O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Miroslav Hašek

Jméno
Miroslav
Příjmení
Hašek
Narozen/a
1988
Místo narození
Duchcov
Působiště
Ústí nad Labem
Web
http://www.miroslavhasek.cz/
Klíčová slova
fotografie
instalace
kresba
objekt
video
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Miroslav Hašek vystudoval Ateliér digitálních médií u Michaely Thelenové na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a na této univerzitě také obor Výtvarně edukativní studia na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty. V roce 2011 se stal laureátem studentské Ceny EXIT. Tvorba Miroslava Haška citlivě reflektuje otázky současného vizuálního umění. Autor se snaží hledat univerzální pravdu, ale zároveň si uvědomuje nemožnost a utopičnost celého procesu. Jeho vyjadřovacími prostředky jsou videoart, fotografie, instalace, objekty a kresba. Nebrání se experimentovat s formou, přestože je prvotní idea v jeho tvorbě nadřazena nad formu. Pro obsah hledá nejvhodnější výtvarné médium, které jako nosič informací předává divákovi podstatu díla. Na cestě experimentu si Miroslav Hašek všímá humoru, banalit, utopie i paradoxu. Samotnou ideu vnímá jako krásu. Kupř. v rámci participace zkoumá otázky autorství. Zapojuje laiky do tvořivého procesu a na základě jeho konceptu vznikají neškolené výtvory, jejichž autory jsou sice laici, ale iniciátorem v pozadí pořád zůstává Miroslav Hašek. Krásu díla tak uchopuje z jiného úhlu pohledu než toho tradičního estetického a formálně dokonalého. V díle Bez názvu z roku 2012 v rámci intervence do veřejného prostoru v oblasti ústeckých Předlic oslovoval prostitutky, aby mu za peníze nakreslily posledního zákazníka. Výstupní formou se tak vedle dokumentačního videa staly i samotné kresby. Dílo Portrét umělce z roku 2014 byl site-specifickým projektem, který vznikl v okolí Altánu Klamovka v participaci s místní mateřskou školkou a jejími dětmi, které dostaly od Miroslava Haška úkol jej nakreslit před altánem. Zde tak řešil problematiku vztahu umělec-dílo, aktivní divák-spolutvůrce a pasivní divák-návštěvník galerie.

 

Ve videoartu je zájem Miroslava Haška zacílen na banální každodenní realitu, kdy některé činnosti lze chápat v kontextu jejich opakování jako rituál. Kupř. video Homeperformance z roku 2011 zachycuje běžné činnosti, jakými jsou překonávání překážek, vytváření si zbytečných omezení či svlékání se. Pro inspiraci si autor bere vzpomínky z dětství a poodkrývá tak osobní paměťové vrstvy. To uplatnil i v díle Radzovice z roku 2014, kdy se zabýval rodinnou historií. Tehdy uskutečnil návštěvu příbuzných na Slovensku, které do té doby nikdy neviděl, ale slýchával o nich celé dětství, a tak si je jen představoval.

Videoartová tvorba Miroslava Haška je vizuálně propracovaná až k dokonalému obrazu. Autor velmi obstojně zvládá střih, zvuk, výběr herců a scény (kupř. video Matka/Dcera z roku 2015). Tím je i rozpoznatelný na české výtvarné scéně. Jeho rukopis vedle již zmíněné vizuální a postprodukční bohatosti zaujme silným narativním charakterem, kterým demonstruje každodenní úkony, ale jinak, než jsme je v reálném životě schopní vnímat. Právě ono vyzdvižení banálního do galerijního prostředí z nich dělá něco jedinečného. Příběhy vytváří na pomezí fikce a reality a právě ona nejednoznačnost jim dopomáhá k autentickému zážitku, se kterým u diváků dopředu počítá. Neukončenost je známkou pro otevírání prostoru pro široké pole interpretací a je cíleným principem, který dokazuje autorův zájem o metody vyprávění. Dílo Miroslava Haška se pohybuje na hraně humoru a podstaty života. Jeho videa zaujmou bohatostí vizuální formy, zvuku a zachycením banálních až směšných situací, které však při bližším pochopení odkrývají existencionální otázky. Neukončeností demonstruje složitost pochopení univerzální pravdy, kterou se snaží hledat. Snaha rozklíčovat složitost vztahů a pochopit okolní svět je pro intermediální tvorbu Miroslava Haška signifikantní.

Autor anotace
Lenka Sýkorová

Publikováno
2015

Profesní životopis

Vzdělání:

2007–2012
KVK PF UJEP v Ústí nad Labem, obor Výtvarně edukativní studia

2009
FUD UJEP v Ústí nad Labem (Ateliér digitální média, Michaela Thelenová), od 2012 doktorské studium, obor Vizuální komunikace

Ocenění:

2011
Cena EXIT

Výstavy

Samostatné výstavy
2015
Dlouho jsem se sám sebe neptal a zapomněl jsem všechny odpovědi, kurátorka: Eva Mráziková, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna, Brno

2014
Portrét umělce, kurátorka: Lenka Sýkorová, Galerie Altán Klamovka, Praha

2012
Hranice možností, kurátor: Eva Mráziková, Galerie Jelení, Praha
Homeperformance, kurátorky: Eva Mráziková a Anna Vartecká, Galerie Kostka, Meetfactory, Praha

2011
Homeperformance, Kurátorka: Andrea Pekárková, Galerie 3 x 3, Liberec

2009
Soužití, Galerie 2P, Ústí nad Labem
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015
Tektonika paměti, kurátorky: Lucie Machová a Anna Vartecká, Dům umění města Brna, Brno

2014
Tektonika paměti, kurátorky: Lucie Machová a Anna Vartecká, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Proč si nejdeš hrát s bráchou? kurátor: Eva Nováková, Lucie Kordačová, Trafačka, Praha
Street for Art Festival 2014, kurátorka: Lenka Lindaurová, Praha
NULLA DIES SINE LINEA, Postkonceptuální přesahy v české kresbě, kurátorka: Lenka Sýkorová, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Československo, kurátorky: Eva Nováková, Lucie Kordačová, Galerie Bunker, Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika

2013
Hi5! kurátor: Slaven Tolj, Barbora Šedivá, Dům umění města Brna, Brno

2012
Paralelní historie, kurátoři: Michal Koleček, Michaela Spružinová, Blanka Kirchner, Adéla Hrušková, Romana Veselá, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Univerzita Předlice, Výstava studentů a pedagogů FUD UJEP, kurátoři: Zdena a Michal Kolečkovi, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
Crash Test 2012, Topičův salon, Praha
Obraz, v ktorom žijeme, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
IV. Zlínský salon mladých, Zlín
Gym Lessons, Czech Center, New York kurátor: Michal Koleček

2011
Obraz, v kterém žijeme, GASK, Kutná Hora
EXIT 2011, 5. ročník celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol ČR, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Homeperformance, Galerie 3x3, Liberec
Obraz, v kterém žijeme, komisař výstavy: Michal Koleček, kurátorky: Vendula Fremlová a Bohumila Koklesová, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Domácí práce – výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Galerie Aula, FaVU VUT, Brno
Videokemp 2011, kurátoři : Viktor Čech, Lenka Sýkorová, Silvie Šeborová, Dům umění, Brno
Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí, kurátorky: Tamara Moyzes a Zuzana Štefková, Galerie NAPA, Praha

2010
Undisclosed desires, (společně s Evou Mrázikovou), Hot Dog Gallery, Ústí nad Labem
Hra na náhodu, kurátoři: Zdena a Michal Kolečkovi, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Exit a. a. O. 2009, 4. ročníku celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice, Kunstraum Bethanien, Berlín
Tajemství žluté aktovky, koncepce výstavy: Michal Pěchouček a Dušan Záhoranský, Galerie Jelení/NOD, Praha
Tvoření světů / Making Worlds, kurátorky: Silvie Milková a Veronika Daňhelová, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2009
Exit 2009, 4. ročník celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol ČR, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Pod Čarou, výstavní prostor Trafačka, Praha

2008
Enterprize, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Romana Veselá: Dej pět! Je to cool, Artalk 5.3.2013: http://artalk.cz/2013/03/05/dej-pet-je-to-cool/

New York uvidí práce ústeckých studentů, MF Dnes (Severní Čechy) 18.1.2012

Rozhovor s Jiřím Ptáčkem: Jednou bude děkanem, Artalk 14.3.2012: http://artalk.cz/2012/03/14/jednou-bude-dekanem/

Štepánka Bieleszová: Obraz, ve kterém žijeme, A2 – 24/2011

 

Reportáže:

Nulla Dies Sine Linea: Postkonceptulní přesahy v české kresbě, GEF, Ústí nad Labem, 2014: http://artycok.tv/lang/cs-cz/25154/nulla-dies-sine-linea

 

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv