O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Olga Čechová

Jméno
Olga
Příjmení
Čechová
Narozen/a
1925
Místo narození
Brno
Úmrtí
2010
Klíčová slova
asambláž
grafika
ilustrace
kresba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Olga Čechová patřila k nezávislým účastnicím uměleckého dění, ke kterému přesto přispěla významně a originálně. V roce 1960 vstoupila do umělecké skupiny Trasa a připojila se k autorům, kteří spontánně inklinovali nebo se přihlásili k proudu rehabilitujícímu význam předmětnosti, figurace a figurálnosti v umění. V roce 1969 se zúčastnila výstavy Nová figurace uspořádané v Mánesu, zúčastnila se také stejnojmenné výstavy v GVU v Litoměřicích v roce 1993, která tuto tvorbu znovu připomněla.

 

Dílo Olgy Čechové lze rozdělit do dvou základních oblastí - na ilustraci a volnou tvorbu, kterým se věnovala souběžně. V kresbě dospěla k osobitému výrazu, vzdálenému povrchní popisnosti. Preferovala náznak, neukončenost, intuitivní vyjádření atmosféry, asociativní spojení prvků běžné reality a fantazie. Její rukopis prošel vývojem od oproštěné křehké kresby k členitým kompozicím, složeným z množství jemných linií. V 60. letech 20. století realizovala také robustnější kresby štětcem, které působí expresivně, poeticky a snově zároveň. Ke konci života se znovu vrátila k jednoduchému oproštěnému znakovému pojetí. V grafice si osvojila různé grafické techniky např. dřevoryt, litografii a především suchou jehlu, která jí byla bytostně blízká. V této technice vytvořila svoje vrcholné práce (např. cykly Skryté zahrady, 1965, Italská cesta, 1966, Pozůstatky rostlin, 1967, Čtyři v podstatě stejné dopisy, 1967, Šest částí těla, 1969, apod.). Suché jehly Olgy Čechové překvapují neotřelým spojením razance a křehkosti, citlivosti a útočnosti. Svědčí o schopnosti dostat se pod povrch věcí, proniknout až k podstatě, odhalit jevy krajně osobní, skryté a tajemné. Typickým rysem je erotický podtext (např. cyklus Čas ostří, Čas důvěry, Čas iluzí, Čas odvahy, Čas odplouvání, 1969, Dvojice, 1970, Píseň písní, 1991 apod.).

 

Méně známou část jejího díla představuje koláž. V 60. letech vytvářela surrealistické koláže z časopiseckých výstřižků, založených na principu náhodného spojení vzdálených realit. Po čase se v její kolážové tvorbě projevil posun směrem k plastičnosti a strukturální abstrakci. V roce 1984 realizovala cyklus asambláží Ovázané, v nichž se hlavním technickým, symbolickým i významotvorným prvkem stala gáza. V textilních asamblážích pokračovala v roce 1992.

 

Za svoje životní poslání považovala ilustraci. Ilustrovala celkem 130 knížek pro děti a 20 knih pro dospělé, dlouhodobě spolupracovala s časopisy Mateřídouška a Sluníčko. Patřila k ilustrátorkám, které rozvíjely fantazijní, hravé a nepopisné pojetí ilustrace. Podle jejího názoru: „ilustrace nemá záviset na prvním vjemu textu, nemá počítat s obecným konvenčním vkusem, má žít samostatně vedle literatury“. Její ilustrace knih pro děti mají osobitý, hravý a fantazijní charakter a zůstávají přitom srozumitelné. Základ tvoří brilantně zvládnutá kresba, k typickým rysům patří zářivá barevnost a dekorativní stylizace. Komornější a střízlivější přístup uplatnila v ilustraci poezie, výtvarně doprovodila např. básnické sbírky Vladimíra Holana, Jaroslava Seiferta, Josefa Hory aj.

 

Olga Čechová průběžně psala vlastní literární texty a básně, ve kterých citlivě a intuitivně reagovala na každodenní skutečnost, asociativně spojila vjemy, vzpomínky, pocity a vize. Její soukromé texty vycházejí z běžné reality, z denních zážitků a přecházejí do originálních snových vizí, v nichž jsou uplatněny neotřelé metafory a přirovnání. Byly publikovány např. v knihách Pražské procházky ( 1977), Důvěrné texty a kresby (1998) nebo Sladké jádro srdce (2011).

Autor anotace
Vilma Hubáčková

Publikováno
2012

Profesní životopis

Vzdělání:
1946-1951 VŠUP Praha (prof. K. Svolinský a A. Strnadel)
1941-1944 Škola uměleckých řemesel v Brně

Zaměstnání:
od roku 1960 spolupráce s nakladatelstvím Albatros
1956-2000 spolupráce s časopisy Sluníčko a Mateřídouška
Členství ve skupinách zařazených do databáze
SČUG Hollar
Trasa 54

Výstavy

Samostatné výstavy
Výběr:
2011
Pocta Olze Čechové, GMU v Roudnici nad Labem

2003
Texty kresby, grafika, SGVU v Litoměřicích

2002
Grafika a ilustrace, Poštovní muzeum Praha

1993
Duha radosti a znamení času, Atrium – Žižkov, Praha

1988
Ilustrace, Oblastní galerie Liberec

1985
Kresby, Staroměstská radnice Praha

1984
Ovázané, Galerie 55 Kladno
Ilustrace dětské knihy, Galerie umění Karlovy Vary

1983
Olga Čechová: dětem, Galerie Albatros Praha

1982
Olga Čechová: dětem, Kabinet umění, Brno

1981
Grafika, koláže, kresby, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1978
Ilustrace grafika, Rodný dům V. Šolce, Sobotka, Divadlo Z. nejedlého Chrudim

1977
Ilustrace pro děti, Městské muzeum Moravská Třebová
Ilustrace, grafika, ex libris, Vlastivědný ústav Olomouc

1976
Ilustrace pro děti, Památník národního písemnictví Praha

1972
5 obrazů a grafika, Galerie ve věži, Mělník

1970
Grafika, Galerie Hollar Praha

1968
Le Lettere del mio Vocabolario, Galerie des Beaux Arts Nantes

1965
Grafika, ilustrace, Galerie fronta, Praha
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
Výběr:
2010
Jubilanti Hollaru, Galerie Hollar, Praha

2009
Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

2008
Corpus delicti, GVU Havlíčkův Brod
Soustředěný pohled/ Focused View, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

2007
Soustředěný pohled/Focused View, Oblastní galerie v Liberci
Grafické techniky 4, Litografie, Galerie Templ Mladá Boleslav

2006
Grafické techniky 4, Litografie, Galerie Hollar Praha
Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Galerie Templ Mladá Boleslav

2005
Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Galerie Hollar Praha
11. festival komorní grafiky, Galerie Hollar Praha
Jubilanti Hollaru 2005, Galerie Hollar Praha

2004
10. festival komorní grafiky, Galerie Hollar Praha
Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Galerie Templ Mladá Boleslav

2003
Grafické techniky 1, Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Hollar Praha
Ejhle figura, Galerie Hollar Praha
Minisalon, centre tchèque Paris

2002
Česká grafika, Mánes Praha
Minisalon, Galeri Nasional, Indonesia Jakarta

2001
7. festival komorní grafiky, Galerie Hollar Praha

2000
6. festival komorní grafiky, Galerie Hollar Praha

1999
Současná česká ilustrace, Galerie Hollar Praha

1998
Minisalon, Bibliotheque Royal de Belgique, Brusel

1997
Minisalon, Pražský hrad Praha

1996
1. nový zlínský salon, Zlín

1995
Minisalon, Indianapolis Musem of Art, Indianapolis Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary Kresba ´95, Galerie Hollar, Praha Karel Svolinský a jeho žáci, Galerie Hollar, Praha 1994
Nová figurace, Moravská galerie v, Brně
Nová figurace, Dům umění v Opavě Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1993
Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

1992
Minisalon, Galerie Nová síň, Praha 20 let výtvarných výstav v Makru (1972 - 1992), Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň, Praha 15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava k 75. výročí založení, Mánes, Praha 1990
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna, Praha Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)

1989
Současná česká grafika, Mánes, Praha

1988
Pocta Warholovi, Galerie H , Kostelec nad Černými lesy Výtvarníci animované tvorby, Mánes, Praha Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha 13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Brno (Brno-město) 1987
Současné české exlibris, Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví , Chrudim

1986
Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů, Oblastní galerie v Liberci

1984
Grafické techniky I.: Litografie, Galerie d, Praha 5 Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe, Vratislav (Wrocław)

1983
Ilustrace k Holanově poezii, Památník národního písemnictví, Praha

1982
24 žáků školy profesora Antonína Strnadela, Galerie ve věži, Mělník

1981
Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha Bienále ilustrácií Bratislava 1981, Dom kultúry, Bratislava

1980
9. Bienále užité grafiky Brno

1978
Eva Bednářová, Olga Čechová, Daisy Mrázková, Květa Pacovská: Grafika, Výstavní síň Domu kultury, Orlová

1976
7. bienále užité grafiky Brno

1973
Art tchèque contemporain: Gravure, céramique, verres / Zeitgenössische tschechische Kunst: Druckgraphik, Keramik, Gläser, Musée d'art et d'histoire Fribourg

1972
Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
5. bienále užité grafiky Brno 1972

1971
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, Centraal Museum Utrecht
Výstava ze současné české ilustrace, Památník národního písemnictví, Praha

1970
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, Centraal Museum Utrecht
Výstava ze současné české ilustrace, Památník národního písemnictví, Praha

1969
Zestien Tsjechische kunstenaars: Dertien grafici en drie keramisten, Galerie de Tor, Amsterdam Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha 1968
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Grafický kabinet, Zlín
Tsjechoslowaakse grafici, Museum van het Boek, Den Haag Mostra Grafica del Gruppo Hollar di Praga, Galleria S. Rocco, Reggio Emilia

1967
Hosté Hollara, Galerie Hollar, Praha Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967, Oslo Kunstforening, Oslo 1966
Jarní výstava 1966, Mánes, Praha 2. bienále užité grafiky Brno

1964
Trasa, Galerie Václava Špály, Praha

1961
1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1960
Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
Památník národního písemnictví v Praze
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
GMU v Roudnici nad Labem
Východočeská galerie v Pardubicích
a další regionální galerie

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Hana Rousová, Olga Čechová kresby, katalog výstavy v GHMP, 1985

Eva Petrová, Olga Čechová texty, kresby, grafika, katalog výstavy v SVUG v Litoměřicích, 2003

Věra Jirousová, Zemřela výtvarná umělkyně Olga Čechová, deník Referendum, 2010

Alena Potůčková, Pocta Olze Čechové, katalog výstavy v GVU v Roudnici nad Labem, 2011

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv