O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Havránek Vít

Narozen(a)
1971
Místo narození
Praha
Působiště
Praha
Web
www.tranzit.org

O teoretikovi

Vít Havránek je přední teoretik umění, organizátor a kurátor, který se výrazně uplatnil i v mezinárodním prostředí. Od roku 2002 je ředitelem iniciativy pro současné umění tranzit a spoluzakladatelem prostoru pro současné umění tranzitdisplay (2007). Pracoval ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a v Galerii hlavního města Prahy. Je spoluzakladatel produkční skupiny pas (produkce aktivit současnosti), k jejímž dalším členům patří umělci Tomáš Vaněk a Jiří Skála.

Kurátorsky připravil nebo se spolupodílel na koncepci řady výstav v domácích i zahraničních galeriích: Otto Piene. The Zero Experience (2002); Lanterna Magika. New technologies and science in Czech Art in the 20th Century (2002); Július Koller. Kontakt (2004); Jiří Kovanda. Nejsem proti (2004); The Need to Document (2005); Definice každodennosti (2005); JÁ, výstava o třech dějstvích (2006) ad.

Bližší pohled zasluhuje výstava akce slovo pohyb prostor, která se uskutečnila na přelomu let 1999 a 2000 v Galerii hlavního města Prahy (GHMP) a soustředila se na experimenty v českém a slovenském umění 60. let, jejichž uměleckohistorická reflexe byla přerušena obdobím normalizace. Jak napovídá název, východiskem kurátorského konceptu byl výbor esejů, manifestů a uměleckých programů slovo písmo akce hlas (1967) sestavný Josefem Hiršalem a Bohumilou Grögerovou. V centru pozornosti se zde ocitly okrajové umělecké tendence, které se vymykaly tehdy dominující, teoreticky ukotvené polaritě informelu a konstruktivismu. Experimenty na pomezí výtvarného umění, hudby či literatury (akční umění, kinetické umění, experimentální poezie, vizionářská architektura, práce s prostorem ad.) disponovaly hybridní povahou forem, charakterizoval je spíše status umělecké události než materiálního artefaktu a předpokládaly aktivní spoluúčast diváka. V úvodním textu katalogu Havránek upozornil, že je to „současná senzibilita“ 90. let, která předurčila zájem o dané projevy umění šesté dekády. „Jednalo se přitom o výstavu, která pro generaci českých umělců dozrávajících okolo roku 2000 shrnula dosud nekontextualizované historické precedenty jejich vlastního snažení a předznamenala jejich vztah k lokální tradici,“ zhodnotil výstavní projekt Tomáš Pospiszyl. [1]

Ke klíčovým výstavním počinům následujícího desetiletí patří Monument transformace (GHMP, 2009), finální vyústění déletrvajícího výzkumného projektu, na němž s Vítem Havránkem spolupracoval Zbyněk Baladrán. Výstava mapovala prostřednictvím umění (nejčastěji ve formě videí, instalací, fotografií, kreseb, schémat, tabulek a diagramů) dvě dekády posttotalitních transformačních procesů. Snahou kurátorů bylo vyhnout se interpretaci společenských změn prostřednictvím schematické duality Východ – Západ, proto výstavu koncipovali jako náhled na naši lokální zkušenost z globální postkoloniální perspektivy. Nabídli srovnání transformací regionu východní Evropy s podobnými procesy v dalších evropských zemích (Řecko, Španělsko, Portugalsko), v zemích střední a jižní Ameriky (Chile, Mexiko, Argentina) i jihovýchodní Asie (Filipíny, Indonésie).

Výstavu doprovázelo vydání samostatně koncipované publikace Atlas transformace, souboru více než 200 slovníkových hesel, který přibližuje transformační jevy interdisciplinárním pohledem. Sami editoři formát Atlasu, kde texty doplňují vizuální diagramy, nahlížejí jako „rhizomatickou asambláž“, která s odkazem na deleuzovské pojetí myšlenkových struktur nabízí proměnlivá a decentralizovaná významová spojení.

Havránek se – jako člen mezinárodní iniciativy tranzit.org – stal spolukurátorem jedné ze tří výstavních sekcí Evropského bienále současného umění Manifesta 8 ve španělských městech Cartagena a Murcia (2010/11). Kurátorský kolektiv (V. H., Zbyněk Baladrán, Dóra Hegyi, Boris Ondreička a Georg Shöllhammer) reagoval na zadaný tematický rámec „region Murcia v dialogu se severní Afrikou“ kritickým vymezením se vůči podobně koncipovaným výstavním strategiím a schématům uměleckých přehlídek. Vědomi si úskalí, že institucionální kritika vedená z teoretických pozic naráží na rozpor mezi teorií a praxí, vytvořili prostor pro demokratickou diskusi kurátorů a umělců. Pokusili se zásadně eliminovat mocenské kurátorské praktiky a společně dospět k formulování podmínek výstavy.

Jednou z činností tranzit.cz a Víta Havránka v roli editora je tvorba edičního programu (tranzit series), jenž je úzce provázán s ostatními aktivitami iniciativy, cílí na prostor střední a východní Evropy a sleduje tři dramaturgické linie (edice umělecké publikace, antologie/katalogy a navigace). Posledně jmenovaná edice je tvořena překlady i původními českými texty, které mají potenciál nabídnout myšlenkové a metodologické rámce aplikovatelné na společenské jevy nebo uměleckou praxi ve východní Evropě. Tak, jako je tomu v případě publikované série stěžejních textů postkoloniálních studií, které měly podíl na formování kurátorských koncepcí Monumentu transformace i M8.


[1] Tomáš Pospiszyl, Asociativní dějepis umění. Poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film), tranzit.cz, Praha 2014, s. 156.

Autor anotace
Veronika Menšíková

Publikováno
2017

Profesní životopis

Vzdělání, granty a stipendia

Mgr. (1997), PhDr., Ph.D. (2006)

 

1999–2006
Filozofická fakulta UK, vedoucí práce Prof. Petr Wittlich, disertační práce: Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace v československém umění 1949-2004, 2006.

1995–1996
Université Bordeaux 3, Prof. Robert Coustet

1989–1997
Filozofická fakulta UK, Prof. Petr Wittlich, diplomová práce: Český kinetismus 1956-1970 a skupiny Syntéza, 1997.

1985–1989
Gymnázium Jana Nerudy, Praha

 

Stipendia:

2005
iaspis, Stockholm, Sweden

2004
iscp, New York City
iaab, Basel, Switzerland

2001
Center for Advanced Visual Studies, MIT, Boston, USA

 

Přednášky, diskuse (výběr):

2006
Art in General, New York, USA
ARCO, Madrid, Spain

2005
Stedelijk Museum Amsterdam-University of Amsterdam
Konstfack-Index, Stockholm
Vienna Art Fair

2004
16 beaver group, New York City

2003
Austrian Cultural Forum New York City, USA

2002
Mikuláš Medek, VVP AVU Praha
Avantgarda a tradice, AVČR

2001
Programy a manifesty českého umění VVP AVU, Praha

 

 

 

Praxe

od 2002
Tranzit, iniciativa na podporu současného umění, vedoucí projekt

od 2000
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, odborný asistent

1998–2002 
Galerie hlavního města Prahy, kurátor Sbírky malby,

1995–1998 
Sbírka moderního a současného umění NG v Praze, asistent kurátora, kurátor Sbírky sochařství

1995 
Ústav dějin umění AVČR, pomocný vědecký pracovník,

1993–1994
Sorosovo centrum současného umění, asistent

členství:

od 2006
člen nákupní komise FRAC Lorraine, Metz, Francie

2002–2004
člen evaluační skupiny sbírky Erste Bank Group

od 2000
člen skupiny produkce aktivit současnosti

člen grantové komise Nadace pro současné umění

člen grantové komise MKČR

Výstavy

Výstavy a akce do databáze nezařazené

2016
Ján Mančuška: Čas Příběh Prostor, Moravská galerie, Pražákův palác, Brno

2015
Ján Mančuška: Prvá retrospektiva, Kunsthalle Bratislava, Bratislava
Ján Mančuška: První retrospektiva, Galerie hl. města Prahy, Městská knihovna, Praha
Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálů v roce 2014, kurátoři Cyril Říha, Vít Havránek, Roman Brychta, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

2014
Report on the Reconstruction of the Past: Barbora Klímová and Eva Koťátková, Czech Centre New York (České centrum New York), New York
Report on the Construction of a Spaceship Module, kurátoři tranzit.org (Vít Havránek, Dora Hégyi, Georg Schoellhammer, Zbyněk Baladrán), New Museum, New York

2010
Manifesta 8, The European Biennial for Contemporary Art, kurátoři tranzit.org (Zbyněk Baladrán, Vít Havránek, Dóra Hegyi, Boris Ondreička a Georg Shöllhammer), Murcia, Cartagena
Altruismus: Kunst aus Tschechien heute, Bonner Kunstverein, Bonn
Monument to Transformation, kurátoři Zbyněk Baladrán, Vít Havránek, Centro cultural Montehermoso Kulturunea, Vitoria-Gasteiz

2009
Monument to Transformation, kurátoři Zbyněk Baladrán, Vít Havránek, Centre for Visual Introspection, Bucharest
Monument transformace, kurátoři Zbyněk Baladrán, Vít Havránek, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha

2008
Monument to Transformation, fragment no. 6, kurátoři Zbyněk Baladrán, Vít Havránek, Labour Day, Labor, Budapest

2007
Monument transformace, fragment č. 5, kurátoři Zbyněk Baladrán, Vít Havránek, Pražské Biennále 3, Karlínská hala, Praha
Monument to Transformation, fragment num. 4, Index, Foundation for Contemporary Art, Stockholm, Sweden
“ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ “, kurátoři Thomas Botoux, Nataša Petrešin, Francois Piron, Société Anonyme, Le Plateau, Paříž, Francie

2006
tranzit - Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main
Já, výstava o třech dějstvích (druhé dějství), Centrum pro současné umění Futura, Praha
Já, výstava o třech dějstvích: I(ch). Perfomative Ontology, Secession, Wien

2005
Já, výstava ve třech dějstvích: I Narrow Focus, tranzit dielne, Bratislava
Stano Filko, Up 300.000 km/s, kurátoři Vít Havránek, Boris Ondreička, tranzit dielne, Bratislava
Johanna Billing & Alan Currall, Display, Praha
Definice každodennosti, kurátoři Karel Císař, Vít Havránek, Ján Mančuška, Prague Biennale 2, Praha
The Need to Document, kurátoři Vít Havránek, Sabine Schaschl-Cooper, Bettina Steinbrügge, Kunsthaus Baselland, Basel; Halle für Kunst, Lüneburg, tranzit

2004
Czech Made, se skupinou pas, Display, Praha
Jiří Kovanda - Nejsem proti, kurátoři Zbyněk Baladrán, Vít Havránek, Dům Pánů z Kunštátu, Brno
Július Koller Kontakt, Kunstraum Muenchen

2003
Paspress, se skupinou pas, Palais de Tokyo, Paris

2002
Lanterna Magika, New technologies and science in Czech Art in the 20th Century, kurátoři Camille Morineau, Vít Havránek, Espace Electra, Paris
Glued Intimacy, se skupinou pas, Fair, Royal College of Art London, London
Glued Intimacy, se skupinou pas, Galerie Jelení, Praha
Otto Piene, The Zero Experience, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2001
Slepená intimita, kurátoři Ninni Fritz, Vít Havránek, Galerie Jelení, Praha

2000
Bezhlavý jezdec na vzestupu, Galerie Jelení, Praha

1999
akce slovo pohyb prostor, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha

 

 

Bibliografie

Bibliografie

Knihy, editované publikace a katalogy

 

Vít Havránek (ed.), Ján Mančuška: První inventura, tranzit.cz, 2015.

 

Vít Havránek, Eva Koťátková (ed.), Eva Koťátková, Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části. Institucionální, provozní a organizační řády a vyhlášky z let 1961-1989, tranzit.cz, 2015.

 

Lionel Bovier, Vít Havránek, Hans Ulrich Obrist (ed.), Hans Ulrich Obrist: The Czech Files, tranzit.cz, JRP-Ringier, Les presses du réel, 2014.

 

Vít Havránek, Ondřej Lánský (ed.), Postkoloniální myšlení IV. Arjun Appadurai, Ramón Grosfoguel, Stuart Hall, Dipesch Chakrabarty, Partha Chatterjee, Gayatri Chakravorty Spivak, tranzit.cz, 2013.

 

Vít Havránek (ed.), Postkoloniální myšlení II. Anour Abdel –Malek, Chinua Achebe, Aimé Césaire, Achille Mbembe, Edward W. Said, Ngũgĩ Wa Thiongʼo, tranzit.cz, 2011.

 

Havránek Vít (ed.), Ondreička Boris, Hi! Lo., JRP Ringier, tranzit.cz, 2011.

Zbyněk Baldrán, Vít Havránek (eds.), Atlas Transformace, tranzit, 2009.

 

 

Vít Havránek, Tomáš Pospiszyl, Jiří Ptáček, et al., Jan Šerých: Jan Šerých se narodil 24.6.2083 mínus jedna, tranzit.cz, 2008.

 

Vjera Borozan, Vít Havránek (ed.), Jiří David. Nikdo jiný, zatím nic, tranzit.cz, 2007.

 

Vít Havránek (ed.), Kateřina Šedá *1977, tranzit.cz, 2007.

 

Vít Havránek (ed.), Autobiographies, Revolver, Secession, tranzit.cz, 2006.

 

Vít Havránek, Ján Mančuška, Chybění, JRP Ringier, tranzit.cz, 2006.

 

Vít Havránek (ed.), Jiří Kovanda: Akce a instalace 2005-1976, JRP Ringier, tranzit.cz, 2006.

 

Vít Havránek, Petr Babák, Tomáš Vaněk (ed.), Tomáš Vaněk, nedat.

 

Vít Havránek (ed.), Jiří Skála, tranzit.cz, 2005.

 

Vít Havránek, Sabine Schaschl-Cooper, Bettina Steinbrügge (ed.), The Need to Document, JRP Ringier / Kunsthaus Baselland / Halle für Kunst Lüneburg eV / tranzit.cz, 2005.

 

Vít Havránek, Jiří Skála, Hygiena, paspress, Praha, 2002.

 

Camille Morineau, Vít Havránek (ed.), Lanterna Magika, Paris Musées, Kant, Paris 2002.

 

Vít Havránek (ed.), akce slovo pohyb prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha, 1999.

 

Vít Havránek (ed.), Andres Serrano, Podoby zla, Praha, 2001.

 

Vít Havránek (ed.), Slepená intimita, paspress, Praha, 2001.

 

Vít Havránek, bj (ed.), bj, Praha 1999.

 

Texty v knihách

 

Vít Havránek, Zbyněk Baladrán, Dóra Hegyi, Boris Ondreička, Georg Shöllhammer, Tranzit.org. Constitutión para una exposición temporal propuesta de tranzit.org para comisariar una exposición colectiva / Constitution for Temporary Display. A Proposal for Curating a Group Show by tranzit.org, Manifesta 8, The European Biennial of Contemporary Art [Catalogue], Silvana Editoriale, Milano 2010.

 

L´idée de l’œuvre d’YK en Europe de l’Est (1959-1971) en tant qu’idée, in: Camille Morienau (ed.), Yves Klein: Corps, couleur, immatériel, Edition du Centre Pompidou, Paris 2006.

 

Notes on a Play about Eastern Art in the 1960s and 1970s – Without Costumes, in: Nathalie Zonnenberg (ed.), Living Art on the Edge of Europe, Kröller-Müller Museum, Kerber Verlag, 2006.

 

Obyčejnost je neviditelná. Text Víta Havránka korespondenčně komentuje Pawel Polit a Igor Zabel, in: Vít Havránek (ed.), Jiří Kovanda: Akce a instalace 2005-1976, JRP Ringier, tranzit.cz, 2006.

 

Rozhovor s Václavem Ciglerem, in: Martina Pachmanová (ed.), 125 let VŠUP, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2005.

 

Karel Císař, Vít Havránek, Ján Mančuška, Definice každodennosti, in: Helena Kontová, Giancarlo Politi (ed.), Prague Biennale 2, Flash Art, Milano 2005.

 

The Documentary – An Onthology of Forms in Transforming Countries, in: Vít Havránek, Sabine Schaschl-Cooper, Bettina Steinbrügge (ed.), The Need to Document, JRP Ringier / Kunsthaus Baselland / Halle für Kunst Lüneburg eV / tranzit.cz, 2005.

 

Boudníkova léta šedesátá, In: Zdeněk Primus (ed.), Vladimír Boudník. Mezi avantgardou a undergroudem, Gallery, Praha, 2004.

 

Laterna Magika, Polyekran, Kinoautomat Media, Technology and Interaction in the Works of Set Designers Josef Svoboda, Alfréd Radok and Radúz Činčera, 1958-1967, in: Jeffrey Shaw, Peter Weibel (ed.), Future of Cinema, ZKM, MIT Press, 2003.

 

JK and a Slovak Situation, in: Kathrin Rhomberg (ed.), Július Koller, Univerzalne Futurologické Operácie, Kölnischer Kunstverein, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2003.

 

Zdeněk Sýkora et la problematique de l´art aléatoire, in: Camille Morineau, Vít Havránek (ed.), Lanterna Magika, Paris Musées, Kant, Paris 2002.

 

Laterna Magika, Polyekran, Kinouautomat: médias, technologie, interactivité dans les oeuvres de Josef Svoboda, Alfréd Radok et Radúz Činčera 1958-1967, in: Camille Morineau, Vít Havránek (ed.), Lanterna Magika, Paris Musées, Kant, Paris 2002.

 

Warum Warum, Jano Mančuška, I, Neue Kunstverein Graz, Divus, Praha 2002.

 

Jan Mančuška, Manifesta IV, catalogue of the exhibition, Hatje Cantz, Frankfurt am Main, 2002.

 

Virtuální život architektury, in: Lenka Bydžovská, Roman Prahl (ed.), V mužském mozku. Sborník k sedmdesátým narozeninám Petra Wittlicha, Academia, Praha, 2002, s. 173-183.

 

a.s.p.p., in: Vít Havránek (ed.), akce slovo pohyb prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha 1999, s. 19-25.

 

Tvořit tvoření, in: Vít Havránek (ed.), akce slovo pohyb prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha 1999, s. 64-77.

 

Pomíjivé a rozptýlené, in: Vít Havránek (ed.), akce slovo pohyb prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha 1999, s. 78-103.

 

Stano Filko, in: Vít Havránek (ed.), akce slovo pohyb prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha 1999, s. 162-177.

 

V prostoru, in: Vít Havránek (ed.), akce slovo pohyb prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha 1999, s. 178-203.

 

V prostoru, in: Vít Havránek (ed.), akce slovo pohyb prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha 1999, s. 178-203.

 

Paradoxy Pešánkovy cesty k nové epoše, in: Jiří Zemánek (ed.), Zdeněk Pešánek 1895-1965, Národní galerie v Praze, Praha, 1998.

 

 

Texty v časopisech

 

Radek Brousil, Zvuková fotografie, Fotograf, 2015, r. 14, ř. 15, s. 88-93.

 

Existuje něco co kdyby. Rozhovor Víta Havránka s Borisom Ondreičkom, Flash Art Czech & Slovak Edition, 2014, r. 7, č. 30.

 

Feriancová – Baladrán. Kurátorovaná výstava se dvěma umělci se společným východiskem, které je vnitřně propojené v rámci logiky postupu práce (rozhovor), Flash Art Czech & Slovak Edition, 2013, r. 6, č. 27, s. 24-26.

 

Ján Mančuška. Po paměti – nekrolog Jána Mančušky a mě samotného, Flash Art Czech & Slovak Edition, 2011, r. 6, č. 21, s. 8.

 

Vít Havránek, Zbyněk Baladrán, Dóra Hegyi, Georg Shöllhammer, Ústava pro dočasnou výstavu, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2010, č. 8, s. 86-103.

 

Ján Mančuška. Svoboda existuje pouze v okamžiku svého zrodu (rozhovor), Flash Art Czech & Slovak Edition, 2010, r. 5, č. 15, s. 32-35.

 

3 x 3 + 1 = Manifesta. Stručné zápisky k M7, Flash Art Czech & Slovak Edition, 2008, r. 2, č. 9, s. 22.

 

Ján Mančuška. Chtěl jsem se soustředit na možnosti vyprávění, Flash Art Czech & Slovak Edition, 2006, r. 1. č. 1, s. 40-43.

 

Vyjít s tím, co je (rozhovor s Jiřím Kovandou), Umělec, 2004, r. 8, č. 3, s. 8-16.

 

Subjektivní vzorce konzumace (Profil Jana Šerých), Umělec, 2004, r. 8, č. 1.

 

Vít Havránek, Ján Mančuška, Revoluce v asynchronním prostoru, Korpus, 2004, č. 3, 22-23.

 

Vít Havránek, Ján Mančuška, Revolution im asynchronen Raum, Springerin, Num. 1, 2004.

 

Tomáš Vaněk (rozhovor), Labyrint revue, 2002, č. 11-12, s. 87-95.

 

Klonovaná identita. Stano Filko - Stan Fylko - Stan Phylko - Phylko – Phys, Umělec, 2001, r. 4, č. 3, s. 62-69.

 

Kutilství na vzestupu, Umělec, 2001, r. 4, č. 1, s. 91.

 

Maxisklad, Detail, 1999, r. 4, č. 7, s. 2-3.

 

Kosmos Stana Filka, Umělec, 1999, r. 3, č. 2, s. 19.

 

Lukáš Rittstein: Práce z posledních čtrnácti let, Detail, 1998, r. 3, č. 1, s. 14.

 

Nevkusný Pepa a Bolfovy mutace, Umělec, 1998, r. 2, č. 4, s. 24.

 

Snížená viditelnost, Umělec, 1998, r. 2, č. 2, s. 23.

 

Pan Kovanda má stále přesnou mušku, Detail, 1998, r. 3, č. 2, s. 14.

Video

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv