O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Tomáš Vaněk

Jméno
Tomáš
Příjmení
Vaněk
Narozen/a
1966
Místo narození
Počátky
Působiště
Praha
Web
http://www.particip.tv
i-datum
↳ Vyhledat v databázi VVP AVU
Klíčová slova
hudební performance
kresba
nová média
performance
public art (veřejné umění)
street art
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tomáš Vaněk patří ke generaci, která na českou výtvarnou scénu nastoupila v polovině 90. let. Jeho tvorbu bychom mohli charakterizovat jako zkoumání prostoru „mezi“ – mezi realitou a fikcí, mezi umělcem a divákem, mezi tvůrčím a rutinním přístupem, mezi soukromým a veřejným, mezi percepcí a vědomím – anebo taky mezi předmětem a jeho stínem.

 

Po absolvování AVU inicioval Vaněk se skupinou Bezhlavý jezdec (1999) projekt pro vývěskovou skříň v ul. Komunardů v Praze-Holešovicích (v rámci výstavy Umělecké dílo ve veřejném prostoru), jejímž smyslem bylo konfrontovat umělecké postupy s každodenním provozem ulice. V této aktivitě pak pokračovala i skupina PAS (2000), která ji rozšířila i do dalších evropských měst – jako formu konfrontace s jiným kulturním prostředím.

 

Otevřenost, jež charakterizuje tuto iniciativu, je typická i pro další Vaňkovy realizace, které označuje souhrnným názvem Participy. Jak sám název napovídá, Vaňkovi jde o zaktivování divákovy percepce a participace na čtení díla. Používá převážně techniku sprejování přes šablony – na zdech galerií i ve veřejných prostorách sprejuje reálně vyhlížející předměty, což vytváří určité napětí mezi realitou a fikcí. Sprejování přes šablony je sice metoda typická pro street art, Vaněk však zobrazuje předměty, jež do daného prostředí typicky patří (např. domovní zvonky – Particip č. 8, hydrant, elektrické osvětlení, přibitý hřebík atd.) anebo by na tom kterém místě teoreticky být mohly (nepatřičně působící chatařské dřevěné obložení v prostoru galerie – např. Veletržní palác, Futura), čímž vytváří posuny v našem vnímání a očekávání. Pro Vaňkův sprejerský přístup bychom si mohli vypůjčit definici lidského konání jakožto „taktiky“ od de Certeaua (Praxe každodenního života): na rozdíl od „strategie“, jež si nárokuje své vlastní místo, autonomní jazyk a svrchované postavení, taktika své vlastní místo postrádá, projevuje se v izolovaných akcích, využívá „příležitostí“, závisí na nich a je tak nevyhnutelně mobilní. Vaňkovy participy fungují podobně, jsou závislé na okolnostech, formou jednotlivých akcí vstupují do reálného prostoru a demonstrují, že „prostor je praktikované místo“ (de Certeau).

 

V jiném případě, v projektu „Moje Škoda“ (Particip 18), využil Vaněk součástek vlastního rozebraného auta jako šablon pro vytvoření nástěnného obrazu, v němž do plochy přestříkané obrysy jednotlivých součástek vytvořily kompozice takřka abstraktního rázu, funkční aspekt se změnil v čistě estetický, opět při zachování určitého napětí sféry „mezi“ – mezi dvěma způsoby čtení.

 

Příklady vskutku „participačního umění“ je Particip č. 67, kdy Vaněk zve diváky, aby se autorsky podíleli na pokračování komiksu, Particip č. 39, jakási sbírka popisů všednodenních situací, pocitů a paradoxů myšlení, jež nám všem zřejmě přijdou povědomé, anebo Particip č. 15, kdy si návštěvník Městské knihovny mohl pod skutečnou signaturou vypůjčit sešit s Vaňkem nasprejovanými šablonami. V posledně jmenovaném případě vstoupilo umělecké dílo do jiného systému a stalo se přímou součástí systému běžného provozu (opět tedy do jakéhosi hraničního území „mezi). V sešitech, které si bylo možné v knihovně zapůjčit, se Vaněk věnoval též možnostem percepce (proměny znaku při rychlém listování). To je princip, jenž využil i v Participu č. 14 (periferní animace šipky nasprejované na pilířích mostu Elektrické dráhy), a i později, při zkoumání limitů zorného pole.

 

V posledních letech se Vaňkův zájem obrátil i k referencím na avantgardní umění – například převedení vizuálních básní V. Burdy do reálné, trojrozměrné podoby (Otvory), anebo vytváření audiosituací s využitím binaurálních mikrofonů (např. Particip č. 93 pro Dům umění v Českých Budějovicích).Jako vzdálená ozvěna abstraktní malby působí zprvu vizuálně-hudební performance, tzv. Živá partitura, Vaňkova participace č. 52 (společný projekt s Tomášem Dvořákem aka Floexem), kde při živém koncertu různých interpretů snímá webová kamera jednoduché geometrické tvary, které Vaněk sprejuje na plátno, počítač je ve formě samplů ukládá, aby pak v druhé části performance Vaněk tyto fragmenty-samply znovu použil , různě je kombinoval a modifikoval, a spolu s improvizací hudebníků tak vytvářel novou, živou mixovanou hudbu – ukázky projektu zde:

 

www.muteme.cz/fx/web/live_score <http://www.muteme.cz/fx/web/live_score>.

 

Tomáš Vaněk je nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2001.

Autor anotace
Kateřina Pietrasová

Publikováno
2009

Profesní životopis

studia:
1990-1997 Avu Praha, ateliér Jiřího Sopka a Vladimíra Kokolii

ocenění:
Cena Jindřicha Chalupeckého 2001

tvůrčí pobyty:
ISCP, N.Y.C., USA, 2006
Camden Arts Centre, Delfina Studio Londýn, 2004, VB
Museums Quartier 21, Tranzit, Vídeň, 2003, Rakousko
Her und Hin, Kunstlerhaus Betanien, Schlos Solitude Stuttgart, Berlín, 2003, Německo
Headlands center for arts, San Francisko Kalifornie, 2002, USA
Členství ve skupinách zařazených do databáze
Bezhlavý jezdec
pas – produkce aktivit současnosti

Výstavy

Samostatné výstavy
2012
particip č. 158, DADS galerie, Liberec
particip č. 157, k.art.on galerie, Karlín Studios, Praha

2011
particip č. 143, čas je čára je čas, Galerie Na shledanou, Volyně
particip č. 129, Galerie Cella, Opava,
particip č. 123, prezentakce, hunt kastner artworks v Praze

2010
particip č. 106, v rámci projektu Apartment Adventure Tour PLACCC, Mezinárodní Festival Site- specific Performance, Pécs
particip č. 105, audio situace – poslechová místa v rámci výstav Emil Filla sběratel a sbírka 1,2,3, GASK v Kutné Hoře, CZ
particip č. 91/2, situace před Participy, AMT Galerie v Miláně, Itálie
particip č. 39, sbírka popisů situací, Galerie kresby Minikino v Ostravě

2009
Particip č. 97, mapa pohledu, spolu s Institutem světelného designu, Designblok 09, superstudio A, Holešovice v Praze
Particip č. 96, festival Offcity v Pradubicích
Před participy / Particip č. 93,Galerie Kabinet T, Zlín
Particip č. 92, Audiosituace, Dům umění České Budějovice

2008
Particip č. 79, Listening Comprehension, spolu s Marlene Haring, České kulturní centrum ve Vídni
Particip č. 90, sdílené povrchy, gelerie 207, VŠUP v Praze
Particip č. 81, tekuté zábradlí, experimentální prostor ROXY/NOD v Praze
Particip č. 78, šimrací salón, výroční akce České Spořitelny, centrum současného umění DOX v Praze

2007
Particip č. 71, to co se stalo, se právě nyní děje..., Galerie Na bidýlku, Brno
Particip č. 52, Živá partitura -live sampling performance spolu s Tomášem dvořákem aka FLOEX a Longital, festival MULTIPLACE - divadlo A4 v Bratislavě a festival animovaných filmů PAF spolu s Vladimírem Václavkem v Olomouci
Particip č. 70, běhání v galerii, Moravská Galerie v Brně
Participy, Bastart galerie v Bratislavě
Participy, Synonyma projekt, Index Foundation, Stockholm, SE

2006
Particip č. 56, Galerie 36, Olomouc
Particip č. 52, Živá partitura -live sampling performance spolu s Tomášem dvořákem aka FLOEX, divadlo Alfred ve dvoře v Praze a divadlo 29 v Pardubicích
Když se dívám na televizi nepřemýšlím, hunt kastner artworks, Praha

2005
Particip č. 46, Metoda „mysli kulatě jednej hranatě, ETC Galerie v Praze
Particip č. 45, vem si ervejs a volně dýchej, Galerie A.M. 180 v Praze

2004
Particip č. 39, Camden Arts Centre v Londýně
Particip č. 15/4, Swiss Cottage Central Library v Londýně
Particip č. 15/3, Kunstbibliothek, Matthäikirchplatz 8, 10785 v Berlíně

2003
Particip č. 31, zasedací místnost děkana FAMU v Praze, permanentní instalace
Particip č. 36, web galerie Holec

2002
Particip č. 18, škoda není lada, galerie Display v Praze
Participy, realizace pro Art Museum of Mills College in Oakland, California

2001
Particip č. 15, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

2000
Partici č. 7, nápad – šablona – posun – střik, galerie Na bidýlku v Brně

1999
Particip č. 6, Monokiny, galerie Druhá Modrá v Brně

1998
Barvy Laky, galerie U bílého jednorožce v Klatovech
Lov, galerie Černý pavouk Gallery v Ostravě
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2012
Particip č. 159, WOULD YOU LIKE TO PLAY ANOTHER GAME? 4+4 dny v pohybu, bývalé casino v Pařížské 25, Praha
Particip č. 156, Between steps, 6 míst, 6 umělců, kulturně gastronomická procházka po Praze 6
Particip č. 153, Na houby for John Cage, Opava
Particip č. 152, Concentrado V. A4 Rio de Janeiro
Particip č. 151, Jednodenní festival Začátek století ve veřejném prostoru, Plzeň
Particip č. 148, HOMMAGE À WITTLICH, k 80. narozeninám profesora Petra Wittlicha, UPM v Praze
Particip č. 147, Ostrovy odporu, NG Veletržní palác, Praha
Běla Kolářová (v doprovodu Tomáše Vaňka) -particip č. 146, Fotograf Gallery, Praha

2011
Particip č. 145, Zanechte zprávu, galerie Aula, Brno
Casual/Formal/Playful/ spolu s E. Koťátkovou a J. Šerých, České Centrum, New York,
Iron applause, výstava v rámci YVAA, Slovenská Národní Galerie, Esterházyho palác, Bratislava,
Zanechte zprávu, Galerie AULA, Brno,
Les amis de mes amis sont mes amis, Hommage à Ján Mančuška, Galerie Jocelyn Wolff, Paříž.
Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého, Centrum současného umění DOX, Praha,
Erotická revue, GASK, Kutná Hora;
Ztišeno, Wannieck Gallery, Brno,
Citace Interpretace, Galerie NOD, Praha,
Koncentrát 1, Galerie Crux, Brandýs nad Labem,
Koncentrát 2, The Chemistry Gellery, Praha,
Ladění Jiřího Nováka, jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice,
VI. Nový zlínský salón, Dům umění města Zlína, Zlín,
Počátkem může být nula, nakladatelství Divus, Praha,

2010
Particip č. 111, demonstrace metody: mysli kulatě jednej hranatě a
Particip č. 116, zakreslení individuálních zorných polí, Manifesta 8, Evropské bienále současného umění v Murcii a Cartageni, Španělsko
Particip č. 113, rozeznění výstavní buňky, Mediations Bienále, sekce Erased wall v Poznani, Polsko
Particip č. 112, audio situace v knihkupectví Swiatowid,Fokus Lodz Bienále,
Z náměstí Svobody k náměstí Nezávislosti – Piotrkowská Třída, Lodž, Polsko
The lost highway, společný projekt spolu s Alenou Kotzmannovou, Villa Reykjavik, Reykjavik, Island
It is written, projekt mluveného slova ve veřejném prostoru Adama Vačkáře pro Metz Pompidou, Francie
Particip č. 102, stálá realizace fasády činžovního domu v Antoninské 6, Praha 7
COLLECTORS The Czecho-Slovak pavilion, kurátorský projekt Lucie Drdové a Martina Mazance pro Brot Kunsthale Vídeň
Particip č. 100, Výstava ENTRY společně se Stanem Masárem, Galerie Space v Bratislavě
Particip č. 110, Rozeznění dočasného centra umění Blox v rámci výstavy Demonstrace prostoru, Street for Art Festival v Prague

2009
Brno Art Fair, expozice GASK, Brno
Pasti vizuální iluze / Současné podoby tromple d´oil, Nitranská Galéria, Nitra, Slovensko
Po sametu, Dům U zlatého prstenu, GHMP, Praha
Historická práce, Galerie Václava Špály v Praze
Sleepwalking, spolu s Marlen Haring – Listening comprehension, Temporary gallery Kolín nad Rýnem
Erased walls, Particip č. 99, audiosituace, Freies Museum Berlin, Berlín
Výstava Ribba (30 x 40 cm), Galerie Kabinet v Brně
Something of myself, Particip č. 94, audiosituace, Huntkastner gelerie v Praze
Particip č. 92, audiosituace, Brno Art Open 2009 / Sochy v ulicích, Knihkupectví Dobrovský, Brno
Prague Biennale 4, Karlin Hall, Thánova 14, Praha
Od sadry k žuvačke /Autorské techniky a stratégie, Nitranská Galéria, Nitra, Slovensko
Nové milénium Malé senzace, laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, Museum of Art, Seoul National University, South Korea

2008
Particip č. 83, herní plán jako pohlednice, projekt MANUAL CC, uqbar - projectspace Berlín Německo
Particip č. 88, to místo kde se teď setkáváme neexistuje, výstava Obrazy slov, Letohrádek Hvězda v Praze
Particip č. 39, Spoken words, výstava Mathieu Copelanda, tranzitdisplay – zázemí současného umění v Praze

2007
STILL, projekt galerie FUTURA v Praze
The Collectors: LIVE RE-EDIT, ze sbírky Marek, Dům pánů z Kunštátu v Brně
Moje věc, co nemusí být moje, galerie Bastart v Bratislavě
Spoken words, výstava Mathieu Copelanda, Swiss institut New York
LISTE: The Young Art Fair in Basel (s Josefem Bolfem), presentace hunt kastner artworks, Basilej Švýcarsko
Invisible Things, kurátorský projekt Vjery Borozan), Trafo House of Contemporary Arts, Budapešť Maďarsko
Particip č. 58: Monument to Transformation, Societe Anonyme, Le Plateau-Frac Ile-de-France, Paříž Francie
Ekonomie smyslů, výstava Galerie Display v Galerii Eskort v Brně

2006
Hotel Chalupecky *****, Motoren Halle, Drážďany Německo
tranzit: Auditorium, Stage, Backstage - An Exposure in 32 Acts, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt Německo
GRAND 1ST: CULT MEDIA, Galeria BASTART v Bratislavě
I Invited Some Friends to Come and Watch, Galerie M. Kraljevic + Galerie Nova, Záhřeb Chorvatsko
Spoken Words, výstava Mathieu Copelanda,Galerie Blow De La Barra, Londýn
COMIC festival, OTAs club, Bukurešť Rumunsko
Indikace, výběr českého konceptuálního umění, festival 4 dny v pohybu Praha
Ideal Identity, (spolu s V. Stratilem a J. Alvaerem), České kulturní centrum New York
Office Art, Galie C2C v Praze
VIENNAFAIR, spolu s Galerií Display a Dominikem Langem

2005
1811197604122005, galerie Plan B, Kluž Rumunsko
Prague Biennale 2, Definice každodennosti, Karlin Hall v Praze
More than Meets the Eye, universitní galerii University of Essex v Colchestru, UK
ABS Story, jako host Jiřího Černického, Galerie Jiřího Švestky v Praze
Every Bone Broken, spolu s Alicí Nikitinovopu, Galerie Doubner v Praze
Bienále mladého umění, Galerie Hlavního města Prahy, Dům U kameného zvonu v Praze
Insiders, Dům pánů z Kunštátu v Brně a Galerie FUTURA v Praze

2004
Neutral, výstava Galerie Display v Motorenhalle, Drážďany Německo
Challenge, Galerie Jána Koniarka, Synagoga, Trnava Slovensko
Metro, galerie Priestor, Bratislava Slovensko
Space Camp, negalerijní prostor Na Příkopech 7 v Praze
Like Beads on an Abacus to Calculate Infinity, Galerie Rockwell, Londýn UK
Things You Don’t Know, Galerie K und S, Berlín Německo

2003
Instant Fusion, společný projekt Galerie Priestor (Bratislava), Museums Quartier 21, Vídeň Rakousko
ARTKLIAZMA, Moskva Rusko
Buňky, spolu s nakladatelstvím LABYRINT, Karlínské nám v Praze
Československo, Slovenské národní museum v Bratislavě Slovensko
Artcubicle, Galerie HOME v Praze a Galerie und Projekte Mathias Kampl v Berlíně Německo

2002
From Prague, Štrazburg Francie
Slimvolume, Poster publication, Slimvolume v Londýně
Art dans la ville, Musee de L’art Modern, Saint Etienne Francie
D’un printemps l’autre, Ecole d’Art Gérard Jacot, Belfort Francie
FAIR, project PAS, Royal College v Londýně

2001
Finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého, Veletržní Palác Národní Galerie v Praze
20 %, Discount, Dům umění v Českých Budějovicích
Možná je to tady, Galerie Sýpka, Vlkov-Osová Bitýška
Glued iIntimacy, Galerie Jelení v Nadaci pro Současné Umění v Praze
Art Moskva, Dom Chudožnikov, spolu s BJ, organizováno časopisem UMĚLEC, Moskva Rusko

2000
Konfrontace, České kulturní centrum v Londýně
BJ, Gelerie 276 v Ostravě
Hnízda her, projekt Petra Nikla, Galerie Rudolfinum v Praze
“recycled” výstava nápad – šablona – posun – střik využita pro sólo výstavu Jiřího Davida KRAJINY, Gelerie Na bidýlku v Brně
Bezhlavý jezdec, Galerie Jelení v Nadaci pro Současné Umění v Praze a galerii Školská v Praze
Salón mladého umění, spolu s BJ, Zlín
Terče, spolu s BJ , Centrum Současného umění v Praze, projekt pro veřejný prostor v Praze
Cottagers, alternativní prostor, Římská ulice v Praze

1999
Vzdálené podobnosti Něco víc než kosmetika, Veletržní Palác Národní Galerie v Praze
Maxisklad, Gelerie Mánes v Praze
Perplex, Gelerie Václava Špály v Praze
Malamut, Festival performativního umění Ostrava
Open House, spolu s BJ, organizováno Nadací a Centrem pro Současné Umění v Praze, zámek Čimelice, Čimelice
Kolonie, spolu s Janem Mertou, Galerie Jelení v Nadaci pro Současné Umění v Praze
C:R:A:N:E:, spolu s Jánem Mančuškou, mezinárodí symposium, Quincerot Francie
No Sex until Marriage, Holečkova ulice v Praze
Metro, Gelerie Černy pavouk Ostrava
VIDINY, experimentální prostor ROXY/NOD v Praze
Nový zlínský salón, Zlín

1998
Bistro, spolu s Jánem Mančuškou na výstavě PRSA prof. Vladimíra Kokolii, Galerie Mánes v Praze
Elektroaspik, spolu s Pavlem Šmídem, Galerie Pecka v Praze
Megavision, spolu s Pavlem Šmídem a Michalem Nedvědem, alternativní prostor v Jungmanově ulici v Praze
Down in the Bunker, klub Bunkr v Praze

1997
Umění ve veřejném prostoru, organizováno Nadací pro Současné Umění v Praze, spolu s BJ, Veletržní Palác Národní Galerie v Praze
Diplomanti Akademie výtvarných umění, Strahovský klášter v Praze
Fruit from Prague, České kulturní centrum v Berlíně

1996
BJ, Gelerie Akademie výtvarných umění v Praze
1995
Doporučené obrazy, Galerie Béhemót v Praze
Studenti Akademie výtvarných umění v Praze, Galerie Mánes v Praze
Haus am See, Hannover Německo

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Tomáš Vaněk, Particip č. 57, Cover Art! 2007, přední strana časopisu Flash Art, česko-slovenská verze

č. 3-4, prosinec 2006 – únor 2007

Tomáš Vaněk, Reality TV, Mathieu Copeland, Flash Art, česko-slovenská verze

č. 3-4, prosinec 2006 – únor 2007

Barvy Laky Participy Zamalovávání Vzorník použitých sprejů , katalog, Praha 2002

Particip č.18, plakát jako přloha časopisu Umělec č. 1/2002

Havránek, Vít, Situace, okolnosti a participy, Umělec 1/02, str. 60-65

Vzdálené podobnosti Něco víc než kosmetika, katalog, Praha 2000

BJ (text Havránek Vít), Divus, katalog, Praha 1999

Havránek, Vít, Barvy, laky, Umělec 3/98, str.23

Váňa, Radek, T. Vaněk, Barvy laky, Detail 3/III, 1998, str. 2

Lindaurová, Lenka, BJ, nové tváře, Umělec 2/98, str.16-17

Jiné kritické texty

Vít Havránek: Participy Tomáše Vaňka - www.particip.tv

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv