O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jasan Zoubek

Jméno
Jasan
Příjmení
Zoubek
Narozen/a
1956
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
www.jasan-zoubek.cz
Klíčová slova
kresba
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Počátky tvorby Jasana Zoubka spadají do 70. let a 80. let, kdy se zabýval kresbou. Byly to kresby měkkou tužkou, v nichž se nejdříve zaměřil na figurativní náměty - kresby lidských postav nebo stromů. Postupně pak přešel k abstrahovaným znakovým zobrazením, jež vycházely z pozorování přírody. Všímal si přírody a zejména kamenů nejroztodivnějších tvarů, struktur a barev. Vytvářel kresby charakteristické lapidárností formy: jednoduché robustní tvary působily jako geometrizované detaily lidského těla anebo přírodních útvarů, které dokázaly zaujmout dvojznačností tělesnosti a abstrakce.

 

Způsob Zoubkovy kresby – modelace tvaru nekonečným počtem kroužících čar a subtilně diferencovaným světlem – vytváří zvláštní plasticitu a sugeruje pocit magicky vznášejícího se útvaru se symbolickým podtextem. Kresebná východiska tohoto zaměření pak v 80. letech přetavil do forem plastických, třídimenzionálních.

 

V Zoubkových papírových objektech z 80. let (které později odlévá do bronzu) je zřejmá inklinace k hapticky cítěnému materiálu. Zoubek vrství řady papíru, které prořezává, prolamuje a prohlubuje. Trpělivým, časově náročným kladením papírových plátů na sebe vzniká dojem zvrásněné krajiny nebo krajiny vznikající po miliony let v procesu postupného usazování. Objekty působí jako výseče krajiny, v níž se objevují zlomy a textury – příbuzné přírodním strukturám kůry, dřeva, hlíny nebo kamene – a sugerují pocit prastarých geologických procesů. Oproti statickým kresbám cítíme v objektech – výsečích prvky nestability a nepravidelnosti.

 

Přestože jsou objekty Jasana Zoubka abstraktní, tušíme v pozadí přítomnost organického světa a do určité míry i přítomnost člověka, který je přírodou smyslově zaujat. To lze říci i o velkorozměrných sochách, které se začínají v umělcově tvorbě objevovat od 90. let. Zoubek se orientuje na nové, trvalejší materiály, jako je žula nebo beton. Tak vznikají například Odysseovy sekery (1993) a Šik (1999), Křest (2003), Křtitelnice (2005), Trupy (2005), Golgota (2006), Shluk (2006). Mnohé z nich jsou koncipovány jako sochařské soubory složené z více částí – z několika opakujících se prvků identických tvarů, které se někdy liší jen různými rozměry (Odysseovy sekery, Šik a další).

 

Sochy jsou abstraktní, ale jako bychom v nich opět pociťovali přítomnost člověka, a to ve dvojím smyslu: sochy jednak připomenou zástup lidí (třeba socha Šik) a jednak je v nich přítomna ona pro Jasana Zoubka typická haptičnost a tělesnost. Povrch kamene je ponechán v hrubé formě a působí svou texturou, která jakoby byla formována přírodními živly, větrem a deštěm. Abstraktní geometrické tvary, mající poměrně pravidelnou formu, jsou tak narušeny a je v nich uchována jakási přírodní nedokonalá dokonalost.

Jasan Zoubek byl vždy zaujat zpracováváním struktury hmoty a stavěním tvaru v souladu s působením přírody. Není to ale jen geologická paměť krajiny, která Zoubka přitahuje, ale i vše ostatní, lidské, co se do krajiny vepisuje. Tím se působnost jeho soch otevírá širší symbolice. Svědčí o tom i vlastní slova autora, která pronesl o soše Šik: „Fascinuje mě skrytá paměť krajiny. Myslívám na události, které se v ní odehrály. Morové rány, hladomory, stěhování a přesídlování národů, pogromy, genocidy, bitvy a války. Sousoší Šik, jakási sevřená sestava útočníků či obránců, je reflexí těchto představ“.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

1992 členem Spolku výtvarných umělců Mánes
1990 člen výtvarné skupiny Tunel
od roku 1989 sochař ve svobodném povolání
1977-1981 různé dělnické profese, současně výtvarná činnost

Sympozia:
2001 Žulové sympozium, Bohuslav, S
1995 Bronzové sympozium, Kutná Hora, CZ

Výstavy

Samostatné výstavy
2010
Kameny, Galerie české plastiky (artpro gallery), Praha, CZ

2008
RaJ ART, galerie Mona Lisa, Olomouc, CZ
RaJ ART, Galerie Františka Drtikola, Příbram, CZ

2007
Šik, zámecké zahrady Litomyšl, CZ
Sochy a reliéfy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, CZ

2006
RaJ ART, galerie U prstenu, Praha, CZ (s Radanem Wagnerem)
Sochy, Výtvarné centrum Chagall, Karviná, CZ
Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění (GVUN), Náchod, CZ
Trupy, Galerie 9, Praha, CZ

2005
Rod, dvorana zámku, Hranice, CZ

2004
Sběr, Centrum Egona Schieleho, Český Krumlov, CZ
Vykopávky, Galerie české plastiky (ArtPro gallery), Praha, CZ

2001
Řez, Chodovská tvrz, Praha, CZ
Rod, Nová síň, Praha, CZ

1999
Vrstvení, Langův dům, Frýdek-Místek, CZ

1989
Sochy a kresby, galerie Studio, Opava, CZ

1988
Kresby a objekty, Salón Mina, Litvínov, CZ

1986
Objekty, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha, CZ

1985
Kresby a objekty, Galerie pod podloubím, Olomouc, CZ
Kresby a objekty, Galerie mladých, Brno, CZ

1984
Kresby, Kulturní dům Gong, Praha, CZ

1979
Kresby, Galerie rysunku, Poznaň, PL
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2010
Czech Art 20 rokov po ….., Danubiana, Bratislava, SK
Na počátku bylo slovo ….., ambit kláštera bratří františkánů, Praha, CZ

2006
Socha a objekt XI., Bratislava, SK

2005
Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha, CZ

2003
Krajina domova třetího tisíciletí, S.V.U. Mánes, Galerie kritiků, Praha, CZ

2000
Sedm z S.V.U. Mánes, Obecní galerie Beseda, Praha, CZ
Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Jasan Zoubek, Galerie Montmartre, Praha, CZ

1997
O počátku, klášter Plasy, Plasy, CZ
Okolo středu, Obesní galerie Beseda, Praha, CZ

1996
1. nový zlínský salon, státní galerie výtvarného umění,Zlín, CZ
Slávnosť, Venray, NL

1994
Valdštejnská zahrada 94, výstava česko-slovenských umělců, Praha, CZ
Mánes Mánesu, Mánes,Praha, CZ

1993
Současné české sochařství, Mánes, Praha, CZ

1992
Umělci ČSFR, Galerie Wieder, Pangen,G
1992,4,5,6 Minisalon, Jazzová sekce-Artforum, Praha, CZ, Mons, BE, Cincinnati, New York, Hollywood, Chicago atd., USA

1991
Tunel, Galerie Friedrichstrasse, Berlin, G

1989
Malba a plastika mladých, Holešovická tržnice, Praha, CZ
K ROK 89, Kulturní dům barikádníků, Praha, CZ
Tunel, Mánes, Praha, CZ

1983
1983,4,5 Archeologické pamiatky a súčasnosť, Bratislava, SK

1982
Architekti, malíři a sochaři, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha, CZ
Setkání, Stromovka, Praha, CZ
Od kresby k prostoru, okresní muzeum, Semily, CZ

1981
Sochy a objekty na malostranských dvorcích, Praha, CZ

1979
Čtyři z Prahy, Galeria Wielka, Poznaň, PL
Zastoupení ve sbírkách
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Galerie výtvarného umění (GVUN), Náchod
Soukromé sbírky doma i v cizině
Další realizace

2010

Trup, zahrada Lidické galerie, CZ

 

2007

Šik, zámecké zahrady, Litomyšl, CZ

 

2004

Vstřícné kameny, park Hadovka, Praha, CZ

 

1999

Zrození Země, soubor pěti reliéfů, velvyslanectví České republiky, Athény, GR

 

1997

Reliéfní stěna a plastiky, hotelový dům České národní banky, Praha, CZ

 

1994

Kašna, Čs. Spořitelna, Jindřichův Hradec, CZ

 

1993

Dětské hřiště (s arch. L. Matějovským), Prosek, Praha, CZ

Kašna, Čs. Spořitelna, Pelhřimov, CZ

 

1992

Architektonické prvky, banka, Brno, CZ

 

1990

Portál a okno, modlitebna, Benešov, CZ

 

1989

Zrcadlová stěna, hotel Coubertain, Praha, CZ

Přestávkový dvůr, škola Petrovice, Praha, CZ

 

1988

Nárožní kámen, Lužiny, Praha, CZ

 

1986

Prameník, Slovanský ostrov, Praha, CZ

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Radan Wagner, České ateliéry, Praha, 2005, s.278-283

Jaroslav Vanča, Ateliér 17, 2004, č.2, s.3

Jiří Machalický, Ateliér 15, 2002, č.3, s.6.

Radan Wagner, Lidové noviny 14, 2001, č. 214, s. 17.

Jan Balabán, Mladá Fronta Dnes 10, 1999, č.226, s.3.

Jan Balabán, Ateliér 12, 1999, č.23, s.7.

Daniela Kramerová, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 1-2, Praha, 1995

Jana Tichá, Ateliér 7, 1994, č.25, s.4.

Hana Vrbová, Architekt 38, 1992, č. 25-26, s. 1 a 3.

Josef Hlaváček, Literární noviny 3, 1992, č. 33, s. 7Sylvie Petráková, Lidové noviny 17, 2004, č.191, s.10.

Egon Bondy, Tunel v Mánesu, Tvorba, 1991, č. 4, s. 17.

 

Miroslava Hlaváčková, úvod v katalogu Jasan Zoubek – sochy a reliéfy, Roudnice nad Labem, 2007

Radan Wagner, úvod v katalogu Jasan Zoubek – Trupy, Praha, 2006

Jan Kapusta, úvod v katalogu Jasan Zoubek – sochy a kresby, Náchod, 2006

Nadia Rovderová, úvod v katalogu Jasan Zoubek – Vykopávky. Praha, 2004

Polana Bregantová, úvod v katalogu Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Jasan Zoubek, Praha 2000

Martina Pachmanová, úvod v katalogu Tunel, Praha 1992

Jiří Šetlík, úvod v katalogu Jasan Zoubek- plastiky, kresby. Opava, 1989

Marie Zlámalová, úvod v katalogu Jasan Zoubek, Litvínov, 1988

Sergej Machonin, úvod v katalogu Jasan Zoubek, Praha, 1986

Pavel Zatloukal, úvod v katalogu Jasan Zoubek – kresby, objekty. Olomouc, 1985

Karel Srp, úvod v katalogu Jasan Zoubek-kresby, objekty. Brno 1985

Karel Srp, úvod v katalogu Jasan Zoubek – kresby. Praha, 1984

Jiné kritické texty

Jindřich Chalupecký, Art in Bohemia. Its Merchants, Bureaucrats and Creators. Gross Currents, A Yearbook of Central European Culture 9, 1990, s. 147 – 161,. Editor Ladislav Matejka. Ann Arbor, Department of Slavic Languages and Literatures of the University of Michigan, Michigan Slavic Materiáls, No. 32. Černobílá reprodukce (Zahnouty, 1981) na s. 153.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv