O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Matěj Smetana

Jméno
Matěj
Příjmení
Smetana
Narozen/a
1980
Místo narození
Praha
Působiště
Praha, Vrané nad Vltavou, Brno, Bratislava
Web
www.matejsmetana.net
https://vimeo.com/user2483356
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
instalace
kinetismus
konceptuální umění
kresba
objekt
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Matěj Smetana vnímá svůj způsob práce jako určitý druh konceptuální hry, a hra je také principem, který je s jeho tvorbou neodmyslitelně spjatý.  Pomocí hry názorně analyzuje určité procesy a postupy související s naším vnímáním, přičemž v tom není nikdy nic složitého – předností jeho prací je jednoduchost prostředků a srozumitelnost v kombinaci s významovou hloubkou a nápaditostí, kterou v sobě tato díla nesou. Na začátku jeho práce jakoby vždy stála úvaha: „Co kdybych udělal…“ nebo „Co by se stalo, kdyby …“, jako když uvažujeme, jakým způsobem překonat nudu, hrát si nebo něco vymyslet, přičemž se nám otevírá nekonečné množství nápadů. Následně si autor vytvoří nějaká pravidla či postup, podle kterého pak samotné dílo vzniká. Proto je také jeho přístup někdy přirovnáván k vědeckému výzkumu. 

Jedním z jeho častých prostředků, ale také témat, která rozebírá a analyzuje, je animace. Nejedná se vždy o pohyblivý obraz nebo o klasické filmové animační postupy, ale například také o objekty, v nichž je animace nějakým způsobem obsažena, byť třeba jen pomyslně. S animací začal v jedné ze svých raných prací Je to jenom film (2004), kterou překonával nudu, již mu přinášela klasická kresba vyžadovaná na stáži v ateliéru kresby na brněnské FaVU. Rozhodl se, že začne překreslovat trailery k hororům ze 70. a 80. let, a tak vznikly krátké animované filmy s původní zvukovou stopou, avšak oproštěné od své dramatičnosti nebo děsivosti.

V animovaném filmu Smutek je unavená radost (2011) nalézá hlavní hrdina z plastelíny tuto unavenou radost v jednoduchých či malicherných hrách a činnostech. Nakreslí na listy větráku jednotlivé fáze zavírajícího se oka a pokouší se ho animovat. Aby očko mrkalo, musí podstoupit určitou oběť a strčit do větráku prst, přičemž mu z něj ukápne kapka krve. I přes velmi osobní, subjektivní ráz této práce se v ní nakonec objevuje také konceptuální přístup v podobě zobrazení principu „animace v animaci“. Zraněný prst nahrazuje tzv. maltézský kříž, jenž vždy na okamžik zastavuje filmové políčko a umožňuje tak iluzi pohybu.   

Přirovnávání a nacházení umění, animace či technických nebo jiných procesů ve všedních situacích člověka je pro Smetanovu tvorbu typické. To se týká i série tří videí Taylorismus (2013), ve kterých se princip animace v animaci v různých obměnách a způsobech objevuje znovu. V prvních dvou se jedná o videa, kde aktéři manipulují s kreslenými objekty. Ve třetím videu jsou to naopak kreslené ruce, které pohybují fázemi vyfocené figury uvnitř filmového pásu. Dochází zde tedy k určitému pojetí a definování animace: „Principem taylorismu, tak jak se začal používat v manufakturách 19. století, je rozklad složité pracovní činnosti na ty nejjednodušší opakující se postupy. Přišlo mi zajímavé, že tento princip se téměř úplně kryje s výkonem, který provádí filmový pás při projekci, a zároveň také s postupem, který je nucen provádět animátor, když utváří jednotlivé fáze pohybu.“ Autor tedy animaci shledává v pracovní činnosti založené na strategii taylorismu. Je to princip, který se může objevit také mimo veškerý zaznamenaný pohyblivý obraz, mimo filmový pás nebo video a najdeme jej i v běžném životě. Taylorismus také ukazuje, že se Smetana nevyhýbá vážným společenským nebo i politickým tématům, jak to dokazují i jiné jeho práce. Dělá to však s odlehčeným a – jak sám vtipně udává – „ignorantským způsobem“. Umělecká činnost pro něj není nástrojem nějaké politické či jiné změny, ale má k ní mnohem zásadnější a zábavnější důvody.

Jak již bylo zmíněno, Smetanova práce připomíná jakýsi umělecko-vědecký výzkum spojený s kutilstvím, přičemž si klade poměrně těžké a záměrně nerealizovatelné cíle: např. se snaží obsáhnout pohyb ve statických objektech či instalaci (Podzimní zoom, 2010) nebo vytvořit reálný rozostřený objekt (Myslím, že tento objekt není možné vyrobit, 2010). V dalším případě se pak ani nepokouší objekty sám vyrobit, ale vytváří animaci inspirovanou instruktážními videi s doprovodnou „výtahovou“ hudbou a nabízí přesné postupy, jak si tato umělecká díla podomácku vyrobit (Návody, 2009).

Stejně tak jako nachází umění mimo svět umění, tak i kriticky a s vtipem komentuje nebo se vztahuje k základním uměleckým či architektonickým kánonům (Antika, 2010) nebo moderním směrům (např. k minimalismu ve své práci Donald Judd, Sol LeWitt a John McCracken jsou jako my, 2005 / 2012). V této souvislosti zmiňme ještě animovaný film Poslední malíři na Zemi, 2012, který vznikl na základě starší komiksové skici. „Zachycuje krátké příběhy čtyř lidí těsně před zánikem Země. Ti se vždy bezděčně dopustí činu, který by bylo v určitém kontextu možné označit za malbu.“ [viz: web umělce] Smetana umění nezesměšňuje nebo nesnižuje (jak by mu snad mohl někdo vytknout), ale spíše hledá nějaký základní princip či podstatu, a svým způsobem tak umění přibližuje či zpřístupňuje a klade jej mimo oblast instituce.

Matěj Smetana má za sebou – navzdory svému věku – velké množství uměleckých realizací a samostatných i skupinových projektů (ať už v galeriích, veřejném prostoru nebo jinde), které zde není možné obsáhnout. V poslední době se zabývá především proměnou lidského vnímání v souvislosti s technikou nebo virtuálním světem. To jsme to mohli vidět například na podzim 2016 na výstavě S leskem v očích v brněnské Fait Gallery, na níž se věnoval tématu rozšiřování naší optické zkušenosti díky moderním technickým prostředkům. Optický jev zvaný Lens flare zde například zhmotnil do stejnojmenného objektu zavěšeného v prostoru galerie, k čemuž kurátor výstavy Jiří Ptáček uvedl: „Při zavěšení do volného prostoru nad zemí jako by simuloval situaci, kdy se tento jev nevyskytne na záznamu z kamery, ale v lidském oku.“ [viz: www.faitgallery.com]

Kromě své vlastní práce se věnuje také pedagogické činnosti a v současné době působí jako odborný asistent na Katedře Intermédií a Multimédií na VŠVU v Bratislavě a zároveň společně s Barborou Klímovou vede ateliér Environmentu na FaVU v Brně.

Autor anotace
Alžběta Cibulková

Publikováno
2017

Matěj Smetana vystudoval FaVU v Brně v ateliérech Malířství 3 Petra Kvíčaly a Intermédia. Vytváří zejména instalace, komiksy a videa. Jeho konceptuální přístup, kritický k uměleckým institucím, se projevil ve fotografiích škrábanců na dílech minimalistických klasiků Donalda Judda, Sola LeWitta a Johna McCrackena. Téma chyb a významových posunů se pak objevuje v jeho díle i nadále.

Často se také zabývá vztahem mezi záměrně stanoveným omezením a náhodou, například prostřednictvím trojrozměrných těles, jejichž prostorová seskupení vycházejí ze symbolických tvarů. Cyklus dřevěných objektů Vlajky (2002) tak rozvíjí podobu čtyř státních vlajek, zpracovaných pomocí průniku geometrických těles. Objekt Českoid (2003) zase rotuje plochu České republiky; na ní navazující Hradčanoid (2006), protáhlý válcovitý útvar z pletiva, je vytvořený podle rotující siluety Pražského hradu.

Do oblasti pohyblivého obrazu zabrousil videem Je to jenom film, kdy překreslil tři upoutávky na klasické horory na fólii a doplnil je původním zvukem. Téma náhody je zvýrazněné v instalaci Remix, v níž si autor pohrává s myšlenkou existence zvláštního inteligentního vědomí v mediálních sděleních. Jejich dešifrování probíhá pomocí výběru a označování sledu slov či písmen z kopií z knih, fotografiích filmových titulků či z nápisu na sekačce, tvořící dohromady "existenciální" poselství.

Autor anotace
Lenka Dolanová

Profesní životopis

Studium:

2008–2011
AVU Praha, doktorandské studium, ateliér Jiřího Příhody (PhD.)

2001-2007
FaVU VUT Brno, ateliér Intermédia, Kresba a Malířství 3 (MgA.)

Stáže, tvůrčí pobyty:
2012 Tranzit, Budapešť, Maďarsko
2010 Galerie SPACE, Bratislava, Slovensko
2005 Magyar Iparmuveszeti Egyetem, Budapešť, Maďarsko


Ocenění:
2014 Finalista ceny Oskára Čepana, Slovensko
2011 Umělec má cenu - Cena od Václava Stratila: Dílo roku (Hvězda, DUMB Brno)
2009 Cena diváků, Jiné vize, PAF Olomouc (Návod 2: Trilobit)
2007 Finalista ceny Start Point, Klatovy - Klenová

Výstavy

Samostatné výstavy
2017
Chceš mě kousnout do dortu? (s E. Smetanovou), Galerie Chladnička, Praha

2016
Paměti, kinetický objekt k paměti Jana Patočky, PdF MU Brno
S leskem v očích, galerie Fait MEM, Brno

2015
15000 let stejnosti (s Danem Perjovschi), Meet Factory, Praha
AB, Galerie Art, Brno
Výloha, galerie Umakart, Brno
Hry v globus (s Adélou Součkovou), Kabinet T, Zlín
Mechanik, galerie Svit, Praha
Říp, Altán Klamovka, Praha
Závod s časem (s Andrásem Csefalvayem), galerie SPZ, Praha

2014
Fototektonika (s Filipem Smetanou), Galerie Fotograf, Praha
Zeitverlust (Loss of Time) (s Alicí Nikitinovou), SVIT Autocenter, Berlín, Německo
Jednou v noci (s Alicí Nikitinovou), Galerie Mimochodem, Praha

2013
Motýli v břiše (s Tomášem Uhnákem), Školská 28, Praha
Taylorismus, Die Aktualität des Schonen, Liberec
Motýli v břiše (s Tomášem Uhnákem), Školská 28, Praha

2012
Skoro jasno (s Terezou Kabůrkovou), AMT_Project, Bratislava, Slovensko
Libretto (s Tomášem Javůrkem), Off-Format, BrnoCo objekty chtějí? (s Pavlem Stercem), galerie Kostka, Meetfactory, PrahaPoslední malíř, Galerie města Blanska, Blansko

2011
Předělávky, Galerie Mladých, Brno (s Marií Štindlovou a Klárou Břicháčkovou)

2011
Antika II., Galerie Školská, Šedý pokoj, Praha
Unavená radost, Dům u Zlatého prstenu, Galerie Hl.m.Prahy, Praha
Spíš venku než uvnitř (s Filipem Smetanou), galerie D9, České Budějovice
Jarní úklid, Galerie 207, Praha
bez názvu, Galerie Svit, Praha

2010
Podzimní zoom, Galerie 36, Olomouc

2009
Návody, Atrium, Pražákův palac, Moravská galerie, Brno
Schody vedoucí do nikam / Off-road (s Filipem Smetanou), galerie Benzínka, Slaný

2008
Vysílání, galerie Pavilon, Praha

2007
Hradčanoid, Pražákův palác- prostor pro jedno dílo, Brno
Kino, Galerie Mladých, Brno
Neobyčejná místnost, galerie G99, Brno

2006
Dědičné postižení (s Filipem Smetanou), galerie Jelení, Praha

2005
Remix, galerie Půda, Jihlava
Donald Judd, Sol LeWitt a John McCracken jsou jako my + Je to jenom film, galerie A.M.180, Praha

2004
Řez, Pražákův palác- prostor pro jedno dílo, Brno
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2017
Podmínky nemožnosti I/VII: Ztráta času, galerie Kurzor, Praha
Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, Měsíc ve dne, České Budějovice
DiStO - Divadlo statického objektu, A4, Bratislava

2016
Jiné vize CZ (2007-2015), GAMU, Praha
Sny na prodej, Drdova gallery, Praha
Struktury pohybu, GAMU, Praha

2015
CZXSK, Galerie Gagarinka, Bratislava
Luhovaný Vincent, Luhačovice

2014
Brněnský Devětsil: Multimediální přesahy umělecké avantgardy, Brno
Cena Oskara Čepána, Nová synagoga, Žilina
Krystalizace, Galerie města Blanska, Blansko
Nový Zlínský salon, Dům umění, Zlín
Nulla dies sine linea, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Hands On: The Illusion of Movement, Pocket Utopia, New York, USA
Amnesia, galerie Open, Bratislava, Slovensko

2013
Rozhovory, ktoré vedú inam, Dom umenia, Bratislava, Slovensko
Romantic Aprehensions, metamatic:taf, Athény, Řecko
Drawings... and Contents, Kubik Gallery, Porto, Portugalsko
4+4 dny v pohybu, Palác U Stýblů, Praha
Minimální trvanlivost, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Frejm baj frejm 2, Považská galéria umenia, Žilina, Slovensko
"Ø", A.M.180, Praha (jako host Radima Labudy) 
Rozhovory, ktoré vedú inam, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2012
Příběhy z temné komory (jako host Anny Balážové), gal. Jádro/Bunker, Nitrianská galéria, Nitra, SK
Frejm baj frejm, Považská galéria umenia, Žilina, Slovensko
Otevřeno - Současné české umění ze sbírky Marek, zámek Moravský Krumlov
Neviditelná Štiavnica, veřejný prostor, Banská Štiavnica, Slovensko
Between Steps, Národní technická knihovna, Praha
Umělec je vyvolený, Galerie U dobrého pastýře, Brno
Ostrovy odporu, Národní galerie, Veletržní palác, Praha

2011
Architektovo břicho, galerie Kostka, Meetfactory, Praha
Citace a interpretace, galerie NoD, Praha
Sochy v ulicích, park Lužánky, Brno
Prague Biennale 5, Microna, Praha
Ztišeno, Wannieck Gallery, Brno
Ohrožený duch, Prostor R2, Brno
SPACE Residency Lab 2010, galerie SPACE, Bratislava, Slovensko
Absurdita? Groteska? Ironie?, galerie NoD, Praha

2010
Moving Image, galerie Futura, Praha
Collectors „The Czecho - Slovak Pavillion“, BROTkunsthalle, Wien, Rakousko
Villa Reykjavik, Reykjavik, Island
Vedro, Meetfactory, Praha
Demonstrace prostoru, BLOX, Praha
PAF PARIS, Eglise Saint Merry, Paris, Francie

2009
Hlava, Karlín Studios, Praha
Videomedeja, Muzeum Vojvodiny, Novi Sad, Srbsko
Telescopic studio, Galerie Václava Špály, Praha
So Much More, Meet Factory, Praha
Revised Edition, GUMstudio, Carrara, Itálie
V. Zlínský salón mladých, KGVU Zlín, Zlín
100perCENTO, GUMstudio, Carrara, Itálie

2008
Bienala Tinerilor Artisti, Dalles Hall, Bukurešť, Rumunsko
6. bienale mladého umění Zvon, Dům u Kamenného zvonu, Praha
L’art en Europe, Vranken Pommery, Reims, France
Cargo 2008, Budapešť, Maďarsko
Fetisch Versus Evocation, Galerie der HBK, Braunschweig, Německo

2007
Neexistuju když mě nevidíš, galerie Futura, Praha
Kaleidoskop, La Casa Encendida, Madrid, Španělsko
Vylepšený model, kulhavý efekt, NoD, Praha
Collector's Live Re-Edit, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Finalisté ceny Start point, Galerie Sýpka, Klenová
Výstava diplomantů FaVU, Galerie Brno, Brno
Friendly Film From the Czech Republic, East Coast Aliens, New York, USA

2006
Eastern Alliance 3 / Teledivision Show, Centrul de Artă Contemporană KSA Chisinau, Moldávie
Eastern Alliance 3 / Teledivision Show, Muzeul national de arta contemporana, Bukurešť, Rumunsko
IV. Zlínský salón mladých, KGVU Zlín, Zlín
Shadows of Humour, BWA Wroclaw, Polsko
Land Locked, Well Gallery, Londýn, Velká Británie
Play-time, galerie Entrance- Karlín studios, Praha
Playtime, galerie Brno, Brno (jako host M. Pěchoučka)

2005
5. bienale mladého umění Zvon, Dům u Kamenného zvonu, Praha
ENTERmultimediale 2, Palác Akropolis, Praha

2004
10 let FaVU, Galerie Václava Špály, Praha

2003
10 let FaVU, Dům umění, Brno
Nejmladší, National Gallery, Veletržní palác, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Sbírka Richarda Adama
Sbírka Marek

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

2016
Tvoje věc (s Jiřím Ptáčkem), vydala INI Gallery

2014
Polojasno (s Terezou Kabůrkovou), vydalo Sputnik Editions, AMT Gallery

 

 

Články, média, internet

Kateřina Štroblová: Laboratoř vizuality, Artalk.cz, 2015 (online: http://artalk.cz/2015/07/07/laborator-vizuality/)

Ján Kralovič: 14 461 znakov o Cene Oskára Čepana 2014 (vrátane medzier), Artalk.cz, 2014 (online: http://artalk.cz/2014/11/18/14-461-znakov-k-cene-oskara-cepana-2014-vratane-medzier/)

Karel Císař, Matěj Smetana. Galerie Labyrint 65 (rozhovor). Labyrint Revue 33-342014

Matěj Smetana, rozhovor s Romanem Štětinou pro Český rozhlas Vltava, 2011 (online: https://vltava.rozhlas.cz/matej-smetana-5142681)

Kateřina Tučková: Matěj Smetana, Art+Antiques, únor/2008

Jiří Ptáček: Matěj Smetana, Umělec 3/2004 

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv