O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Co je ARTLIST…:

 • …databáze sledující vývoj současného českého výtvarného umění v jeho různých projevech (umělci, prostory, pojmy, výstavy aj.) od 2. poloviny 20. století s akcentem na období po roce 1989. Klade si za cíl sloužit jako bezplatný zdroj informací jak laické, tak odborné veřejnosti, a to na místní i mezinárodní úrovni (vedle češtiny je databáze systematicky budována i v angličtině).
 • …neziskový projekt Centra pro současné umění Praha, o. p. s. (www.fcca.cz) zahájený v roce 2006.
 • …výběrová databáze. O zastoupení jednotlivých hesel spolurozhoduje odborná rada složená z teoretiků a historiků umění reprezentovaná redakční radou. Členství v redakční radě má časově omezeným mandát, a to na dobu tří let.
  Členy historicky první redakční rady (2015–2018) byli: Viktor Čech (nezávislý kritik a kurátor); Michal Koleček (kurátor, historik umění a pedagog na UJEP, Fakultě Umění a designu); Karina Kottová (kurátorka a ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého); František Kowolowski (umělec, kurátor a děkan Ostravské univerzity); Pavlína Morganová (kurátorka, historička umění a vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU) a Silvie Šeborová (kritička a zakladatelka online kritického magazínu Artalk.cz).

  Od roku 2018 působí nová redakční rada ARTLISTU ve složení:

  • Marcel Fišer, historik umění a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu
  • Johanka Lomová, historička umění a pedagožka Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
  • Martin Mikolášek, kurátor a zakládající člen občanského sdružení Kunsthalle Ostrava, o.s.
  • Terezie Nekvindová, historička umění působící ve Vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze
  • Tomáš Pospiszyl, historik umění, kurátor a pedagog působící v Centru audiovizuálních studií FAMU a vedoucí Katedry dějin a teorie umění na Akademii výtvarných umění v Praze
  • Jan Zálešák, kurátor a teoretik přednášející na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně

 • Samotný obsah ARTLISTu je dlouhodobě utvářen spolupracovníky projektu.

Co ARTLIST naopak není:

 • Ambicí ARTLISTu není být encyklopedií současného českého umění, ale spíše moderovaným rozcestníkem a zprávou o jeho aktuální podobě a vývoji.
 • ARTLIST není „jen“ archiv, je to i proces. Pokud jste zde nenašli, co jste hledali, je nám to líto. Je možné, že se na dané věci pracuje. Buďte s námi trpěliví, ARTLIST je projekt neziskový a jeho kapacity limitované. 

Co mám dělat, když:

 • našel(-a) jsem na ARTLISTu chybu: využijte tlačítka „Nahlásit chybu“ v levém horním rohu stránky, nebo nám napište na: info@remove-this.artlist.cz.
 • jsem umělec / umělkyně a chtěl(-a) bych doplnit informace u svého hesla: napište nám na info@remove-this.artlist.cz. Bez přímé pomoci a podpory umělců se náš projekt ostatně neobejde.
 • chci nominovat sebe či jiného umělce k zařazení do databáze: napište nám na info@remove-this.artlist.cz. Vaše žádost bude posouzena redakční radou na nejbližším společném setkání, která se konají pravidelně minimálně dvakrát do roka.
 • mám pocit, že jsem zaznamenal porušení autorského práva: veškeré fotografie a zobrazení použité na v ARTLIST mají vzdělávací a nekomerční účel a jejich zařazením do databáze nevzniká provozovateli ARTLIST žádný hospodářský prospěch. Pokud se domníváte, že použití některých obrazových materiálů je protiprávní, kontaktujte nás na adrese info@remove-this.artlist.cz.

Projekt Artlist.cz podporují MK ČRMagistrát hl.m.PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7.

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv