O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Ladislav Novák

Jméno
Ladislav
Příjmení
Novák
Narozen/a
1925
Místo narození
Turnov
Působiště
Třebíč
Úmrtí
1999
Žil/a a pracoval/a v
Třebíč
Klíčová slova
asambláž
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Ladislav Novák strávil skoro celý život v Třebíči, i když do Prahy od konce padesátých let pravidelně zajížděl. Setkával se tam se svými přáteli Janem Kotíkem, Mikulášem Medkem a také Jiřím Kolářem, kterému se právě v raném období do značné míry přiblížil. Oba umělci se pohybovali na pomezí poezie a výtvarného hledání. Jejich cesty se tedy na několik let setkaly, aby se pak zvolna rozešly. Jiří Kolář totiž v příštích letech ustupoval od názoru spojeného se surrealismem a směřoval spíš k určitému řádu, založenému na různých pravidlech. Ladislav Novák sice také objevoval nové metody, ale surrealistické inspirace se nikdy úplně nevzdal. Uměl jí však jako jeden z mála až do pozdního věku užívat vlastním nezaměnitelným způsobem.

První Novákovy experimenty spadají do období konce padesátých let. Sám vyprávěl, že ve vídeňském rozhlase zaslechl pořad o Pollockovi. Jeho metoda action painting (i když jen slovně podaná) ho natolik zaujala, že si ji chtěl sám vyzkoušet. Strukturu litých laků ovšem využil v mnohem komornějším provedení, většinou na papírech drobnějšího formátu. Brzy ji spojil s dalšími postupy, například s koláží. Tak se tehdy začínaly, stejně jako u Koláře, v jeho tvorbě prolínat různé časy a významy.

 

Působivé jsou „mapy“ z počátku šedesátých let, v nichž se topografická přesnost doplňuje s volnými gesty, s neustálým rozvíjením představivosti. Půvabné jsou Zenové básně, spojující tušové skvrny v klovatině s liniemi gestické kresby. Umělcova fantazie vyrůstala ze skvrn doplněných „písmovými“ znaky. Tušovými kaňkami nebo nápisy v obraze interpretoval také nejrůznější reprodukce, aby se tak prorůstaly rozdílné významové vrstvy. Zajímavý je cyklus „čtvrcených básní“, v nichž kolážoval a rytmicky sestavoval útržky textů, notových osnov, kreslených záznamů. Využíval tak rozbití určitých celků, aby na jejich destrukci vytvořil konstrukci nečekaných vztahů.

 

Novák již v raném období dospěl k některým pozoruhodným technickým objevům. K nejvýraznějším z nich se řadí alchymáž, při níž chemicky narušoval vytištěné texty a obrazy nebo je přenášel do jiných souvislostí. Někdy se alchymáž prolínala s akční či gestickou malbou i s koláží. Smyslem pro experimentování, při kterém navazoval na meziválečnou avantgardu, se včlenil do poměrně široké skupiny našich umělců, kteří i ve značné izolaci docházeli k obdobným závěrům jako jejich kolegové ve svobodných evropských zemích.

 

Brzy přešel také k asamblážím či objektům, v nichž se prolínal dripping s využitím látek a vodního skla i dalších postupů a materiálů. Od počátku šedesátých let vznikaly s přestávkami až do pozdního období známé „růže“, utvářené z útržků písem, reprodukovaných obrázků, notových záznamů a jiných prvků. Do nich se promítly různé motivy. Vznikla třeba růže erotická, Růže dnes a navždy, Růže pro Jiřího Koláře ad.

 

Náhodu využíval Novák v tzv. vržených básních. Nalepováním útržků papírů zakrýval ručně psané dopisy, texty interpretoval tuší, vatou nebo přírodninami. Křehce vyhlíží série Motýlů, v nichž se kromě jiných metod uplatňuje také dekalk, užívaný už surrealisty.

 

V jeho vývoji zaujímají důležité místo série topologických kreseb, v nichž se linie nesměly nikdy křížit a nichž docházelo k jakýmsi záznamům rytmicky řazených znaků. Umělec dospěl už začátkem šedesátých let k půvabným kresbám kouřem svíčky, kterým říkal fumáže. Byl to zajímavý objev, který se však, možná nezávisle na něm, uplatnil i v projevu dalších významných autorů. V poslední době třeba v tvorbě Jiřího Georga Dokoupila, který vytváří technicky dokonalé, spíš rozměrnější kompozice, často s realistickými motivy. Novákovi však šlo hlavně o experimentální postupy. Své metody často kombinoval, když to bylo v zájmu vyjádření jeho představ.

 

Novákovou zřejmě nejdůležitější originální metodou se stala froasáž, kterou pak v různých cyklech a variantách rozvíjel až do konce života. Dospěl k ní zmačkáním papíru, jeho opětovným narovnáním a využitím zlomů ke kresbě tužkou nebo perem tuší ve spojení s akvarelem. V takto vznikajících liniích objevoval fantaskní tvary podivných monster, směšných deformovaných skřítků, propletence abstraktních prvků a rozmanitých symbolů. Někdy froasáže dosahují jemných barevných tónů, jindy zůstávají monochromní v šedavých odstínech, skýtajících však stejně silné výrazové možnosti. V průběhu téměř čtyř desetiletí prodělaly zajímavý vývoj i ve spojení s jinými technikami (například s alchymáží a koláží). V posledních letech života se autor vrátil k litým tuším, které navázaly ne jeho někdejší okouzlení akční malbou. Využití možností náhody se v nich prolíná s nekonečným rozvíjením fantazie i s jejím usměrněním.

 

Ladislav Novák soustředěně pracoval v prostředí menšího města a přitom udržoval pravidelné vztahy nejen s pražskou scénou, ale i se zahraničními kulturními centry. Našel řadu obdivovatelů především ve Francii a v Itálii. Často ho tam zvali, pořádali mu výstavy, o jeho díle vydávali katalogy i obsažné knížky. Zabývali se jím významní sběratelé i teoretici umění. U nás se stal Novákovým zřejmě nejpreciznějším vykladačem Jindřich Chalupecký. Vyhovoval mu totiž jeho konceptuální způsob práce a tvorby, která se pohybovala na pomezí dvou uměleckých oblastí, tedy výtvarného projevu a poezie. Tvorbu Jiřího Koláře a Ladislava Nováka zajímavým způsobem porovnával a také společně vystavil Arsén Pohribný, známý český historik umění žijící po opuštění Československa nejdřív v Itálii a pak v Německu.

O Novákovi vyšly výpravnější knížky dřív v cizině než doma, jedna monografie ve Francii a druhá v Itálii. Umělec naposledy zavítal do Itálie, kam byl v posledních letech života pravidelně zván k tvůrčím pobytům, ještě nedlouho před smrtí při příležitosti své poměrně velké výstavy v Muzeu moderního umění v Orvietu (při této příležitosti vyšla jedna z monografií s díly z italských sbírek). Brzy po jeho náhlé smrti vydala brněnská galerie Aspekt graficky střízlivě vypravenou publikaci k výstavě v pražské Pyramidě. Dosud největší umělcovu výstavu nesporně uspořádala dva roky po jeho smrti pražská Národní galerie. Retrospektiva se konala v paláci Kinských na jaře roku 2002 a vyšla k ní zatím nejobsáhlejší monografie s textem Jiřího Valocha, který se po desetiletí zabýval českým i zahraničním experimentálním uměním a Novákovu tvorbu sledoval od šedesátých let.

Autor anotace
Jiří Machalický

Publikováno
2014

Profesní životopis

Vzdělání:
1945-1950 FF UK, Praha

Výstavy

Samostatné výstavy
2010
Ladislav Novák: Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali, Museum Kampa, Praha

2007
Ladislav Novák: Výběr z díla, Městská galerie Hasičský dům, Telč

2005
Ladislav Novák: Nová kolekce obrazů, Galerie U Zadní synagogy, Třebíč

2002
Proměny Ladislava Nováka, Palác Kinských, Praha
Stálá expozice Ladislava Nováka, Galerie U Zadní synagogy, Třebíč

1999
Ladislav Novák: Výběr z díla 1961 - 1999, Galerie Pyramida, Praha
Ladislav Novák: Výběr z díla, Galerie Malovaný dům, Třebíč
Ladislav Novák, Kunsthaus, Horn

1998-1999
Ladislav Novák, Centrum kultúry Nábrežie, Nitra

1998
Ladislav Novák: Froasáže, Galerie Gema, Praha
Ladislav Novák, Sarenco Club Art Gallery, Verona

1997
Ladislav Novák: Froasáže, Zámek Kozel, Šťáhlavy
Ladislav Novak: Froissages et d´alchimages, Médiathéque, Chateauroux
Ladislav Novák: Froasáže, Výstavní síň Gotický sál, Hranice

1996
Ladislav Novák: Výběr z díla, Sovinec, Sovinec
Ladislav Novák: Froasáže, Galerie Caesar, Olomouc
Ladislav Novák, Velvyslanectví České republiky, Vídeň (Wien)

1995
Ladislav Novák: Práce z brněnských sbírek, Procházkova síň, Brno
Ladislav Novák: Retrospektiva, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Ladislav Novák, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha
Ladislav Novák: Froasáže, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem

1994
Ladislav Novák, Galerie Aspekt, Brno

1993
Ladislav Novák: Kombinované koláže, Junior klub Na chmelnici, Praha
Ladislav Novák: Froasáže, Městská knihovna Boskovice, Boskovice

1992
Ladislav Novák: Retrospektiva, Galerie Václava Špály, Praha
Ladislav Novák: Alchymáže a fotografie z akcí, Letohrádek Ostrov, Ostrov
Ladislav Novak: Un demiurge pas trop serieux, Galerie J. & J. Donguy, Paříž (Paris)
Ladislav Novák: Obrazy, Studio Della, Ostrava

1991
Ladislav Novák, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1990
Ladislav Novák: Veronáže, Galerie Stará radnice, Brno
Ladislav Novák: Výběr z díla, Galerie Malovaný dům, Třebíč
Ladislav Novák: Malé formáty, Galerie St. Martin, Třebíč
Ladislav Novák: Veronáže, Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň, Praha

1988
Ladislav Novák: Froasáže, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
Ladislav Novák, Docela malé divadlo (Salon Mina), Litvínov
Ladislav Novák: Arbeiten auf Papier, Edition Hundertmark, Kolín nad Rýnem (Köln)

1986
Ladislav Novak: Le poete est un alchimiste délicat, Galerie J. & J. Donguy, Paříž (Paris)
Ladislav Novák, Edition Hundertmark, Kolín nad Rýnem (Köln)

1985
Ladislav Novák: Monument einer katastrophe, Galerie Rafay, Kronberg

1982
Ladislav Novák, Brown Gallery, Washington D.C.

1981
Ladislav Novák, Galerie "A", Amsterdam

1979
Ladislav Novák: Froasáže, Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň, Praha

1978
Ladislav Novák, Minigalerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Brno

1976
Ladislav Novak: Froissages, alchimages, collages, Galerie Lambert, Paříž (Paris)
Ladislav Novak: Grafik, Froissagen, Collagen, Alchimagen, Poesie, EP Galerie, Berlín (Berlin)
Ladislav Novák, Galerie "A", Amsterdam

1974
Ladislav Novák, Galleria Schwarz, Milano
Ladislav Novák, Galleria La Bussola, Turín (Torino)
Ladislav Novák, Galerie Semiha Huber, Curych (Zürich)

1971
Masožravé rostliny Ladislava Nováka, Kino Družba, Brno
Ladislav Novak: Dessins - froissages - alchimages, Galerie Les Mains Libres, Paříž (Paris)
Ladislav Novák, Galerie Locus Solus, Štrasburk (Strasbourg)

1970
Ladislav Novák: Orbis pictus, Galerie na Karlově náměstí, Praha
Ladislav Novák, Galerie Les Mains Libres, Paříž (Paris)

1968
Ladislav Novák: Alchymáže z roku 1967, Malinův dům, Havlíčkův Brod

1967
Ladislav Novák, Galerie Jaroslava Krále, Brno

1965
Ladislav Novák, Galerie Václava Špály, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Rekonstrukce, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice

2012
Pohyblivé iluze ´60, Galerie Moderna, Praha

2010
Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno
Zázračné zrcadlo, Galerie Moderna, Praha

2009
Stopy ohně, Dům umění, Ostrava
Vysočinou, Galerie města Plzně, Plzeň

2008
Lettrismus: Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Na vlnách Ra. Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože, Galerie Malovaný dům, Třebíč
Básnivá koláž, Galerie Smečky, Praha
Krajina s fantomem, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2007
Skupina 4 (Třebíč), Galerie Malovaný dům, Třebíč

2006
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

2005
Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Brno

2004
Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Hudba ve výtvarném umění, Kolín, Kolín

2003-2004
Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2002
Edouard Jaguer, Ladislav Novák: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Na sítnici bouře / Sur la rétine de la tourmente, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno

2001-2002
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha

2001
Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha

2000
Dialog Jiřího Koláře & Ladislava Nováka / Dialogue work by Jiří Kolář & Ladislav Novák, Dům umění, Ostrava
Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends, Palais Pálffy (Österreichisches Kulturzentrum), Vídeň (Wien)

1999
Kruh prstenu, IBC - obchodní centrum, atrium, Brno

1998
Skupina 4, Kunstverein Horn, Horn
Ladislav Novák: Ohlednutí (1962 - 1997), Dana Vachtová: Skleněné plastiky, Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s., Praha
Bibliotheque Royal de Belgique, Brussels (Bruxelles)

1997
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha 1
Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Praha
Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let, Strahovský klášter, Zimní refektář, Praha
Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha

1996
Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava

1995
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1994
Zastavný čas II. Druhý dotek, Galerie Malovaný dům, Třebíč
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha
Partitury, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy
Zwischen Zeit Raum I, Galerie Wendtorf-Swetec, Düsseldorf
Minisalon, Courtyard Gallery, New York (New York)

1993
Musée des Beaux Arts, Mons

1992
...a závěr, Galerie Opatov, Praha
Šedá cihla 35/1992, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Svetlo v tmách, Považská galéria umenia, Žilina

1991
Umění akce, Mánes, Praha
Wortlaut / Slovo-zvuk, Galerie Václava Špály, Praha

1990
Interpretácia, Slovenský rozhlas, Bratislava
Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté, Galerie mladých, U Řečických, Praha 1
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna, Praha

1988
Contemporary Art in Czechoslovakia: Selections from the Jan and Meda Mladek Collection, Herbert F. Johnson Museum of Art, New York
Humor ´88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě

1987-1988
Expressiv. Mitteleuropäische Kunst seit 1960, Museum des 20. Jahrhunderts (20er Haus) / Museum Moderner Kunst, Vídeň (Wien)

1984
Bonjour, monsieur Kolář!, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
Zeitgenössische Kunst der ČSSR, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
Papier wird Kunst, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)

1983
Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)

1980
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen

1979
Miejsca i chwile, Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu), Vratislav (Wrocław)

1973
Art 4´73 Basel, Basel, Basel

1970
Skupina Q, Dům umění, Olomouc

1968
Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod

1966
Nouvelle génération tchécoslovaque, Galerie Maya, Brussels (Bruxelles)
Poezie písma, Národní muzeum, Praha 1
Surrealismus a fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno

1965
Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek, Klaus Warmuth, Galerie Ruth Nohl, Siegen

1964
International exhibition of concrete, phonetic and kinetic poetry, St. Catharine´s College, Cambridge
Tschechische Graphik, Alpbach, Alpbach
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Museum Schwarz, Milano
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
The Sackner Archive of Visual and Concrete Poetry, Miami Beach
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
Další realizace

Akce/Performace:

1990 Večer živých autorských demonstrací poezie, Galerie Stará radnice, Brno

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Valoch, J. Proměny Ladislava Nováka, Gallery a Národní galerie v Praze, 2002 (monografie)

           

Novák, L.,Valoch, J., Jaguer, E., Ladislav Novák 1961 – 1999, Galerie Aspekt, Brno 1999 (monografie)

 

Machalický, J., úvodní text katalogu výstavy Ladislav Novák, Carte alchemiche, Orvieto 1999

 

Sekera, J., úvodní text katalogu výstava Ladislav Novák, České muzeum výtvarných umění v Praze, 1995

 

Crispolti, E., Ladislav Novák, Edizioni Collina, Bologna 1993

 

Pohribný, A., A propos Ladislav Novák, úvodní text katalogu výstavy Ladislav Novák, Edition Hundertmark, Berli/ Köln 1986

 

Šmejkal, F., úvodní text katalogu výstavy Orbis pictus výstavy Ladislav Novák, Galerie Les Mains Libres, Paris 1971

 

Jaguer, E., Lómbre decodée, úvodní text katalogu výstavy Ladislav Novák, Galerie les Mains Libres, Paris 1971

 

Chalupecký, J., Cestou necestou, úvodní text  katalogu výstav František Gross a Ladislav Novák, Galerie Václava Špály, Praha 1965

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv