O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Zbyšek Sion

Jméno
Zbyšek
Příjmení
Sion
Narozen/a
1938
Místo narození
Polička
Působiště
Praha
Klíčová slova
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Zbyšek Sion se narodil a vyrostl v Poličce. Tam také získal své první zkušenosti s uměním. Zde se seznámil s malířstvím prostřednictvím místního malíře Josefa Václavy Síly a získal základní informace o umění od svého staršího bratrance, historika umění, Otakara Aleše Kukly. Absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně, kde potkal Antonína Tomalíka, pozdějšího představitele jejich společného směřování. Po té studoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde se seznámil s dalšími později známými umělci - protagonisty informelu. Výsledkem pak byla jeho účast na legendárních, neoficiálních, soukromých výstavách s názvem Konfrontace I a II (1960).

 

S obdobím informelních vystoupení je spjata Sionova raná tvorba. Okruh umělců českého informelu se kriticky stavěl ke kompromisnímu řešení svých generačních předchůdců, kteří navazovali na umírněný modernismus meziválečných generací. Mladší výtvarníci se obrátili k tradici západoevropského umění posledních patnácti let, především k abstraktnímu umění, známého pod názvy informel, texturální malba či art brut. Vedla je k tomu i potřeba výpovědi o existenciální situaci jedince ve společnosti. Pocity jako úzkost, strach, bezvýchodnost, skepse, nejistota, opuštěnost, vykořeněnost se dotkly i Sionovy tvorby. Sion se ale choval v rámci mluvy „konfrontačníků“ více jako malíř. Jeho obrazy byly sice texturálně pojednané, ale neužívaly tolik rozličných nemalířských materiálů, jako tomu bylo v díle jeho souputníků. Vynechával hřebíky, provázky, hadry či části dřevěných prvků. Přesto užíval některé dosud nemalířské materiály, jako byly akronex či juta (Triptych, 1960-61, Jericho, 1960-61).

 

Následná Sionova tvorba po roce 1963 se vracela k tradičnějším technikám: jeho obrazy jsou olejomalby, i když kombinované s emailem. V obrazech se začala objevovat figura. Díla začala být naplněna moralistní symbolikou a emotivní naléhavostí. Výjevy se často dostávaly až na pomezí sarkasticky dramatických konfliktů. Sionův svět byl sice reakcí na pocity žité v obyčejném světě, ale zároveň jej překračoval do surreálných oblastí. Od poloviny šedesátých se o Sionovi začalo hovořit jako o významném představiteli imaginativního či fantaskního umění. Jeho apokalyptické společenské vize v podobě amorfních bestií a monster nechyběly na důležitých výstavách této v Čechách velmi silné tendence (cyklus s názvem Apokalyptická kobylka, Góg a Magóg, 1966, Hlava Medúsy, 1966).

 

Po roce 1969 se úřadům Sion začal jevit jako umělec v rozporu s kulturní politikou socialistického státu a upadl v nemilost. Jeho nastartovaný, i mezinárodně uznávaný rozběh, byl násilně přerušen. Svého uměleckého postoje se však nevzdal a rozvíjel dál své imaginativní zaměření. Pastózní texturální malbu šedesátých let nahradil plošnou, lazurní hladkou malbou. Sarkasticky laděné a posměšné vidění skutečnosti se však nezměnilo. I nadále máme před sebou amorfně bující obludy, připomínající svět vetřelců (Nebezpečný dandy, 1975). V některých obrazech používal Sion citace z děl starých mistrů: jasně rozeznatelné útržky z jejich děl se prolínají s rozeklanými objemy fantaskních nestvůr, jejichž muskulatura atrofuje pod tíhou tragického vidění osudu člověka v bortícím se světě. Tak vzniká Poslední snídaně v trávě (1973) či Sísyfos (s odkazy na Velásqueze z roku 1975-76). Řada obrazů je bizarním seskupením různých předmětů, v nichž výraznou roli hraje vegetace v kombinaci s nestvůrnými lidskými hlavami či částmi postav (Amora, 1974-75). Manýristicky umělecké zpracování groteskních scén přesáhlo i do let osmdesátých. V té době se ale mění stavba těl monster: na místo rozervaných obrysů dostávají postavy vzezření jakýchsi robotů budovaných z nebiologických materiálů. Zřejmě tato tendence vedla Siona během devadesátých let k tvorbě abstraktních obrazů. Geometričtěji pojaté kruhovité a rourovité tvary někdy kombinuje s expresívně a gesticky malovanou texturou. Toto abstraktní intermezzo bylo pro Siona důležité: po roce 2000 spojuje svou dosavadní zkušenost v novém cyklu obrazů. Znovu se zde objevuje figura (nebo spíš fantaskní kreatura) kombinovaná s abstraktní mluvou let dávno minulých. Více než počátky českého informelu (spjatého s generací Konfrontací) nám tyto jasně barevné abstraktní vzorce připomenou dobu „bruselského slohu“ konce padesátých let 20. století. Výrazově nejsou poslední Sionovy obrazy tolik expresivně vypjaté. Dřívější brutalita a naléhavost sdělení mizí. Jako by autor letitou zkušeností a možná i vlivem nových společenských podmínek dosáhl méně vyhroceného postoje k dění kolem sebe.

 

Zbyšek Sion neodmyslitelně patří k protagonistům české malby šedesátých let, a to zejména jejího imaginativního proudu, který se v té době stal vysoce ceněným. Jeho jméno lze spojit i s nástupem nové figurace na konci let šedesátých a počátku let sedmdesátých. Na rozdíl od mladších představitelů, kteří tíhli k civilnějšímu pojetí (Jiří Sopko, Jiří Načeradský) se Sionova figurace nesla i nadále ve fantaskním ladění. Ale společně s ostatními i on do své figurace vnášel moment absurdity a prožitek člověka, žijícího ve společnosti ovládané totalitní mocí.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

Vzdělání:
1957-1962 Akademie výtvarných umění, Praha (Jiří Horník, Karel Souček)
1957-1958 Výtvarná škola, Praha, Vodrážka Jaroslav
1953-1957 Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Křižovnická škola

Výstavy

Samostatné výstavy
2004
Kresby z let 1955 - 1963, Galerie Ztichlá klika, Praha

2000
Zbyšek Sion ve sbírce moderního umění poličské galerie, Městské muzeum a galerie v Poličce, Polička

1996
Obrazy 1958 - 1996, Galerie Rudolfinum, Praha

1994
Rané kresby, Galerie ´60/´70, Praha

1993
Obrazy 1958 - 1993, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1993
Obrazy 1958 - 1993, Galerie Václava Špály, Praha

1993
Obrazy 1958 - 1993, Dům umění, Ostrava

1990
Zbyšek Sion, Městské muzeum a galerie v Poličce, Polička

1970
Obrazy, Galerie na Karlově náměstí, Praha

1967
Kresby, Divadlo Za branou, Praha

1967
Galerie na Karlově náměstí, Praha

1967
Kresby, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1966
Obrazy, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Trojlodí, Olomouc

2004
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno

2000
Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha

1999
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha

1998
Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ
1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1997
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha

1996
I. nový zlínský salon, Zlín
Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna
1969-1985, Dům U Černé Matky Boží, Praha

1995
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1994
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha

1993
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992
K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Situace 92, Mánes, Praha

1991
Šedá cihla 78/1991, Dům umění města Opavy, Opava (Opava)
Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Praha, Praha
K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Středočeská galerie, Praha

1990
Dialog ´90, Mánes, Praha

1987
Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha

1982
Kresba, socha, grafika, Hájenka ve Hvězdě, Praha

1981
Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)

1980
Deset malířů, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Konstanz

1974
Tschechische Künstler, Galerie Wendtorf-Swetec, Düsseldorf

1969
Sept jeunes peintres tchécoslovaques, Galerie Lambert, Paříž
Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1967
Nová jména, Galerie d, Praha
Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín
Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha
Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Okresní muzeum, Písek

1966
Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1965
Konfrontace III, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1960
Konfrontace II, Ateliér Aleše Veselého, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie Brno, Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, Galerie moderního umění Hradec Králové, Galerie výtvarného umění Ostrava, Městské muzeum a galerie v Poličce, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, Oblastní galerie Liberec, Městské muzeum Olomouc, Galleria Arturo Schwarz Milano, Galerie Volkmann Münster a další

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

2004 Zbyšek Sion: Práce na papíře 1955 - 1963, Galerie ztichlá klika, Praha

2000 Zbyšek Sion: Ve sbírce moderního umění poličské galerie, Městské muzeum a galerie v Poličce,

1996 Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1996, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha,

1994 Zbyšek Sion: Rané kresby, Galerie ´60/´70, Praha,

1993 Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1990 Zbyšek Sion, Městské muzeum a galerie v Poličce, Polička

Jiné kritické texty

1997 Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha

1996 Šmejkal František , České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha (z pozůstalosti sestavila Jana Šmejkalová)

1994 Chalupecký Jindřich , Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany

1994 Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), GHMP

1993, Pečinková Pavla , Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville

1979 Bénamou Geneviève , L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv