O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Richard Nikl

Jméno
Richard
Příjmení
Nikl
Narozen/a
1987
Místo narození
Praha
Působiště
Praha, Vídeň
Web
http://richardnikl.com
Klíčová slova
instalace
nová média
objekt
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Objekty a instalace Richarda Nikla spojuje časté nepochopení a nepřijetí veřejnosti, které plyne z letmého pohledu na věc a minimální snahy se dílům přiblížit. A je pravda, že autor tuto skutečnost nijak neusnadňuje ani během osobního setkání. Pro něj je významová rovina uměleckého díla až sekundární záležitostí, základ tvoří samotný materiál, narušení stereotypních hierarchií a intuitivní tvoření a konstruování. A je nasnadě zmínit také čirou radost z přetváření, objevování, ohmatávání a sledování. Ale vezměme to popořádku.

 

Nepřístupnost Niklových děl plyne částečně z použité estetiky a materiálu, a to i přesto, že jsou přímo inspirovány věcmi z našeho každodenního života. Tento každodenní život je pak vlastní především tzv. digitální generaci, pro kterou je neustálá přítomnost na internetu, prohlížení obrázků a statusů na sociálních sítích, jako je Facebook, tumblr nebo twitter, a pohotové reagování na cokoliv nového samozřejmostí. Co nás doopravdy žene být stále k dispozici – online – lze těžko verbalizovat, stejně tak tvorba Richarda Nikla vzniká intuitivně, rychleji, než jsou její jednotlivé části vsazeny do slov. Sám říká, že se snaží pracovat svižně, jaksi napřed, aby jej nezastihla přílišná teoretizace činnosti. To mu lze na jednu stranu vyčítat, na druhou stranu je to však pochopitelné, protože racionalizace tvoření může přejít do pouhé ilustrace či dokumentárního popisu skutečnosti.

 

V červnu 2015 Richard Nikl úspěšně diplomoval na vídeňské Akademii, kde studoval pod vedením profesora Heima Zoberniga. Ten ve své práci většinou pracuje s minimálními prostředky, které mu umožňují exponovat samotný prostor nebo médium, a tak stát často až na hraně mezi uměním a ne-uměním. Také materiály, které Nikl ve své tvorbě používá, takové otázce nahrávají. Sériově vyráběné rámy, strojově potištěné desky, samolepící fólie či zbytkové role od tiskařských papírových válců nejsou klasické umělecké prostředky, na které bychom byli z galerií zvyklí. Jejich obyčejnost je popudlivá a konstrukce působí až banálně. Na druhou stranu však taková díla odráží snahu po levné výrobě a v krátké chvíli je možné jejich podobu transformovat do užitých předmětů. Dalo by se snad v takové situaci mluvit o tzv. reverzním ready-madu. V konstrukci instalací, na nichž Nikl spolupracuje s Janem Brožem (např. instalace Kopyto, kterou poprvé představili v galerii AM180 v roce 2014), lze spatřit mimo jiné kutilské nadšení pro konstruování dočasných objektů, jejichž podoba je výsledkem výstavního prostoru, hry a dostupného materiálu. Na stejném principu vznikla i konstrukce pro prezentaci finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2013. Tématem se tak stává nejen samotná skutečnost galerijní prezentace, ale také finanční a technické prostředky. Použité materiály tak pozbývají nebo nabývají nových hodnot, jejich hierarchie je narušena a ironizována.

 

Materiál, který Richard Nikl používá, nikdy není jen jednoduchou tvárnou hmotou, ale spíše podnětem k asociativní hře, ve které se kumulují jak odkazy k výrobním procesům či korporátním praktikám, tak k osobním záznamům autora. Tak tomu bylo například u děl, která doplňoval nebo vytvářel za pomocí speciální hlíny, jež se používá při výrobě například automobilových modelů v měřítku 1:1. Z této hlíny vytvářel Nikl nápisy na skle nebo loga sponzorských firem na informačních tabulích (výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2013). Otevřel tak nejen otázku klasického sochařského média, ale také technovědného vývoje a institucionálního zázemí umělecké prezentace.

 

Jméno Richarda Nikla je v českém kontextu často skloňováno s pojmem post-internet. Sám termín, nakolik vágně a volně může působit, snad alespoň částečně vypovídá o jednom směru tvorby, kterému se věnují umělci digitální generace. Autor sám se však řadí do skupiny výtvarníků, kteří spíše prostředky internetu využívají, než aby se k nim kriticky či podvratně stavěli. V jeho práci tak najdeme zaujetí samotnou vizualitou či jazykem, které jsou strukturovány a prezentovány podle konkrétního účelu a komunikační sítě. Často se v jeho dílech objevují plány, kresby či twitterová pásma vytištěná na desky, které jsou seskládány do jednoduchých trojrozměrných objektů (výstava Void of Course v Kodani, objekt pro výstavu Telepatie nebo esperanto ve Futuře, dílo Spyderco, 2012). Vzniká tak napětí mezi vizuální rovinou (potencialitou) a jejím zhmotněním (materiální realitou), jehož výsledná podoba často po skončení výstavy zaniká. V tom částečně spočívá pozadí Niklovy tvorby. Nejde o přímou kritiku neoliberálního kapitalismu a jeho koloběhu spotřeby a výroby, nebo o explicitní ekologický aktivismus, ale spíše bychom mohli mluvit o urychlování procesu technologického a společenského vývoje (akceleracionismus) nebo o exponování výrobních struktur a institucionálních systémů.

Autor anotace
Anna Remešová

Publikováno
2015

Profesní životopis

2011–2015
Textuelle Bildhauerei (Ateliér Heima Zoberniga), Akademie výtvarných umění ve Vídni

2008–2011
Performativní média (Ateliér Jiřího Kovandy), FUD UJEP v Ústí nad Labem

stáž

2010
Bildhauerei und Transmedial Raum (Ateliér Evy Grubinger), Kunstuniversität v Linci

ceny

2015
nominace na Kardinal König Prize

2013
finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
LOTE & LARP, společně s Marinou Sulou / Kunstbuero / Vídeň
Ancunteda, společně s Jiřím Kovandou / Gallerie Doris Ghetta / St. Ulrich

2014
RNRNRN, společně s Janem Brožem / AM180 / Praha
Pro Duo, společně s Marinou Sulou / Prawneg & Wolf / Brunico

2013
2 Pavilóny / Náměstí Jana Palacha / Praha
Monastery Show / Dům umění / Opava

2012
++LHC++, společně s Ivanem Pérardem / Friday Exit / Vídeň
Ayizan, společně s Amitaiem Rommem / KBG / Vídeň
Lounge, společně s Amitaiem Rommem / Ve.Sch / Vídeň
DUMB, společně s Richardem Healym a Jiřím Mahou / Dům umění / Brno

2011
Tagada, společně s Jiřím Kovandou a Jiřím Mahou / MAGAZIN / Vídeň
Hey Guys!, společně s Richardem Healym a Jiřím Mahou, Fotograf Gallery / Praha

2009
Kypící nahota, společně s Jiřím Mahou / Galerie Jelení / Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Big Opening / Riverside / Bern
Generation Smart / NTK / Praha
Telepatie nebo esperanto? / FUTURA / Praha
Tell Me Again Slowly.. What Were You Doing on Mars? / OK Corral / Kodaň
7. Zlínský salon mladých, společně s Janem Brožem / Krajská galerie výtvarného umění / Zlín
Typography / České centrum / Rotterdam

2014
Millésime / New Pictures / Paříž
Into You / Running Residency / Londýn
Parallel Vienna 2014 / Altes Zollamt / Vídeň
Moscow International Biennale for Young Art / Moskva
Display Window / Wiener Art Foundation / Vídeň
RFPBJKDN / Fluc / Vídeň
Void of Course / Weekends / Kodaň
pcnc_bay XII / Vesch / Vídeň
Things / Pinacoteca (Große Neugasse 44) / Vienna
Grafický design / Futura / Prague
Data Mine Conflux  / Neverland Space / online
Umění a stín / České centrum / Praha
Pracoviště / GAMU / Praha

2013
Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého / Národní galerie / Praha
Minimální trvanlivost / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem

2012
Structure Is a Place On Earth / Wendy / Vídeň
V=abc / Katarsis / Tallin
Humble Habits Domestic Monuments / HHDM / Vídeň
6. Zlínský salon mladých / Krajská galerie výtvarného umění / Zlín
Various Artists / HHDM / Vídeň

2011
Vůbec nic to neznamená / Artbanka Museum of Young Art / Praha

2010
Sebrané úvahy / Entrance Gallery / Praha
Městečko usíná / NoD Gallery / Praha
Manufacturing Today, Trondheim Bi-annual 2010 / Norsko
Tvoření světů (výstava Ateliéru Jiřího Kovandy) / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem

2008
Obraz, komunikace, styl, fuknce, concept (výstava FUD UJEP) / Národní galerie / Praha

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

7. Zlínský salon mladých (katalog výstavy), Zlín 2015

Moscow International Biennale for Young Art, Moskva 2014

Cena Jindřicha Chalupeckého 2013, Praha 2013

6. Zlínský salon mladých (katalog výstavy), Zlín 2012

Články, média, internet

Edith JEŘÁBKOVÁ, rozhovor s Richardem Niklem, Galerie Labyrint 68, Labyrint Revue, č. 35–36, Praha 2014

 

Radek WOHLMUTH, Chalupecký zpátky v NG, in: Art & Antiques, 2013, č. 11, s. 75–77

 

Jan. H. VITVAR, Soumrak v galerii, Respekt č. 42, Praha 2013

 

Artyčok.tv: CJCH 555 Richard Nikla: Dva pavilony / Náměstí Jana Palacha v Praze / 2. 9. 2013
Dostupné z: http://artycok.tv/lang/cs-cz/20333/cjch-555-dva-pavilonycjch-555-two-pavilions

 

Jan KRATOCHVIL, 555 + 5: Nikl, Artalk.cz / 17. 6. 2013
Dostupné z: http://www.artalk.cz/2013/06/17/555-5-nikl/

 

Česká televize: Richard Nikl zahajuje prezentaci finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého / 30. 5. 2013
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/229562-richard-nikl-zahajuje-prezentaci-finalistu-chalupeckeho-ceny/

 

Artyčok.tv: Pavle Hayek – Otto Zitko – Richard Healy – Jiří Maha – Richard Nikla / Dům umění města Brna / 15. 5. 2012
Dostupné z: http://artycok.tv/lang/cs-cz/13629/pavel-hayek-otto-zitko  

Artyčok.tv: Sebrané úvahy / Entrance Gallery v Praze / 21. 10. 2010
Dostupné z: http://artycok.tv/lang/cs-cz/6912/sebrane-uvahycollected-reflections

 

Artyčok.tv: Kypící nahota / Galerie Jelení v Praze / 20. 1. 2010
Dostupné z: http://artycok.tv/lang/cs-cz/3798/swelling-nudity

Video

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv