O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

grafika

V obecném smyslu označuje techniku, která přenáší obraz z matrice pokryté tiskařskými prostředku na podklad. Za mezní příklady grafiky lze považovat na jedné straně ex libris, emblémy, ilustrace, známkovou tvorbu a na druhé například autorský plakát. Tradičně se rozlišoval tisk z výšky, tisk z hloubky a tisk z plochy (litografie) a nověji sem patří i techniky sítotisku a vytváření obrazu stříkáním přes šablonu a i digitální reprodukce. V širším smyslu označuje pojem grafika také činnost spojenou s písmem: grafický design knih, plakátů, webových stránek atd.
Mezi techniky tisku z výšky (kde se barva nanáší na vystupující plochy a linie) se řadí dřevořez, dřevoryt, linoryt, mědiryt, kamenoryt atd. Při tisku z hloubky (kdy se barva naopak zatírá do vyrytých ploch a linií a tiskne se při velkém tlaku, většinou s pomocí lisu) se opět rozlišuje podle typu matrice a podle způsobu mechanického zpracování na mědiryt, suchou jehlu, mezzotintu, oceloryt atd. V případě leptu se na matrici nanáší kryt, do kterého je provedena kresba. Po té se matrice leptá, přičemž kyselina vyleptává odkrytá místa. Nejrozšířenějším typem tisku z plochy je litografie. Při ní se na vápencovou desku kreslí mastnými křídami, na něž se naválí olejová tiskařská barva. Nepokreslená místa jsou navlhčena, takže barvu naopak odpuzují. Mezi nejmladší tiskařské techniky patří sítotisk, v rámci kterého se vytvoří nepropustná šablona na síti napnuté v rámu a do ní se následně kreslí. Barva se pak protlačuje šablonou místy odpovídajícími liniím kresby.

Historicky se grafika – konkrétně dřevořez – objevila s rozšířením papíru, v Evropě až ve 14. století, a od té doby rostla její popularita až do 19. století. V kontextu moderního umění se grafika dočkala obliby zvláště v období symbolismu, Secese a později expresionismu. V rámci amerického pop artu v 60. letech 20. stol. zaručila mechanická reprodukovatelnost a technická dostupnost popularitu sítotisku (Andy Warhol, Roy Lichtenstein).

V českých podmínkách se grafikou zabývá či zabývala řada autorů; od těch, kteří nastoupili na výtvarnou scénu v 50. - 60. letech (například Vladimír Boudník, Jiří John, Jiří Balcar, Vladimír Komárek, Eduard Ovčáček, Naděžda Plíšková, Alena Kučerová, Zdeněk Mézl, Jiří Anderle, Zdeněk Sklenář, Květa Pacovská, Oldřich Kulhánek, Jiří Šalamoun, Jiří Lindovský), až po ty nejmladší. Mezi ně patří mimo jiné Michal Cihlář, Jan Hísek, Ivana Lomová, František Skála, ad.

 

Autor anotace
Zuzana Štefková

Zastoupení umělci
Adamec Martin
Balcar Jiří
Blabolilová Marie
Boštík Václav
Boudník Vladimír
Brož Jan
Burant František
Cihlář Michal
Czesaný Jonáš
Čechová Olga
Francová Sylva
Hampl Josef
Hayek Pavel
Hendrych Jan
Hísek Jan
Hladík Jan
Hodonský František
Hošek Jakub
Chatrný Dalibor
Istler Josef
Jarcovják Vladimír
John Jiří
Jůzová Irena
Kafka Čestmír
Kaláb Jan
Karlík Viktor
Koblasa Jan
Kočí Richard
Kolář Martin
Kolíbal Stanislav
Kornatovský Jiří
Kotík Jan
Kratina Radoslav
Kubový Jiří
Kučerová Alena
Lamr Aleš
Lindovský Jiří
Lomová Ivana
Malich Karel
Medek Tomáš
Mikyta Svätopluk
Milkov Stefan
Mrázek Jiří
Mžyk Josef
Najbrt Aleš
Nesázal Michal
Nikl Petr
Novák Vladimír
Ovčáček Eduard
Pěchouček Michal
Pešat David
Piekar Pavel
Ságlová Zorka
Salák Milan
Sekal Zbyněk
Skála František
Skrepl Vladimír
Smejkalová Ludmila
Sozanský Jiří
Valenta Jiří
Válová Jitka
Válová Květa
Vožniak Jaroslav
Zeithamml Jindřich
Ženatá Kamila
Zastoupené skupiny
Máj 57
Skupina 42
Šmidrové
UB 12
Umělecká beseda
Vybraná díla
Hřbitov
Obilí
Postava
Zátiší
Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006-2015
Tyto stránky byly archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv