O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Isabela Grosseová

Jméno
Isabela
Příjmení
Grosseová
Narozen/a
1976
Místo narození
Praha
Působiště
Praha, Oslo
Klíčová slova
public art (veřejné umění)
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Isabela Grosseová na sebe výrazně upozornila v roce 2001 souborem Obytných obrazů. Dalo by se říct, že tento projekt už předjímá dva důležité aspekty v její práci: jednak komunikativnost, v tomto případě vstřícný postoj vůči divákovi, kterého obrazy vybízejí k využití své funkce a dále pro autorku specifická mezioborovost.

V případě Obytných obrazů, jde o objekty/obrazy, které reflektují výměnu mezi oblastmi výtvarného umění a designu, potažmo architektury. Grosseová pracuje s konceptem „obrazu“ jako s hybridní formou na pomezí tradičně chápaného závěsného obrazu, instalací a objektu, jejímž prostřednictvím se odehrává interakce s divákem - jejich zabydlením se stává jejich součástí. Obytné obrazy zůstávají ještě autonomními objekty - analogický, pozdější projekt Obytných soch (2003) přináší posun: narozdíl od Obytných obrazů se už nedrží estetiky typické pro architekturu a design, nýbrž recykluje odpad, který byl k nalezení v ulicích New Yorku. Míšení nejrůznějších běžných předmětů jako je například část větráku, podvozek kancelářské židle nebo satelitní anténa symbolicky reflektuje sociální realitu města jako tavícího kotle. Místní specificita a metoda sociální sondy v konkrétním kulturně historickém kontextu se v pracích Isabely Grosseové začíná objevovat stále důsledněji. V dalších projektech uvažovala Isabela Grosseová přímo v intencích konkrétních prostor. Příkladem je projekt Autumn Plot, ironicky koncipovaný čínský salón na italském zámku Racconigi v rámci skupinové výstavy „Gemine Muse“, který staví do kontrastu historický, ideální, obraz Číny jako kulturní velmoci a její dnešní realitu reprezentovanou masovou produkcí masových zboží.

Jiný postup práce v interiéru volí v projektu Zašlá sláva rozmanitosti (2004), prezentovaném v rámci výstavy Finalistů v Domě umění města Brna. Grosseová využila svoje znalosti fungování současné řemeslné praxe v oblasti architektury. V tomto případě šlo o jakousi kritickou odpověď na skutečnost, že současné řemeslo se vytrácí, protože většina stavebních úprav a realizací probíhá bez zásahu lidské ruky. Ke standardizaci stavebních materiálů se kriticky vztahuje také projekt Systems You Have Seen (2004) z koberečků sestavených z ordinérních, prefabrikovaných materiálů.

Od roku 2005, kdy Grosseová začíná intenzivněji spolupracovat s Jesperem Alvaerem, se od vázanosti na konkrétní prostory a metaforičnosti artikulované prostřednictvím výtvarné a materiálové řeči odklání ve prospěch sociálních sond, které vznikají prostřednictvím komunikace s různými sociálními skupinami a zdůrazňují tak princip přímé participace. V roce 2005 spolupracovala na Alvaerově projektu Non hereditary memory II, projekt komentované cesty do vietnamské tržnice SAPA v pražské Libuši.

Zájem Isabely Grossové o architekturu a urbanismus jako morální a politická témata, vztah společnosti a prostředí, a jeho následný vliv na existenci obyvatel - to jsou výrazné motivy projektu Vlastní pohled, který realizovala společně s Jesperem Alvaerem v Telči. Jeho cílem bylo prostřednictvím jakési aktivní ankety podpořit šíření informací o připravované rekonstrukci v okolí školního statku mezi obyvateli města. Mezi účastníky, obyvateli města, kolovaly fotoaparáty, s nimiž měli pořídit snímky pohledů ze svých domů. Výsledné fotografie pak byly vystaveny.

Angažovanou a investigativní sondou v Tunisu, Alžíru, Libyi, Maroku a Egyptě, je společný dlouhodobější projekt Grosseové a Alvaera Transkultura (2006). Výsledná instalace byla rozvinuta ve dvou paralelních plánech, představila jednak sbírku objektů, které byly jakousi personifikací různých profesí obyvatel navštívených arabských zemí a v druhém plánu pak využila dokumentární a fotografické a jiné muzeální exponáty z českých sbírek, které takto byly konfrontovány s realitou. Důležitou součástí akce byla přítomnost pěti pozvaných hostů v průběhu jejího trvání, se kterými se v průběhu cesty Alvaer s Grosseovou seznámili a které prostřednictvím Moravské galerie je pozvali do České republiky, kam z politických a ekonomických důvodů jinak nemají možnost cestovat (www.moravska-galerie.cz, www.figureandground.com).

Problematičnost politické a ekonomické reality vztahů Západu vůči postkoloniálnímu rozvojovému světu je také tématem projektu Liberté, Igelité, Fraternité (2006), jehož smyslem bylo prostřednictvím vlajek ušitých ze všudypřítomného levného igelitu vyráběného v Číně konfrontovat současný postoj bohatého západního světa k jeho sousedům. Autorčino kritické zaujetí vůči nerovnoměrnosti světového uspořádání, jasně deklarované parafrázovaným refrénem Marseillaisy, klade otázku po reverzibilních vztazích nacionalismu, respektive xenofobním postojům a globalizace.

Galerijní test možností informačního transferu s titulem Local Interpretations (2006) je jakýmsi laboratorním protějškem terénních a sociálně angažovaných experimentů vzniklých ve spolupráci s Alvaerem. Účastníci měli „překreslit“ obsah vybraných novinových článků a v další fázi měly být takto vzniklé výkresy dalšími účastníky znova přepsány do textu. (http://itp.nyu.edu/~jmo297/10days/)

Projekt Figure and Ground a s podtitulem Transkultura: akt 2 Grosseové a Alvaera, vznikající v průběhu roku 2007, navazuje na rozsáhlý projekt, jehož cílem bylo postupně navštívit všechny země hraničící s Evropskou Unií (transkultura.bunkier.com.pl/en, www.bunkier.com.pl). V této druhé fázi jsou retroaktivně zpracovávána setkání a kontakty navázané v zemích Středního východu, Turecka, Gruzie, Albánie, Chorvatska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Srbska a Bosny a Herzegoviny. " ...metoda kontinuální cesty spočívá v shromažďování historického i současného zdrojového materiálu, pomocí kterého je naše práce extrahována a tříbena ve vztahu k partikulárním tématům. (...) Už cesta sama o sobě je projektem, nótou k tématu cestovatelství zaměřeného objevitelsky na neznámé oblasti, které paradoxně začínají za hranicemi naší Unie a jsou jako neznámé v obecném povědomí udržovány." (Grosseová)

Autor anotace
Mariana Serranová

Publikováno
2010

Profesní životopis

Vzdělání:
2001-2005 Škola architektury
1995-1999 AVU Praha. Intermediální atelier Prof. Milan Knížák

Granty, stipendia, rezidence:
2009 Ny-Alesund, Spitsbergen, Norsko
2008 Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
2006 Vermont Studio Center, Johnson, USA
Fundación Nacional para Cultura y Arte en México, Mexico City, Mexico
Red Gate Gallery, China
2005 SIM Reykjavik, Island
Center for Contemporary Arts Prague,
2004 Pienkow, Poland
2003 Art in General, New York City, USA
2000 Škola architektury, Prof. Ing. Arch. Emil Přikryl
1998 Royal University College Of Fine Arts, Stockholm, Švédsko
1997 Universite Libre de Bruxelles, Brussels, Belgie

2004 - finalista Cena Jindřicha Chalupeckého

Zaměstnání, práce:
2006 spolupráce v Acconci Studio, New York, USA, spolupráce na projektech: návrhu nového využití Place Kleber, Strasbourg, France, Skate park, Parc de La Villette, Paris, France
2000-2005 spolupráce v AP Ateliéru Ing. Arch. Josefa Pleskota.
Účast na projektech: Tunel a Průchod Jelením příkopem na Pražském Hradě (viz. Architekt č.:10/2002), Regulace řeky Loučné v Litomyšli (viz. Architekt no.:12/2002), Rekonstrukce Zámeckého pivovaru, Litomyšl, VŠUP, Ďáblice, Centrála ČSOB, Radlice, atd.

Výstavy

Samostatné výstavy
2007
Figure and Groung, with J. Alvaer, Bunkier Sztuki, Contemporary Art Gallery, Krakow, PL, curated by Magda Ujma and Anna Smolak, (www.bunkier.com.pl) (transkultura.bunkier.com.pl/en)

2006
Made in China, Red Gate Gallery (www.redgategallery.com) , Beijing Studio Center (www.beijingstudiocenter.org), China
Transculture: akt 1, společně s J. Alvaerem, Moravská Galerie Brno, ČR (www.moravska-galerie.com)
Habitable Picture – Horizontal Remake, Red Gate Gallery (www.redgategallery.com), BSC

2003
Obytné sochy, Galerie Art in General New York, USA

2002
Obytné obrazy Galerie Caesar, Olomouc
Obytné obrazy Galerie Jelení, Centrum pro současné umění Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2007
Hrubý domácí produkt, Galerie hlavního města Prahy (www.ghmp.cz), kurátor K. Kintera

2006
Liberte, Igetite, Fraternite, Zlinský salón mladých, Zlin
Japanegro, gallery onetwentyeight, New York, USA
Ateliery Vermont Studio Center, Johnson, USA

2005
Vlastní pohled, projekt s Jesperem Alvaerem, Telč
Non hereditary memory II, projekt komentované cesty s Jesperem Alvaerem, Praha Libuš, Prague Biennale

2004
Autumn plot zámek Racconigi, project „Gemine Muse“, Itálie
Zašlá sláva rozmanitosti Dům umění města Brna „Finalisti 2004“
Systems you have seen Národní galerie-Veletržní palác

2003
Zlinsky salon mladych, Zlín
Nejmladší Národní galerie-Veletržní palác

2002
Laboratoř současných tendencí Národní galerie-Veletržní palác
Galerie CBK Dordrecht, Holland

2001
Diplomní práce AVU 2001 Národní galerie-Veletržní palác
Zastoupení ve sbírkách
Obytný obraz 1, Isabela Grosseová - majetek Národní galerie, kolekce současného umění (2002)
Obytný obraz 3, Isabela Grosseová - majetek Národní galerie, kolekce současného umění (2002)

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Katalog vystavy, Finalisti ceny J. Chalupeckeho 2004, Brno, ČR 2004

Katalog vystavy, Schewitz,Prochaska, Gyomorey, Linz, AT, 2004

Sny o tom, Praha 1996, vlastním nákladem

Články, média, internet

Vaněk, Tomáš, Transculture: Act 1, a Project of J. Alvaer and I. Grosseova, Umělec 1/07, pp.34-38

Ryška, Pavel, J. Alvaer & I. Grosseova,Transkultura: akt 1, Flash Art (Cz. and Sl. edition) 3-4/06-07, pp. 48-50

Pospiszyl, Tomáš, katalog vystavy, Zlín’s Salon of Fine Art, 2006

Janata, Michal, Art of the space and space of the art, era 21, 2/05, pp. 62-65

Lindaurová, Lenka, Isabela Grosseova, Obytné umění, Art & Antiques, 9/04, pp.80-81

Kulhánek, David, katalog vystavy, gemine: muse, Torino, IT, 2004, pp. 246-247

Volk, Gregory, Obytne sochy, New York City, USA 2003

Víchová, Ilona, katalog vystavy, Zlín’s Salon of Fine Art, 2003

Koryčánek, Rostislav, S minimem prostředků o minimalismu, Architekt 7/02, pp. 58

Váňa, Radek, katalog vystavy, Art Primeur 2002, NL, 2002, pp. 82-87

Valoch, Jiří, Obytne obrazy, katalog vystavy, Galerie Caesar, Olomouc, ČR, 2001

Pustějovská, Ivana, A co takhle bydlet v obrazech? MF Dnes, Middle Moravia: D4, 9/1/02

Beran, Lukáš, Isabela grosseová ukazuje take nove problemy, MF Dnes, 17/1/02

Motková, Jitka, Obrazy ve kterych můžete i bydlet, Olomoucký den 10/1/02

waanja, Obrazy k bydleni a premýšlení, Umělec 4/01, pp.81

waanja, Obrazy ve kterych je mozne bydlet,

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv