O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Jiří Novák

Jméno
Jiří
Příjmení
Novák
Narozen/a
1922
Místo narození
Přelouč
Úmrtí
2010
Klíčová slova
public art (veřejné umění)
socha
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Startovní čára Jiřího Nováka spočívá na poli klasické stavby sochy a tradičních technik. Po návštěvě světové výstavy EXPO 58 opustil klasické postupy a tvarování ve prospěch splývavé a cípaté stylizace a záhy dospěl k vytvoření téměř abstraktních symbolů základních přírodních sil a dějů. Ke klíčovým charkteristikám J. N. patří velká technická a řemeslná zručnost, zájem o techniku a konstrukci. Po experimentech s různými typy umělých hmot se od závěru 50. let stal hlavním N. materiálem kov. Od raných děl (Ryby a práci, Ostrov Nad Ohří 1958-59, Rychlost, Praha-Strašnice, 1960-61) je hlavním tématem plastik pohyb. Od roku 1957 začal plastiky ovládat pohyb skutečný - větrný či vodní, lidský impuls, elektromotor. Kinetickými mobily se Novák připojil k světově aktuálnímu směřování mladší sochařské generace a v 60. letech vystavoval na českých i mezinárodnách přehlídkách. Kinetické aspekty aplikoval v malém měřítku, ale především v rozměrných plastikách, které akcentovaly prostor nové městské architektury (Světlo a stín, PKOJF-Praha 1960, Dálky, Praha, sídliště Novodvorská 1963-69, Motýlí křídla, Liberec, 1969, Odrazy, Praha-Horní Počernice, 1986).

 

V horizontálních plastikách (Mobil pro československý pavilon na EXPO 1967 v Montrealu, 1967, Mobil pro střešní zahradu Federálního shromáždění, 1969 a Vlnění pro Českou televizi, 1980) je nejmarkatnější N. osobitý tvůrčí postup - aditivní skládání jednotlivých částic s vlastním pohybovým programem. Pro své technické schopnosti byl N. vyhledáván svými kolegy jako pomocník při realizaci plastik, přesahující někdy realizační rámec k oboustrannému autorskému podílu (s E. Kmentovou, V. Janouškem, V. Karouškem).

 

Vedle mobilních plastik vytvořil Novák řadu stabilních znakových symbolických děl pro architekturu (Dva vstupní emblémy České televize, 1983). Novákovu sochařskou tvorbu po desetiletí stabilně doprovázelo restaurování a tvorba kopií především barokní plastiky. (např. kopie plastik sv. Václav J.J. Bendla z bývalého Koňského trhu, 1959-60, Sen svaté Luitgardy M. B. Brauna z Karlova mostu v Praze, 1993-95).

Autor anotace
Daniela Kramerová

Publikováno
2011

Profesní životopis

Vzdělání:
1945-1949 AVU Praha, Jan Lauda a Karel Pokorný
1942-1945 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v ateliéru Jana Laudy, v roce 1945 také krátce u Josefa Wagnera

Práce:
1970-74 po tragické smrti Valeriána Karouška dokončuje jeho exteriétové plastiky (Aeskulap, Praha - Pankrác, Květ, Podbrezová na Slovensku, Vzlet, Praha - Ruzyně)
1967 pro terasu československého pavilonu na Světové výstavě EXPO 67 v Montrealu vytvořil čtyřmetrovou mobilní kovovou plastiku
1963 práce na mobilní plastice Dálky pro sídliště Novodvorská v Praze
1958-59 první moderně, výrazně stylizované plastiky pro veřejný prostor (Ryby a ptáci v Ostrově nad Ohří a Fontána s jeřábem pro Tylovo náměstí v Praze
1958 spolupráce při realizaci plastiky Vladimíra Janouška Hudba pro EXPO 58 v Bruselu
1957 první pokusy s pohybem plastik
1957 s přáteli sochaři a malíři založil uměleckou skupinu M 57
1956 první kovová plastika - ze svařovaného drátu
1956 první pokus o práci v novém materiálu - PVC
1952 prací pro kostel Nejsvětější trojice v Manětíně zahajuje pararelní restaurátorskou činnost
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Máj 57

Výstavy

Samostatné výstavy
2011
Jiří Novák: V pohybu, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod
Jiří Novák: V pohybu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Jiří Novák: V pohybu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

2010
Jiří Novák: V pohybu, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1996
výstava na hradě Valdštejn

1964
nejvýznamnější samostatná výstava v Galerii Václava Špály v Praze

1958
samostatná výstava v Galerii mladých v Praze, s Josefem Jírou

1951
první samostatná výstava (se Svatavou Hajerovou a Jiřím Mandelem ml.) v Alšově síni Umělecké besedy v Praze
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009
Umělecká beseda - Věčná pomíjivost, Severočeská galerie výtvarných umění Litoměřice
Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě. Oblastní galerie v Liberci

2008
Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, Praha, 2008

2004
Blízká vzdálenost, České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Olomouc

1999
Umění zrychleného času Česká výtvarná scéna 1958-1968, ČMVU, Praha
Akce, slovo, pohyb, prostor, experimenty v umění šedesátých let, GHMP, Praha

1965 a 67 účast na 1. a 2. sochařské bilanci v Olomouci

1965
Tendence, Vlastivědné muzeum Písek

1958-59 Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1950 a 1953 vystavoval na přehlídkách II. krajského střediska SČVU Umělecká beseda na Slovanském ostrově

1998
Oznámení o ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury , Muzeum umění, Olomouc
Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha

1994
Český kinetismus v 60. letech, Galerie´60/´70, Praha
Karel Pokorný a jeho škola, Belveder, Praha

1969
300 malířů, sochařů a grafiků - 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha
Vytvořil plastiku Motýlí křídla pro legendární přehlídku Socha a město v Liberci (doplňovala plastiku Evy Kmentové Brána snů)
X. Bienále v Săo Paulo

1968
Kunst forum, Görde
Socha piešťanských parkov ‛68 (Větrník, 1967, Slunce a déšť, 1964)
Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem

1967
Umělci k výročí října (PKOJF, Praha)
IX. bienále sochařství v Middelheimu
Výstava československého umění v Turíně

1966
Jarní výstava v Mánesu
Aktuální tendence pořádané u příležitosti kongresu AICA, Praha
Nové cesty, Dům umění, Gottwaldov

1964
Současné umění, Alšova Jihočeská galerie Hluboká
Socha 1964 v Liberci

1963
Rychnov 63

1962
Jaro 62, Praha

1961
výstava Bloku tvůrčích skupin Realizace, Špálova galerie, Praha

1960
Skupina M57: Obrazy, sochy, grafiky, Galerie Václava Špály, Praha

1959
Skupina M57: Obrazy, sochy, grafiky, Galerie Nová síň, Praha

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Dům umění města Brna

1950 a 1953 vystavoval na přehlídkách II. krajského střediska SČVU Umělecká beseda na Slovanském ostrově
1945
Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Muzeum umění Olomouc
Alšova jihočeská galerie
Galerie Klatovy/Klenová
Další realizace

Akce/Performace:

2005

Eva Kmentová: Brána snů / Gate of Dreams, Jiří Novák: Motýlí křídla / Butterfly Wings, Liberec, Liberec

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

"Diskutujeme ke sjezdu. Skupina M 57.", Výtvarná práce, VIII, 1960, č. 21, s. 4.

Jirkalová, Karolína, "Stačí se rozhlédnout." Art & Antiques, 2009, č. 5, str. 45.

Jirous, Ivan M., "Socha v plenéru." Výtvarná práce, 1969, roč. XVI, č. 10-11, s. 1.

Karous, Pavel, "Volavky, vetřelci a ti druzí: Plastika ve veřejném postoru doby normalizace." Art & Antiques, 2009, č. 5, str. 40-44 (repr. Dálky).

Klivar, Miroslav, "Přínos plastických hmot výtvarnému umění.", Výtvarné umění, 1959, roč. IX, č. 9, s. 408-413. (repr. Rychlost, model, v. 70)

Kotalík, Jiří, X Bienal de Săo Paulo, Tchecoslováquia. 1969.

Lahoda, Vojtěch, „Bruselský styl“ mezi „vysokým“ a „nízkým“ in Kramerová, Daniela, Skálová, Vanda [ed.] Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, Praha, 2008 s. 340-351.

Lukeš, Zdeněk, "Předpokládané nemusí vždy ladit s fyzikálnímí zákony." Revolver Revue, 2008, č. 70, str. 188-207.

Lukeš, Zdeněk, "Umělec, jehož sochy pohání vítr. Nad ukončeným dílem sochaře Jřího Nováka." Lidové noviny XXIII, 2010, č. 49 (27.2. 2010), s. 31.

Mráz, Bohumír, "Výtvarné realizace v naší architektuře." Výtvarné umění, 1969, roč. XIX, č. 9-10s. 433-453, obr s. 422 a 444. (repr. s. 450).

"Jiří Novák (Anketa Socha a město)." Výtvarné umění, XIX ,1970, č. 9-10, s. 474.

 

Padrta, Jiří, "Konstruktivní tendence." Výtvarné umění 1966, roč. XVI , č. 6-7, s. 327.

Padrta, Jiří, "Netradiční technologie. "Boštík Václav , Demartini Hugo, Kafka Čestmír , Nepraš Karel , Novák Jiří , Kratina Radoslav, Zálešák František." Výtvarná práce, 1970, roč. XVIII, č. 22, s. 1, 8.

Raimanová, Ivona, Socha a město Liberec 1969, Spacium, Liberec, 2008.

Šetlík, Jiří, "Socha 1964 v Liberci.", Výtvarné umění, 1965, roč. XV, č. 03, s. 49-56. (repr.).

Šetlík, Jiří, "Socha a město v Liberci."Výtvarná práce, XVIII, 1970, č. 2, s. 49-56 (2 x repr.).

Šetlík Jiří, "Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti)." Výtvarné umění, 1965, roč. 15, č. 4-5, s. 145-167 (repr. s. 156 - Hra IV, 1964).

Šetlík Jiří, "Pražské výstavy v dubnu." Výtvarná práce, 1964, roč. XII, č. 8, s. 2 (repr .Hra, 1961).

Ševčík, Oldřich, Beneš, Ondřej, Architektura 60. let: „Zlatá léta“ v české architektuře 20. století. Grada Praha 2009. s. 72, 174, 177, 250.

Šolta Vladimír, "První zkušenosti z úkolové akce", Výtvarné umění. roč. 1, 1950, č. 12, s. 272-280.

Rostislav Švácha, Marie Platovská [ed.], Dějiny českého výtvarného umění VI. Academia Praha, 2007, s. 57, 58, 75, 77, 103.

Vachtová, Ludmila, Čas Jiřího Nováka. nedat.

Vachtová, Ludmila, "Na okraji." Výtvarné umění, , roč. XVI , 1966, č. 7, s. 351 (repr.).

 

Encyklopedie, slovníky:

AbART

Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. SNKLHU, Praha, 1955, s. 138.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1993, 1994, 2002, sv. X. s. 35-36.

Prokop Toman, Nový slovník českých výtvarných umělců. díl 2, praha, 1993.

 

 

 

 

Články, média, internet

www.turnovskovakci.cz/view.php

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv