About the projectReport a problem
CZEN
Artlist — Center for Contemporary Arts Prague

Karel Adamus

First Name
Karel
Surname
Adamus
Born
1943
Birth place
Plzeň
Place of work
Třinec
Keywords
conceptual art
performance
CSU Library
↳ Find in the catalogue

About artist

Tvorba Karla Adamuse je od svého počátku  (tj. od poloviny 60. let) spojena s poezií. Nejprve se pohyboval v jejích původních sémantických hranicích, později se ale stále častěji přesouval  na pole poezie vizuální. Na přelomu 60. a 70. let tak vznikly jeho první Básně obrazy, v nichž pracoval se slovem ne jako s nositelem významu, ale jako s grafickým symbolem.

Většinu své vizuální tvorby označuje souhrnným pojmem Vizuální básně čítajícím několik významových podskupin. Mezi ně patří Cigaretové básně (1969-1970) pracují s propalováním papíru a transparentností jeho jednotlivých vrstev. Další podskupinou jsou Pohyblivé básně (1970-1971), v nichž Adamus zapojil do struktury a  podoby "básně" pohyb - otáčením jednotlivých jejich elementů si divák vytváří vlastní text a způsob čtení. Mezi Vizuální básně lze zahrnout i Básně partitury (1973-76) – originální autorský příspěvek k partiturám vznikajícím v rámci hudebního minimalismu.

Autor se také od 70. let zabývá realizací řady Básní objektů a Předmětných básní. Vědomě zde navázal na své předchůdce, především Jiřího Koláře. Od původní inspirace se důrazem na poetizační aspekt posunul na pozice svébytného autorského přínosu. Jeho objekty, koláže a asambláže jsou charakteristické nejen dadaistickou hravostí, typická je rovněž permanentní přítomnost vizuální metafory. Ta je ostatně podstatnou součástí většiny jeho děl.

Procesualita a pohyb, přítomné v jeho Pohyblivých básních již v 70. letech, dominanovaly i v Peripatetických básních. Autor se při jejich realizaci vrátil k papíru. Výtvarné artefakty, vlastně skutečné básně, vytvářel bez vizuální a racionální kontroly, někdy s využitím jiných než alfabetických systémů. Básně vznikaly za chůze, bez racionální kontroly. Výsledná vizuální podoba těchto básní je ovlivněna prostředím (výstup do hor ...) i povětrnostními podmínkami.  Karel Adamus tím do českého umění druhé poloviny minulého století přinesl řadu nových impulsů a to jak v záměrném zapojení prostředí, v němž dílo vzniká, tak i v explikaci psychomotoriky jako důležitého aspektu, který se podílí na výsledné podobě díla.

S peripatetickými básněmi souvisí Větrné básně, v nichž se místo psaní dominantním aspektem staly již zmiňované atmosférické vlivy, především vítr. Autor nechává list papíru volně vlát ve větru. Za chůze k němu přikládá štětec nebo pero. Doteky a barevné linie nejsou výsledkem autorova "psaní", ale věcí náhody resp. záznamem větru, jeho síly ale i např. směru. Využitím svitkových papírů, štětců a tuší vznikají zajímavé konotace k dálněvýchodní kaligrafii. 

Vedle Vizuálních básní, jež v posledním desetiletí vznikají spíše sporadicky, se Karel Adamus věnuje i psaní textů, v nichž je patrná inspirace východní filosofií. Cyklus těchto krátkých příběhů a promluv vydal v několika dílech pod souhrnným názvem Po dně a podněžníci.

Author of the annotation
Martin Mikolášek

Published
2015

CV

1957- 1961 Střední průmyslová škola, obor strojírenská technologie, Karviná

Pracoval jako konstruktér, zauhlovač, pomocník těžkého stroje, manipulační dělník dřevoskladu, bělič, cestář, lesní dělník, stavební dělník, dělník na trati, strojník a úpravář vody-chemik, provozní zámečník.
Member of art groups included in ARTLIST.
Soft-headed

Exhibitions

Solo exhibitions
2013
Karel Adamus: 10 Poems Pictures, Polička / Shelf, Centrum současného umění DOX, Praha 
 
2011
Karel Adamus vizuální poezie, Čítárna a literární kavárna Noiva Český Těšín
 
2005
Kresby, obrazy, objekty, Kulturní dům Trisia, Třinec, (s Janem Wojnarem)
Větrné básně, jízdárna zámku Kozel, Šťáhlavy
 
2004
Karel Adamus, Kroky (peripatetické básně a větrné kresby), Geofyzikální ústav AV ČR, agentura galerie H, Praha
 
2003
Vizuální poezie, Galerie města Plzně, Plzeň
 
2002
Vizuální poezie, Dům umění, Opava
 
2001
Karel Adamus, Galerie Sokolská 26, Ostrava
 
2000
Vizuální poezie (práce z let 1983-2000), galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Vizuální poezie, galerie Půda, Český Těšín
Pozorování světa, nemocnice Louny
 
1999
Úvahy o bodu, galerie Student, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
 
1997
Vizuální poezie, galerie Miejsce, Cieszyn
Větrné básně, čajovna Bludný kámen, Pekařská, Opava
 
1996
Vizuální básně, galerie Langův dům, Frýdek-Místek
 
1995
Větrné básně, Univerzitní klub, čajovna Bludný kámen, Dolní náměstí, Opava
 
1994
Kresby objekty, galerie Jaroslava krále, DU Brno
 
1991
Vizuální básně, Divadlo hudby, Olomouc
Karel Adamus: Vizuální básně, J.H. Kocman: Autorské ruční papíry, studio Della, Ostrava
 
1990
Vizuální poezie, Dům kultury, Třinec
 
1989
Vizuální poezie, Městské kulturní středisko, Blansko
 
1988
Vizuální poezie, galerie Studio, Dolní náměstí, Opava
 
1987
Peripatetické básně, Malá galerie Vysoké školy veterinární, Brno
 
1986
Peripatetické básně, Lidová škola umění, Vítkov
 
1985
Vizuální poezie, jednodenní výstava s Vladimírem Havlíkem, k přednášce Jiřího Valocha, Divadlo hudby, Olomouc
 
1982
Kresby, Dům kultury, Orlová,  (s Pavlem Rudolfem a Janem Wojnarem)
 
1981
Vizuální básně, galerie Na půdě, Český Těšín
 
1978
Básně obrazy, galerie Green Club, Brno
Group exhibitions not included in ARTLIST.
2014Vy troubo! Pro Jiřího Koláře, Velká galerie zámku v Hradci nad Moravicí a Galerie Cella, Hovorna, Bludný kámen Opava
Chléb, hry a umění, Galerie města Třince, Knihovna Třinec
Druhotvary 4, Interpretace partitur Leoše Janáčka, Památník Leoše Janáčka, Brno
 
2012Na houby, For John Cage, Bludný kámen, Opava
 

2011Partitury Parafráze, Galerie Dole a Fotografická galerie FIDUCIA, Ostrava
 

2010
Rovnoběžky a průsečíky, Galerie Národní technické knihovny, areál ČVUT Praha-Dejvice
kaVárna OSTRAVA, Výstavní síň Mánes, Praha
 
2009Ostrava?, Černá louka, pavilon A, Ostrava
Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň
Omaggio a Lotta Poetica, Fondazione Berardelli Brescia
 
2007Words-Forms-Meditations, Galerie BWA, Lublin
 

2005
Festival čajové kultura, Šťáhlavice, zámek Kozel
Od země přes kopec do nebe… o chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 
2004Slezský koncept, Galerie výtvarného umění, Dům umění, Ostrava
 

2001Objekt, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, Praha, Moravská galerie, Brno
 

2000Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč
 

1999Druhý nový zlínský salon, Státní galerie ve Zlíně
 

1998
Poesia totale, 1897-1997: Dal colpo di dadi alla poesia visuale, Mantova
 

1997
Mezi tradicí a experimentem, práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění, 1939-1989, Muzeum umění, Olomouc
Kolmo k ose, Český Těšín, Galerie Půda
 
1996
Umění zastaveného času, česká výtvarná scéna 1969-1985, České muzeum výtvarných umění, Praha, (Moravská galerie, Brno, 1997, Státní galerie, Cheb, 1997 )
První nový zlínský salon, Státní galerie ve Zlíně, Zlín
 
1995
Písmo ve výtvarném umění, Libice nad Cidlinou, Kolín
72 výstav Galerie v předsálí, Kulturní středisko města Blanska
 
1994
Partitury, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Princip náhoda, Ludwigshafen
 
1992
Situace, 1970/1989, Galerie výtvarného umění,Dům umění, Ostrava
Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
Možnosti drobné plastiky, Dům umění, Brno
Mezinárodní výtvarné symposium Hermit, klášter Plasy, sýpka
 
1991De Spelregles, Het Apollohuis, Eindhoven
Umění akce, Mánes, Praha
Umění akce, Povážská galéria, Žilina
 
1990
Pokračování, Městské divadlo, Český Těšín 
Les Régles de Jeu, Galerie Artem, Quimper
Nové cesty kresby a grafiky, Palác kultury, Praha
Jedenáct autorů, Studio Della, Ostrava
 
1989
Třicet let MPVU, Stará radnice, Brno
 
1988
Československá experimentálna poézia, Klub vydavatelství Forum, Nový Sad
Visuelle texte, neue Poesie aus der ČSSR, Kommunale Galerie, Neues Rathaus, Bielefeld
 
1987
Second annual international exhibition of miniature art, Del Bello Gallery, Toronto
Music in Visual Art, Dom omladine, Odžaci
 
1985
Ćeská kresba druhé polovice 20. Storočia, Povážská galéria, Žilina
Salut Chlebnikov, Staatliches Lindenau Museum, Altenberg
 
1984Fotografie jako dokument a artefakt, Klub ČKD, Blansko
Am Anfang war das Wort, Städtische Galerie, Lüdenscheid
Kresby pro Opus musicum, Městské kulturní středisko, Brno
 
1983Partitury, Filmový klub, Praha
Poesia, Junta de comunidadesde Castilla-La Mancha, Cuenca
 
1982Poesia experimental, ara, Sala parpolló, Valéncia
 

1980
Tendenze e sviluppi della ricerca poetico-visuale, AAB museo, Brescia
Visual Poetry/Notations, Kunstmuseum, Hannover
 
1979Oggi poesia domani, Biblioteca comunale, Fiuggi
 

1978
Poesia e prosa delle avanguarde, Abano
Photopoetry, Regent Steet Gallery, London
Visual Texts, Dom Środovisk Twórczych, Lodz
Opération collages, Galerie Camomille, Bruxelles
 
1977Hudba a výtvarné umění, Výstavní síň Divadla hudby, Praha
Postcards, Ausstellungen in Drückereibüro Schill, Luzern
Visual Poetics, Museu de Arte Centemporanea, Sao Paulo
 
1976Czeska i slowacka poezia konkretna, Muzeum narodove, Wroclaw
Texty wizualne, Galeria Labyrint, Lublin
 
1975Visual Poetry International, Gallery „de Doelen“ Rotterdam
International visuele poësie, Kultureel centrum ´t hoogt, Utrecht
Česká vizuální poezie, Galerie institutu průmyslového designu, Praha
 
1974Art et Communication marginale (Tampons d´artistes), Institut de l´environnement, Paris
Arts Festival for Democracy in Chile, Royal College of Art, London
Festival de la postal creativa, Galeria U, Montevideo
 
1973Princip koláž, Minigalerie výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Brno
International Visual Experimental Poetry, Kápolna, Balaton boglár
International Visual Experimental Poetry, Pécsi Mühely, Pecs
 
1972Exposicion exhaustiva de la nueva poesia, Galeria U, Montevideo
Grenzgebiete der bildenden kunst, Staatsgalerie, Stuttgart
Trienále 15/30, Dům pánů z Kunštátu, Brno
 
1971International concrete/visual poetry, Shenendehowa Free Library, New York
Junge Tschechoslowakische Künstler, Informationszentrale für Ereignisse, Bielefeld
Zájmová umělecká činnost, Okresní kulturní středisko, Frýdek- Místek
 
1970
Konkrete poëzie, Galerie de Tor, Amsterdam
Text buchstabe bild, Kunsthalle, Zürich
Konkrete poëzie? Stedelijk museum, Amsterdam
Collections
NG Praha
GVU Ostrava
MU Olomouc
Other realisations

Performance:

 

1998

Vnitřní horizont, (20 minut), klášter Plasy, zahrada konventu, Mezinárodní symposium Hermit, 17.-24.května

 

1992

Krátká řeč o umění III, (20 minut), klášter Plasy, zahrada konventu, Mezinárodní výtvarné symposium Hermit 1992, Plasy, 20.června

 

1991

Krátká řeč o umění I, (30 minut), Het Apollohuis, Eindhoven, 25.května

Krátká řeč o umění II, (50 minut), Spazio Ansaldo, IX. Milano-Poesia, Milano, 2.října 

 

1973

Hold šlépějím, aktivní báseň (báseň akce), Třinec, 7.9.

Monography

Monography

2012

Lucie Rohanová: Karel Adamus: Soupis autorského archivu a analýza díla 

Diplomová práce. Vedoucí práce Doc. MVDr. Jiří H. Kocman 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Brno 

 

2005

Lasotová Dáša: Bydliště:Třinec, Karel Adamus, Jan Wojnar, Ostrava (dialogový katalog)

2004

Valoch Jiří: Slezský koncept, Galerie výtvarného umění v Ostravě,Dům umění, (katalog výstavy)

 

2002

Lasotová Dáša: Poetika výtvarna Karla Adamuse, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Ostrava

Lasotová Dáša: Komentář k setkáním s tvorbou, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Ostrava

 

1999

Morganová Pavlína: Akční umění, Votobia, Olomouc

 

1992

Zhoř Igor: Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, Praha

 

1991

Zhoř Igor, Horáček Radek, Havlík Vladimír: Akční tvorba, Pedagogická fakulta univerzity Palackého, Olomouc

 

1995

Klimeš Martin: Větrné básně, Opava

 

1994

Valoch Jiří: Karel Adamus, Objekty a kresby, Brno (katalog výstavy)

 

1991

Valoch Jiří: Vizuální básně, Olomouc (katalog výstavy)

Klimeš Martin: K.Adamus-Vizuální básně,  J. H. Kocman-Autorské ruční papíry, Ostrava (katalog výstavy)

F.M.: Umění akce, Praha (katalog výstavy)

 

1990

Valoch Jiří: Vizuální poezie, Třinec (katalog výstavy)

 

1987

Valoch Jiří. Peripatetické básně, Brno (katalog výstavy)

 

1986

F.M.: Peripatetické básně, Vítkov (katalog výstavy)

 

1982

Valoch Jiří. Kresby, Orlová(katalog výstavy)

 

1981

Valoch Jiří: Vizuální básně, Český Těšín (katalog výstavy)

 

1979

Benamou G.: L´art aujord´hui en Tchecoslovaquie, Edition Genevieve Benamou, Paris

 

1977

Sarenco, de Vree Paul: La poesia visiva, Factotum Art No. 1, Calaone-Baone

 

1976

Valoch Jiří: VisuelelPoesie-een historische anthologie, Edition G.J.de Rook, Utrecht, 1970

Valoch Jiří: Obrazy, objekty, vizuální básně, kresby, Brno (katalog výstavy)

Articles

2013

Valoch Jiří: Karel Adamus aneb vizuální poezie a metafora, Pěší zóna, 12,13/2003, Kulturní sdružení ARS, Plzeň

2000

Sedláček Zbyněk: Pozoruhodní neznámí; Adamus-Wojnar, Literární noviny, 44/2000

1994

Horáček Radek: Básně obrazy, Ateliér, Praha, 6/1994

1991

Klimeš Martin: Papír a poezie, Ateliér, Praha, 25/1991

1990

Valoch Jiří: České vizuální texty, ROK-revue otevřené kultury  1/1990, Brno

1986

Valoch Jiří: Mezi básní a obrazem, Umění a řemesla, Praha, 4/1986

1983

Ulver Stanislav: Mezivztahy, Film a doba, Praha, 8/1983

1982

Valoch Jiří: Česká vizuální poezie sedmdesátých let, Literárněvědný sborník, Památník národního písemnictví, Praha, 1982

1982

Doubravová Jarmila: Hudba a výtvarné umění, Studie ČSAV č. 3, Academia, Praha, 1982

Photo

Center for Contemporary Arts Prague www.fcca.cz 2006–2017
This website is archived by National Library of the Czech Republic within the project WebArchiv