O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Milan Maur

Jméno
Milan
Příjmení
Maur
Narozen/a
1950
Místo narození
Plzeň
Působiště
Plzeň
Web
http://www.milan-maur.cz/
Klíčová slova
akční umění
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Milan Maur se v 80. letech zařadil mezi čelní představitele konceptuálního umění, orientovaného na přírodní tématiku. K výtvarnému umění se dostal jako ryzí amatér. Spolu s dalšími školenými (Václav Malina) i neškolenými malíři a malujícími teoretiky (Bronislav Losenický, Vladimír Venda) navštěvoval na přelomu 70. a 80. let výtvarný kroužek, který v Plzni po svém penzionování vedl Jiří Patera, mnohaletý asistent Martina Salcmana na pražské pedagogické fakultě. Adepti si zde osvojovali základy obrazové kompozice, postavené na plošné malbě výrazně koloristického ladění.

 

Důležitým impulsem pro Maurovu tvorbu bylo několik prázdninových cest do Bulharska na počátku osmdesátých let. Pohled v některých obrazech sestupuje pod horizont, takže pouze srovnáním s dalšími obrazy tohoto cyklu zjistíme, že zdánlivě abstraktní tvarosloví je transformovaným krajinným motivem. Maur si tu vyzkoušel barevné řešení, založené pouze na jedné barvě. Jestliže v těchto obrazech dominovaly rozžhavené žlutě, v následujícím cyklu Sušení prádla převládají studené barevné škály. Zkoumání kompozičních pravidel zde začíná převažovat nad potřebou spontánní plenérové malby a autor nakonec dospívá k meznímu problému – řešení vztahu dvou bílých ploch. Zde už však nejde o obraz, nýbrž o kolážovaný objekt, byť se stejným názvem.

 

Následně se už obrátil k ryze konceptuální problematice, vždy však spojené s nějakým obrazovým artefaktem, který je výsledkem akce, nebo alespoň textovým a grafickým raportem, který má svou specifickou estetiku. Od matematické náhody, simulované hody kostkou, se obrátil ke zkoumání vztahů pravidla a náhody v přírodních procesech, kde našel svoji nejvlastnější polohu. Mezi jeho charakteristické práce patří např. záznamy postupného opadávání listů na větvičce, které předtím označil čísly odshora dolů (výsledkem je raport s číselnou řadou), nebo lineární záznamy, v nichž zachycoval pohyb stínů stromů či kolísání hladiny řeky. Mimořádným a ojedinělým dílem je akce, kdy během jednoho dne absolvoval pěší cestu ve volné krajině po trase, určené pouhým sledováním slunce – raportem je v tomto případě zákres trasy do mapy. V dosud poslední periodě své tvorby vytvářel gestické záznamy pohybu drobného hmyzu.

 

Přírodní práce Milana Maura někdy nabývají až kvazivědeckého rázu. Naopak texty, které se stávají součástí výsledného „obrazu“, je obohacují o takřka lyrické kvality (17. května 1993 jsem na své zahradě obkresloval stín vrhaný hrušní a vnímal vůni kvetoucích stromů). Zejména v osmdesátých letech se objevuje i ekologický aspekt ( 11. 5. 1983 jsem se v Krušných horách dotýkal umírajících stromů, protože jsem nevěděl, jak jim jinak pomoci.).

V devadesátých letech Milan Maur postupně ukončil svou aktivní tvorbu a začal se naplno věnovat podnikání v oboru slavnostního osvětlení měst, což odpovídá jeho původnímu vzdělání, v němž je stejně úspěšný jako před tím ve výtvarném umění.

Autor anotace
Marcel Fišer

Publikováno
2010

Profesní životopis

autodidakt
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Měkkohlaví

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Milan Maur: Záznamy pohybu (kresby, digitální fotografie), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha

2004
Koncepty a imprese (s V. Malinou), VS Sokolská 26, Ostrava

2002
Milan Maur – Obrazy, Muzeum Chodska v Domažlicích
Milan Maur – Lety, Galerie Via Art, Praha

2001
Krajina, světlo, zvuk, Galerie Sýpka-Vlkov
Vizuální koncepty, Galerie umění Karlovy Vary

2000
Voda, Západočeská galerie v Plzni
Granzgänger, Klášter Plasy
Přírodní procesy, Galerie Klatovy – Klenová

1999
Rytmy 1988 -1998, Dům umění, Opava
Rytmy 1994 -1999, Výstavní síň SPT Telecom, Louny
Měsíc po zatmění, Nová síň, Praha

1998
Sůl nad zlato, Regensburg

1997
Rytmy, Univerzitní galerie, Plzeň

1996
Milan Maur – Kresby, Divadlo V. Nezvala, Karlovy Vary
Téma strom, Výstavní síň E. Filly, Ústí nad labem
Zastavení, Orleáns, Francie
V rytmu letu bělásků, Galerie výtvarného umění, Cheb

1995
Voda na Vodově (s J. Dungelem), Vila Vodova, Brno
Maur, Moral, Vonbank-Schedler, Wallner, Galerie Gmünd, Gmünd,
Rakousko
Kresby, Galerie im Komhaus, Rohrschach, Švýcarsko

1994
Záznamy, Galerie Via Art, Praha
Malina – „Imprese“, Maur – „Záznamy“, Galerie Alfa Omega, Karlovy Vary

1992
Člověk, kterého neznám, Vlastivědné muzeum, Olomouc
Záznamy z přírody, Galerie Jaroslava Krále, Brno
Záznamy, Salon de la Photographia, Strasbourg, Francie

1991
Reflexe, záznamy, imprese (s V. Malinou a K. Slípkovou), Galerie Pod podloubím, Olomouc
Setkání 1981-1991 (s V. Malinou, J. Samcem, V, Vendou), Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Galéria Kleibl, Bratislava

1990
Reflexe, záznamy, imprese (s V. Malinou a K. Slípkovou), OKS, Chomutov

1988
R+M (Rauner, Maur), G 4, Cheb
Vzpomínky a záznamy (s V. Malinou), KS Blatiny, Praha

1985
Obrazy, kresby, Galerie mladých, Brno

1984
Umění v přírodě, Klub Futurum, Praha

1983
Doteky a rastry, Ústav makromolekulární chemie, Praha

1982
Maur, Malina, Samec, Výstavní síň OKS, Rokycany
Maur, Malina, Samec, Venda, Výstavní síň OKS, Starý Plzenec

1981
Výstavní síň Luna (s V. Malinou a T. Kůsem), Plzeň

1978
Obrazy a kresby, Výstavní síň PKO, Plzeň
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2011
Měkce, Galerie města Plzně, Plzeň
Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí, Dům umění, Zlín
Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň
Měkkohlaví, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Světlo, stín a tma, Galerie NoD, Praha

2010
Měkkohlaví, Zámek Jičín, jízdárna, Jičín
Měkkohlaví, Dům umění, Ostrava
Pilsener Schaum, Schloss Lamberg, Steyr
Měkkohlaví, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

2009
Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Botschaft der Tschechischen Republik , Berlín (Berlin)
Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Städtische Galerie, Brémy (Bremen)

2007
Z mesta von - Umenie v prírode, Mirbachov palác, Bratislava
Z okruhu Paterovy školy, Galerie Dion, Praha
Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie Maerz, Linec (Linz)

2006
+ - 50: Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie města Plzně
+ - 50: Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová
Plzeňská pěna, Galerie Caesar, Olomouc

2005
Aqua naturata - Aqua naturans, VG Košice
IV. nový zlínský salon 2005, Zlín
Les, Galerie města Plzně

2004
V rytmu letu bělásků, Dům umění města Brna
V rytmu letu bělásků, Galérie Z, Bratislava

2003
Kolorismus, Jiří Patera a jeho škola v Plzni, Galerie města Plzně

2002
III. nový zlínský salon, Zlín

2001
Krajina, světlo, zvuk, Galerie Sýpka, Vlkov u Brna

1999
II. nový zlínský salon, Zlín

1997
Minisalon, Pražský hrad
Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985, Moravská galerie Brno
Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, MU Olomouc
Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1996
I. nový zlínský salon, Zlín
Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985, ČMVU Praha

1994
Naturally. Nature and Art in Central Europe. Ernst Museum, Budapešť, Maďarsko
Zemi, SGVU Most
Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění, NG v Praze
Výtvarné umění po obou stranách českoněmecké hranice, SGVU Cheb

1993
Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění, MG v Brně
Zemi, ČMVU Praha
Výtvarné umění po obou stranách českoněmecké hranice, SGVU Cheb
4+ 4, Museum Nordenham, SRN

1992
Minisalon, Nová síň, Praha
Šedá cihla 35/92, Galerie Klatovy – Klenová
Hommage à John Cage, Galerie Art Deco, Nové Zámky

1991
Umění akce, Mánes, Praha
Umění akce, Povážská galéria Žilina

1990
Pocta Vincentovi, Galerie Klatovy – Klenová

1989
Příroda jinak, Galerie mladých U Řečických, Praha
Rockfest 89, Palác kultury, Praha

1988
Prešparty 88, Múzeum Prešov
Rockfest 88, Palác kultury, Praha

1987
Setkání – Vesmír, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy

1986
Formát A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy

1982
The Nature, Pécsi galéria, Maďarsko
Zastoupení ve sbírkách
ZG v Plzni, Galerie Klatovy / Klenová, GU Karlovy Vary

Monografie, katalogy, publikace

Jiné kritické texty

Fišer, Marcel: Všechno má svůj řád. Rozhovor s M. Maurem. Pěší zóna 6/2000, s. 58 - 69.

Fišer, Marcel: Plzeňský výtvarník Milan Maur překračuje meze regionu. Lidové noviny, 4. 4. 2000.

Milan Maur. Katalog k sérii výstav Voda (ZG v Plzni), Přírodní procesy (Galerie Klatovy – Klenová) a Vizuální koncepty (GU Karlovy Vary). Úvodní text Zbyněk Sedláček. Plzeň: ZG v Plzni 2000.

Milan Maur. Téma strom. Katalog ke stejnojmenné výstavě ve VS E. Filly v Ústí nad Labem. Úvodní text Zbyněk Sedláček. Ústí nad Labem: UVU ústecké oblasti 1996.

Milan Maur. Záznamy z přírody. Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii J. Krále v Brně. Úvodní text Jiří Valoch. Brno 1992.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv