O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Karel Malich

Jméno
Karel
Příjmení
Malich
Narozen/a
1924
Místo narození
Holice v Čechách
Působiště
Praha
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
grafika
kresba
malba
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Přes širokou škálu výrazových a výtvarných prostředků je dílo malíře, kreslíře, sochaře a grafika Karla Malicha vnitřně velmi soudržné. Prochází jím krajní citlivost k dějům vnější i vnitřní skutečnosti a osobitá symbolika, opírající se o Malichův vztah k přírodě a o intenzivní vnitřní prožitky. První kontakty s abstrakcí v Malichově tvorbě představují malby z konce 50. let: v Bílé krajině (1960) se oprošťuje od přímých odkazů na vnější skutečnost, kterou převádí do lineárně členěné abstraktní plochy. Pozdější objekty předznamenala na začátku další dekády série koláží a asambláží, v nichž autor nalepoval kameny, písek, korek, polystyren, nitě a provazy do jednoduchých geometrických soustav. Zjednodušování a oprošťování se od osobního rukopisu přivedly Malicha v té době k radikálním monochromním reliéfům (Krajina (Bílý reliéf), 1963; Černý reliéf, 1963), které zcela vybočily z tradice dosavadního českého umění. Jejich plocha tvořená vlnitým kartónem byla osobitou reflexí krajiny viděné z výšky a stejně jako další autorovy monochromy představovala jakási ‚pocitové pole‘, nevzdávající se emocionálních a psychických obsahů.

 

Po polovině 60. let vznikla řada reliéfů a koridorů, ve kterých Malich zkoumal možnosti zobrazení prostorových průniků, průchodů a ploch pro pohyby energií. Těmito objekty se výrazově přiblížil dobově aktuálním konstruktivním tendencím (Černobílá plastika, 1964-65; Žlutý koridor, 1968; Modrý a stříbrný koridor, 1967-68), jeho díla se ale odlišovala tím, že nevznikala na základě rozumového konceptu, naopak je v nich vždy zřejmá vázanost na autorovy niterné prožitky a často i na představu krajiny, umělcova celoživotně nejdůležitějšího inspiračního zdroje. V té době se Malich začal zabývat také plastikami zavěšenými volně v prostoru, které vyústily do drátěných objektů, tvořících těžiště jeho tvorby po celá 70. léta. Práce s drátem otevřela Malichovi cestu k uvolněným a odhmotněným plastikám, působícím jako spontánní prostorové kresby. Drátěné objekty, většinou jen svazované barevnými nitěmi, zavěšené i ležící na zemi, odkazovaly nejčastěji k představě energie krajiny a k přírodním dějům (Světlo-vzduch (Kosmické vejce), 1973-74; Energie, 1974; Krajina, 1974-75).

 

Zkoumání mezí zorného pole (Hranice vidění, 1976) vyvrcholilo přelomovým objektem Ještě jedno pivo? (1976). Malich v něm manifestuje svůj odklon od abstrakce a všech stylů, se kterými byl do té doby spojován, a radikálním způsobem představuje nové pojetí umění – odestetizované a přesné zachycení vlastního zorného pole v jediném momentu zdánlivě banální skutečnosti. Postupné uvědomování si vlastní situovanosti v čase a prostoru pokračovalo intenzivními vnitřními prožitky a stavy náhlého prozření, které se v příštích desetiletích staly hlavním tématem jeho prací. Další zlom v Malichově tvorbě přináší v roce 1977 prožitek spatření vnitřního světla, podobně nečekaně a náhle následují v dalších letech vidění vlastní duše, věčna a trhliny v prostoru. V zobrazování svých vizí se Malich obrací do čím dál vzdálenější minulosti (Viděl jsem, jak jsem byl počat, 1980), na konci 80. let píše autobiografickou prózu Od tenkrát do teď tenkrát (1979-1980, knižně 1994), pozoruhodném textu vracejícím se do krajiny okolí rodných Holic. Blízký kamenecký kopec, ke kterému se Malich celý život vztahoval jako k ústřednímu místu své osobní mytologie, figuruje i v jeho nejpropracovanějším a významově nejkomplikovanějším díle, v ovoidní plastice Krajina s věčnem, která vznikala po celou první polovinu 80. let. Po dokončení další velké plastiky Lidsko-kosmická soulož (1984-1988) pokračoval Malich už převážně jen pracemi na papíře. Největší část jeho díla od 80. let tvoří barevné pastely a kresby, jež vycházejí z vnitřních vizí autora i z archetypální obrazové tradice (Sdýchávání se s vesmírem, 1981; Krajina s trhlinou v prostoru, 1981).

Autor anotace
Jakub Hauser

Publikováno
2010

Profesní životopis

1963 Členem skupiny Křižovatka
1958 Členem SČUG Hollar
1950-1953 Studia na grafické speciálce Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Vladimír Silovský)
1945-1950 Studia výtvarné výchovy a estetiky na Pedagogické fakultě v Praze (prof. Cyril Bouda, Martin Salcman, Karel Lidický, František Kovárna)
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Křižovatka
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
SČUG Hollar

Výstavy

Samostatné výstavy
2009
Karel Malich 85, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2008
Tonutí v kráse, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2007
Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2006
Památník Lidice, Lidice

2005
Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
Trojlodí, Olomouc

2004
Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
Městská knihovna, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Dům U Jonáše, Pardubice
Rožmberský dům, Soběslav

2003
Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2001
Práce z roku 2000, Galerie MXM, Praha

2000
Východ slunce čistého světa, Galerie Šternberk, Šternberk
Dům umění, Opava
Prostor mého těla, Galerie MXM, Praha

1999
Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem

1998
Galerie MXM, Praha
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem

1997
Galerie 761, Ostrava
PORTFOLIO Kunst AG, Vídeň
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

1996
ACP Galerie Peter Schuengel, Salzburg
Galerie MXM, Praha

1995
Kunsthalle Krems, Krems
Museum Fridericianum, Kassel

1994
Česká kresba 1, Karel Malich, Galerie umění, Karlovy Vary
Skicáky 1964 - 1980, Staroměstská radnice, Praha

1992
Galerie MXM, Praha
Tempery, kvaše a koláže z let 1958 - 1962, Galerie ´60/´70, Praha
Pastelle, Berlín

1991
Výstavní síň U Zeleného věnce, Olomouc
Galerie Lamaignere Saint-Germain, Paříž

1990
Art Galerie, Žďár nad Sázavou
Dům U Kamenného zvonu, Praha

1989
Divadlo hudby, Olomouc
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Zámek Pardubice, Pardubice
Dům pánů z Kunštátu, Brno

1988
Galerie umění, Karlovy Vary
Výstavní síň Bohumila Kubišty, Hradec Králové
Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha
Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1987
Galerie Opatov, Praha

1986
Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1985
Dům kultury, Malá scéna, České Budějovice

1984
Malá galerie Vysoké školy veterinární, Brno

1972
Galerie Benedikta Rejta, Louny

1966
Galerie na Karlově náměstí, Praha

1964
Galerie Hollar, Praha

1963
Osvětový dům, Vysoké Mýto
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009
Boštík, Boudník, Grygar, Kmentová, Kolíbal, Kučerová, Malich, Nepraš, Sopko, Svobodová, Šimotová + Brabec: V SPEKTRU ROZMANITOSTI: 11+1, Dům U Zlatého prstenu, Praha
V spektru rozmanitosti / In the Spectrum of Diversity, Dům U Zlatého prstenu, Praha Linie Zdeněk Sýkora a Dráty Karel Malich / Lines and Wires (Dialog / A Dialogue), Museum Kampa, Praha

2008
Nechci v kleci! / No cage for me!, Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Art Beijing 2008, National Agricultural Center, Beijing
Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Česká plastika, Galerie Moderna, Praha

2007
Od sochy ...: České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Praguebiennale 3 - Glocal and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe, Karlínská hala, Praha
Členská výstava Umělecké besedy, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Seskupení 5 + 5. Obrazy, koláže, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň
Členská výstava Umělecké besedy, Novoměstská radnice, Praha
Současné české umění - Generační paralely, Galerie umění Zuraba Zereteli, Moskva
Členská výstava Umělecké besedy, Galerie výtvarného umění, Most
Od 60. let k současnosti, Trigon Gallery, Plzeň

2006
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění, Karlovy Vary
České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Dostředivé okraje: Vizuální umění z Pardubického kraje, Dům U Jonáše, Pardubice
Od země přes kopec do nebe ...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Zámek Klenová, Klenová
Dostředivé okraje: Vizuální umění z Pardubického kraje, Zámek Litomyšl, 2. patro, Litomyšl
Klenoty českého umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
Co se děje? Přírůstky Východočeské galerie z let 1993-2006, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál

2005
Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno
Noční hlídka srdce: Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Holana, Letohrádek Hvězda, Liboc
Prostor a čas, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2004
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Staatliches Museum für angewandte Kunst, Mnichov
Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Hudba ve výtvarném umění, Kolín nad Labem
Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2003
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Zámek Klenová, Klenová
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Prazdroj české kultury. Umění inspirované pivem, Mánes, Praha
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Salon, Kabinet, Olomouc
Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno
Práce na papíře, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2002
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou
Na papíře, Galerie MXM, Praha
Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

2001
Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Bilance II, Obrazy a sochy, Galerie umění, Karlovy Vary
Možnosti proměny I, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U černé Matky Boží, Praha
300 Years of Czech Decorative Art, Takasaki Museum of Art, Takasaki
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
Tendence 60. let IV. Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň

2000
Prozařování, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou
Konec světa? The End of the World?, Palác Kinských, Praha
Z východních Čech, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl
Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
Dva konce století 1900 2000, Dům U černé Matky Boží, Praha
Aktuální nekonečno, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno
Bez předsudků: Experiment šedesátých let / Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, Veletržní palác, Praha
100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století / 100 + 1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U černé Matky Boží, Praha

1999
Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990 - 1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Kolorismus v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
Prozařování, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Prozařování, Galerie umění, Karlovy Vary

1998
Český informel ve Ztichlé klice / Czech informel in Ztichla klika (1958-1965), Galerie Ztichlá klika, Praha
...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha

1997
Made in CZ, Knoll Galéria Budapest, Budapešť
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno
Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Made in CZ, Dům umění města Brna, hala, Brno
Kořeny / The Roots, Mánes, Praha
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
Česká koláž, Palác Kinských, Praha
Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Rytířský sál, Praha
Umělecká beseda, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká 16, Praha
Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha

1996
Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Galerie Teufel-Holze, Drážďany
Aktuelle tschechische zeichnung, Knoll Galerie, Vídeň
Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha
Jitro kouzelníků? I. Od mediálních kreseb k cyberspace, Veletržní palác, 4. patro, Praha

1995
Nová citlivost, Dům umění, Opava
Nová citlivost, Pražákův palác, Brno
České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU, Dům U černé Matky Boží, Praha
Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Nová citlivost, Salon, Kabinet, Olomouc
Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Galerie Heinz Teufel, Bad Münstereifel-Mahlberg

1994
Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
Zwischen Zeit und Raum I, Galerie Wendtorf + Swetec, Düsseldorf
Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, Bonn
Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice Rudolf Steiner, Karel Malich, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha
Nová citlivost, Dům U Jonáše, Pardubice
Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha
Der Riss im Raum, Martin-Gropius-Bau, Berlín
Nová citlivost, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1993
Zweiter Ausgang / Second Exist, Ludwig Forum für internationale Kunst, Aachen
Identity Today, The contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art, Centre des Conférences A. Borschette, Brusel
Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992
Svetlo v tmách, Považská galéria umenia, Žilina
20 let výtvarných výstav v Makru (1972 - 1992), Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha
Situace 92, Mánes, Praha
České výtvarné umění 1900 1960, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno
Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha Situation Pragoise, Galerie Le Manoir, Ville de Martigny
Umělecká beseda 1992, Mánes, Praha

1991
Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava
Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964
Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Tradition und Avantgarde in Prag, Rheinisches Landesmuseum, Bonn
Kunst, Europa, Tschechoslowakei, Kunstverein Lingen Kunsthalle, Lingen
Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Hořící keř, Emauzy, Praha
Kunst, Europa, Tschechoslowakei, Kunstverein Braunschweig, Braunschweig

1990
Les Pragois, les annees de silence, Galerie Lamaignere Saint-Germain, Paříž
Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany
Les Pragois, les annees de silence, Galerie van Melle, Paříž
Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
Polyformie - Kunst als subversieves Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín
Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno
Konstruktivní tendence šedesátých let, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Konstruktivní tendence šedesátých let, Středočeská galerie, Praha

1989
Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery - Dupont Center, Washington D.C.

1988
Expressiv, Central European Art since 1960, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C.
Contemporary Art in Czechoslovakia Selections from the Jan and Meda Mladek Collection, Herbert F. Johnson Museumm of Art, New York
Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1987
Expressiv. Mitteleuropäische Kunst seit 1960, Museum moderner Kunst, Vídeň

1985
Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc
Konstruktive Tendenzen II, Galerie Dialog e. V., Berlín
Wspołczesna sztuka czeska. Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Bałucka, Lodž

1984
Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe, Vratislav
Małe jest piękne / Small is beautifull, Galeria Zapiecek, Varšava

1983
Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Anny Wesołwskiej, Lodž
8 Künstler aus Prag in München, Künstlerwerkstätten, Mnichov
20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava

1980
Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen

1974
Tschechische Künstler, Galerie Wendtorf + Swetec, Düsseldorf

1972
Tschechische Künstler, Galerie Studio Orny, Mnichov

1971
Češka skulptura XX vijeka, Umjetnicka galerija BiH, Sarajevo
Premio Internazionale Biella, Museo Civico, Biella
Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960 - 1970, Centraal Museum Utrecht, Utrecht
Konstruktive Kunst aus der CSSR, Galerie Sabine Vitus, Norimberk

1970
5 tsjechische grafici, Rijkmuseum twenthe, Enschede
5 tsjechische grafici, Groninger museum, Groningen
Konkrétistická grafika, Síň umění, Blansko
Demartini, Kratina, Kubíček, Malich, Sýkora, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloss Charlottenburg, Berlín
Cien grabados y cien fotografias Checoslovaquia, Museo universitario de ciencias y arte, Mexico City
Artchemo, Galerie Václava Špály, Praha
Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín
Graphics from Czechoslovakia, Willard Gallery, New York

1969
5 tsjechische grafici, Stedelijk Museum, Schiedam
4 Künstler aus Prag, Junge Galerie-Ernst Hühn Buchhandlung, Kassel
Klub konkretistů a hosté domácí i zahraniční, Galerie umění, Karlovy Vary
L´art tcheque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž
Salon de Mai, Sales d´Exposition Wilson, Paříž
Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod
Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny
Recent Graphics from Prague, 12th Floor Gallery

1968
Contemporary Czechoslovakian Art, Jacques Baruch Gallery, Chicago
5 Künstler aus Prag, Galerie Dr. H. Becher, Medebach
Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Konstruktive tendenzen aus der Tschechoslowakei, Altstadtmuseum Fembohaus, Norimberk
Nová citlivost. Křižovatka a hosté, Dům umění města Brna, Brno
Klub konkrétistů a hosté, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem
Nová citlivost. Křižovatka a hosté, Galerie umění, Karlovy Vary
Alternative attuali III, Aquila
Nová citlivost. Křižovatka a hosté, Mánes, Praha
300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha

1967
Konstruktive tendenzen aus der Tschechoslowakei, Studiogalerie der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt nad Mohanem
Tschechoslowakische Graphik, Kiel
15 grafiků, Galerie Václava Špály, Praha
Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Turín
Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny

1966
Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha
Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Gottwaldov)
Konstruktivní tendence, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Poezie písma, Národní muzeum, Praha
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha
Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen
Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz

1965
Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthaus, Hamburg

1964
Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
Křižovatka, Galerie Václava Špály, Praha

1961
1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1959
4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1953
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava ilustrací a hosté Hollara, Galerie Hollar, Praha
175. členská výstava, Galerie Hollar, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Moravská galerie v Brně, Brno
Muzeum umění Olomouc, Olomouc
České muzeum výtvarných umění, Praha
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Galerie umění, Karlovy Vary
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod
Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Muzeum Sztuki, Lodž
Slovenská národná galéria, Bratislava
Centre Georges Pompidou, Paříž
Albright- Knox Art Gallery, Buffalo
McCrory Collection, New York, New York
Museum d'Art et d'Histoire Geneve, Ženeva
Museum Folkwang, Essen
Stedelijk Museum, Amsterdam

Monografie, katalogy, publikace

Vlastní texty zařazené do databáze
Ukázky z textů
Monografie, katalogy, publikace

Srp, K.: Karel Malich, Praha 2006

Ševčík, J. – Buchar, R. – Kulhánek, D.: Karel Malich. Wires / dráty, Praha 2005

Srp, K.: Karel Malich (kat. výstavy), Louny 2004

Dostál, M.: Karel Malich (kat. výstavy), Pardubice 2004

Kroutvor, J.: Dráty Karla Malicha, in: týž: Suterény. Vybrané kritické texty 1963-2000, Jinočany 2001, s. 206-213

Šetlík, J.: Vesmír Karla Malicha, in: týž: Cesty po ateliérech, Praha 1996, s. 125-133

Srp, K.: Karel Malich 1976 – 1985 (kat. výstavy), Praha 1994

Hlaváček, J. – Sekera, J.: Poezie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let (kat. výstavy), Praha 1993

Srp, K.: Karel Malich. Pastelle (kat. výstavy), Berlin 1992

Enrici, M.: Karel Malich. Pastels (kat. výstavy), Dijon 1992

Corcos, P. – Srp, K.: Karel Malich (kat. výstavy), Paris 1991

Hlaváček, J.: Konstruktivní tendence šedesátých let (kat. výstavy), Litoměřice 1990

Srp, K. – Vlček, T.: Karel Malich (kat. výstavy), Karlovy Vary 1988

Srp, K.: Před četbou záznamů Karla Malicha, in: Někdo něco 9, 1988

Srp, K. (ed.): Dech kosmu: Práh věčna, in: Někdo něco 7, 1987

Pánková M. – Malich, K.: Karel Malich (kat. výstavy), Praha 1986

Tetiva, V.: Karel Malich. Kresby (kat. výstavy), České Budějovice 1985

Valoch, J.: Malich (kat. výstavy), Brno 1984

Srp, K.: Karel Malich. Vědomí a kosmické energie, Praha 1982

Sekera, J.: Karel Malich. Plastiky, projekty (kat. výstavy), Louny 1972

Pohribný, A.: Klub konkretistů (kat. výstavy), Jihlava 1969

Padrta, J.: Nová citlivost (kat. výstavy), Brno 1968

Riese, H.-P. – Padrta, J. – Felix, Z.: Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei (kat. výstavy), Frankfurt am Main 1967

Padrta, J.: Konstruktivní tendence (kat. výstavy), Louny 1966

Padrta, J.: Karel Malich (kat. výstavy), Praha 1966

Padrta, J.: Křižovatka (kat. výstavy), Praha 1964

Články, média, internet

Wittlich, P.: Malichova summa, in: Art & antiques, březen 2007, s. 62-63

Hlaváček, J.: Platonismus: Karel Malich, in: Ateliér 2004, č. 23, s. 16

Valoch, J.: O veliké křehkosti Karla Malicha, in: Ateliér 1999, č. 6, s. 6

Topinka, M.: Přibližné okruhy – záchytné body pro „povídání“ s Karlem Malichem, in: Souvislosti 1998, č. 1, s. 235-244

Srp, K.: Texty Karla Malicha..., in: Umění 43, 1995, č. 5, s. 295

Vlček, T.: V prostoru něžných dotyků a tejemných vizí, in: Literární noviny 1992, č. 46, s. 8

Hlaváček, J.: Malichův kosmos, in: Výtvarné umění 1990, č. 4, s. 24-31

Srp, K.: Ideální projekty Karla Malicha, in: Architekt 36, 1990, č. 17, s. 8

Lahoda, V.: Karel Malich a proměny smyslovosti, in: Umění 37, 1989, č. 5, s. 415-426

Padrta, J.: Pracovat v souladu s kosmem a živly. K současné tvorbě Karla Malicha, in: Výtvarné umění 19, 1969, č. 1, s. 2-10

Vlastní texty do databáze nezařazené

Ze skicáků Karla Malicha (ed. Miloslav Topinka), in: Souvislosti 1998, č. 1 (35), s. 257-267

Záznam ze skicáku (1973) (ed. Karel Srp), in: Umění 43, 1995, č. 4, s. 291-295

Karel Malich: Od tenkrát do teď tenkrát, Praha 1994

Karel Malich: Skicáky 1964-1980 (úvod Karel Srp), Praha 1994

Texty Karla Malicha, in: Karel Malich. 1976-1985 (texty Karel Srp, Karel Malich), Praha 1994, s. 14-17

Záznamy Karla Malicha, in: Výtvarné umění 1990, č. 4, s. 22-23

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv