O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Co je ARTLIST…:

 • …databáze mapující vývoj současného českého výtvarného umění v jeho různých projevech (umělci, prostory, pojmy, výstavy aj.) od 2. poloviny 20. století s akcentem na období po roce 1989. Klade si za cíl sloužit jako bezplatný zdroj informací jak laické, tak odborné veřejnosti, a to na místní i mezinárodní úrovni (vedle češtiny je databáze systematicky budována i v angličtině).
 • …neziskový projekt Centra pro současné umění Praha, o. p. s. (www.fcca.cz) zahájený v roce 2006.
 • …výběrová databáze. O zastoupení jednotlivých hesel spolurozhoduje odborná rada složená z teoretiků a historiků umění reprezentovaná redakční radou. Členství v redakční radě má časově omezeným mandát, a to na dobu tří let. Současnými členy redakční rady od počátku roku 2015 jsou:

  • Viktor Čech: nezávislý kritik a kurátor
  • Michal Koleček: kurátor, historik umění a pedagog na UJEP, Fakultě Umění a designu
  • Karina Kottová: kurátorka a ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého
  • František Kowolowski: umělec, kurátor a děkan Ostravské univerzity
  • Pavlína Morganová: kurátorka, historička umění a vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU
  • Silvie Šeborová: kritička a zakladatelka online kritického magazínu Artalk.cz

Samotný obsah ARTLISTu je dlouhodobě utvářen spolupracovníky projektu.

Co ARTLIST naopak není:

 • Ambicí ARTLISTu není být encyklopedií současného českého umění, ale spíše moderovaným rozcestníkem a zprávou o jeho aktuální podobě a vývoji.
 • ARTLIST není „jen“ archiv, je to i proces. Pokud jste zde nenašli, co jste hledali, je nám to líto. Je možné, že se na dané věci pracuje. Buďte s námi trpěliví, ARTLIST je projekt neziskový a jeho kapacity limitované. 

Co mám dělat, když:

 • našel(-a) jsem na ARTLISTu chybu: využijte tlačítka „Nahlásit chybu“ v levém horním rohu stránky, nebo nám napište na: info@remove-this.artlist.cz.
 • jsem umělec / umělkyně a chtěl(-a) bych doplnit informace u svého hesla: napište nám na info@remove-this.artlist.cz. Bez přímé pomoci a podpory umělců se náš projekt ostatně neobejde.
 • chci nominovat sebe či jiného umělce k zařazení do databáze: napište nám na info@remove-this.artlist.cz. Vaše žádost bude posouzena redakční radou na nejbližším společném setkání, která se konají pravidelně minimálně dvakrát do roka.
 • mám pocit, že jsem zaznamenal porušení autorského práva: veškeré fotografie a zobrazení použité na v ARTLIST mají vzdělávací a nekomerční účel a jejich zařazením do databáze nevzniká provozovateli ARTLIST žádný hospodářský prospěch. Pokud se domníváte, že použití některých obrazových materiálů je protiprávní, kontaktujte nás na adrese info@remove-this.artlist.cz.

Projekt Artlist.cz podporují MK ČRMagistrát hl.m.PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7.

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2017
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv