O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Stanislav Podhrázský

Jméno
Stanislav
Příjmení
Podhrázský
Narozen/a
1920
Místo narození
Pejhov u Jindřichova Hradce
Působiště
Praha
Úmrtí
1999
Klíčová slova
kresba
malba
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Stanislav Podhrázský byl malíř, kreslíř, sochař a restaurátor. Vyučil se malířem pokojů, v patnácti letech odešel do Prahy a absolvoval zde tříleté studium na Státní ústřední škole bytového průmyslu. Na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou nastoupil ihned po válce, stejně jako jeho generační souputníci Miloslav Chlupáč či Zbyněk Sekal.

Na konci čtyřicátých let byla jeho tvorba silně ovlivněna surrealismem, jehož podněty do ateliéru Františka Tichého, kde studoval i Podhrázský, přinesl Mikuláš Medek. Jak sám autor podotkl: „[surrealismus] byl pro mě nejpřijatelnější program – přitahovala mě nejvíc svoboda myšlení, kterou surrealismus dával.“[1] Podhrázský v tomto období vytvořil zejména plastiky, jež v českém surrealistickém sochařství zaujímají ojedinělou pozici (Jeníček, 1949; Jeptiška, 1949).

Plastika Nohy (1947) je známa především z cyklu aranžovaných fotografií Emily Medkové, které autorka pořídila u okna Podhrázského ateliéru. Obraz Imaginace strachu – Kočka z roku 1949 obsahující ústřední motiv ruky, jemuž se autor v této době věnoval téměř obsesivně, je často citován jako zachycení ducha doby po nástupu komunistického režimu. Toto období končí umělcovými psychickými problémy a jeho dobrovolnou hospitalizací, v důsledku čehož v první polovině padesátých let téměř netvořil. Ze školy odešel bez absolutoria v roce 1950 a živil se  restaurátorskými pracemi (zámek Fričkovice, škola ve Strakonicích a Klatovech).

Po roce 1955 se opět vrátil k tvorbě a v centru jeho pozornosti se tehdy ocitl námět mladé dívky se symbolem v podobě rozbitého džbánu (Dívka u stolu, 1956).

V roce 1957 se stal členem skupiny Máj 57, prvního uskupení vzniknuvšího po zrušení zákazu uměleckých skupin, v rámci něhož se účastnil tří výstav (1957, 1958 a 1964).

Dvěma důležitými olejomalbami z tohoto roku (Neděle; Milenci) ve své tvorbě otevřel „program magického civilismu“, kdy opustil moment vnitřní extáze a obrátil se ke zdánlivě klidné tematice.[2] V tomto období Podhrázského tvorbě dominuje kresba, zejména uhlem, a téma ženského aktu. Jak si všímá Marie Klimešová, kresby lze rozdělit do dvou skupin: jedna vychází z autorovy předchozí zkušenosti ze surrealismu a projevuje se deformacemi fyziognomie a vypjatou, vyzývavou tělesností, která nabývá archetypální povahy coby symbol plodnosti a touhy. Druhá skupina má lyrický výraz a podtrhuje dívčí půvab, snovou emoci.[3]

Opět se hojně se objevuje motiv džbánu tradičně spojovaný se symbolikou dívčího panenství. Téma křehké dívčí krásy dominuje i na plátnech (Sestry, 1963; Dívka s dlouhými vlasy, 1967).

Od šedesátých let jsou Podhrázského figury umístěny do krajiny, přičemž jde o krajinu nekomplikovanou, symbolickou, plochou, omezenou na naznačené vyvýšeniny (Milenci, 1969) či inertní barevný podklad (Skupina dívek, 1969; Koupání, 1971). Lidská postava je na plátnech mnohdy zastoupena zvířetem – často se opakují psi (Psí cesta, 1970), koně (Modří koně, 1983), ptáci (Ptáček na skořápce, 1980), šelmy – kočky či lvi (Stín kočky, 1981; Boj, 1988).

V kontextu českého umění zaujímá Stanislav Podhrázský postavení solitéra, určené zejména jeho bezvýhradným zaměřením na figuru a výraznou imaginaci.  Jeho tvorba také neprošla žádnými výraznými proměnami: od raných artefaktů až po pozdní díla se setkáváme s jeho typickými náměty – dívčí akty, milenci, postavy v krajině. Výjevy zachycené v jakémsi bezčasí dotváří autorova specifická ikonografie: džbán, loďka, vlasy, zvíře. Obrazy a kresby jsou prodchnuty erotičnem. Podhrázský neskrýval svou inspiraci italskou renesancí a manýrismem: jeho základními formálními prostředky jsou světlo a barva, barevná škála je ale nebohatá, některé malby působí až monochromně.;

 

Podhrázský byl v neposlední řadě také klíčovou postavou restaurátorských prací na zámku v Litomyšli, které se odehrály v několika etapách v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let. Autorovým velkým přínosem bylo především restaurování monumentálních figurálních sgrafit.
Z iniciativy Jany Claverie a Františka Šmejkala zakoupilo v roce 1983 čtyři autorovy kresby do sbírek muzeum Centre Georges Pompidou. Dosud nejrozsáhlejší retrospektivní výstavu Stanislava Podhrázského uspořádala Galerie hlavního města Prahy v roce 2013 (kurátorka Marie Klimešová).


[1] EIDERNOVÁ-KOUBOVÁ, Vladimíra. Toužil jsem hlavně to umět. Rozhovor se Stanislavem Podhrázským, Revolver Revue, 1993, č. 24, s. 54.

[2] KLIMEŠOVÁ, Marie. Stanislav Podhrázský, Praha: Arbor vitae, 2013, s. 97.

[3] Tamtéž, s. 57.

Autor anotace
Kateřina Štroblová / Rathouská

Publikováno
2018

Profesní životopis

Studium:
1945–1950 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha (u Františka Tichého)
1942– Státní ústřední škola bytového průmyslu v Praze

Členství ve skupinách zařazených do databáze
Máj 57

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Stanislav Podhrázský: Dvě dívky, 1956, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové

2013–2014
Stanislav Podhrázský: Neklidná krása, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2010–2011
Stanislav Podhrázský: Podhrázský, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2001
Stanislav Podhrázský: Milenci (Vzpomínkové odpoledne), Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
Stanislav Podhrázský: 1920–1999, Zámek Litomyšl, Litomyšl
Stanislav Podhrázský: 1920–1999, České muzeum výtvarných umění, Praha

1995
Stanislav Podhrázský, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod
Stanislav Podhrázský, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1991
Stanislav Podhrázský: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha

1982
Stanislav Podhrázský: Obrazy - kresby, Městské kulturní středisko, Dobříš

1972–1973
Stanislav Podhrázský, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

1971
Stanislav Podhrázský: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1969
Stanislav Podhrázský: Obrazy a kresby, Galerie Václava Špály, Praha
Stanislav Podhrázský, Krajská galerie, Hradec Králové
Stanislav Podhrázský, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1966
Stanislav Podhrázský, Galerie bratří Čapků, Praha
Stanislav Podhrázský: Obrazy 1962 - 66, Galerie Jaroslava Krále, Brno
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2017
Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
České poválečné umění 1956 – 1996, Galerie Moderna, Praha

2016–2017
Kunst in Europa 1945 – 1968. Die Zukunft im Blick, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe (DE)

2016
Milý Ježíšku, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl

2015–2016
Příběh Alšovy jihočeské galerie: Od gotiky po současnost, Galerie Smečky, Praha

2015
České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod
Schránka pro ducha, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2014–2017
Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora

2013
Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha

2012
Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha

2011–2012
Údolí neklidu - Surrealismus a jeho vlivy, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2010
Roky ve dnech. České umění 1945 – 1957, Městská knihovna Praha, Praha

2009–2010
...ze sbírky II. Člověk ve 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

2009
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava

2008–2009
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Zlín

2008
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín (SK)
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (SK)

2007–2008
České umění XX. století: 1970 – 2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

2007
Od sochy ... České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U
Bílého jednorožce, Klatovy
Skupina Máj 57, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha

2006
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
České umění XX. století: 1940 – 1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

2005
Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století, Mánes, Praha
Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice

2004
Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno

2002
Erotika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál
Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy
Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk
Poezie magického realismu, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2001–2002
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha

2001
Bilance II. Obrazy a sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

2000–2001
100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století / 100 + 1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha

2000
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 – 1968, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

1999
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 – 1968, Praha

1998
Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1997–1998
Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha

1997
Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969 – 1985, Brno
Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969 – 1985, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1996
Setkání / Encounters. Stanislav Podhrázský, Zdeněk Palcr, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha
Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena (DE)
Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969 – 1985, Praha
Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 – 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou

1994
Z českého výtvarného umění, Zámek Litomyšl, Litomyšl
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha

1993–94 Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992
Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław (PL)
České výtvarné umění 1960 – 1990, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha

1991
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Šedá cihla 78/1991, Dům umění v Opavě, Opava

1990
Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1989
Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 – 1988), Národní galerie v Praze, Praha
Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha

1988
České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

1986–87
České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

1986
Václav Boštík, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Olbram Zoubek, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl

1985
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (SK)


1984
Wspołczesna sztuka czeska. Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Bałucka, Łódź (PL)
Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław (PL)

1983
Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Anny Wesołowskiej, Łódź (PL)
20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Georges Pompidou, Paříž (FR)

1981
České malířství a sochařství 1900 – 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

1980
Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Konstanz (DE)

1979–1980
Česká portrétní malba 20. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1979
České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

1978
Pittura céca contemporanea, Palazzo del Monte, Padova (IT)

1977
České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia - prírastky Galerie hl. města Prahy, Mirbachov palác, Bratislava (SK)

1976
Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970 – 1975, díl. II), Staroměstská radnice, Praha

1974
České malířství XX. století, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Přírůstky z let 1972 – 74, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1973
Obrazy o lidech, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

1972
České umění 20. století z nové instalace sbírek GVU v Chebu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1970
Obrazy o lidech, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
Konfrontace I, Galerie Nova, Praha

1969
Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín (DE)
Mai czsehszlovák képzömüvészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (HU)

1968
Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
I. Triennale New Delhi, Dillí (IND)
Počátky generace, Galerie Václava Špály, Praha
Výtvarníci Špálovej galérie, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (SK)
Věcné dialogy, Oblastní muzeum v Písku, Písek
Künstlergruppe arche mit 10 Malern aus Prag, Kunstkreis Hameln, Hameln (DE)
Künstlergruppe arche mit 10 Malern aus Prag, Fritz-Henßler-Haus, Dortmund (DE)
300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha

1967
Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno
Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín (IT)
Půjčte si, kupte si, Galerie Václava Špály, Praha
České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves
Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Socha a kresba, Mánes, Praha
Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha
1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
Współczesna plastyka z Pragi, Galeria Sztuki BWA, Sopot (PL)
Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1966
Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha

1965
Vª biennale internazionale d´arte contemporanea della Repubblica di San Marino, Palazzo Kursaal, San Marino
Historie a přítomnost montáže, objektů, asambláže a materiálového umění, Galerie Václava Špály, Praha
Małarstwo a rzeźba z Pragi, Kraków (PL)

1964
Tvůrčí skupina Máj, Galerie Nová síň, Praha

1962
Nejmenší kresby za nejnižší ceny, Malá galerie Československého spisovatele, Praha

1961
Tvůrčí skupina Máj, Poděbrady, Poděbrady

1960
Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1958–1959
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1958
2. výstava Skupiny Máj 57, Palác Dunaj, Praha
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna¨

1957
Mladé umění / Tvůrčí skupina Máj 57, Obecní dům (Reprezentační dům obce pražské), Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Moravská galerie v Brně
Galerie Klatovy – Klenová
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie Středočeského kraje
Galerie umění Karlovy Vary
Galerie výtvarného umění v Chebu
Galerie Zlatá husa v Praze
Městská galerie Litomyšl
Muzeum umění Olomouc
Východočeská galerie v Pardubicích
Galerie hlavního města Prahy
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Soukromé sbírky

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

KLIMEŠOVÁ, Marie. Stanislav Podhrázský. Praha: Arbor vitae, 2013.

KŘENKOVÁ, Hana. Stanislav Podhrázský: otrokem tajemství. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 2013.

KŘÍŽ, Jan; ZEMANOVÁ, Helena. Stanislav Podhrázský 1920 – 1999: Muzeum a galerie Litomyšl 15.7.-30.9.2001, České muzeum výtvarných umění v Praze 31.10.-9.12.2001 (kat. výst.). Praha: České muzeum výtvarných umění, 2001.

KŘÍŽ, Jan. Stanislav Podhrázský (kat. výst.). Karlovy Vary: Galerie umění, 1998.

PODHRÁZSKÝ, Stanislav; PALCR, Zdeněk. Setkání (kat. výst.). Klatovy: Galerie Klatovy-Klenová, 1996.

PODHRÁZSKÝ, Stanislav. Stanislav Podhrázský (kat. výst.). Náchod: Státní galerie, 1995.

KŘÍŽ, Jan. Stanislav Podhrázský: výběr z díla (kat. výst.). Praha: Nová síň, 1991.

EIDERNOVÁ, Vladimíra; ČERNÁ, Marie. Stanislav Podhrázský: Obrazy - kresby (kat. výst.). Dobříš: Městské kulturní středisko, 1982.

ZEMINA, Jaromír. Stanislav Podhrázský (kat. výst.). Litoměřice: Galerie výtvarného umění, 1972.

MRÁZ, Bohumír. Stanislav Podhrázský: Obrazy, kresby (kat. výst.).  Karlovy Vary: Galerie umění, 1971.

ZEMINA, Jaromír. Stanislav Podhrázský (kat. výst.). Praha: Galerie Václava Špály, 1969.

KONEČNÁ, Alena. Stanislav Podhrázský: Obrazy 1962 – 66 (kat. výst.). Brno: Galerie Jaroslava Krále, 1966.

KŘÍŽ, Jan. Stanislav Podhrázský (kat. výst.). Praha: Galerie bratří Čapků, 1966.

CHLUPÁČ, Miloslav. Stanislav Podhrázský, Zdeněk Palcr (kat. výst.). Praha: Alšova síň umělecké besedy, 1960.

Články, média, internet

ŠÍDA, Jan.  Výtvarník Stanislav Podhrázský miluje kočky, štíhlé nohy a džbány. In: novinky.cz [online]. 2.1.2014 [cit. 28. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/323340-recenze-vytvarnik-stanislav-podhrazsky-miluje-kocky-stihle-nohy-a-dzbany.html.

LEDVINA, Josef. Solitér: k výstavě Stanislava Podhrázského. Art&Antiques, 2013, č. 12/1, s. 14-19, ISSN 1213-8398.

VÁCHOVÁ, Lucie. Neklidná krása. Ateliér, 2013, č. 25-26, s. 1, ISSN 1210-5236.

ŠETLÍK, Jiří. Výběr z díla Stanislava Podhrázského. Ateliér, 2011, č. 2, s. 3, ISSN 1210-5236.

MACHALICKÝ, Jiří. Socha kabátu byla provokace. Lidové noviny, 2010, č. 296, s. 9, ISSN 0862-5921.

HOROVÁ, Anděla. Rajská zahrada snu a tichého šílení. Ateliér, 2002, č. 2, s. 7, ISSN 1210-5236.

WAGNER, Radan. Rebel Podrhrázský byl lyrikem. Večerník Praha, 2001, č. 275, s. 18, ISSN 1210-1117.

HŮLA, Jiří. Ženská krása jaké stálá malířova jistota. Lidové noviny, 2001, č. 224, s. 16, ISSN 0862-5921.

KUČERA, Leoš. Litomyšl mapuje Podhrázského. MF Dnes – Kraj hradecký Dnes, 2001, č. 167, s. 3, ISSN 1210-1168.

ZEMINA, Jaromír. Hrst vzpomínek na Stanislava Podhrázského. Kritická příloha Revolver Revue, 1999, č. 15, s. 12-24, ISSN 1211-118X.

HOROVÁ, Anděla. Skupina Máj 57, Dydek Ladislav, Chlupáč Miloslav, Palcr Zdeněk, Podhrázský Stanislav. Ateliér, 1998, č. 14-15, s. 2, ISSN 1210-5236.

CHLUPÁČ, Miloslav. Zdeněk Palcr – Stanislav Podhrázský (Z vernisáže). Ateliér, 1996, č. 8, s. 4, ISSN 1210-5236.

JANATA, Michal. Dva hlasy z ticha odloučení. Český týdeník, 1995, č. 118, s. 10. ISSN 1211-0302.

(mik). Podhrázského snová realita. Dnešní Litoměřicko, 1995, č. 179, s. 9, ISSN 1210-6291.

VANČA, Jaroslav. Podhrázského sen o duši nahých žen v roudnické galerii. Práce, 1995, č. 175, s. 9, ISSN 0231-6374.

HLAVÁČKOVÁ, Marie. Stanislav Podhrázský v roudnické galerii. Severočeský regionální deník, 1995, č. 181, s. 16.

(aku). Láska je umělcům věčným tématem: Stanislav Podhrázský vystavuje obrazy, kresby, sochy. Hradecké noviny, 1995, č. 93, s. 6, ISSN 1210-602X.

PÁNKOVÁ, Marcela. Generacemi napříč. Ateliér, 1994, č. 2, s. 16, ISSN 1210-5236.

KOUBOVÁ, Vladimíra. Toužil jsem hlavně to umět (rozhovor se Stanislavem Podhrázským). Revolver revue, 1993, č. 24, s. 52 – 84.

ŠABOVIČOVÁ, Irena. Eros a sen. Playboy, 1993, č. 6, s. 22-23, ISSN 0862-9374.

ŠETLÍK, Jiří. Šedá cihla 78/1991. Ateliér, 1991, č. 17, s. 8, ISSN 1210-5236.

ŠABOVIČOVÁ, Irena. Tajemství průzračnosti. Svobodné slovo, 1991, č. 47, s. 5, ISSN 0231-732X.

KOUBOVÁ, Vladimíra. Radost nezáměrnosti. Ateliér, 1991, č. 3, s. 1, ISSN 1210-5236.

MILER, Karel. Dědic surrealismu. Lidové noviny, 1991, č. 32, s. 8. ISSN 0862-5921.

LAMAČ, Miroslav. České zátiší na Hluboké. Ateliér, 1988, č. 6, s. 1, ISSN 1210-5236.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv