O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jaroslav Róna

Jméno
Jaroslav
Příjmení
Róna
Narozen/a
1957
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
www.jaroslav-rona.cz
Klíčová slova
hudební performance
malba
public art (veřejné umění)
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jaroslav Róna po té, co ho nepřijali na výtvarnou školu, se nejprve vyučil koželuhem. Teprve v osmnácti letech se dostal na Střední grafickou školu v Praze. Pak vystudoval vysokou školu uměleckoprůmyslovou ve sklářském ateliéru Stanislava Libenského, který tehdy pro mladé umělce představoval osobu velmi liberální. Ještě během studia se začal Róna účastnit dnes již legendárních výstav mladé generace, pořádané pod názvem Konfrontace v různých alternativních prostorách. Zároveň se začalo formovat Rónovo přátelství s několika umělci, kteří v roce 1987 založili známou skupinu Tvrdohlaví, a Róna byl jejím zakládajícím členem. Skupina se stala politickým vyvrcholením aktivit nové generace a vyjádřením demonstrace svobodomyslnosti v rámci režimu.

 

Róna je od počátku malířem i sochařem v jedné osobě. Oboje se námětově váže k jednomu a témuž světu. „Jde o jeden myšlenkový kadlub. Někdy je z toho malířský výstup, protože barva scenérie a atmosféra jsou tak silné, jindy je motiv natolik symbolický, že si vyžádá sochařské pojetí“, říká umělec. Východiskem pro jeho tvorbu středoškolských studentských let mu byly obrazy starých mistrů od baroka po Muncha, ale připojilo se také umění přírodních a archaických národů a v neposlední řadě též stále umělcem obdivovaný svět Franze Kafky. Odtud pramení onen existenciální podtext, pocit nesmyslného počínání a ironické ladění jeho děl.

 

Scény, které se odehrávají v Rónových obrazech, lze těžko identifikovat s vizuální realitou. Jsou to autorovy „vnitřní krajiny“ (podle slov umělce), jež jsou naplněny přízračnou, potemnělou a ponurou atmosférou. V některých dílech se jedná o vidění světů mytologicko-prehistorických, které jako by se vracely do dob, kdy Země vznikala, jindy nám autor předkládá jakési morbidní vize společnosti o krajinách po globální katastrofě, jiná díla mohou připomenout atmosféru sci-fi světů – krajin existujících někde mimo naši civilizaci.

 

V sochařských pracích vítězí figura, ať už lidská nebo zvířecí (často v podobě bestií nebo bájných kreatur), podaná velmi často v  různě deformované podobě: někdy více abstrahovaná primitivizujícím způsobem (jako masky, totemy a idoly primitivních národů), jindy organicky lapidární, někdy dynamicky hranatě tvarovaná (koncem 80. let byl Róna zasažen zájmem o kubismus a Boccioniho futurismus). Jinou skupinu tvoří abstrahované reliéfy a sochy bizarních sci-fi staveb-pevností či věží, o nichž nevíme, zdali pocházejí z archaické minulosti nebo třeba z neznámé budoucnosti a které se objevují po roce 1991.

Celou umělcovu sochařskou tvorbu spojuje jistý prapodivný příběh, odkazující na archetypy a mytický kořen našeho vědomí. Róna nás provází tajuplnými světy, ve kterých žijí různorodí tvorové a tajemné bytosti. Námět chápe jako symbol a jako podobenství, tedy jako něco, co je v díle skryto, utajeno a je důležitější než to, co je viditelné. Umělcův expresivní symbolismus je prodchnut svérázným humorem a někdy mírně cynickou nadsázkou, které odlehčují tíživost pocitů kafkovské absurdity, ztracenosti a bloudění. Rónovo ironické líčení blíže nespecifikovaných výjevů se na jedné straně dotýká „české grotesky“, která se pro mnohé české umělce od šedesátých let stala typická. Na straně druhé je pak jeho dílo spjato s odkazem velikána Franze Kafky, jehož dílo tak výrazně zasáhlo do vývoje světové kultury a jehož dědictví je stále živé.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

Vzdělání:
1975-1978 Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
1978-1984 Academy of Applied Arts, Architecture and Design, Prague
glass art department, Stanislav Libenský

Zaměstnání:
od r. 2006 vedoucím sochařského ateliéru, AVU Praha
1985 asistent prof. Libenského na letní sklářské škole - Pilchuck - USA

Stipendia:
1987 hostující umělec na letní sklářské škole - Pilchuck - USA

Ceny:
2003 Grand Prix Obce architektů
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Tros Sketos
Tvrdohlaví

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Jaroslav Róna: Obrazy a sochy, Galerie Václava Špály, Praha

2010-2011
Jaroslav Róna, Dům umění, Ostrava

2009-2010
Jaroslav Róna, Galerie České pojišťovny, Praha

2009
Podobenství - Galerie Roberta Guttmanna Praha
Za naším světem - Galerie moderního umění Hradec Králové
Obrazy a socha - Galerie České pojišťovny Praha

2008
Jaroslav Róna - Obrazy a Umanuté kresby, Check point - České centrum Berlín

2007
J. Róna - Obrazy a sochy - České centrum - Vídeň
Fifty- fifty - Městská palerie Plzeň
Cesta do Patagonie - galerie Via art, Praha

2006
J. Róna - Sochy a obrazy - Chebský hrad a Kostel Sv.Bartoloměje v rámci Krajinné výstavy bez hranic

2005
Jaroslav Róna Sochy na hradě - Hrad Sovinec
Obrazy a plastiky - Galerie České pojišťovny,Praha,Spálená ul. - Prosinec 05 až Únor 06

2002
Jaroslav Róna, Obrazy a sochy, Galerie Tvrdohlaví, Praha

2001
J. Róna, Obrazy a plastiky, Bruntál
J. Róna, Obrazy a plastiky, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

1997
Obrazy a sochy, Galerie Bayer a Bayer, Praha
Sochy a obrazy, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha

1995
Kresby a scénické návrhy pro film Amerika, Knihkupectví Franze Kafky, Praha

1994
Staré - nové práce, Staronová Galerie, Praha
Obrazy a kresby, Galerie MXM, Praha

1993
Plastiky, Galerie MXM, Praha

1992
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1991
Obrazy, sochy, grafiky a kresby, Oblastní galerie, Jihlava
Kresby a grafika, Galerie Patro, Ostrava
RÓNA 1988 - 1991, Špálova galerie, Praha
Jaroslav Róna - Průřez tvorbou, Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary

1990
Obrazy a sochy, Traver - Sutton Gallery, Seattle, USA

1988
Průřez malířským dílem, Galerie Fronta, Praha

1987
Kresby a obrazy, KS Opatov, Praha
Obrazy, Klub školství Savarin, Praha
Kresby, DK ROH, České Budějovice (Hluboká nad Vltavou)

1986
Obrazy a sochy, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1985
Obrazy a kresby, VŠ koleje Na kotli, Hradec Králové
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Umění v Chebu: Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
Místo pro imaginaci, Galerie Klementinum, Praha
A Place for Imagination, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brussels (Bruxelles)

2011-2012
Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha
Víly, skřítkové a trpaslíci, Artinbox Gallery, Praha

2011
Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010, Galerie Malostranská beseda, Praha
PBBK80: Praha/Brno/Bratislava/Kolín nad Rýnem - 80. léta, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha

2010
Czech Art - Galerie moderního umění Danubiana Slovensko

2008
Tvrdohlaví po 20 letech - Galerie Tranzit Bratislava
Tvrdohlaví po 20 letech - České muzeum výtvarných umění v Praze
Sculpture Forum Winter, Liberec 2008/9
Sochy v ulicích - Brno

2007
Tvrdohlaví po 20 letech - Městská galerie Ostrava

2006
Pohádkové bytosti - České muzeum výtvarných umění v Praze
Krajinná výstava bez hranic Cheb
Hory, skály, kameny - České muzeum výtvarných umění v Praze

2005
Tros Sketos "Serios" Galerie umění Karlovy Vary
Florálie - ART PRO,Galerie české plastiky
A time for Renewal - Výstava k 60 výročí založení OSN - Sídlo OSN,Ženeva

2004
Art and interior, Veletržní palác-NG, Praha
Socha a hlína, hrad Sovinec
Ejhle světlo, Moravská galerie, Brno
Bylo, nebylo..., Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové

2003
Umění a technika, České muzeum výtvarného umění, Husova ulice, Praha
Presentace skupiny TVRDOHLAVÍ, Galerie Tvrdohlaví, Praha; Galerie Františka Kupky, Příbram

2002
Stanislav Libenský a jeho škola, Technické muzeum, Praha; Muzeum of Fine Art, Taipei, Taiwan
Bienále komorní plastiky, Galerie Murská sobota, Slovinsko
Divočina, U Bílého jednorožce, Klatovy
Magický realismus, Galerie Roudnice nad Labem
Typický obraz, Mánes,Praha

2000
Ozvěny kubismu, České muzeum výtvarného umění, Dům U Černé matky boží, Praha
Konec světa?, Palác Kinských-NG, Praha
100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století, České muzeum výtvarného umění, Dům U Černé matky boží, Praha

1997
Sympozium - Mikulovská dílna, Mikulov

1996
Sympozium - Mikulovská dílna, Mikulov

1995
Jaroslav Róna a Ivan Kroupa, Síň pod Plečnikovým schodištěm v Rajské zahradě Pražského hradu, Praha
Společná výstava s hnutím Nedomyšleno, Strahovský klášter, Praha
Starý zákon v českém umění, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary, Památník národního písemnictví, Praha
Mánes Mánesu, architektura a výtvarné umění, Galerie Mánes, Praha
Sympozium - Mikulovská dílna, Mikulov
"Asi takhle, ale s rezervou", Galerie MXM, Praha

1994
Galerie MXM, Ostrov nad Ohří
Galerie MXM na Sýpce
Výstava 40 sochařů, SNR, ČR, SR
České současné sochařství, Woorburg, Nizozemsko
Generace Pražské pětky, WUK Galerie, Vídeň, Rakousko

1993
Art Messe, Frankfurt n. M., Německo
Přírůstky Národní galerie 1989-93, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1989-93, Staroměstská radnice, Praha
Sochařské symposium, Minos Beach, Kréta, Řecko
Galerie MXM, Letná, Praha
Jakub a Anděl, Mánes, Praha
Záznam nejrozmanitějších faktorů, Jízdárna Pražského hradu-NG, Praha
Výstava pěti, galerie Art, Český Krumlov (spolu s S. Milkovem, E. Bornovou, M. Gabrielem, M. Riedelbauchovou)

1992
Současné světové sklo, Hokkaido Museum of Modern Art, Japonsko
Sochařství 1988-92, generace 80. let, Galerie hlavního města Prahy, Dům u Kamenného zvonu, Praha

1991
Sklářský ateliér 1984-1990, Mánes, Praha
Praha Eindhoven, Galerie de Krabbedans, Eindhoven, Nizozemsko
Současné české umění, Taiwan museum of Art, Taiwan
TVRDOHLAVÍ III., Městská knihovna-NG, Praha
TVRDOHLAVÍ, hrad Sovinec

1990
Nová skupina, Městská knihovna, Praha
TVRDOHLAVÍ, Litvínov
TVRDOHLAVÍ, Arhus, Dánsko
Umění neroste v lese, Antverpy, Belgie
TVRDOHLAVÍ, kulturní centrum Rennes, Francie
Cesty k postmoderně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
České výtvarné umění, Martin-Gropius-Bau Berlin, SNR

1989
Popis jednoho zápasu - česká výtvarná avantgarda 80. let, Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou
TVRDOHLAVÍ, Havířov
České sklo, Museé des ARTS Decoratifs, Louvre, Paříž, Francie
TVRDOHLAVÍ, ÚLUV, Praha

1988
Nové české sklo 1985-87 (žáci prof. S. Libenského)
Výstava patnácti, Galerie hlavního města Prahy
Zátiší v českém malířství 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1987
VI. Konfrontace, Vysočany, Praha
Užité umění výtvarníků do 35 let, Mánes, Praha
VII. konfrontace, Výtvarné hody, Čuňovo u Bratislavy, SR
Kopecký + 8, hrad Svojanov
Grotesknost v českém umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy
1. výstava skupiny TVRDOHLAVÍ, Lidový dům - Vysočany, Praha
Kunst Messe, Basel, Switzerland

1986
IV. konfrontace, Smíchov - Mozartova ulice, Praha
V. konfrontace, Svárov
4 čeští výtvarníci, Driebergen, Nizozemsko

1985
Fúze 85, Malá Skála

1984
Coburger Glaspreis, SNR
Graphic Biennale, Mulhouse, Francie
Jugend Gestaltet, Mnichov, SNR
Vitraj 84-85, Malá Skála
Zastoupení ve sbírkách
Galerie hlavního města Prahy
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
České muzeum výtvarných umění, Praha
Národní galerie, Praha
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Moravská galerie Brno
Mamidakis Collection - Minos Beach, Kréta, Řecko
Galerie U Bílého jednorožce, zámek Klenová
Komerční banka Praha
Investiční banka Praha

Soukromé sbírky doma i v zahraničí
Další realizace

Akce/Performace:

2000

Slavnost u příležitosti odhalení bronzové sochy Sépie od Jaroslava Róny, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou

 

Sochy pro veřejná prostranství a další realizace:

2008

realizuje plastiku Mýtická loď na bratislavské nábřeží

realizuje plastiku - lampu do Liberce

 

2007

realizuje plastiku David a Goliáš na "Špalíček" v Chebu

Ilustruje novelu F. Kafky - Popis jednoho zápasu a získává ocenění bibliofilie roku od grafického spolku Hollar

 

2005

realizuje sochu Malý marťan, park Hadovka v Praze 6

 

2003

odhalení pomníku Franze Kafky

Grand prix obce architektů

Vydává knihu kreseb a textů - Umanuté kresby (nakladatelství Torst)

 

2001

Vyhrává v soutěži na pomník spisovatele Franze Kafky

Scéna ke hře F. Schillera - Úklady a láska do divadla Na zábradlí (režie J. A. Pitínský)

 

1998

výstava v Domě u Kamenného zvonu v Praze

 

1996

realizace sochy Sépie - zámek Klenová u Klatov

 

1994

realizace sochy - Rytíř s drakem - zámek Klenová u Klatov

 

1992

realizace plastiky Labyrint, Hotel Minos beach - Kréta

Výtvarné řešení filmu Amerika podle F. Kafky, nominován na Českého lva

 

1991

realizace do architektury - plastika Oskar - Praha Jižní město

 

1990

realizuje monumentální mozaiky Noc a den, Nové Butovice - Praha

 

1989

realizuje čtyři malované vitraje Průřez zemskou kůrou, dům Oční optiky Praha

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv