžnou realitou převažuje. Surrealistické východisko si Sklenář ponechává i během 2. světové války, kdy pracuje na snově působících kompozicích nejrůznějších zátiší, jejichž tvorbou se zabýval až do 2. poloviny 40. let. Následovalo období mezi lety 1947 a1952 vyplněné obrazy, kde lze jako silný inspirační zdroj identifikovat díla Maxe Ernsta a již zmiňovaného G. Arcimbolda. Sklenář si z nich pro sebe vybírá principy jejich práce, které dále interpretuje vlastním výtvarným viděním. Využívá metodu skládaných obrazů a princip antropomorfizace přírody, např. Příliv (1947).

Po válce začal Sklenář působit na Státní uměleckoprůmyslové škole jako asistent Františka Muziky v ateliéru knižní grafiky a písma. V roce 1946 měl svou první samostatnou výstavu v Topičově salonu. Téhož roku odjíždí do Paříže, kde se účastní putovní výstavy Mladé československé umění. Počátkem 50. let se věnuje tvorbě portrétů, ve kterých se navzájem snoubí prvky z dřívějšího způsobu jeho malby. Nejrozsáhlejší je cyklus věnovaný G. Arcimboldovi, na němž pracuje až do 70. let.

Nejdůležitějším momentem Sklenářova života se pak stal tříměsíční pobyt v Číně roku 1955, který – jak již bylo uvedeno – natrvalo ovlivnil podobu jeho tvorby. Čínou byl Sklenář fascinován již předtím a o čínské umění a poezii se intenzivně zajímal. Po svém návratu navázal spolupráci s českými sinology, ilustroval jejich překlady a působil v Národní galerii v komisi pro nákup orientálního umění. Někdejší imaginativní fáze jeho tvorby pobytem v Číně definitivně skončila. Následující období je již plně ve znamení kaligrafického pojednání obrazu, které Sklenář rozvíjí až do konce svého života. Hlavním výrazovým prostředkem se pro něj stala linie, s níž pracuje ornamentálně, a vytváří tak rytmické sítě křivek, které vnitřně uspořádávají specifické univerzum Sklenářových obrazů. Ústředním prvkem obrazu se stává písmo, symbol a znak. Od tohoto období se Sklenář vzdává budování iluzivního prostoru a obrazy komponuje vždy jen v ploše.

V průběhu 60. let nejprve ohledává, jak se získanými čínskými dojmy nakládat. První obraz, který předznamenává umělcovo budoucí směřování, je Pekingská opera (1956–1957). Následuje Čínská krajina (1959) nebo Zátiší s čínskými znaky (1960). V průběhu 60. a 70. let dále rozvíjí výtvarné principy nalezené díky cestě do Číny. Jedním z vrcholů Sklenářovy tvorby závěrečného období je obraz Listy z náčrtníku (1973–1974).

Kromě malby se Sklenář celý život rovněž zabýval knižní grafikou a ilustrací. Za své knižní úpravy byl několikrát oceněn u nás i v zahraničí. Je autorem desítek knižních obálek. První ilustrace vytvořil pro básnickou sbírku Vladimíra Nazora: Básně (1933). Následovaly ilustrace ke knihám K. J. Erbena, Ch. Baudelaira nebo Zdeňka Šmída. K jeho nejoceňovanějším počinům na poli ilustrace patří práce na knihách Wu Čcheng-Ena Opičí král (1961) a B. Mathesiuse Zpěvy staré Číny (1965). Koncem života sepsal svůj životopis, který knižně vyšel pod názvem Vzpomínání (2010). Zatím poslední velkou retrospektivu měl v roce 2013 v Domě U Kamenného zvonu v Praze.

Autor anotace
Zuzana Krišková

Publikováno
2017

Profesní životopis

Vzdělání:

1929–1935
Uměleckoprůmyslová škola, ateliéry Arnošta Hofbauera a Zdeňka Kratochvíla

Zaměstnání:

1970–1976
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, vedoucí katedry malby, grafiky, kresleného a loutkového filmu

1968–1970
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, odborný asistent v ateliéru užité malby

1945–1950
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, asistent v ateliéru Františka Muziky

Ceny:

1973
titul Zasloužilý umělec

1971
Zlatá medaile, Biennale Internazionale d´Arte, Florencie

1968
Čestné uznání od Ministerstva kultury za spolupráci na Expo 67 v Montrealu

1966
Cena Václava Hollara
Folkwang Presse-Preis 66 za grafiku, Essem

1965
Cena Marie Majerové
Zlatá medaile, IBA Lipsko

1959
Zlatá medaile, IBA Lipsko
Stříbrná medaile, IBA Lipsko

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Zdeněk Sklenář: Opičí král a jiné poklady, Galerie Portheimka, Praha

2010
Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou, Galerie Zdeňka Sklenáře, Praha
Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí/deset tisíc let, Dům u kamenného zvonu, Praha

2002
Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Zdeňku Sklenářovi Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2001
Grafiky, kresby a obrazy Z. Sklenáře ve Výtvarném centru Chagall, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

2000
Zdeněk Sklenář: Opičí král, Zpěvy staré Číny, Staré řecké báje a pověsti, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
Zdeněk Sklenář: Grafika k nedožitým 90. narozeninám, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí
Zdeněk Sklenář: Grafika z let 1934 –1980, k nedožitým 90. narozeninám, Galerie Hollar, Praha

1992
Zdeněk Sklenář: Výběr z grafické tvorby, Galerie Vltavín, Praha
Mistři české kresby: Zdeněk Sklenář 1910 –1986, Palác Kinských, Praha

1989
Zdeněk Sklenář: Obrazy a kresby, Krajská galerie, Hradec Králové

1985
Grafika Zdeňka Sklenáře, Galerie na mostě, Hradec Králové

1982
Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1980
Zdeněk Sklenář: Obrazy/kresby, Ústřední dům železničářů, Praha

1978
Zdeněk Sklenář: Obrazy, kresby, grafika, Dům umění města Brna, Brno
Zdeněk Sklenář: Malířské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc

1977
Zdeněk Sklenář: Malířské dílo, Krajská galerie, Hradec Králové

1970
Zdeněk Sklenář: Malíř a kniha, Galerie Fronta, Praha

1965
Zdeněk Sklenář: Obrazy a kresby, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy z let 1935 –1965, Galerie Václava Špály, Praha

1964
Vybrané obrazy a kresby Zdeňka Sklenáře, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí

1948
Zdeněk Sklenář: Obrazy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1946
Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí / deset tisíc let, Topičův salon, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2016
Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2015
Schránka pro ducha, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2014
Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění 1905 – 2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava
Stav mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje GASK, Kutná Hora

2011
The best of…, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Hluboká přitažlivost, Galerie Zdeňek Sklenář, Litomyšl
Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2010
Česká grafika II, Galerie Moderna, Praha
Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno

2009
Slunce orientu / Sun of the Orient, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Konfrontace. Pocta české malbě a kresbě, Galerie Moderna, Praha

2008
Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Lettrismus: Předchůdci a následovníci, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2007
Grafické listy 4, Litografie, Městský palác Templ, Mladá Boleslav
Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlavě

2006
Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál
Zátiší, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
České umění XX. století: 1940–1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Grafické techniky 4, Litografie, Galerie Hollar, Praha
České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha

2005
Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
Bylo, nebylo…, Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
O věcech přírodních, Letohrádek Ostrov, Ostrov
František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice

2004
Folklorismus v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

2003
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2002
Poezie magického realismu, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha

2000
Bilance I. Obrazy a sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958–1968, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1999
Kolorismus v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Litoměřice

1998
Česká grafika 1918–1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha

1997
Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha
Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Praha

1996
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha

1995
Umění frotáže, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Řeč znaku, Galerie Hollar, Praha

1993
České výtvarné umění 1930–1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
Záznam nejrozmanitějších faktorů…České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna pražského hradu, Praha

1992
Book Design in Prague 1960–1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City
Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava

1991
České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava

1990
Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha

1989
Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov

1988
Praha 1920–1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky
České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1987
Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha

1986
Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Nové tisky spolku českých bibliofilů, Malá galerie Československého spisovatele, Praha

1985
Proti fašismu a válce, Kabinet grafiky, Olomouc

1984
Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1983
Česká kresba 20. století, Kabinet grafiky, Olomouc

1982
České umění 40. let, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Soudobá česká písmařská tvorba, Galerie d, Praha

1981
Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60. výročí založení KSČ, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění 1938–1950, Staroměstská radnice, Praha

1980
Exlibris, Výstavní síň Umění-Knihy, Praha

1979
Klasikové české ilustrace, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod

1978
Pittura céca contemporanea, Palazzo del Monte, Padova
České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1976
Máchovské motivy v současném výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Litoměřice

1975
Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1974
Krajina snů a představ, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
České malířství XX. století, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1973
Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1972
Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart, Dürerhaus, Norimberk
5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Tjeckoslovakisk grafik av idag, Nationalmuseum, Stockholm
Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice

1971
Komorní grafika 1970, Galerie Hollar, Praha

1970
Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod
Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín
Cien grabados y cien fotografias Checoslovaquia, Museo universitario de ciencias y arte, Ciudad de México
Graveurs tchécoslovaques contemporains, Cabinet des estampes, Ženova

1969
Výstava českého a slovenského výtvarného umění, Teherán, Irán
Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin, Berlin
Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha

1968
Art tchécoslovaque, Maison des Jeunes et de la Culture, Orléans
50 let československého malířství 1918-1968, Pražákův palác, Brno
Recent Graphic from Prague, Corcoran Gallery-Dupont Center, Washington D.C.
Česká kniha 1958-1968, Galerie Československý spisovatel, Praha
Nejkrásnější kniha roku 1967, Památník národního písemnictví, Praha
Mostra Grafica del Gruppo Hollar di Praga, Galleria S. Rocco, Reggio Emilia
I. Triennale New Delhi, Dillí
České malířství od Osmy, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
Arte grafica cecoslovacca, Soprintendenza Alle Gallerie Della Campania, Neapol

1967
Malý formát v Galerii d, Galerie d, Praha
1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
Modern Kunst aus Prag, Kunsthalle zu Kiel, Kiel
Ilustrace dětské knihy, Okresní knihovna, Třebíč
Mostra d’arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turíno
15 grafiků, Galerie Václava Špály, Prahy

1966
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
Poezie písma, Národní muzeum, Praha
Bilance ´66, Mánes, Praha
Arte cecoslovacca contemporanea, Azienda autonoma soggiorno e turismo, Lecce
2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1965
Dada bis heute, Neue Galerie der Stadt Linz, Wolfgang-Gurlitt-Museum, Linec
Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brna
Moderní ilustrace dětské knihy, Galerie Československý spisovatel, Praha
Grafika 65, Vlastivědné muzeum, Písek
Tanec v moderním českém výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice
Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
Umění a knižní obálka, Okresní lidová knihovna, Náchod

1964
Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
Tvůrčí skupina Radar, Mánes, Praha
Imaginativní malířství 1930–1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1963
Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou

1962
Škola vidění – kresba, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1961
Nejkrásnější kniha roku 1960, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno

1960
Výtvarníci pracujícím, Muzeum Mohelnice, Mohelnice

1959
4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha
Čína v dílech československých výtvarných umělců, Galerie Československý spisovatel, Praha
Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko

1955
Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha

1954
Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha
Knižní ilustrace a obálky členů a hostů Hollara, Galerie Hollar, Praha

1952
Svaz českých výtvarných umělců III. Středisko Mánes. III. Členská výstava, Mánes, Praha

1948
Umění a kýč. Podobizna, Dům umění města Brna, Brno
1947
Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
Jong tsjecho-slowaaksche schilderkunst, Jeune peinture tchecoslovaque, Tentoostelling zaal Artes, Antverpy

1946
Art Tchécoslovaque 1938–1946, Galerie La Boëtie, Paříž

1945
Konfrontace 2, Topičův salon, Praha

1944
Kresby, akvarely a drobná plastika, Mánes, Praha

1940
Mladí: Výstava obrazů a soch, Mansarda Melantricha, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava
Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk
Východočeská galerie Pardubice, Pardubice
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

SKLENÁŘ Z.: Vzpomínání, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2010.

ŠMEJKAL F.: Zdeněk Sklenář, Odeon, Nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha 1984.

BYDŽOVSKÁ L.: Malířské dílo Zdeňka Sklenáře, diplomová práce, filozofická fakulta Karlovy Univerzity, Praha, 1981.

ŘEHÁKOVÁ N.: Zdeněk Sklenář– obrazy 1936–1966, diplomová práce, filozofická fakulta Karlovy Univerzity, Praha 1971.

SIBLÍK J.: Zdeněk Sklenář a kniha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha 1965.

Články, média, internet

VACHTOVÁ L.: Starý mistr, zasloužilý kacíř (Zdeněk Sklenář V Domě U Zvonu), in: Art+Antiques, č. 3, 2010, s. 10–17.

SKALICKÝ A.: Zdeňka Sklenáře-učitel a mág českého moderního manýrismu, in: Panorama, 1980, č. 3/4, s. 50–51.

DVOŘÁK F.: Práce Zdeňka Sklenáře v Okresním vlastivědném muzeu v Šumperku, Vlastivědný sborník Severní Morava XXXIX, 1980, S. 80.

DVOŘÁK F.: Zdeněk Sklenář, Vlastivědný sborník Severní Morava XXXIX, Šumperk 1980, s. 32–39.

KOHOUTEK J.: Zasloužilý umělec Zdeněk Sklenář-obrazy, kresby, grafika, katalog výstavy, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1980.

PAZDEROVÁ E.: Zdeněk Sklenář, in: Výtvarná kultura II, 1978, č. 4, s. 43–49.

ŠMEJKAL F.: heslo Zdeněk Sklenář, Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975, s. 460–461.

HOFFMEISTEROVÁ J.: Zdeněk Sklenář, in: Literární měsíčník, 1974, č. 10, s. 122–123.

DVOŘÁK F.: Leštinský rodák Zdeněk Sklenář, Průvodce kulturou Zábřeha XIII, 1975, s. 460–461.

SCHMIED W.: Zwei Jahrhunderte phantastischer Malerei, Berlin 1973, s. 346, 427.

ŘEZÁČ J.: Zdeněk Sklenář, in: Typografia, 1973, č. 3, s. 105-106.

CRISPOLTI E.: L´Informale, in: Storia e poetica, vol. 1, Roma 1971, s. 577–579.

VACHTOVÁ L.: Sklenářův svět knihy, in: Typografia, 1973, č. 3, s. 105–106.

VACHTOVÁ L.: Zdeněk Sklenář-malíř a kniha, katalog výstavy, Mladá fronta, Praha 1970.

VACHTOVÁ L.: Návrat starého mistra, in: Výtvarná práce, 1870, č. 10, s. 2.

HLAVÁČEK L.: Sklenářova pocta knize, in: Výtvarná práce XVII, 1970, č. 25, s. 26.

VACHTOVÁ L.: Na okraj, in: Výtvarné umění XVI, 1966, s. 349.

VACHTOVÁ L.: Zdeněk Sklenář, in: Vita cechoslovacca, 1966, č. 5, s. 16.

PADRTA J.: Der Illustrator Zdeněk Sklenář, in: Universum 1967, č. 3, s. 50–63.

MRÁZ B.: Possurealistický okruh pražské umělecké školy, in: Výtvarné umění, 1966, č. 6–7, s. 313.

MÍČKO M.: Profil jedné generace, in: Výtvarné umění, 1966, č. 6–7, s. 269–270.

BROŽKOVÁ L.: Zdeněk Sklenář a kniha, in: Výtvarná práce, 1966, č. 2, s. 10.

KOTALÍK J.: Obrazy a písmo, in: Literární noviny XV, 1966, č. 4, s. 10.

VACHTOVÁ L.: Zdeněk Sklenář – obrazy a kresby, katalog výstavy, Oblastní galerie v Liberci, Liberec 1965.

KOTALÍK J.: K diskuzi o tzv. imaginativním umění, in: Umění XVIII, 1965, s. 438.

ŠMEJKAL F.: Imaginativní malířství, in: Umění XIII, 1965, s. 456.

ŠMEJKAL F.: Návrat Zdeňka Sklenáře, in: Výtvarná práce XIII, 1965, s. 6.

PADRTA J.: Obrazy a písmo, katalog výstavy, Špálova galerie, Praha 1965–1966.

PADRTA J.: Kaligrafie, písmo a znak v obrazech Zdeňka Sklenáře, in: Výtvarné umění XV, 1965, s. 289–299.

PADRTA J.: Zdeněk Sklenář. Ilustrace, kresby, grafika, katalog výstavy, Kulturní dům, Ústí nad Labem 1965.

PADRTA J.: Ilustrátor Zdeněk Sklenář, in: Knižní kultura II, 1965, č. 4, s. 149-157.

PADRTA J.: Malířova minulost a dnešek, in: Kulturní tvorba III, 1965, č. 27, s. 13.

NOVÁK L.: České malířství po roce 1945, in: Výtvarné umění XV, 1965, s. 333–337.

LAMAČ M.: Labyrint Zdeňka Sklenáře, in: Literární noviny XV, 1965, č. 26, s. 5.

HLAVÁČEK L.: Malíř snu i skutečnosti, in: Mladá fronta XXI, 18. 6. 1965, s. 4.

BROŽKOVÁ L.: Barva a štětce – nástroje básníka (o kresbách a ilustracích hovoříme s malířem Zdeňkem Sklenářem), in: Lidová demokracie, 13. 6. 1965, s. 5.

VACHTOVÁ L.: Zdeněk Sklenář v Ústí n. Orlicí, in: Výtvarná práce XII, 1964, č. 7, s. 12.

POHRIBNÝ A.: Autor kreseb tohoto čísla Zdeněk Sklenář, in: Zlatý máj VIII, 1964, č. 5, s. 233–234.

PEČÍRKA J.: Vybrané obrazy a kresby Zdenka Sklenáře, katalog výstavy, JPK ROH, Ústí nad Orlicí, 1964.

SIBLÍK J.: Wu Čcheng-en, Opičí král, in: Hollar XXXIII, 1963 č. 2, s. 90-91.

BROŽKOVÁ L.: Čínské ilustrace Zdeňka Sklenáře, in: Výtvarná práce X, 1962, s. 4.

VACHTOVÁ L.: Zdeněk Sklenář, in: Neue Werbung VII, 1960, č. 11, s. 26–27.

TOMEŠ J.: Zdeněk Sklenář, in: Výtvarné umění X, 1960, s. 315-320.

SEYDL Zdeněk: Zdeňkovi Sklenářovi poleva na dort a padesát svíček, in: Kultura IV, 1960, č. 5, s. 2.

HLAVÁČEK J.: Zdeněk Sklenář, in: Tvar XI, 1960, č. 1, s. 3–13.

ŘEZÁČ Jan: Na skok v ateliéru u Zd. Sklenáře, in: Kultura III, 1959, č. 5, s. 6.

LAMAČ M.: Les arts dans la Tchécoslovaquie d’aujourd’hui, Prague 1958.

VACHTOVÁ L.: Zdeněk Sklenář, in: Tvar VIII, 1956, č. 10, s. 316–317.

TOMAN P.: Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 454.

RABAN J.: Dohaslé sny minulosti, in: Kulturní politika, 1948, č. 59, s. 7.

MRKVIČKA O.: Úvod ke katalogu výstavy ve Vilímkově galerii, Praha 1948.

MRKVIČKA O.: K obrazům Zdeňka Sklenáře, in: Lidové noviny, 31. 10. 1948, s. 7

KOTALÍK J.: Moderní československé malířství II, 1947, č. 3, s. 205.

PECHÁČEK J.: Výstava Zdeňka Sklenáře, in: Národní osvobození XVII, 7. 4. 1946, č. 84, s. 4.

PEČÍRKA J.: Zdeněk Sklenář, katalog výstavy, Topičův salon, Praha 1947.

HLAVÁČEK J.: Tanečnice, zátiší a města Zdeňka Sklenáře, in: Rudé právo, 1946, č. 90, s. 4.

HLAVÁČEK J.: Zdeněk Sklenář, in: Svět v obrazech II, 1986, č. 14, s. 5.

HASALOVÁ V.: Malířův pohled do života věcí, in: My 46, 1946, č. 14, s. 5.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv