O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Bedřich Dlouhý

Jméno
Bedřich
Příjmení
Dlouhý
Narozen/a
1932
Místo narození
Plzeň
Působiště
Praha
Klíčová slova
kresba
malba
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Romantik duší a mystifikátor založením, to je Bedřich Dlouhý. Do uměleckého dění vstoupil ještě za studií v 50. letech, kdy se stal spoluzakladatelem skupiny Šmidrové. Šmidsrové pořádali různá dada vystoupení - neoficiální akce, které stály v opozici vůči vůdčí komunistické ideologii. Mezi jinými to byla například akce s názvem Malmuzherciáda (1954 Praha a výstava na Střeleckém ostrově v Praze 1957). Toto dada vystoupení se stalo jádrem skupiny Šmidrů (pojmenování skupiny se zrodilo v roce 1957). Z výtvarných umělců byli dalšími členy Jan Koblasa, Karel Nepraš a Jaroslav Vožniak. Vystoupení Šmidrů bylo studentskou recesí, dadaistickým gestem a manifestací odporu nejen k současné oficiální situaci, ale vůči konvencím vůbec. Absurdita, bizarnost, grotesknost, parodie, černý humor, sarkasmus se zpočátku projevovaly spíše než ve výtvarné tvorbě v happenigově laděném programu již zmíněných večerů a šmidřích schůzí, jichž se Dlouhý aktivně účastnil.

 

Kolem roku 1960 byl Dlouhý ovlivněn informelem. Poté už se postupně utvářela jeho typická tvorba, pro niž je příznačné zpracování odkazu surrealismu a romantického symbolismu, jejichž poetiku Dlouhý spojoval s výrazovými prostředky pop artu. Jeho obrazy a objekty byly prodchnuty absurdní groteskností, která byla Dlouhého díle všudy a stále přítomná. Od 60. let vytvořil řadu asambláží. V těchto objektech dokázal přeměnit banalitu všedních předmětů a kouzlo odložených a nepotřebných věcí ve vlastní vizi kafkovsky zamotaného světa. Asambláže, složené z útržků reality vytržené z původního kontextu, kombinoval ve své další tvorbě s hladkou staromistrovskou malbou virtuózně provedenou do nejmenšího detailu.

 

V některých pracích Dlouhý ironizoval všudypřítomný svět reklamy. Jeho projev s odkazy na konzumní společnost se tak dotkl pop artu, ale celkové vyznění spěje k vlastní poetice, naplněné břitkým, podloudně se plížícím humorem a navazující na věčně silné dědictví dada.

 

V 70. letech se vedle objektů v plexisklových krabicích věnoval také malbě. Namaloval například „galerii portrétů banality“ čerpající z ikonografie módních časopisů. Modelky umisťoval do banálního prostředí a pomocí drobných schválností přetvářel portréty krásek v paradoxní výjevy s ironicky kritickým podtextem. Dále vytvářel velkoformátové kresby různých předmětů doplněné zabudovanými světelnými zdroji. Tematicky šlo o věci denní reality, opět s velkou dávkou ironického humoru povyšované na předměty hodné uměleckého zobrazení.

 

Kolem roku 1980 rozvedl Dlouhý tento námět v malbě. Namaloval sérii šedých obrazů, v nichž se ze šedé plochy vynořovaly obyčejné předměty. Po té se vrátil k figurální tematice. Inspirací mu byly opět modelky módních časopisů. Ženskou krásu humorně ironizoval svým typickým groteskním postojem.

 

Od poloviny 80. let se v Dlouhého díle znovu projevila náklonnost k asambláži. Vznikají komplikované útvary, v nichž parafrázuje krásu klasické malby (jde o téměř doslovnou citaci starých mistrů Vermeera, Rembrandta, Caravaggia) a v nichž propojuje virtuózní malbu s rozměrnými předměty, které jsou buď reálné nebo imitují různé předměty. Způsob Dlouhého malby je až veristický. Na přelomu 80. a 90. let vznikají monumentální objekty zdí a od konce 90. let se pak ústředním tématem Dlouhého obrazů stává autoportrét.

 

Bedřich Dlouhý je vynikající malíř: je schopen malovat jako virtuózní mistr dávných dnů. Jeho verismus však je vždy narušen čímsi podivným (šmidří „estetika divnosti“ se nikdy z díla Dlouhého nevytratila): jednou je to zvláštní reálný předmět, který je do malby vkomponován, jindy je v samotné malbě namalován detail, který do ní logicky nepatří. Ironie, absurdita a grotesknost zde mají své stálé místo.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Profesní životopis

Studia:
1952-1959 Akademie výtvarných umění v Praze, Miroslav Holý, Karel Souček
1949-1952 Odborná škola keramická v Praze

Zaměstnání:
1990-1995 pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze

Ceny:
1965 Mezinárodní bienále mladých umělců v Paříži
1996 Za pedagogickou činnost a podíl reformování školy, Zlatá medaile,
1998 Diplom a medaile Franze Kafky, za uměleckou činnost
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Zaostalí
Šmidrové
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
1995 SVU Mánes

Výstavy

Samostatné výstavy
2010
Bedřich Dlouhý, Zlatá éra českého filmového plakátu, foyer kina Světozor, Praha,
Autoportrét V., Muzeum Montanelli, Praha

2007
Autoportrét IV, Galerie Montanelli, Praha.

2006
Fragmenty z díla, Galerie kai de kai, Praha
Bedřich Dlouhý a Aleš Veselý ze sbírky Galerie Zlatá husa, Galerie Zlatá husa, Praha

2005
Bedřich Dlouhý, Centrum kultury a vzdělávání – Výstavní síň Sokolská 26, Moravská Ostrava

2004
Autoportrét III, Galerie Nová síň, Praha
Bedřich Dlouhý, Galerie moderního umění, Hradec Králové
Práce roku 2004, Galerie gambit, Praha

2003
Svítící kresby, Galerie Gambit, Praha

2002
Autoportrét II, Galerie Nová síň, Praha
Autoportrét I atd., Galerie Gambit, Veletrh současného umění Art Prague 01, výstavní síň Mánes, Praha
Velká divná věc (Autoportrét II), Pražský hrad – Rothmayerova síň
Hrst veselých vzpomínek, Galerie Maldoror, Praha

1999
Autoportrét, Galerie Nová síň, Praha
Autoportrét atd.…, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1998
Lehké nachlazení – Krajkář – Vermeer – 3 obrazy z 80. let, Galerie na Jánském vršku, Praha
Neaktuální umění 1993 – 1998, Galerie Vltavín, Praha

1993
Práce z posledních let, Galerie Václava Špály, Praha
1985 Práce z roku 1984 – obrazy, kresby, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1983
Práce z posledních let, Galerie Vincence Kramáře, Praha

1979
Muzeum husitského revolučního hnutí v Táboře – Bechyňská brána, Tábor (spolu s Hugem Demartini)

1962
Ateliér Bedřicha Dlouhého, Roháčova 27, Praha – jednodenní neveřejná výstava
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009
Spolek výtvarných umělců Mánes, Saarländische Galerie, Berlín,
11 ze 114 – Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli, Praha
Hádala se duše s tělem, Dům umění, Znojmo

2008
Nová figurace, Gallery, Plzeň
Malostranská setkávání, Hradčanská Galerie Josefa Kalouska, Praha

2007
Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
Jubilanti Mánesa 2007, Galerie S.V.U.Mánes Diamant, Praha
Mánes Mánesu, Galerie S.V.U. Diamant, Praha.
Praguebiennale 3, Praha, Zaostalí Forever, Městská knihovna,Praha,

2006
Šmidrové.Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky, Galerie Atrium na Žižkově, Praha
Filmové plakáty, Galerie města Trutnova
Podvědomí, Galerie Millenium, Praha
Šedesátá léta- ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary
His Masters Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc
Emigration out No2, Saarländische Galerie im Palais am Festungsgraben,
Berlin
Sigmund Freud 1856-1939. Život-Sen, Staroměstská radnice-Křížová chodba a Rytířský sál, Praha
Klenoty českého výtvarného umenia II 1965-1978 zo zbierok Vl. Železného, Galéria mesta
Bratislavy-Pálffyho palác, Bratislava
Eros, Galerie Václava Špály, Praha / Vyhnání z ráje-znojemský hrozen, Dům umění, Znojmo
Amor vincit omnia, Saarländische Galerie im Palais am Festungsgraben, Berlin
Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millenium, Praha

2005
Členská výstava S.V.U. Mánes A-J, Galerie S.V.U.Mánes Diamant, Praha
Šmidrové.Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky, Státní hrad Bítov; Městská kulturní zařízení-Galerie Šternberk Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
101+19 nejvýznamnějších děl ze sbírky Galerie Zlatá husa, Galerie Zlatá husa, Praha
Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha
Třináctá komnata I, Galerie Vivo, Praha

2004
Svět hvězd a iluzí – Český filmový plakát 20. století, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles, USA; České centrum, Bratislava; České centrum, Drážďany; Leisure and Cultural Service Department, Hong Kong; Galerie umění, Karlovy Vary; Macau Museum of Art, Macao, Čína
Flashback-český a slovenský filmový plakát 1959-1989, Muzeum umění, Olomouc; Hotel Thermal, Karlovy Vary; Dom umenia, Bratislava
Pocta Bohumilu Hrabalovi, Galerie Zlatá husa, Praha
Šedesátá – české výtvarné umění 60. let ze sbírky Zlatá husa, Dům umění města Brna
7. aukční salón výtvarníků-372 dárců pro Konto Bariéry, Universita Karlova-výstavní prostory Karolinum, Praha Umění se kterým žiju, Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Praha

2003
Minisalon, Centre Tchéque, Paris
Svět hvězd a iluzí – český filmový plakát 20. století, výstavní síň Mánes, Praha
Současný akvarel, Galerie Caesar, Olomouc; Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice; Oblastní galerie v Liberci; galerie U Dobrého pastýře a Kabinet, Brno
Z depozitáře Nadace ČFU, Galerie Václava Špály, Praha
Zachráněné dědictví, Galerie hlavního města Prahy-Dům U kamenného zvonu, Praha
O technice – několik pohledů na současné české výtvarné umění, České muzeum
výtvarných umění, Praha
Ejhle-světlo! Moravská galerie-Místodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

2002
Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta; Museum Puri Lukisan, Ubud; Majapahit Mandarin, Surabaya, Indonésie
Objekt-Objekt, Moravská galerie–Pražákův palác, Brno
Obrazy ze soukromé sbírky, Galerie U prstenu, Praha / Jubilanti S.V.U. Mánes Obecní galerie Beseda, Praha
Pět U prstenu (Z depozitáře), Galerie U prstenu, Praha
Svět hvězd a iluzí – český filmový plakát 20. století, Moravská galerie a Uměleckoprůmyslové muzeum Brno Minisalon, Pražský hrad – široká chodba (neveřejná expozice), Praha
Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice n.L.
6. Aukční salon výtvarníků – 305 dárců pro Konto Bariéry, Univerzita Karlova-výstavní prostory Karolinum, Praha Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha

2001
Objekt-Objekt, České muzeum výtvarných umění – Dům U Černé Matky Boží, Praha
Žrouti, jedlíci labužníci, Dům umění Jihomoravského muzea, Znojmo; Novoměstská radnice, Praha
Sběratel Jiří Kolář, NG – Veletržní palác, Praha
Možná první a zatím poslední – práce členů S.V.U. Mánes, výstavní síň Mánes, Praha
Benefiční aukce výtvarných děl pro Akci cihla, Palác Žofín – malý sál, Slovanský ostrov a výstavní síň České pojišťovny, Praha

2000
Dvojí ztráta horizontu – výtvarné umění 1938-58 v Čechách a na Moravě, Dům umění, Ostrava
Umění zrychleného času – česká výtvarná scéna 1958-1968, Státní galerie výtvarného umění, Cheb
Obrazy a kresby z depozitářů Galerie moderního umění v Hradci Králové, Orlická galerie, Rychnov n.Kn. Současná minulost – česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie, Hluboká n.V.
Jubilejní výstava Akademie výtvarných umění 1900-2000, Valdštejnská jízdárna, Praha
Dva konce století – 1900-2000, České muzeum výtvarných umění – Dům U Černé Matky Boží, Praha
100+1 uměleckých děl z 20. Století, České muzeum výtvarných umění – Dům U Černé Matky Boží, Praha

1999
Malíři S.V.U. Mánes v Bechyni, Muzeum Vladimíra Preclíka, Bechyně
Přírůstky sbírek státních galerií z let 1991-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Umění zrychleného času – česká výtvarná scéna 1958-1968, České muzeum výtvarných umění – Husova ul. a Dům U Černé Matky Boží, Praha

1998
Minisalon, Bibliothéque Royal de Belgique, Bruxelles, Belgie
Tendence 60. let – informel, nová figurace, konstruktivní umění, Trigon gallery, Plzeň
Čeští výtvarníci k 650. výročí University Karlovy – výstavní prostory Karolinum, Praha
Fantazijní realismus v Čechách, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava
Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká n. V.
Letní výstava z tvorby českých a světových autorů 20. století, Galerie Vltavín, Praha
4. Aukční salon výtvarníků – 312 dárců pro Konto Bariéry, Univerzita Karlova – výstavní prostory Karolinum, Praha

1997
Umění zastaveného času – česká výtvarná scéna 1969-1985, Moravská galerie – Místodržitelský palác a Pražákův palác, Brno; Státní galerie v Chebu
Mezi tradicí a experimentem – práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 – 1989, Muzeum umění, Olomouc
Jubilanti Mánesa 1997, Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech
3. Aukční salon výtvarníků – 223 dárců pro Konto Bariéry, Univerzita Karlova – výstavní prostory Karolinum, Praha
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
Podoby fantazie II – české umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, AJG – Dům U Černé věže, České Budějovice
Mánes v Mánesu – kresba členů S.V.U. Mánes a jejich hostů, výstavní síň Mánes, Praha
Minisalon, Pražský hrad – předsálí pracovny prezidenta ČR (neveřejná expozice), Praha
Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, výstavní síň Mánes, Praha

1996
Minisalon, Museum of Fine Arts, St. Petersburg; Gallery of Fine Arts, Forth Myers; Mc Kissick Museum,Columbia; University Art Gallery of Massachusetts, North Dartmouth, USA
Fineart ’96, Valdštejnská jízdárna, Praha
Eine Promenade der Romantiker. Tschechische Kunst 1958 – 1968 aus der Sammlung des Tschechischen Museums für bildende Kunst in Prag, Stadtmuseum „Göhre“, Jena
Opakované příběhy. Tradice v novém, Moravská galerie-Místodržitelský palác, Brno; NG-Šternberský palác, Praha
Osudová zalíbení – sběratelé moderního umění I – 1900/1996, NG – Veletržní palác, Praha
Umění zastaveného času – Česká výtvarná scéna 1969 – 1985, České muzeum výtvarných umění – Dům U Černé Matky Boží a Husova ul., Praha

1995
Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago; Cultural Center, Cedear-Rapids; Indianopolis Museum of Art, Indianopolis; Jonson Gallery University of New Mexico, Albuquerque
České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, ČMVU – Dům U Černé Matky Boží, Praha
„Kresba nebo obraz?“, NG – grafická sbírka, palác Kinských, Praha; Moravská galerie –Místodržitelský palác, Brno

1994
Skutečnost a iluze – tendence českého radikálního realismu, Galerie umění, Karlovy Vary
Minisalon, The Art and Culture Center, Hollywood; The Contemporary Arts Center, Cincinnatti; The World Financial Center – Courtyard Gallery, New York;
Přírůstky muzea 1985 – 1994, Muzeum umění, Olomouc
Česká kresba 20. století ze sbírek MU Olomouc, Muzeum umění, Olomouc
Ohniska znovuzrození – české umění 1956 – 1963, Galerie hl. města Prahy – Městská knihovna, Praha
Mánes Mánesu, výstavní síň Mánes, Praha

1993
Skutečnost a iluze – tendence českého radikálního realismu, AJG Hluboká n. V.; Galerie Zámeček, Příbram; Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons, Belgique
1. Aukční salon výtvarníků – 169 dárců pro Konto Bariéry, Univerzita Karlova – výstavní prostory Karolinum, Praha
České výtvarné umění 1930 – 1960, České muzeum výtvarných umění – Husova ul., Praha
Kriterion 93. Sdružení pražských výtvarníků – malířů, výstavní síň Mánes, Praha
„Záznam nejrozmanitějších faktorů…“ – české malířství 2.poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1992
České malířství a sochařství 2. pol. 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Galerie Zámek, Příbram; Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Alšova jihočeská galerie, Hluboká n. V.; Východočeská galerie,Pardubice Minisalon, Nová síň, Praha
Situace’92, výstavní síň Mánes, Praha
České výtvarné umění 1960 – 1990, Středočeská galerie v Praze – Muzeum moderního umění, Praha
Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992 – obrazy, plastiky, objekty, architektura, NG – Jízdárna Pražského hradu, Praha

1991
Český informel – Průkopníci abstrakce z let 1957 – 1964, Staroměstská radnice a Galerie V. Špály, Praha; Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava; Hornoslezské muzeum, Bytom
Versuch in der Wahrheit zu Leben. Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle und Dominikanerkirche,
Osnabrück; Landschaftsverband Rheinland und Rheinisches Landesmuseum, Bonn
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie – 1. díl, AJG
Hluboká n. V.
Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy; Galerie Zámek Klenová, Janovice nad Úhlavou; Dům umění, Opava

1990
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, NG – Městská knihovna, Praha
Výtvarné tendence – obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie,
Středočeská galerie, Praha
Polymorphie – Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939 – 1990 Martin – Gropius – Bau, Berlin Dialog ’90 Praha – Paříž, výstavní síň Mánes, Praha
Zaostalí, Galerie Nová síň, Praha
České malířství a sochařství 2. pol. 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Západočeská galerie Plzeň Člověk v obraze – výběr ze současného figurativního malířství, Středočeská galerie, Praha

1989
Chicago International Art Exposition, Chicago Navy Pier, Chicago
České malířství a sochařství 2.pol. 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Galerie P.M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

1988
Lidé, život, práce – výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, výstavní síň Mánes, Praha
České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie Hluboká n. V.
Salon – salon pražských výtvarných umělců ’88, PKOJF – Bruselský pavilon a zimní stadion, Praha
Forum ’88, Pražská tržnice – hala 11, Praha
Jeden starší – jeden mladší (12/15 a hosté), Lidový dům Praha 9 – Vysočany, Praha
Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968 – 1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1986
České umění 20. století – obrazy, plastiky, kresby, grafika- přírůstky AJG za léta 1980- 1985, Alšova jihočeská galerie, Hluboká n.V
České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe – III. diel, Oravská galéria, Dolný Kubín

1984
Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, AJG Hluboká n. V
Maliarske a sochárske klenoty zo zbierok Galerie hlavního města Prahy, Galéria hl. mesta SSR Bratislava

1983
20 let Galerie hlavního města Prahy – výstava ze sbírek, Staroměstská radnice – Křížová chodba, Rytířský sál a výstavní síň ve 2. patře, Praha
Prostor, architektura, výtvarné umění, areál PKO města Ostravy – výstaviště Černá louka, Ostrava (výstava zakázána)

1982
Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1981
„Netvořice‘81“ (výstava na jeden den), dům a zahrada B. Dlouhého, Netvořice u Benešova 1980 Současná česká kresba, Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu, Brno
Kresby, Orlická galerie – státní zámek Rychnov nad Kněžnou

1979
VII. výtvarné léto Maloskalska 1979, Místní národní výbor v Malé Skále
Česká portrétní malba XX. století, Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu, Brno

1977
Výstava přírůstků sbírek, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem

1974
České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, OG Liberec

1972
Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem
České umění 20. století, Galerie výtvarného umění v Chebu

1971
Výstava ze současné české ilustrace, Památník národního písemnictví, Praha

1970
Konfrontace II, Galerie Nova, Praha 1969 50 let československého malířství 1918 – 1968, Moravská galerie, Brno; Galerie výtvarného umění, Ostrava
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Jebensstrasse 2, Berlin
L‘Art tchéque actuel, Renault-Élysées, Paris
Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d‘Arte Moderna, Valle Giulia, Roma
Surrealismus in Europa, Baukunst, Köln

1968
Přírůstky uměleckých děl 1963 – 1967, Krajská galerie Hradec Králové
50 rokov československého maliarstva zo zbierok galérií, Slovenská národná galéria, Bratislava
50 let československého malířství 1918 – 1968, Jízdárna Valdštejnského paláce a výstavní síň ÚLUV, Praha
Šmidrové, Galerie V. Špály, Praha
Šmidrové, Krajská galerie, Hradec Králové
50 let československé malby z fondů československých galerií, Alšova jihočeská galerie, Hluboká n. V.
300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, výstavní síň Mánes a Obecní dům, Praha
Výtvarníci Špálovej galérie, Pavilón Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Bratislava

1967
Tjeckoslovakisk Nutidskonst, Riksförbundet för bildende Konst-Sveagalleriet Stockholm; Göteborg; Lund; Örebro; Värnamo; Nyköping; Hälsingborg/
15° Premio Lissone, Internazionale di Pittura, Quattordicesima Settimana Lissonese, Ente Comunale del Mobile di Lissone, Itálie
České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění Brno; zámek Nelahozeves
Fantazijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Galerie V. Špály, Praha Československý plakát, Galerie výtvarného umění – Vlastivědný ústav Olomouc
Jeden okruh volby – obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964 – 1967, Okresní muzeum v Písku

1966
Umělecká beseda, výstavní síň Mánes, Praha
Salon Comparaisons, Musée d‘Art Moderne de la ville de Paris
Nové cesty, Oblastní galerie VU v Gottwaldově – Dům umění Gottwaldov
Jarní výstava 1966, výstavní síň Mánes, Praha
Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin, SRN
Aktuální tendence českého umění – výstava u příležitosti IX. mezinárodního kongresu AICA, výstavní síň Mánes, Nová síň, Síň čsl. spisovatele a Galerie V. Špály, Praha
Nouvelle generation tchecoslovaque, Galerie Maya, Bruxelles
Výstava mladých, Moravská galerie – Dům pánů z Kunštátu, Brno

1965
Výstava Dvanácti, Divadlo Za branou, Praha
Šmidrové, Galerie umění – letohrádek v zámeckém parku, Ostrov nad Ohří
České moderní malířství – expozice Středočeské galerie, zámek Nelahozeves
V. Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea, Palazzo del Kursaal, Republica di San Marino
Objekt, Galerie V. Špály, Praha
Quatriéme Biennale et Internationale des Jeunes Artistes, Musée d‘Art Moderne de la ville de Paris
Jeune Avantgarde tcécoslovaque, Galerie Lambert, Paris

1964
Umělecká beseda, výstavní síň Mánes, Praha
Rychnov’64, Státní zámek Rychnov nad Kněžnou
Europahaus, Wien 1963 Rychnov 1963 – současná výtvarná tvorba, Státní zámek Rychnov nad Kněžnou

1962
Současná grafika v boji proti válce, Národní galerie – sbírka moderního umění, výstavní síň nám. Dr. Vacka,Praha; Brno

1961
1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
Mladá česká grafika, Galéria C. Majerníka, Bratislava
Přehlídka stipendistů na rok 1960 – 1961, Alšova síň, Praha

1960
Umělecká soutěž k 15. výročí zrodu lidově demokratické ČSR, Jízdárna Pražského hradu, Obecní dům, výstavní síň Mánes, Praha
Hollar 1960 – výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar, výstavní síň Hollar, Praha

1957
Výstava na jeden večer – Druhá Malmuzherciáda studentů uměleckých škol, Střelecký ostrov, Praha
IV. vsjemirnyj festival moloděži i studěntov – mježdunarodnaja vystavka izobrazitělnovo
i prikladnovo iskustva, Moskva
Kresby z Holandska – ze zájezdu čs. výtvarníků, Galerie Fronta, Praha 1959 IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-60), Jízdárna Pražského hradu a výstavní síň Mánes, Praha

1956
Jubilejní výstava Akademie výtvarných umění v Praze, Praha

1954
Jednodenní výstava – První Malmuzherciáda, dadaistické soirée studentů uměleckých škol, Jednota unitářů v Praze na Vinohradech,Londýnská 30, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
České muzeum výtvarných umění v Praze
Musée National d‘Art Moderne de la Ville de Paris
Musée National d‘Art Moderne- Centre National d’Arte et de Culture Georges Pompidou
Nadace DrAK – Muzeum Montanelli
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
Galerie výtvarného umění v Ostravě /
Muzeum umění Olomouc
Oblastní galerie v Liberci
Moravská galerie Brno
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Galerie výtvarného umění Litoměřice /
Státní galerie ve Zlíně
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
Galerie umění Karlovy Vary / Státní galerie výtvarného umění v Chebu
Galerie výtvarného umění Hodonín
Východočeská galerie Pardubice
Museum für Gestaltung Zürich
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Univerzita Karlova, Praha
Galerie Zlatá husa, Praha
galerie a soukromé sbírky v České republice a v zahraničí

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Bedřich Dlouhý, Autoportrét V. Text: Jiří Machalický. Galerie Montanelli, MuMo, Praha 2010.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv