O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Načeradský

Jméno
Jiří
Příjmení
Načeradský
Narozen/a
1939
Místo narození
Sedlec
Působiště
Praha
Web
http://www.naceradsky.cz
Klíčová slova
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Jiří Načeradský vystavil na jedné z nedávných výstav své zcela rané dílo: Žena s mávátkem z roku 1959. Vzniklo ještě za autorových studií na Akademii výtvarných umění v Praze. Nikdy předtím nevystavený obraz překvapivě postihuje Načeradského pozdější zaměření: inklinace k figuře (zejména ženské) a obliba v groteskní stylizaci. Žena s mávátkem se zrodila jako parodie na Čumpelíkovy budovatelské obrazy. Radostně vyhlížející žena s blonďatými loknami je přemalbou z vývěsky strženého plakátu, který zobrazoval ženu v prvomájovém průvodu nadšeně mávající vlaječkou. Načeradský však „soudružku“ obnažil, vymaloval ji jako ženu kyprých tvarů a motiv státní vlajky nahradil symbolickým geometrickým (a současně erotickým) útvarem.

 

Figury, hlavně ty ženské, se staly pro Načeradského emblematickými pro celou jeho tvorbu. V první polovině šedesátých let ještě hledal svůj výraz a zkoušel různá stylistická pojetí včetně parafrází starých mistrů až po Picassa. Vždy zůstal věrný figuře a nepodlehl tehdy výrazným proudům informelní abstrakce, či imaginativním malířským tendencím. „…důvodem byla rebelie proti zdejšímu dobovému proudu. Hoši ze strukturální abstrakce vyznávali pouze hnědou, šedou a nefigurálno. Já hájil klasickou figurativní malbu a barvy“, vzpomíná autor.

 

Slavná malířova éra nastává v druhé polovině šedesátých let. Tehdy se přiklání ke světu, který jej bezprostředně obklopoval. Zpracovává podněty pop artu a komiksu. Tematicky proslul obrazy se sportovními náměty převzatými z reportážní novinové fotografie. „Jiná slušná fotografie v novinách nebyla. Nová figurace se ve světě inspirovala politickou fotografií, ale u nás to bylo samé ‚soudruzi přilétají do Moskvy, soudruzi z Moskvy odlétají‘.  Jenom sportovní fotografie byla plastická, kontrastní a dynamická. Ráno jsem si koupil noviny, našel skvělou fotku, za dvě hodiny jsem ji vypálil na plátno a šel do hospody, to bylo bezvadný, psal se rok 1967“, říká o své tehdejší tvorbě Načeradský. Tato jeho plátna tehdy působila velmi současně a svým groteskním pojetím a zájmem o novátorské ztvárnění figury byla ihned zařazována do proudu právě se rodící nové figurace (Holiday on ice, 1967, Běžec K, 1967).

 

Současně s těmito sportovními výjevy ale vznikaly i obrazy, které de facto navazovaly na Ženu s mávátkem z roku 1959. Ženské tělo je v nich představeno v přehnaně stylizované podobě. Krása nahého ženského těla, uctívána po staletí, je zde groteskně parafrázována. A přestože se jedná spíše o stvůry, ženskost se nevytrácí a obrazy vynikají silným erotickým nábojem (EOA, 1967, Ušatka fialová, 1967). Právě onen kontrast mezi nekonečně uhrančivou erotickou přitažlivosti ženy a jejím jako by osudovým zásahem do života muže se stal typickým i pro další Načeradského dílo. Žena v jeho obrazech je jakousi femme fatale v moderním pojetí: muž vede neustálý boj s její neurvalou sexualitou. Tak je tomu i v plátně vzdávající hold ikoně filmového plátna – Brigitte Bardote, která kupodivu není vykreslena jako nestvůra. Avšak muži zírající na ni se proměnili v (patrně impotentní) obludky (BB a starci, 1967).

 

Načeradský přiznává, že na začátku sedmdesátých let se ocitl v jisté skeptické náladě. Pochmurná léta nástupu Normalizace mu vzala velkoryse nastartovaný rozlet. Sám dokonce říká, že mu došel humor. Ale nemyslím, že by to byla tak zcela pravda. Je jisté, že výtvarný projev se ale změnil. Původní expresivně naléhavá malba se po formální stránce začala měnit: původní neodbytně živočišné tvary se podjednou proměnily v jakési biomechanismy v podobě geometricky laděných strojových konstrukcí (Alpa stroje, 1974, Radary, 1974). Během druhé poloviny osmdesátých se však autorova mluva začala opět uvolňovat (i kdy nedosáhla expresivních poloh dřívější tvorby). A začala být opět velmi erotickou. Téměř pornografické pohledy na ženské tělo jsou však i nadále stylizovány jednoduchou geometrizující, plošnou redukcí tvaru (Na pláži, 1976). A je to také období nástupu „kudlankovitého období“. Žena je identifikována s představou hmyzí femme fatale: jak je známo, samička kudlanka nábožná je proslulá svým manželským kanibalismem, neboť po páření svého samečka-oploditele sežere. Tak vznikají obrazy jako Kudlanka Alpa (1980) či Superkudlanky (1980).

 

Dá se říci, že následující léta osmdesátá byla autorovým pohybem ve sférách již dříve naznačených. Vývojově nepřinesla Načeradského tvorba významné změny. Přesto však každý jeho obraz byl novým a novým výzkumem, který neopakoval již vyřčená schémata. Výraz nově namalovaných obrazů proto nepostrádal silný emotivní náboj. Podobně lze charakterizovat i léta devadesátá. Novinkou byly obrazy, které stylizovaly figury do lehce črtaných geometrizujících obrysů (Kosočtverečná, 1996, Nahá rudka, 1994). Snad připomenou obrazy Paula Klee, ale možná vznikly z potřeby umělce oprostit se alespoň na chvíli od naléhavě emocionální malby. Ta ostatně z autorovy malby nevymizela a stále se vracela, aby v letech po roce 2000 nabyla opět svého vrchu. Přestože Načeradského tvorba posledních let je spíše již obměňováním již jednou vyřčeného, je až s podivem, že obrazy neztrácejí na síle výpovědi. Je to zřejmě dáno autorovým opravdovým malířským talentem, který je stimulován nezadržitelně eruptivní potřebou vyjádřit se. Načeradského spontaneita a malířská bravura, jež se dere přímočaře a bezprostředně na povrch, má picassovský rozměr. Načeradský tak právem náleží k malířským veličinám českého umění.

Autor anotace
Ivona Raimanová

Publikováno
2012

Profesní životopis

Vzdělání:
1957-1963 AVU Praha u Vlastimila Rady

Zaměstnání:
1993- 2002 Fakulta výtvarných umění VUT, Brno
1991 jmenován profesorem
1990-1992 vedoucí ateliéru Figurální malby, Akademie výtvarných umění v Praze

Stipendia:
září 1968-červen 1969
roční jazykové stipendium od francouzské vlády ve městě Caen
říjen 1970-prosinec 1970
tříměsíční stipendium pro umělce do 35 let od francouzské vlády ve městě Paříž
Členství ve skupinách zařazených do databáze
12/15, Pozdě, ale přece

Výstavy

Samostatné výstavy
2013
Jiří Načeradský. Kresba a grafika 1956–2012, Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary, Ostrov nad Ohří
Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovensko
Jiří Načeradský. Obrazy a kresby, Dům knihy, České Budějovice [15. březen – 15. duben]
Jiří Načeradský. Kresby, koláže, grafiky 1956–2013, Galerie Vltavín, Praha [13. březen – 3. květen]

2012
Piaty živel Načeradský. Zbierka Ivana Melicherčíka, kostel Klarisky, Bratislava
Jiří Načeradský. V zajetí Erótově, Galerie Na půdě, Vrchlabí

2011
Jiří Načeradský. Proměny upírovy, Galerie Dolmen, Praha
Jiří Načeradský, Galerie Anderle, Praha
Jiří Načeradský. Šedesátá léta a současnost, Galerie Zlatá husa, Praha

2010
Jiří Načeradský. Litografie a kresby, Galerie Dolmen, Praha
Načeradský. Obrazy 2009, výstavní síň Mánes, Praha, text katalogu Richard Drury

2009
Jiří Načeradský - 70, Galerie Dolmen, Praha
Jiří Načeradský. Nezkrotné a nahé (ony, ony, ony…), Galerie Art Praha, Praha, texty katalogu Jiří Machalický a Vladimír Neubert

2006
Jiří Načeradský. Venuše, Ušatky a Kudlanky, Galerie Art Praha, Praha, texty katalogu Jan Dvořák a Vladimír Neubert

2004
Jiří Načeradský. Akryly, figury, triptychy. Práce z let 1985–1993, Galerie Brno, Brno, úvod katalogu Ilona Víchová, text katalogu Lubomír Slavíček
Jiří Načeradský. Velké formáty, výstavní síň Mánes, Praha, texty katalogu Magdalena Juříková a Karin Thomas (přejatý text)

2000
Nepraš – Načeradský, dvorana Raiffeisen stavební spořitelny, Koněvova 99, Praha, text katalogu Dan Merta

1999
(Ne)známý Načeradský. 1956–1967, Galerie Peron, Praha, v katalogu rozhovor Jana Macha s Jiřím Načeradským
Občané a nájemníci, Galerie Peron – veletrh Habitat, Praha
Jiří Načeradský. Muži a jejich prostor, Galerie Zlata Debnar, Praha

1998
Jiří Načeradský, Jaroslav Nešetřil. 1 + 1 nebezpečné známosti. Antropogeometrie IV, Rabasova galerie, Rakovník, úvod katalogu Václav Zoubek, Jaroslav Nešetřil a Jiří Načeradský, texty katalogu Eva Petrová, Ivan Neumann, Blanka Jiráčková – rozhovor s Jiřím Načeradským, Mahulena Nešlehová, Hubert Damisch, Michel Mendès France, Jaroslav Nešetřil
Jiří Načeradský. Pozemšťané, Galerie Via Art, Praha, úvodní slovo Zdeněk Freisleben
Jiří Načeradský, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, text katalogového listu Milan Weber
Jiří Načeradský – Jaroslav Nešetřil. Antropogeometrie I a II, Opitzův dům – Karolinum, Malostranská beseda, Praha

1997 
Jiří Načeradský, Jaroslav Nešetřil. Krajiny spatřené, prostory budoucí, Dům umění, České Budějovice, úvodní slovo Ivan Neumann
Jiří Načeradský. Obrazy, Galerie Genia Loci, Praha, úvodní slovo Ivan Neumann

1996
Venus impudica. Obrazy. Jiří Načeradský, Galerie Genia Loci, Praha

1995
Jiří Načeradský, Galerie Nový Svět, Praha
Jiří Načeradský a Jaroslav Nešetřil. Antropogeometrie (Místo činu), Galerie Via Art, Praha, úvodní slovo Eva Petrová a Jaroslav Nešetřil, text katalogového listu Jaroslav Nešetřil a Jiří Načeradský
Jiří Načeradský. Obrazy, kresby, Galerie Aspekt, Brno
Jiří Načeradský. Na ramenou obrů 2, Galerie Na bidýlku, Brno, text katalogu Jaroslav Nešetřil

1994
Jiří Načeradský. Výběr z figurální tvorby, Oblastní galerie, Liberec, text katalogu Naďa Řeháková
Jiří Načeradský. Na ramenou obrů, Galerie Na bidýlku, Brno
Jiří Načeradský – kresby, Jan Hendrych – sochy, Galerie U prstenu, Praha

1993
Jiří Načeradský, Galerie A Ateliery, Most

1992
„…6 × 7 situací…“, galerie Jednorožec s harfou, Praha
Jiří Načeradský. Černý Most, Praha, Galerie Václava Špály, úvodní slovo Věra Jirousová [15. prosinec – 6. leden 1993]; repríza výstavy: Galerie Jaroslava Krále, Dům umění, Brno, úvodní slovo Petr Nedoma
Jiří Načeradský. Obrazy, Galerie Via Art, Praha, úvodní slovo Věra Jirousová
Jiří Načeradský. Obrazy a kresby, Galerie K, Praha, úvodní slovo Věra Jirousová a Eugen Brikcius

1991
Jiří Načeradský, Galerie Ambrosiana, Brno
Jiří Načeradský, Galéria Kleibl, Bratislava

1990
Jiří Načeradský. Kombinované techniky, grafické listy, Art galerie, Žďár nad Sázavou, text katalogového listu Radek Horáček
Jiří Načeradský, Galerie umění, Karlovy Vary
Jiří Načeradský. Obrazy z let 1958–1974, Galerie hlavního města Prahy, Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské radnice, Praha, úvodní slovo Marie Judlová, texty katalogu Marie Judlová a Eva Petrová
Jiří Načeradský. Kresby, akvarely k 17. 11. 89, Malá galerie Čs. spisovatele, Praha

1989 
Jiří Načeradský. Dobře temperovaní hoši, Malá galerie Čs. spisovatele, Praha

1988
Jiří Načeradský, Kulturní středisko Opatov, Praha, text katalogového listu Jiří Tichý

1986 
Jiří Načeradský, Galerie Na bidýlku, Brno, text katalogu Jindřich Chalupecký

1985 
Jiří Načeradský, Kulturní středisko Opatov, Praha, text katalogového listu Vladimír Skrepl
Jiří Načeradský. Studie na téma rotujících figur a dynamických prostorů, Galerie 55, Kulturní dům, Kladno, text katalogu Eva Petrová

1983 
Jiří Načeradský. Obrazy, Rožmberský dům, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor, text katalogu Ivan Neumann 

1982 
Doležal, Lamr, Načeradský, Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou, text katalogu Alena Potůčková

1981 
Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, Městské kulturní středisko, Hornický dům kultury a techniky, Sokolov, úvodní slovo a text katalogu Alena Potůčková [od 4. prosince]; reprízy výstavy: Městské kulturní středisko – Výstavní sál kulturního domu, Dobříš, úvodní slovo a text katalogu Ivan Neumann; Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Načeradský – Lamr – Sopko, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha, úvodní slovo a text katalogu Pavel Štěpánek
Karel Pauzer – Sochy, Jiří Načeradský – Obrazy, Jiří Sozanský – Grafiky, Regionální muzeum, Kolín

1980 
Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha. Obrazy a kresby. Cyklus Mladí se představují, Okresní kulturní středisko, Malá výstavní síň, Liberec, text katalogu Ivan Neumann

1978 
Jiří Načeradský, výstava ve sklepě, Brno, text katalogu Jan Kříž 

1975 
Jiří Načeradský. Akvarely, kresby, Divadlo hudby OKS, Olomouc, text katalogu Alena Nádvorníková
Jiří Načeradský, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno, text katalogu Alena Nádvorníková

1968 
Jiří Načeradský. Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha
Jiří Načeradský, Galerie Prisma, Západní Berlín

1967
Jiří Načeradský. Obrazy, kresby, grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Art Prague. XII. ročník veletrhu současného umění, Kafkův dům, Praha

2012
Ostrava! Ostrava! Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, texty katalogu Alena Potůčková a Jiří Jůza

2011
Art Prague. Veletrh současného umění, J. N. zastoupen Galerií Dolmen, výstavní síň Mánes, Praha

2010 
Diamantová těla, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
David, Diviš, Merta, Načeradský, Nikl, Střížek ve sbírce České pojišťovny, Galerie České pojišťovny, Praha
Art Prague. Veletrh současného umění, J. N. zastoupen Galerií Dolmen, výstavní síň Mánes, Praha

2009 
Načeradského jedenáctka, Galerie Dolmen, Praha
Art Prague. Veletrh současného umění, J. N. zastoupen Galerií Dolmen, výstavní síň Mánes, Praha

2008
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Zlín; repríza výstavy: Dům umění, Ostrava
Lettrismus. Předchůdci a následovníci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Club 60. Načeradský J., Sopko J., Novák R., Říha J., Galerie XXL, Louny
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Art Prague. Veletrh současného umění, J. N. zastoupen Galerií Dolmen, výstavní síň Mánes, Praha
Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
Kacíř & spol. Montáže na ose Brno Berlín, Dům pánů z Kunštátu, Brno; obměněná repríza výstavy: Kacíř & spol. Zlaté město, Galerie Jiří Švestka, Praha
České umění XX. století. 1940–1970, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou [6. květen – 29. říjen]
Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava; repríza výstavy: Galerie Smečky, Praha
Krásný nový svět, Galerie U Dobrého pastýře, Brno

2005
Privátní pohled. Sbírka Josefa Chloupka, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Art Prague. 4. veletrh současného umění, J. N. zastoupen Galerií Peron, Praha
Exprese, České muzeum výtvarných umění, Husova 19, Praha, text katalogu Alena Potůčková a respondenti ankety Aleš Veselý, Jiří Sozanský, Jiří Beránek, Michael Rittstein, Margita Titlová-Ylovsky, Martin Mainer
Šedesátá. České výtvarné umění 60. let ze sbírky Galerie Zlatá husa, Dům umění, Brno, úvody katalogu Magdalena Juříková a Vladimír Železný; repríza výstavy: Galerie umění, Karlovy Vary
Tschechische Künstler zum eintritt die EU, Städtische Galerie Kubus, Hannover

2003 
Typický obraz, České centrum, Moskva
…o technice…, České muzeum výtvarných umění, Praha
Sport v českém umění 20. století, Obecní dům, Praha
Art Prague. 2. veletrh současného umění, Praha
Svět jako struktura, struktura jako obraz, Zámek Klenová, Klenová

2002
Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Husova 19, Praha, text katalogu Petr Štěpán
Europaweit. Kunst der 60er Jahre, Städtische Galerie, Karlsruhe; repríza výstavy: Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Halle
Art Prague. Veletrh současného umění, J. N. zastoupen Galerií Peron, výstavní síň Mánes, Praha

2001 
…o lidech…, České muzeum výtvarných umění, Galerie Bayer & Bayer, Praha, text katalogu Alena Potůčková
Projekt Továrna, Techo a. s., Praha, text katalogu Richard Drury

2000 
100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století, České muzeum výtvarných umění, dům U černé Matky Boží, Praha, texty katalogu Alena Potůčková a Vít Smetana
Dva konce století 1900 2000, dům U černé Matky Boží, Praha
Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960–2000, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Událost v krajině. České výtvarné umění 1958–1968 ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček, Příbramn

1999 
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958–1968, České muzeum výtvarných umění, dům U černé Matky Boží, Praha, texty katalogu Alena Potůčková, Ivan Neumann, anketní odpovědi Jiří Šetlík, Věra Janoušková, Miloslav Chlupáč, Olbram Zoubek, Jaromír Zemina, Dalibor Chatrný, Jan Kříž, Zdeněk Beran, Ludmila Vachtová, Josef Hlaváček, Radoslav Kratina, Eva Petrová, Hana Seifertová, Jiří Valoch, Eduard Ovčáček a Ladislav Daněk; repríza výstavy: Státní galerie výtvarného umění, Cheb
Následují zprávy ze sportu…, Galerie Caesar, Olomouc, texy katalogového listu M. Schubert, Lubomír Dostál, Petr Fiala, Rudolf Fila, Kurt Gebauer, Theodor Pištěk, Petr Lysáček, Svetozár Mydlo, Jiří Načeradský, Vladimír Kokolia, Milena Olivová, Jiří Žlebek a Eva Švankmajerová
6 + 1 Jiří Beránek, Václav Bláha, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Jiří Sopko and Pavel Kraus, Schick Art Gallery, Skidmore College, Saragota Springs, New York, texty katalogu Richard Drury a Ivan Neumann; repríza výstavy: Czech Centre, Londýn

1997 
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989, Muzeum umění, Trojlodí, Olomouc, texty katalogu Pavel Zatloukal a Jiří Valoch; repríza výstavy: Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Česká groteska, Národní galerie, Praha texty katalogu Naďa Řeháková, Alena Pomajzlová a Dan Merta

1996
Česká groteska, Poznaň; reprízy výstavy: Stockholm [květen – červen 1997]; Oslo; Helsinky; Bratislava; Košice; Galeria Zviązku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava
Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969–1985, České muzeum výtvarných umění, Husova ul., dům U černé Matky Boží, Praha, texty katalogu Olaf Hanel, Ivan Neumann, Alena Potůčková a Jiří Šetlík; reprízy výstavy: Moravská galerie, Brno; Státní galerie výtvarného umění, Cheb
Promenáda romantiků. České výtvarné umění 1958–1968 ze sbírek ČMVU, Stadtmuseum Göhre, Jena, text katalogu Alena Potůčková
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, výstavní sály Městské knihovny, Praha, text katalogu Hana Rousová
Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha [28. březen – 14. květen]; repríza výstavy: Místodržitelský palác, Moravská galerie, Brno
České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, České muzeum výtvarných umění, dům U černé Matky Boží, Praha, text katalogu Alena Potůčková

1994
Ohniska znovuzrození: České umění 1956–1963, Galerie hlavního města Prahy, výstavní sály Městské knihovny, Praha, texty katalogu Marie Judlová, Vojtěch Lahoda, Mahulena Nešlehová, Václav Erben, Lenka Bydžovská, Karel Srp, Rostislav Švácha, Jarmila Doubravová a Michal Bregant
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. U zdymadla, výstavní síň Mánes, Praha
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. Menší formáty, Galerie Via Art, Praha, úvodní slovo Ivan Neumann

1993 
„Záznam nejrozmanitějších faktorů…“ České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Otevřené dveře. Nové sdružení pražských malířů, výstavní síň Mánes, Praha, úvodní slovo Věra Jirousová, texty katalogu Věra Jirousová a Alice Mžyková
Chrasten. Nové sdružení pražských malířů a hosté, Vyšehrad, Praha, text katalogu Alice Mžyková
Nová figurace, Galerie výtvarného umění, Litoměřice; reprízy výstavy: Východočeská galerie, Zámek, Pardubice; Moravská galerie, Brno; Dům umění, Opava; Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1992 
Přírůstky českého umění 20. století z let 1989–1992 (Národní galerie v Praze), Jízdárna Pražského hradu, Praha, text katalogu Lubomír Slavíček
12/15 Pozdě, ale přece. Kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou, úvodní slovo a text katalogu Petr Nedoma
České výtvarné umění 1960–1990, Středočeská galerie, Husova 19, Praha, texty katalogu Jan Sekera, Jiří Kohoutek a Alena Potůčková
Osobnosti českého umění, Karolinum, Praha

1991
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. Český globus, Národní galerie, výstavní sály Městské knihovny, Praha, text katalogu Ivan Neumann; repríza výstavy: Dům umění, Opava
Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy; repríza výstavy: Dům umění, Opava
Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück; repríza výstavy: Rheinisches Landesmuseum, Bonn

1990 
Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau Country Museum of Art, New York
Polymorphie. Kunst als subversives Element. Tschechoslowakei 1939–1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín, úvod katalogu Karel Kranda, přejaté texty katalogu Jindřich Chalupecký a Václav Havel
Inoffiziell – Kunst der ČSSR 1968–1989, Museum der Stadt Regensburg, Řezno, Kunsthaus Ostbayern, Viechtach, texty katalogu Martin Angerer a Petr Nedoma; repríza výstavy: Neoficiální – Umění Československa 1968–1989, Místodržitelský palác, Brno
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. Kreslení, Galerie Fronta, Brno
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Národní galerie, Městská knihovna, Praha

1989 
Úsměv, vtip a škleb, Palác kultury, Praha

1988 
Jeden starší, jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace. Volné seskupení 12/15 a hosté, Lidový dům, Vysočany, Praha
Contemporary Art in Czechoslovakia. Selections from the Jan and Meda Mladek Collection, Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca, New York, úvod katalogu Thomas W. Leavitt, text katalogu Meda Mládková
Forum 1988. Možnosti umění v prostoru, Holešovická tržnice, hala č. 11, Praha, texty katalogu Josef Hlaváček, Jiří Šetlík, Petr Wittlich, Eva Petrová, Mahulena Nešlehová a Jan Kříž
Volné seskupení 12/15. Pozdě, ale přece, Jízdárna, Koloděje u Prahy

1987 
Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
Expressiv. Mitteleuropäische Kunst seit 1960, Museum des 20. Jahrhunderts, Vídeň, úvod katalogu Dieter Ronte a Meda Mládková, texty katalogu László Beke, Mariusz Hermansdorfer, Meda Mládková, Dieter Ronte a Marijan Susovski; repríza výstavy: Expressiv. Central European Art since 1960, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D. C.
30 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha
Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha

1985 
Konfrontace III, dům Magdaleny Rajnišové, Kladno [od 31. května] 

1984 
Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1983
Nové kresby. Výběr z přírůstků 1973–1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří
Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava [výstava byla zakázána, plánována na říjen]
Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům Gong, Praha, text katalogu Alena Potůčková

1982
Kresba, socha, grafika. Kučerová, Veselý, Pauzer, Bednářová, Beran, Nešleha, Sion, Načeradský, Sendlerová, Kulhánek, Gebauer, Kašpar, Svobodová, Sopko, Zemánek, Lamr, Hájenka v oboře Hvězda, Praha, úvodní slovo a text katalogu Marie Judlová
Práce architektů, malířů a sochařů, výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1980 
Deset malířů. Bedřich Budil, Aleš Lamr, Josef Mžyk, Jiří Načeradský, Rudolf Němec, Petra Oriešková, Petr Pavlík, Zbyšek Sion, Jiří Sopko, Jan Steklík, Praha, ateliér Josefa Mžyka, úvodní slovo Marie Mžyková; původní verze výstavy zakázána: Obvodní kulturní středisko, výstavní síň Luna, Plzeň
Kresby, Orlická galerie, státní zámek, Rychnov nad Kněžnou, text katalogu Eva Petrová, texty přílohy katalogu Zdeněk Beran, Bedřich Dlouhý, Eva Kmentová, Karel Malich, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Karel Pauzer, Petr Pavlík, Stanislav Podhrázský, Michael Rittstein, Jiří Sozanský a Jaroslav Vožniak

1979
10 x 5 kreseb. Beran, Lamr, Mergl, Načeradský, Nepraš, Nešleha, Sion, Sopko, Steklík, Šimotová, Zámek, Jednotné kulturní zařízení, Valašské Meziříčí, úvodní slovo a text katalogu Jan Kříž
České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Moderní česká kresba, Centre Georges Pompidou, Paříž
Česká portrétní malba XX. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1974 
Osm mladých grafiků, Galerie výtvarného umění, Cheb

1973 
Sport ve výtvarném umění, Obecní dům, Praha 

1971 
Kresba a grafika mladých, galerie Fronta, Praha

1970
Výstava mladých, výstavní síň Mánes, Praha 

1969 
Nová figurace, výstavní síň Mánes, Praha; repríza výstavy: Dům umění, Brno [1970]
L’Art Tchèque Actuel, Galerie Renault – Élysées, Paříž, text katalogu Miroslav Míčko
Sept jeunes peintres tchécoslovaques, Galerie Lambert, Paříž, text katalogu František Šmejkal
Mladí umělci žijící v Paříži, Musée Galliera, Paříž

1968
300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, výstavní síň Mánes, Praha, text katalogu Luděk Novák
Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery – Dupont Center, Washington
Věcné dialogy, Oblastní muzeum, Písek, text katalogu Jan Kříž

1967 
Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Moravská galerie, Brno, text katalogu Odborný komisariát výstavy – Jiří Hlušička, Čestmír Kafka, Lubor Kára, Bohdan Lacina, Luděk Novák, Milan Paštéka a Václav Zykmund
Nové cesty II. Mladá generace, Dům umění, Zlín (Gottwaldov), text katalogu Eva Petrová
Kupte si, půjčte si obraz, sochu, Galerie Václava Špály, Praha
Kunstforum Göhrde 67, Göhrde, Německo, text katalogu Eva Petrová a Siegfried Gerth
Bienále mladých, Paříž

1966 
Výstava mladých, výstava umělců do 35 let u příležitosti IX. mezinárodního kongresu AICA, Moravská galerie, Dům pánů z Kunštátu, Brno, texty katalogu Eva Petrová a Radislav Matuštík
Jarní výstava 1966, výstavní síň Mánes, Praha, texty katalogu Jindřich Chalupecký, Eva Petrová a Jaromír Zemina
Výstava mladých, výstavní síň Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha, text katalogu Petr Spielmann
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Galerie hl. města Prahy, většina regionálních galerií v ČR, Muzea Kampa, Galerie Zlatá husa, v zahraničí zastoupen 7 díly v Centre Georges Pompidou v Paříži

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Rozhovory s Jiřím Načeradským (výběr)

 „Teď vidím, jak jsem byl v mládí naivní.“ Rozhovor Josefa Rubeše s Jiřím Načeradským, Metro, 29. 3. 2013, s. 12

 

Jiří Načeradský. Pre lásku sa umiera. Rozhovor Ivana Melicherčíka s Jiřím Načeradským, Gold Man, 2013, březen, s. 32–35

 

Malíř Načeradský: „Ty moje potvory dámy neuráží“. Rozhovor Báry Šichanové s Jiřím Načeradským, Český rozhlas – Radio Wave, 26. 3. 2013, zpravy.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/malir-naceradsky-ty-moje-potvory-damy-neurazi--1192371

 

Jiří Načeradský: „Obraz zůstane vždycky…“ Rozhovor Karla Oujezdského s Jiřím Načeradským, Český rozhlas – Vltava, pořad Mozaika, 19. 9. 2009, www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/635721

 

Načeradského ušaté kudlanky mají sraz ve Vltavínu (záznam s Jiřím Načeradským a Petrem Machem), Česká televize – ČT24, 24. 3. 2013, www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/219951-naceradskeho-usate-kudlanky-maji-sraz-ve-vltavine/

 

Jiří Načeradský – Ručičky chytřejší než hlava. Rozhovor Jana Bartoše s Jiřím Načeradským, Vital Plus, 20. 7. 2012, www.vitalplus.org/article.php?article=600

„Každá venkovská bába je chytřejší než intelektuál.“ Rozhovor Josefa Rubeše s Jiřím Načeradským, Metro Víkend, 9. 12. 2011, s. 22

Rozhovor Radana Wagnera s Jiřím Načeradským, in: Petr Mach (ed.), Jiří Načeradský. Šedesátá léta a současnost. Proměny upírovy, Praha, Galerie Dolmen 2011, s. 9

Kudlanky a já. S malířem Jiřím Načeradským o slepicích, které rozuměly esperantu, faldíčkách pramatky a umění přestat. Rozhovor Aleny Plavcové s Jiřím Načeradským, Pátek Lidové noviny, č. 20, 20. 5. 2011, s. 6–12

Malíř Jiří Načeradský vystavuje v Praze svoje akty a tvrdí: Rubens je nejlepší školou, jak malovat figury. Rozhovor Petra Kováče s Jiřím Načeradským, Právo, 12. 2. 2009, s. 15

Postmoderní manýrista Jiří Načeradský. Rozhovor Radana Wagnera s Jiřím Načeradským, Revue Art, 2006, č. 1, s. 14–23

3 otázky. Jiří Načeradský; odpovědi na otázky: Jaká výstava či akce vás v poslední době zaujala? Na čem nyní pracujete, resp. na co se můžeme těšit? Jaký je váš sen?, Revue Art, 2005, č. 4, s. 41

Zběsilost v srdci. Rozhovor Jany Chytilové s Jiřím Načeradským, Time In Praha 2, 2004, č. 4, duben, s. 30–32

Klasik dýchá. Rozhovor Petra Volfa s Jiřím Načeradským, Reflex, 2000, č. 11, 16. 3., s. 20–23; přetištěno in: www.jedinak.cz/stranky/txtnaceradsky.html, 25. 12. 2002; Petr Volf, Picasso byl monstrum, Praha, Primus 2001, s. 91–102

Zdroj zábavy a poučení aneb Jak to bylo. Rozhovor Jana Macha s Jiřím Načeradským, in: (Ne)známý Načeradský. 1956–1967 (kat. výst.), Praha, Galerie Peron 1999, s. 3–10; přetištěno in: Mladý svět 42, 2000, č. 16, s. 44–47

Stále dominuje figurální tvorba. Rozhovor Břetislava Uhláře s Jiřím Načeradským, Svoboda (Ostrava), 21. 8. 1998

Načeradský představil v Sokolské 26 návrat k nahé mužské figuře. Rozhovor Jiřího Macháčka s Jiřím Načeradským, Mladá fronta Dnes (Ostrava), 22. 8. 1998, s. 4

Jiří Načeradský si přeje návrat matriarchátu. Rozhovor Moniky Čermákové s Jiřím Načeradským, Mladá fronta Dnes (Praha), 15. 2. 1997

U zdymadla – Volné seskupení 12/15. Odpovědi členů seskupení na anketní otázky Blanky Jiráčkové, Ateliér 7, 1994, č. 8, 21. 4., s. 1 a 4

Něco z Kocourkova. Rozhovor Petra Ulrycha s výtvarníkem Jiřím Načeradským, Mladý svět 32, 1990, č. 36, s. 20–21

 

Katalogy samostatných výstav (výběr)

 

Petr Mach, Úvod, in: idem (ed.), Jiří Načeradský – Kresby, grafiky. Práce z let 1956–2013, Praha, Nakladatelství Vltavín, s. 2–3

 

Iva Mladičová, Svět podle Načeradského, in: Petr Mach (ed.), Jiří Načeradský – Kresby, grafiky. Práce z let 1956–2013, Praha, Nakladatelství Vltavín, s. 6–8

 

Jiří Machalický, Grafika Jiřího Načeradského, in: Petr Mach (ed.), Jiří Načeradský – Kresby, grafiky. Práce z let 1956–2013, Praha, Nakladatelství Vltavín, s. 236–237

Petr Mach, in: Piaty živel Načeradský. Zbierka Ivana Melicherčíka, Bratislava, Ivan Melicherčík 2012, nestr.

Ivan Melicherčík, in: Piaty živel Načeradský. Zbierka Ivana Melicherčíka, Bratislava, Ivan Melicherčík 2012, nestr.

Petr Mach, in: idem (ed.), Jiří Načeradský. Šedesátá léta a současnost. Proměny upírovy, Praha, Galerie Dolmen 2011, s. 7

Richard Drury, in: Načeradský – Obrazy 2009 (kat. výst.), Praha, Jiří Načeradský 2010, s. 3–4

Richard Drury, in: Jiří Načeradský (kat. výst.), Praha, Galerie Dolmen 2009, nestr.

Jana Kasalová, Zbyněk Sedlecký, Eliška Jakubíčková, Patricie Fexová, Jan Spěváček, Lukáš Orlita, Lubomír Typlt, Josef Bolf, in: Jiří Načeradský (kat. výst.), Praha, Galerie Dolmen 2009, nestr.

Jiří Machalický, in: Jiří Načeradský. Nezkrotné a nahé (ony, ony, ony…) (kat. výst.), Praha, Galerie Art Praha 2009, s. 2

Vladimír Neubert, in: Jiří Načeradský. Nezkrotné a nahé (ony, ony, ony…) (kat. výst.), Praha, Galerie Art Praha 2009, s. 3

Jan Dvořák, in: Jiří Načeradský. Venuše, Ušatky a Kudlanky (kat. výst.), Praha, Galerie Art Praha 2006, s. 3

Vladimír Neubert, in: Jiří Načeradský. Venuše, Ušatky a Kudlanky (kat. výst.), Praha, Galerie Art Praha 2006, s. 4

Lubomír Slavíček, Figury Jiřího Načeradského, in: Jiří Načeradský. Akryly, figury, triptychy. Práce z let 1985–1993 (kat. výst.), Brno, Galerie Brno 2004, s. 6–11

Magdalena Juříková, Velké formáty, in: Jiří Načeradský. Velké formáty (kat. výst.), Praha, Galerie Peron 2004, nestr.

Karin Thomas, Nová figurace a Jiří Načeradský (přejatý text Tradition und Avantgarde in Prag, 1991), in: Jiří Načeradský. Velké formáty (kat. výst.), Praha, Galerie Peron, 2004, nestr.

Mahulena Nešlehová, O hře a invariantu (z dopisu J. N. ze dne 4. listopadu 1998), in: Jaroslav Nešetřil (ed.), Jiří Načeradský – Jaroslav Nešetřil. Antropogeometrie. Texty k výstavě (kat. výst.), Rakovník, Rabasova galerie 1998, nestr.

Ivan Neumann, Obrazy prostoru, prostory obrazu, in: Jaroslav Nešetřil (ed.), Jiří Načeradský – Jaroslav Nešetřil. Antropogeometrie. Texty k výstavě (kat. výst.), Rakovník, Rabasova galerie 1998, nestr.

Hubert Damisch, Spěje umění svou prací k topologii barvy?, in: Jaroslav Nešetřil (ed.), Jiří Načeradský – Jaroslav Nešetřil. Antropogeometrie. Texty k výstavě (kat. výst.), Rakovník, Rabasova galerie 1998, nestr.

Eva Petrová, Antropogeometrie, in: Jaroslav Nešetřil (ed.), Jiří Načeradský – Jaroslav Nešetřil. Antropogeometrie. Texty k výstavě (kat. výst.), Rakovník, Rabasova galerie 1998, nestr.

Milan Weber, Na okraj výstavy Jiřího Načeradského, in: Jiří Načeradský (kat. list), Ostrava, Výstavní síň Sokolská 26 1998, nestr.

Jaroslav Nešetřil – Jiří Načeradský, in: Jiří Načeradský a Jaroslav Nešetřil. Antropogeometrie (Místo činu) (kat. list), Praha, Galerie Via Art 1995, nestr.

Naďa Řeháková, in: Jiří Načeradský. Výběr z figurální tvorby (kat. výst.), Liberec, Oblastní galerie 1994, nestr.

Radek Horáček, Deset vět v obrazech J. Načeradského, in: Jiří Načeradský. Kombinované techniky, grafické listy (kat. list), Žďár nad Sázavou, Art galerie 1990, nestr.

Marie Judlová (Klimešová), in: Jiří Načeradský. Obrazy z let 1958–74 (kat. výst.), Praha, Galerie hlavního města Prahy 1990, nestr.

Eva Petrová, in: Jiří Načeradský. Obrazy z let 1958–74 (kat. výst.), Praha, Galerie hlavního města Prahy 1990, nestr.

Jiří Tichý, in: Jiří Načeradský (kat. list), Praha, KS Opatov 1988, nestr.; přetištěno in: Ateliér, 1991, č. 11, s. 4

Jindřich Chalupecký, in: Jiří Načeradský (kat. výst.), Brno, Kulturní dům Družba, Na bidýlku 1986, nestr.

Vladimír Skrepl, Jiří Načeradský, in: Jiří Načeradský (kat. list), Praha, Kulturní středisko Opatov 1985, nestr.

Eva Petrová, in: Jiří Načeradský. Studie na téma rotujících figur a dynamických prostorů (kat. výst.), Kladno, Galerie 55 1985, nestr.

Ivan Neumann, in: Lamr, Načeradský, Němec, Sopko (kat. výst.), Dobříš, Městské kulturní středisko 1982, nestr.

Alena Potůčková, in: Načeradský, Němec, Sopko, Lamr (kat. výst.), Sokolov, Městské kulturní středisko 1981, nestr.

Alena Nádvorníková, in: Jiří Načeradský. Akvarely, kresby (kat. výst.), Olomouc, Divadlo hudby 1975, nestr.

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv