O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Václav Jirásek

Jméno
Václav
Příjmení
Jirásek
Narozen/a
1965
Místo narození
Karviná
Působiště
Praha
Web
www.vjirasek.com
Klíčová slova
fotografie
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Václav Jirásek je původním vzděláním malíř (vystudoval pražskou AVU), ovšem od konce 80. let se jako samouk začíná stále více věnovat fotografii; odkazy k malířství se u něj objevují v podobě určitého (přehnaného) zklasičtění, často dovedeného až k mírné bizarnosti. V roce 1989 byl zakládajícím členem skupiny Bratrstvo (fungující do roku 1993), která anonymně vytvářela klasicky pojaté, většinou černobílé fotografie, pro něž bylo příznačné dokonalé zvládnutí techniky a inspirace historií výtvarného umění, zejména světem prerafaelistů, kteří skupinu inspirovali i svým archaickým a zduchovnělým přístupem. Fotografové Bratrstva ovšem své historizující náměty ovšem ironizují a posouvají do jiné roviny. Dalším velkým tématem Václava Jiráska je fotografování industriálních prostorů, nejprve zdokumentoval bývalou strojírnu a slévárnu Vaňkovka (Vaňkovka – rozloučení s průmyslovým věkem, 1994-96). Kolekce černobílých fotografií (vydaná také knižně) není však klasickým dokumentem, nýbrž soustředí se na světlo a atmosféru prostoru, který tak získává melancholické vyznění. O několik let později navázal cyklem Industria (2006), dokumentujícím pozůstatky industriální éry (fotografoval např. v bývalé ČKD Blansko, Poldi Kladno, Vítkovických a Třineckých železárnách a bývalé NHKG – Nové huti Klementa Gottwalda). Velkoformátové, tentokrát barevné, fotografie obsahují interiéry továren včetně různých zátiší a detailů a portréty dělníků v životní velikosti. Jistá mimočasovost (způsobená mj. použitím dokonale zvládnutých fotografických postupů) opět odkazuje ke klasickému malířství, ale i ke klasickým filmům z industriálního prostředí. Kromě těchto cyklů fotografuje např. horizontální krajiny, sestavené z částí pomocí několikanásobné postupné expozice, vytváří černobílé i barevné krajinářské fotografie přírody, zátiší i cykly s naznačenými příběhy. Společně s Ivanem Pinkavou a Robertem V. Novákem je také autorem cyklu Memento Mori (1995), dokumentujícím sedleckou kostnici.

Autor anotace
Lenka Dolanová

Publikováno
2013

Profesní životopis

Vzdělání:
1985-1990 Akadmie výtvarných umění v Praze, obor malba (Jiří Načeradský)
1980-1984 Střední uměleckoprůmyslová škola, Brno


Členství ve skupinách zařazených do databáze
Bratrstvo

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Václav Jirásek: UPSYCH316a, Fotografická galerie Fiducia, Ostrava

2010
Václav Jirásek: Industria, Centro Cultural Inco Garcilaso, Lima
Václav Jirásek: Upsych 316a, Ateliér Josefa Sudka, Praha (Prague)

2008
Václav Jirásek: CD, Palác Akropolis, foyer (AGalerie), Praha (Prague)

2006-2007
Václav Jirásek: Industria, Místodržitelský palác, Brno

2006
Industria, Galerie Rudolfinum, Praha

2002
Vaňkovka, České centrum fotografie, Praha

2001
Automatic, Fotofestival Kolín

2000
Vaňkovka a Horizonty, Fotogalerie PF, Poznaň, Polsko
Automatic, ČCF Praha

1999
Wanieck Factory, Galerie Alan, Vídeň

1998
Václav Jirásek, Galerie Alan, Vídeň
Václav Jirásek, České centrum Bratislava

1997
Vaňkovka, České centrum Berlín

1996
Bratrstvo, Moravská galerie Brno (kurátor J. Šimáček)
Václav Jirásek, Gal. Ambrosiana, Brno

1995
Bratrstvo, České centrum Berlín

1994
Státní galerie Banská Bystrica
Vaňkovka - rozloučení s průmyslovým věkem, Moravská galerie Brno (kat.)

1993
Galerie Faber, Vídeň
Castello di Rivera (Itálie)

1992
Fotogal. WUK, Vídeň
Gal. Ambrosiana, Brno

1991
PHP Praha

1990
Galerie Benedikta Rejta, Louny
GML Brno

1989
Divadlo Semafor, Praha
Topas Klub, Brno
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012-2013
Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Trojlodí, Olomouc

2011-2012
V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno

2011
Houby, houbičky, atomové hřiby..., Artinbox Gallery, Praha (Prague)
Obrazy z dějin fotografie české, Galerie Václava Špály, Praha (Prague)
Mutující médium: Fotografie v českém umění 1990–2010, Galerie Rudolfinum, Praha (Prague)

2010-2011
Decadence Now! Za hranicí krajnosti / Decadence Now! Visions of Excess, Galerie Rudolfinum, Praha (Prague)

2010
Ego, Portrét, fotografie / Portrait, Photography, Langhans Galerie Praha, Praha (Prague)

2009-2010
Ego, Portrét, fotografie / Portrait, Photography, Langhans Galerie Praha, Praha

2009
Ostrava?, Výstaviště Černá louka, Pavilon A, Ostrava
Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

2008-2009
Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno

2008
Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha (Prague)

2007
Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha (Prague)
Umění porodit, Veletržní palác, Praha (Prague)

2006
His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc
Bohatství, Galerie Šternberk, Šternberk

2005-2006
Pohádkové bytosti, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha (Prague)

2005
Česká fotografie 20. století, Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, Praha

2003
Vaňkovka magická, Galerie Jižní křídlo Křížové chodby, Nová radnice, Brno
Ejhle světlo, Moravská galerie, Brno
Pocta statečným, Galerie Langhans, Praha

2002
Laboratoř současných tendencí, Národní galerie - Veletržní palác, Praha
Divočina, Galerie u Bílého jednorožce Klatovy

2000
Akt v české fotografii, Pražský hrad - Císařská konírna (kat.), repríza v roce 2001 v Olomouci

1997
Project Chimaera, Staatliche Galerie Moritzburg, Halle

1996
V. Židlický, I. Pinkava, Václav Jirásek, Galerie Vrais Reves, Lyon
Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, Pražský hrad - Purkrabství (kat. V. Birgus, M. Vojtěchovský), reprízy např. v Bratislavě, Chicagu, Vilniusu)
Facing the End of the Century, Kuopio

1994
Czech and Slovak Photography from between the Wars to the Present, Boston

1992
Recontres d'Arles, Arles, Francie
Bratrsto, Fotogalerie Vídeň
What's New: Prague, Art Institute of Chciago

1990
Tschechoslowakische Fotografie der Gegenwart, Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem

1989
Salon československé fotografie, Brusel, Pavilon Praha
Zastoupení ve sbírkách
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
Moravská galerie, Brno
The Art Institute of Chicago, USA
Museum Ludwig, Köln, Německo
Galerie der Stadt Esslingen am Neckar, Německo
Centre Georges Pompidou, Paříž
Muzeum umění, Olomouc

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Petr Nedoma, Industria (kat.), Praha: Kant, 2006

Ladislav Plch, Vaňkovka - rozloučení s průmyslovým věkem (katalog výstavy, Moravská galerie v Brně), Brno 1994

Články, média, internet

Milena Slavická, Bratrstvo, Fotograf, č. 2, 2003

Helena Rišlinková, Lucia Lendelová, Tomáš Pospěch, Bratrstvo (katalog výstavy Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Muzeum umění Olomouc), Olomouc 2002

Bohdan Chlíbec, Mojmír Horyna, Memento mori, foto V. Jirásek, R. Novák, I. Pinkava, Praha 1998

Jiří Zemánek, Ejhle světlo, Praha 2003

Vladimír Birgus - Jan Mlčoch, Akt v české fotografii, Praha 2001

Josef Moucha, Piktoriální efekt podle Václava Jiráska, Ateliér 14, 2001, č. 23, s. 7

Josef Moucha, Cum grano salis, Ateliér 12, 1999, č. 4, s. 7

Vladimír Birgus - Pavel Scheufler, Fotografie v českých zemích 1893-1999, Praha 1999

Vladimír Birgus - Miroslav Vojtěchovský, Česká fotografie 90. let, Praha 1999

Vladimír Birgus - Miroslav Vojtěchovský, Bratrstvo, Tschechoslowakische Fotografie der Gegenwart, Museum Ludwig, Köln/Braus, Heidelberg 1990

Josef Moucha, Václav Jirásek, Imago, 1997, č. 4, s. 36

P. Peppenstein, Bratrstvo, Výtvarné umění, 1991, č. 5, s. 23

Petr Balajka, Bratrstvo, Ččskoslovenská fotografie 41, 1990, č. 6, s. 267

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv