O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Nikola Čulík

Jméno
Nikola
Příjmení
Čulík
Narozen/a
1983
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Klíčová slova
instalace
kresba
malba
performance
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Nikola Čulík absolvoval Ateliér kresby (u Jitky Svobodové) na pražské AVU v roce 2011. Zaujal svou diplomovou prací a to site-specifik instalací na výstavě Diplomanti AVU 2011 v Karlínské hale, kdy prezentoval své kresby v uzavřené výstavní kóji. Umocnil tak jejich intimní charakter a originalitu výrazu. Čulíkovým dominantním vyjadřovacím prostředkem je kresba, která nese prvky deníkového charakteru. Inspiraci čerpá převážně z autentických událostí. Tvorba Nikoly Čulíka je charakteristická nejen zaujetím kresbou, ale také expanzí do dalších médií - instalace, malby, performance, poezie a také do oblasti kurátorství. Jistou dávku zvědavosti aplikuje také na diváky a to formou tvůrčího experimentu a performance. Jeho kresby jsou rozpoznatelné jak intimním charakterem, tak konceptuálním přesahem. Emocionálně silné kresby vznikají klasicky za pomoci tužky a papíru, mnohdy jsou doplněné doprovodnými kresbami a texty na zdech.

 

V kresebném projevu Nikoly Čulíka jsou znatelné dvě linie. V první linii je Čulíkova kresba charakteristická tvorbou nekonečných sérií malého formátu, kde projektuje svoji imaginaci a reflektuje každodenní události. V druhé linii si je vědom technického zdokonalování kresby a pravidelně vytváří studie reality. V Čulíkově tvorbě má nezastupitelné místo prolínání života a tvorby. Jeho inspirací jsou ale také obecné sociálně-politické události, které si projektuje do osobních příběhů.

 

V médiu kresby Nikola Čulík vyniká svým osobitým pojetím, kde se prolínají autobiografické postřehy s komentáři o současné umělecké scéně, a to především v procesu vzniku jeho výstav, které jsou mnohdy postaveny na experimentu, na autenticitě a na spontánním projevu. Čulíkova tvorba přesahuje hranice kresby do postkonceptuální roviny současných vizuálních trendů. 

 

V Praze vystavoval kupříkladu v rámci cyklu Start Up v GHMP (2009), v Galerii 35m2 (2011), v Galerii Altán Klamovka (2012), v 2. patře Staroměstské radnice GHMP (2013) a v Galerii Kostka (2014). Výstavní prezentace je pro tvorbu Nikoly Čulíka klíčová. Uzavírá jeho jednotlivá tvůrčí období a většinou se jedná o výstavy vytvořené přímo pro dané galerie, kdy si sám autor navrhuje způsob propagace a rozvržení výstavy. Kupř. výstava Černá duše byla prezentována v Galerii Altán Klamovka na jaře roku 2012. Nikola Čulík zde prezentoval site-specific projekt, ve kterém pomyslně otevřel jakousi otevřenou laboratoř tvůrčího experimentu. Zkoumal médium kresby formou přímé interakce s návštěvníky galerie. Divák zde měl možnost zhlédnout cyklus tří set kreseb za účasti autora. Právě tato forma minivýstav s autorem buď v domácím prostředí, nebo v kavárnách, v galeriích Nikolu Čulíka tehdy natolik naplňovala, že jej inspirovala pro tvorbu dalších kreseb. Podobně laděnou výstavu měl s názvem Člověčina v Galerii 35m2 v roce 2011. Z tohoto entuziasmu vycházejícího ze zpětných vazeb diváků vznikl i nápad na založení bytové galerie Blahobyt (více: www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=42), která se problematikou prezentace umění v uzavřeném prostředí zabývala. Galerii Blahobyt Nikola Čulík provozoval ve svém bytě v Praze na Barrandově v letech 2011-2012. Soustředil se na mladé autory, na médium kresby a součástí uzavřených vernisáží byla mnohdy i performance.

 

Výstava Život a dílo proběhla začátkem roku 2012 v 2. patře Staroměstské radnice a ukázala Čulíkův odklon od kresby k intermediálnímu umění. Nikola Čulík zde expandoval do prostoru a vytvořil mnohovrstevnatý celek, který rekapituloval jeho dosavadní tvorbu na pozadí obrazového románu. Kresby zde prezentoval jako jakýsi druh arteterapie. Práci s prostorem za využití participace v umění rozvinul v Galerii Kostka ve výstavním projektu Výstava na klíč (2014). Bod, čáru a jejich spojení šipku zde vnímal jako ideální formu pro vyjádření nejniternějších lidských emocí. Na Výstavě na klíč byl obsahem Nikola Čulík, formu však přenechal vybraným realizátorům a tím rozehrál hru o roli a vlivu umělce, kurátora a realizátora výstavy. 

Autor anotace
Lenka Sýkorová

Publikováno
2014

Profesní životopis

2007–2011
Pedagogické minimum, UMPRUM , Praha (M. Pastorová, J. Vančát)
2010
Facultad de Bellas Artes, Cuenca - týdenní stáž
2005–2011
AVU, Praha  (ateliéry kresby J. Svobodové, konceptuální  tvorby M. Šejna a experimentální grafiky V. Kokolii)
2002–2005
Fakulta architektury ČVUT, Praha

Ocenění:
2014
Art Prague Young Award

Výstavy

Samostatné výstavy
2014
Vnitřnosti, kurátor: M. Koval, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Výstava na klíč, kurátorka: Lenka Sýkorová, Galerie Kostka, Praha
Nikola Čulík, kurátor: Filip Horyna, NAU Gallery, Praha

2013
Život a dílo, kurátorka: Olga Malá, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha (Galerie hlavního města Prahy)
Jádro, kurátor K. Hládeková, M. Štindlová, dvojvýstava v Galerii Jádro, Praha – Brno
KAZ 1“ a „KAZ 2, UKG, Český Krumlov, UKG, Linz (Rakousko)

2012
End of d čajld, Ukradená galerie UKG, Praha
Černá duše, kurátorka: Lenka Sýkorová, Altán Klamovka, Praha

2011
Člověčina, kurátoři: Michal Pěchouček a Patra Steinerová, Galerie 35m2, Praha

2009
Intimní požár, kurátorka: Olga Malá, Dům U Zlatého Prstenu, Praha (Galerie hlavního města Prahy, rámci Start Up
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2014
O židli,Česká sekce Bienále fotografie a vizuálního umění 2014, kurátoři: Hynek Alt, Aleksandra Vajd a Karina Pfeiffer Kottová, v rámci: 9. Bienále fotografie a vizuálního umění Liège 2014, Lutych, Belgie

Nulla Dies Sine Linea: Postkonceptulní přesahy v české kresbě, kurátorka: Lenka Sýkorová, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2013
INFP (snílek) INFJ (umělec), kurátor M. Garguláková, O. Navrátil, Galerie Off Format, Brno (společně s D. Sahánkovou)
Kolektivní tělo, Entrance gallery, Praha

2012
1+(1+1)+1, kurátorka: Karina Kottová, MeetFaktory, Praha

Cukr & Bič / Kresba z pražské AVU, kurátor J. Petrbok, P. Vaňous, Městská obrazárna Státního zámku, Litomyšl

2011
Diplomanti AVU 2011, kurátor: Markus Huemer, Karlín Hall, Praha

2011
Artbanka, Museum of young art, Praha

2010
Sebrané úvahy, kurátor E. Jeřábková, Entrance gallery, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Galerie Klatovy - Klenová
Soukromí sběratelé
Další realizace

2014
Kam jdou lidé s nemocnou duší, sborník (M. Kašpar a T. Vaněk) (ilustrace)
Barva z kosmu” a Věc na prahu” (H. P. Lovecraft), Audioberg (ilustrace)

2013
Adéla a Nikola: Vlastně to měla bejt společná knížka o krajině, Ausdruck Books (společně s A. Součkovou)

2012
Kulturní noviny 2012/9 (ilustrace)
Gutta schreibt (D. Funda), Audioberg (ilustrace)

2011
Metodický portál RVP (dva odborné články)
The Adventures of Spaceman Sam and Robot Rob (C. Birch) (ilustrace)
Osiřelý západ (M. McDonagh), Galerie Off Formát (ilustrace)
Ježíš na Šumavě (R. Michel), Malvern (ilustrace)

2009
Webová prezentace pro Adélu
Miminka (minivydání textů doplňujících výstavu)

2008
Tvar 2008/20 (ilustrace)
Orangutan v továrně (L.Kasal), Dybbuk, (ilustrace)

2007
Webová prezentace ateliéru kresby AVU
Indicie (O. Macura), Klub přátel Tvaru, (ilustrace)

2006
Webová prezentace pro Miladu
Tvar 2006/15, 16 (ilustrace)
A2 2006/10 (ilustrace)
Oblaka Dabra (M. Šindelář) (ilustrace)

2005
Tvar 2005/13 (ilustrace)
Vyšehrátky 2005” (návrh kostýmu Kroka)
Tamerlán musí zemřít (Louise Welshová), Argo (ilustrace)
Kytice (K. J. Erben) (ilustrace)

2004
Josífek (V. Šmíd) (ilustrace)

2002
Z kapsáře, sbírka básní autorů internetového časopisu Totem (ilustrace)

2000
Patron 2000/16, 17, 18 (ilustrace)

 

Kurátorská činnost:

2014
Galerie Altán Klamovka, spolupráce na realizaci cyklu výstav (společně s L. Sýkorovou)
Galerie Na hajzlu, založení a správa galerijního prostoru v panelákovém dvoubytě, BLAHOBYT, Praha

2012
Kurace, výstava současné české kresby, (A)VOID Floating, Praha (společně s L. Sýkorovou)

2011–2012
BLAHOBYT, založení a správa bytová galerie v panelákovém dvoubytě, Praha

 

Pedagogická činnost:

2014
Kresbu či lež?, dvoudenní worshop pro studenty FUD UJEP, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2013
Impulzy, tvorba, prezentace, jednodenní seminář v rámci výstavy prací pedagogů základních uměleckých škol, Litoměřice (společně s M. Pastorovou, J. Svobodou, Z. Syneckou a J. Vančátem)
Z druhé strany, jednodenní seminář, Pražská vysoká škola psychosociální studií (společně s K. Koťovou)

2012–2015
Arts Managment, akreditovaný modul dvoudenních výtvarných seminářů, Západočeská univerzita, Plzeň (společně s M. Pastorovou)

2012
Alternativní galerijní scéna (přednáška), Litoměřice; společně s L. Sýkorovou a R. Veselou

2011–2012
SPŠ sdělovací techniky Panská, Praha (učitel předmětů Výtvarná praxe a Dějiny umění a filmu)
AvvY, ateliér J. Jandy, Praha (lektor kurzů Klasická kresba a Základy kresby a malby)

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Rozhovory, recenze (výběr):

2014

Výstava na klíč (TV13)

Výstava na klíč (Artyčok.tv)

Nulla dies sine linea (www.youtube.com)

I úspěšný umělec má problémy vydělat na jídlo,” říká výtvarník Nikola Čulík (Čro 3 - Vltava)"

 

2013

Zhoubně pravdivý Nikola Čulík (Kulturissimo.cz)

Výstava GHMP: Nikola Čulík: Život a dílo ve Staroměstké radnici (Čro 3 - Vltava

Výpověď až na dřeň. Čulík proměnil výstavu v deník, rozestlal na ní i svou postel (Art.ihned.cz)

Podobnost kresby s šachovou hrou (Artalk.cz)

Nikola Čulík: Některé kresby mě skoro stály život (Esprit, 2013/1-2)

Kresby jsou pro mě arteterapie (Novinky.cz)

 

2012

Rvačky o čipsy a sporáky, Kulturní noviny 4/2012

Nikola Čulík (Art+Antique, 2012/3)

MeetFactory s novou kurátorkou vystavuje pražské kresby Nausiky z Holandska (art.ihned.cz,, 13. 3. 2012)

 

2011

Nikola Čulík - Nevědomá kořist (ČRo 3 - Vltava)

Diplomanti AVU (Ateliér, r. 24, č. 14 - 15)

 

2009

Trojitá deprese... (A tempo revue)

Nikola Čulík: Moje tvorba je provázaná s mojí duší (Nomen Omen)

Nikola Čulík: Intimní požár (ČRo 3 - Vltava)

Nikola Čulík, Intimní požár (A2, 2009/20)

MIMINKA (Artyčok.tv)

KULTURA: Nikola Čulík - Miminka (Neviditelný pes)

Intimní požár v Domě U Zlatého prstenu (ČRo Radio Wave)

Intimní požár Nikoly Čulíka (NEKULTURA.CZ)

INTIMNÍ POŽÁR (Artyčok.tv)

Články, média, internet

Sýkorová, Lenka: Podobnost kresby s šachovou hrou, Artalk, 25. 2. 2013,

www.artalk.cz/2013/02/25/podobnost-kresby-s-sachovou-hrou/

 

Wohlmuth, Radek: Nikola Čulík, Art+Antiques, 3/2012, rubrika Portfolio

Jiné kritické texty

Reportáže:

Nulla Dies Sine Linea: Postkonceptulní přesahy v české kresbě, GEF, Ústí nad Labem, 2014

http://artycok.tv/lang/cs-cz/25154/nulla-dies-sine-linea

 

1+(1+1)+1, MeetFactory, Praha, 2012

http://artycok.tv/lang/cs-cz/13969/1111

 

Intimní požár, Dům U Zlatého prstenu, GHMP, Praha, 2009

http://artycok.tv/lang/cs-cz/3409/intimate-fire

 

Maminka, Galerie Pavilon, Praha, 2009

http://artycok.tv/lang/cs-cz/650/miminkababies

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv